Kuinka valita oikea kumppani verkkosivuston tai -palvelun ylläpitoon? Exoven Service Manager Niklas Peltonen kuvaa Ite wikin toimitukselle niitä asioita, joita ylläpidon kumppania valittaessa kannattaa ottaa huomioon.

“Hinta vaikuttaa aina päätökseen ylläpitokumppania valittaessa. Kun puhutaan hinnasta, pitää aina avata mitä kaikkea hinta pitää sisällään. Esimerkiksi mitä kevyempää tuki on, sitä pienemmäksi hinta muodostuu.”

Ylläpidon hankintaa tekevän tahon täytyy siis miettiä minkälaista tukea ja ylläpitoa, sekä jatkokehitystä oma verkkopalvelu vaatii.

Yksi mietittävistä asioista on vasteajat, eli kuinka nopeasti erilaisiin ongelmiin ja vikatiloihin pitää kyetä reagoimaan. Pitääkö tilanne ratkaista heti, vai voiko asia odottaa.

“Asiakasyrityksen pitää miettiä, kuinka merkittävässä roolissa verkkopalvelu on liiketoiminnan kannalta”

“Asiakasyrityksen pitää miettiä, kuinka merkittävässä roolissa verkkopalvelu on liiketoiminnan kannalta. Jos pyörittää esimerkiksi verkkokauppaa, viidentoista minuutin katkos voi tarkoittaa merkittävän euromäärän menetystä myynnissä. Verkkopalvelun tarjoajan pitää myös miettiä mitä heidän asiakkaansa arvostavat ja tarvitsevat”, Peltonen kuvailee.

Käytetty teknologia määrittää ylläpitokumppanin valintaa

Verkkosivustolla tai -palvelussa käytetty teknologia-alusta määrittää vahvasti sitä, kuka on sopiva ylläpitokumppani. 

“Teknologia-alusta voi määrittää hyvin vahvastikin asiakkaan tarvetta. Olennainen kysymys kuuluu, onko ylläpitokumppanilla riittävä osaaminen käytettävistä teknologioista. Toinen keskeinen kysymys kuuluu, minkälaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä palveluntarjoajalla on kokemusta. Esimerkiksi jos liiketoiminta on verkkokauppapainotteista, ylläpitäjällä on hyvä olla kokemusta verkkokaupasta. Kukin toimiala tuo omat vaatimuksensa digitaaliselle liiketoiminnalle”, Peltonen pohtii.    

Niklas Peltonen työskentelee Exovella ylläpidon parissa.

 

Niklas Peltonen nostaa esiin myös kokemuksen ja ammattitaidon merkityksen tuki- ja ylläpitokumppanin valinnassa: 

“Hyvä kysymys kuuluu, kuinka pitkään palveluntarjoajan asiantuntijat ovat tehneet töitä asian parissa.”

Peltonen suositteleekin aina tutustumaan sekä palveluntuottajan, että itse työntekijöiden referensseihin ja työkokemukseen. 

Tuki- ja ylläpitotyö edellyttää kommunikaatiotaitoja ja palvelualttiutta

Niklas Peltosen mukaan koko ylläpitoyhteistyö perustuu hyvälle kommunikaatiolle, sillä se helpottaa kaikkea yhteistyön tekemistä. 

“Yhteistyön toimintaa voi olla vaikea nähdä ennen kuin lähtee yhdessä tekemään hommia, mutta toki jo ensivaikutelma voi antaa suuntaa. Nyrkkisääntö on kuitenkin, että hyvässä asiakassuhteessa kommunikaation tulisi aina olla avointa ja rehellistä osapuolten välillä.”

Kun asiakassuhdetta lähdetään rakentamaan, kannattaa myös nostaa esiin kysymys lisäpalvelujen tarpeesta. Hyvä it-kumppani kykenee tarjoamaan esimerkiksi devops- ja analytiikkaosaamista ja pystyy konsultoimaan asiakasta digitaaliseen palveluun liittyvissä valinnoissa.

Kumppani ei saa myöskään olla liian passiivinen; aktiivinen asiakassuhde kertoo siitä, että asiakkaan liiketoiminta kiinnostaa aidosti. 

“Hyvä kysymys kuuluu, avaako kumppanuus mahdollisuuksia kehittää verkkopalvelua pidemmälle? Jatkokehitys on aina tärkeää huomioida, sillä digiaikana liiketoiminnan ja it:n yhteistyö ei pysähdy koskaan. Pohjimmiltaan yrityksissä pitää pohtia jatkuvasti sitä, millaiset tavoitteet omalla verkkopalvelulla on”, Peltonen pohtii.

Hänen mukaansa kaiken kaikkiaan oman sivuston ylläpitoon liittyvät tarpeet tulee pohtia verkkopalvelun keskeisyyden kautta: mikäli verkkopalvelu on keskeisessä osassa liiketoimintaa, kannattaa sen ylläpitoon myöskin panostaa. Jos taas verkkopalvelu on vain pieni osa omaa liiketoimintaa, voi pärjätä ylläpidon osalta hieman kevyemmälläkin paketilla.

Parhaimmillaan it-tuki tarjoaa jopa ympärivuorokautisen tavoitettavuuden, laajan ja osaavan asiantuntijajoukon asiakkaan avuksi, palvelun tietoturvallisuuden ja läpinäkyvät työskentelytavat.

“Asiakkaan näkökulmasta kaikista tärkeintä on se, että kommunikaatio toimii ja palvelu pelaa”, Peltonen toteaa loppuun.

 

Exoven verkkosivut

Exoven Ite wiki -profiili