Suomalaiset yritykset tuntuvat luottavan ohjelmistorobotiikkaprojekteissa UiPathiin. Tämä käy ilmi it-palveluyhtiö Midpointedin alkuvuodesta teettämästä tutkimuksesta. Siihen osallistuneista yrityksistä, joissa ohjelmistorobotiikkaa oli käytössä, puolet hyödynsi UiPathia. 

Toiseksi yleisin RPA-teknologia oli Robot Framework, jota hyödynsi 22 prosenttia vastaajista. Blue Prism oli käytössä 11 prosentilla yrityksistä ja jokin muu teknologia 5 prosentilla.

 

Midpointedin alkuvuodesta teettämän kyselyn perusteella UiPath on suomalaisten yritysten eniten käyttämä RPA-teknogia.

 

Ohjelmistorobotiikkaa hyödynnettiin selvästi eniten taloushallinnon prosesseissa, mutta se oli kohtalaisen yleistä myös asiakaspalvelussa ja tietohallinnossa. Sen keskeisimpinä hyötyinä pidettiin resurssien vapautumista muihin töihin, manuaalisten syöttövirheiden vähenemistä ja syötetyn tiedon laadun paranemista.

Investoinnit RPA-teknologioihin kasvavat

Midpointed kertoo teettäneensä kyselyn, sillä Suomessa ohjelmistorobotiikan nykytilasta ei ole juuri teetetty tutkimuksia. Saatavilla ei ollut tietoa ohjelmistorobotiikan avulla saavutetuista hyödyistä ja kehitysnäkymistä suomalaisissa yrityksissä.

Vasta 40 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä kertoi hyödyntävänsä tällä hetkellä ohjelmistorobotiikkaa, mutta 62 prosenttia kertoi kokevansa sen hyödyntämisen erittäin tai melko kiinnostavaksi. 

 

Midpointedin teettämän tutkimuksen mukaan ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään taloushallinnon lisäksi erityisesti asiakaspalvelussa ja tietohallinnossa.

 

Jopa 71 prosenttia yrityksistä kertoi kasvattavansa investointejaan ohjelmistorobotiikkaan seuraavien parin vuoden aikana. Kuluvana vuonna investointeja kasvattaa jo 41 prosenttia vastaajista. Erityisen innokkaasti uusia investointeja ovat tekemässä RPA-teknologioita jo hyödyntävät yritykset.

Kysely suoritettiin helmikuun 2021 aikana. ​​Siihen vastasi 56 yritystensä IT:stä tai tietohallinnosta vastaavaa päättäjää. Midpointedin toimeksiannosta kyselyn toteutti markkinatutkimustoimisto Value Clinic Oy. Voit tustustua tutkimustuloksiin tarkemmin täällä.


Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen nousi esiin keskeisenä kehityskohteena myös Ite wikin ja Baswaren toteuttamassa Talouden ja digitalisaation tila 2021 -tutkimuksessa. Millaisiin digihankkeisiin suuret ja keskisuuret yritykset pyrkivät tänä vuonna investoimaan? Tutustu tutkimustuloksia käsittelevään artikkeliin.