Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Laatu viittaa laadunvarmistukseen asiakasyrityksen omassa toiminnassa. Turvallisuus esimerkiksi valvonnan prosesseihin. Ympäristö puolestaan prosesseihin, joissa asiakasyritys huomioi tai muuten hyödyntää tietoa fyysisestä toimintaympäristöstään. Laatu, turvallisuus ja ympäristö tarjoajayritykset Tarjoajayritykset ite wikissä Laatu, turvallisuus ja ympäristö tarjoajayritykset Laatu, turvallisuus ja ympäristö-referenssitoteutukset  Laatu, turvallisuus ja ympäristö julkaisut   

Lue lisää

Logistiikka

Logistiikka on materiaalivirtojen hallintaan lähtöpisteen ja kulutuksen välillä erikoistunut toimiala. Logistiikan päämääränä on tavaran toimittaminen loppuasiakkaalle siten, että se on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sekä minimoiden kuljetuksesta koituvat kustannukset ja haitat, kuten esimerkiksi negatiiviset ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit. Tavaravirran lisäksi logistiikkaan kuuluu tieto- ja rahavirran kulkuun liittyvä suunnittelu. Varsinaisen materiaalivirran logistiikka pitää yleensä sisällään tiedonkulun […]

Lue lisää

Magento

Magento on 2008 ensi kerran julkaistu, avoimen lähdekoodiin perustuva verkkokauppasovellus, joka on kasvattanut suosiotaan kiihtyvällä tahdilla viime vuosina. Tällä hetkellä Magento on suosituin verkkokauppa-alusta. Järjestelmän suosio on kasvussa Magenton monipuolisuuden ja laajennettavuuden takia, lisäksi alustan etuina ovat integraatiot muihin järjestelmiin ja ja skaalautuvuus yrityksen verkkoliiketoiminnan mukana. Toisaalta järjestelmää on kritisoitu raskaudesta, mutta useissa tapauksissa tämä johtuu […]

Lue lisää

Maksaminen

Maksamisen palvelut mahdollistavat palveluiden maksutoimituksen tai laskutuksen. Maksamisen osaaminen tarjotaan tyypillisesti joko maksamisen prosessin mahdollistavana ohjelmistona, aihepiirin konsultointina tai ohjelmistokehitysosaamisena. Tyypillisesti vaatimuksena korkea tietoturvaosaaminen ja verkkomaksamisen sidosryhmien tuntemus. Maksamisen tarjoajayritykset Maksamisen tarjoajayritykset ite wikissä Maksamisen tarjoajayritykset Maksamisen referenssitoteutukset Maksamisen julkaisut  

Lue lisää

Markkinointi

Markkinointi tarkoittaa keinoja, joilla yritys kommunikoi tuotteen, palvelun tai brändin arvon asiakkaille, tarkoituksenaan mainostaa tai edistää tuotteen, palvelun tai brändin myyntiä. Yleisiä markkinointitekniikoita ovat kohdemarkkinoiden valinta markkina-analyysin avulla, markkinoiden segmentointi, asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen, markkinatiedon hallinta, kysynnän ennustaminen, brändäys ja markkinointikanavien hallinta. Yhteiskunnalliselta kannalta markkinointi on linkki yhteiskunnan aineellisten vaatimusten ja kaupallisen vaihdannan välillä. Markkinointi tyydyttää nämä […]

Lue lisää

Master Data Management (MDM)

Master Data Managementilla tarkoitetaan (MDM) yrityksen ydintiedon hallintaa, tai liiketoimintakriittisen perustiedon hallintaa, jossa avain on tiedon omistajuudessa. MDM käsittää tiedonhallinnan prosessit, linjaukset, standardit ja välineet, joiden avulla organisaatio varmistaa yrityksen tiedon yhdenmukaisuuden, hallinnan, totuudenpitävyyden sekä vastuunjaon. Ydintiedonhallinnan työkalua voidaan käyttää esimerkiksi tukemaan liikkeenjohtoa poistamalla päällekkäisyyksiä, standardoimalla dataa (massan säilyttäminen) ja yhtenäistämällä sääntöjä virheellisen tiedon järjestelmään […]

Lue lisää

Mobiilikehitys

Mobiilikehityksellä tarkoitetaan ohjelmisto- ja sovelluskehitystä kannettaviin mobiilipäätelaitteisiin, kuten tableteihin, matkapuhelimiin ja älypuhelimiin. Mobiilisovellus voidaan asentaa laitteeseen jo tuotantovaiheessa, tai ne voidaan toimittaa asennettavaksi jälkikäteen näiden jakeluun tarkoitetusta kauppapaikasta, kuten Applen App Storesta tai Googlen Play palvelusta. Mobiilikehitys voidaan teknisesti jakaa mobiiliapplikaatioiden, responsiivisten verkkopalveluiden sekä niinsanottujen hybrid-sovellusten kehitykseen. Laitteiden mobiilikäytön jatkaessa yleistymistään, sovellus- ja ohjelmistokehittäjien on […]

Lue lisää

Myynti

Myynti on kahden tai useamman osapuolen välillä tapahtuva tavaroiden tai palveluiden vaihdantaa, rahaa tai hyödykettä vastaan. Myynti lunastaa yrityksen luoman lisäarvon laskutuksena ja maksuina. Myyjä ja ostaja sopivat vaihdannan hinnasta, jolla kohteen tai tavaran omistajuus vaihtuu. Tavallisesti myyjä on kaupan aktiivinen osapuoli, ja itse omistussuhteen vaihdanta voi tapahtua ennen velvoitetta maksuun. Henkilö, joka  on vastuussa […]

Lue lisää

Odoo

Odoo on maailman nopeimmin kasvava avoimeen lähdekoodiin perustuva ERP-ohjelmisto [1]. Avoin lähdekoodi on yritysohjelmistoissa suhteellisen uusi asia, mutta parhaimmillaan se tarjoaa käyttäjäorganisaatioille useita etuja [4]. Erityispiirteitä Kattava toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen liiketoiminnan kulmakivi. Sillä hoidetaan parhaimmillaan kaikki liiketoimintaan liittyvät transaktiot – tilaustenkäsittely, varastonhallinta, laskutus, taloushallinto jne. ERP-järjestelmän toimivuus ja luotettavuus on hyvin tärkeää, ja yritykset ovatkin tottuneet maksamaan ERP-järjestelmistään […]

Lue lisää

Ohjeita ja linkkejä kirjoittajille

Digitalisoinnin oppaan status ja ohjeita Pidimme 24.11.2014 LVM:n tiloissa Liiketoiminnan digitalisoinnin oppaan startti- ja suunnittelupalaverin. Tapaamisessa esiteltiin projektin suunniteltu kulku ja sovittiin mukaan osallistuneiden kanssa kirjoitustyön aloittamisesta. Tapaamisen tallenne löytyy tämän blogin lopusta. Projektiin osallistuvat löytävät tästä dokumentista keskeiset tiedot kirjoitustyötä varten. Digitalisoinnin oppaan kirjoitustyön toteutus Keskeiset linkit Liiketoiminnan digitalisoinnin opas löytyy osoitteesta https://www.itewiki.fi/opas/   […]

Lue lisää