Koronapandemia hidasti monia digitalisaatiohankkeita, mutta tänä vuonna iso osa yrityksistä aikoo tehdä uusia investointeja ja panostaa prosessien digitalisointiin. Asia selviää Ite wikin ja Baswaren toteuttamasta Talouden ja digitalisaation tila 2021 -kyselytutkimuksesta, johon vastasi loppuvuodesta 2020 76 yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevää henkilöä.

Noin 33 prosenttia vastaajista kertoi, että oman yrityksen digitalisaatiohankkeet hidastuivat koronan seurauksena ainakin jonkin verran. 46 prosenttia puolestaan sanoi hankkeiden etenemisen nopeutuneen. 70 prosenttia vastaajista myös uskoi, että vuonna 2021 uusiin digitalisaatiohankkeisiin tullaan investoimaan melko tai erittäin paljon.

 

Noin kolmasosa vastaajista kertoi koronapandemian hidastaneen oman yrityksen digitalisaatiohankkeita.

 

Noin 70 prosenttia vastaajista kertoi, että tänä vuonna uusiin digitalisaatiohankkeisiin tullaan investoimaan vähintään melko paljon.

 

Tiedolla johtamisen aikakaudella päätökset halutaan perustaa faktoihin, joten monen yrityksen fokus on edelleen datassa. Vastaajat nimesivät järjestelmien integraatiot ja datan analysoinnin päätöksenteon tueksi tärkeimpien kehitettävien asioiden joukkoon. Lisäksi lähes 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että omassa yrityksessä tulee parantaa myös datan talteenottoa. Tapetilla ovat lisäksi ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä tietoturvan kehittäminen. Erityisesti kiinnostus tekoälyä kohtaan oli kasvanut vuoden aikana selvästi, kun tuloksia verrattiin alkuvuodesta 2020 toteutun Talouden ja hankinnan tila 2020 -kyselytutkimuksen tuloksiin. Nyt jo lähes puolet vastaajista nimesi tekoälyn käytön kehityskohteiden joukkoon.

 

Tutkimukseen osallistuneet nimesivät mielestään tärkeimmät digitalisaatioon liittyvät kehityskohteet.

 

Myös kiinnostus tietoturvan tason tarkasteluun ja parantamiseen on noussut edellisen tutkimuksen teettämisestä selvästi, sillä nyt 46 prosenttia vastaajista listasi tietoturvan tärkeimpiin kehityskohteisiin. Laajaan etätyöskentelyyn siirtyminen on tarkoittanut tietoturva-asioiden läpikäyntiä, mutta tulosta voi selittää myös tietoturvaan liittyvän keskustelun lisääntyminen. Viime lokakuussa julkisuuten tulleen Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron jälkeen tietoturva nousi muutamaksi viikoksi yhdeksi keskeisimmistä puheenaiheista myös valtamedioissa. 

Toiminnanohjauksen ja hankinnasta maksuun -prosessin kehittäminen ovat ajankohtaisia

Tutkimuksessa selvitettiin myös vastaajien näkemystä tämän hetken tärkeimmistä digitalisoitavista liiketoimintaprosesseista. Analytiikan ja raportoinnin ohella esimerkiksi toiminnanohjauksen, hankinnasta maksuun -prosessin, asiakaspalvelun sekä myynnin prosessien kehittäminen on nyt tapetilla. Hankinnasta maksuun -prosessin kehittämistä piti melko tai erittäin tärkeänä 78 prosenttia vastaajista, myynnin ja asiakaspalvelun reilu 77 prosenttia ja toiminnanohjauksen 76 prosenttia vastaajista. Myös taloushallinnon ja tietohallinnon digitalisointi nähtiin tällä hetkellä erityisen ajankohtaisena.


Taloustilanteen uskotaan paranevan

42 prosenttia vastaajista kertoi, ettei oman yrityksen taloustilanne merkittävästi muuttunut koronapandemian aikana. Hiukan yli 20 prosenttia kertoi sen parantuneen, ja reilu kolmannes vastaajista puolestaan kertoi taloustilanteen heikentymisestä. 

Jo viime vuoden lopulla saatiin tietoa koronarokotusten alkamisesta, ja vastaushetkellä moni vastaaja näkikin edessä valonpilkahduksen. Puolet kaikista vastaajista uskoi oman yrityksen taloustilanteen paranevan vuoden 2021 loppuun mennessä. 

 

Noin puolet vastaajista uskoi, että tämän vuoden lopulla yrityksen taloustilanne on parempi kuin loppuvuodesta 2020.

 

Yritysten uudistaminen on sujunut myös etänä

Koronarajoitusten astuessa voimaan keväällä 2020 laajaan etätyöskentelyyn siirryttiin vauhdilla. Myöhemmin useissa yhteyksissä on sanottu, että organisaatiot ottivat teknologioiden hyödyntämisessä jopa vuosien digiloikan. Tämän tutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että etätyöskentely ei ole toiminut suomalaisten yritysten jarruna. Jopa 91 prosenttia vastaajista kertoi, että oman yrityksen prosessit toimivat melko hyvin tai erittäin hyvin myös etänä. Yrityksen uudistaminen ja kehittäminen sujui sekin etätyössä hyvin 74 prosentin mukaan.

Vastaajien omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta kysyttäessä, vastaukset jakaantuivat. Se kertoo, että ihmiset ovat kokeneet erikoisen vuoden ja sen mukana tulleet muutokset hyvin eri tavoin. Noin 43 prosenttia vastaajista sanoi voivansa vastaushetkellä paremmin kuin ennen pandemiaa, mutta vastaavasti noin kolmannes kertoi oman voinnin huonontumisesta. 22 prosenttia ei puolestaan osannut ottaa kantaa siihen, onko omassa hyvinvoinnissa tapahtunut korona-aikana muutoksia suuntaan tai toiseen.

 

Pandemia-aika rajoituksineen on vaikuttanut ihmisiin hyvin eri tavoin. Noin 43 prosenttia vastaajista kertoi vastaushetkellä voivansa paremmin kuin ennen pandemiaa.

 

Haluatko tutustua tutkimustuloksiin tarkemmin ja tietää, mitä muuta kysely paljasti yritysten taloudesta, digitalisaatiohankkeista ja toimittajahallinnasta? Lataa Talouden ja digitalisaation tila 2021 -raportti Baswaren verkkosivuilta.


Talouden ja digitalisaation tila 2021 -kyselytutkimus toteutettiin anonyymina verkkokyselynä 1.10.-31.12.2020. Kyselyyn osallistui 76 vastaajaa, joista 80 prosenttia työskenteli vähintään 100 miljoonan euron liikevaihdon tekevässä yrityksessä. Vastaajat edustivat pääasiassa yritysten toimitus-, talous-, hankinta-, kehitys- ja it-johtoa.

Kansikuva: Unsplash