B2b it- ja ohjelmistoala on aina ollut luottamusbisnestä. Kun kaikki liiketoimintaprosessit digitalisoituvat, oikea kumppanivalinta voi olla liiketoiminnalle elämän ja kuoleman kysymys.

Suomen ohjelmistoala on julkaissut jo kymmenen vuoden ajan referenssejään ja suosituksiaan Ite wikin avoimessa tietokannassa.

Niin referenssejä kuin suosituksiakin luetaan jatkuvasti alustaltamme hankintaprosessin eri vaiheissa. Ite wikiin on siis kertynyt jo pitkän ajan tieto siitä, keihin it-alalla luotetaan ja keitä suositellaan, ja tätä tietoa käytetään jatkuvasti asiakkaiden toimesta.

Ite wikiä voisikin hyvin nimittää it-alan luottamusverkostoksi.

”Ite wikiä voisikin hyvin nimittää it-alan luottamusverkostoksi”

Samalla kun tieto it-yritysten luotettavuudesta on välittynyt kauttamme asiakkaille, ajatuksenamme on ollut jo vuosien ajan toteuttaa sertifikaatti, joka viestii yritysten luotettavuudesta julkisiin asiakassuosituksiin perustuen.

Se on nyt tässä: Trusted IT partner -sertifikaatti.

Sertifikaattia saavat käyttää kaikki ne yritykset, joilla on yli kolme julkista asiakassuositusta ja joilla on käytössään Ite wikin perus- tai premium-profiili. Ite wikin perusprofiili muuttuu maksulliseksi vuoden 2024 alusta, mutta myös palvelun ilmaiskäyttö on edelleen mahdollista.

It-hankkijoille sertifikaatti tarjoaa toimivan keinon tunnistaa, suosittelevatko aiemmat asiakasyritykset kyseistä toimittajaa.

Sertifikaatti on hyvä tapa viestiä yrityksen luotettavuutta ja pätevyyttä, ja sitä voi hyödyntää osana yrityksen markkinointiviestintää. Sertifikaattia voi käyttää yrityksen verkkosivuilla esimerkiksi footerissa ja mahdollisten muiden sertifikaattien yhteydessä.

Olemme pyrkineet näyttävään graafiseen toteutukseen, joka on varmasti tyylikäs ja luottamusta herättävä lisä digitalisaatiokentän osaajayritysten viestintään.

Tässä siis kutsu kaikille Ite wikin käyttäjäyrityksille, jotka täyttävät sertifikaatin käyttöehdet: Tervetuloa hyödyntämään Trusted IT partner -sertifikaattia viestinnässänne!

Sertifikaatin graafiset tiedostot löytyvät sertifikaatin omilta sivulta, joka löytyy jatkossa Ite wikin info-tabista.

Ohessa lisätietoa sertifikaatin toteutuksesta ja käytöstä.

Ketkä Trusted IT partner -sertifikaatti saavat käyttää?

 • Sertifikaattia saavat käyttää kaikki ne yritykset, joilla on yli kolme julkista asiakassuositusta omalla Ite wikin kokemuksia-sivullaan ja joilla on käytössään Ite wikin perus- tai premium-profiili.
 • Asiakassuositus vaatii, että asiakas on suositellut yritystä omalla nimellään.
 • Sertifikaatista on yli kolmen ja yli kymmenen asiakassuosituksen versiot.

Miksi sertifikaattia kannattaa käyttää?

 • Liiketoiminnan menestys ja yrityksen luotettavuus kulkevat käsi kädessä tyytyväisten asiakkaiden kanssa.
 • Sertifikaatilla voi viestiä it- ja ohjelmistoalalla toimivan yrityksen luotettavuutta ja pätevyyttä, ja sitä voi näin hyödyntää osana markkinointiviestintää.
 • Asiakkaat lukevat jo jatkuvasti it-yritysten asiakaskokemus-sivuja Ite wikistä hankintapäätöksiä tehdessään, eli asiakassuosituksilla palvelussa ja sitä kautta Trusted IT partner -sertifikaatilla on todellista merkitystä liiketoiminnalle. 
 • Asiakkaat suosivat niitä it-toimittajayrityksiä, joilla on laadukkaita julkisia asiakassuosituksia. Toisin sanoen ne yritykset, joilla ei ole asiakassuosituksia menettävät asiakkaita niille yrityksille, joilla on laadukkaita julkisia asiakassuosituksia.

Missä sertifikaattia voi hyödyntää?

 • Sertifikaattia voi hyödyntää yrityksen verkkosivuilla esimerkiksi footerissa ja mahdollisten sertifikaattien yhteydessä. 
 • Sertifikaatin voi halutessaan laittaa linkittämään footerista yrityksen asiakaskokemukset koostavalle sivulle, jolloin sivu validoi sertifikaatin pätevyyden.
 • Sertifikaattia voi hyödyntää myös muussa viestinnässä esimerkiksi tarjousten, PowerPoint-presentaatioiden ja printtiesitteiden visualisointina.

Mistä näen yritykseni asiakaskokemusten ja -suositusten määrän? 

 • Suositusten lukumäärä on lisätty profiilin kohtaan “Asiakaskokemuksia ja -suosituksia”.
 • Painike yrityksen kaikki asiakaskokemukset koostavalle sivulle löytyy samasta kohdasta.
 • Kaikki suositukset ja kokemukset koostavan sivun url on muotoa itewiki.fi/yrityksen-nimi/kokemuksia.

Mistä hallitsen edustamani yrityksen asiakaskokemuksia ja -suosituksia?

 • Asiakaskokemuksia hallitaan referenssien kautta. Referenssin yhteydessä on kenttä asiakassuositukselle ja suosittelijan nimelle. Kun nämä kentät on täytetty, asiakassuositus ilmestyy yritysprofiilin asiakaskokemukset koostavalle sivulle.
 • Asiakaskokemusten järjestystä voi vaihtaa siirtämällä referenssiä ylemmäs referenssien hallintasivulla. 

Miksi sertifikaatista on monta versiota ja mitä versiota yritykseni kuuluu käyttää?

 • Sertifikaatista on neljä graafista versiota, eli musta ja vaalea poikittainen ja pystysuuntainen versio. 
 • Eri versiot on suunniteltu siksi, että jokaiselle verkkosivulle löytyisi ulkoasultaan ja muodoltaan sopiva versio.
 • Sillä, hyödynnättekö versiota, jossa on viisi tähteä, vai versiota, jossa on check-merkki, ei ole väliä.
 • Voitte siis valita sen sertifikaatin, jonka ulkoasu miellyttää silmäänne eniten!
 • Sertifikaateista on myös versiot sen mukaan, onko yrityksellä yli kolme, vai yli kymmenen suositusta. Valitkaa se versio, joka vastaa julkisten asiakassuositustenne määrää Ite wikissä.

Miksi sertifikaatti on englannin kielellä?

 • Sertifikaatti on toteutettu englannin kielellä siksi, että monella yrityksellä on suomen- ja englanninkieliset verkkosivut.
 • Englanninkielinen sertifikaatti sopii eri kieliversioihin ja helpottaa siten sertifikaatin käyttöä.

 

Trusted IT partner sertifikaatin oma sivu, josta graafiset tiedostot ja ohjeet sertifikaatin käyttöön löytyvät.