Ite wikin ja Baswaren toteuttama Talouden ja digitalisaation tila 2021 -tutkimus paljasti, että yritysten näkyvyys omaan toimittajakenttäänsä on edelleen osittain puutteellinen. 

Moni tutkimukseen osallistuneista 76 vastaajasta uskoi, että toimittajien mahdolliset haavoittuvuudet ja niiden vaikutus oman yrityksen liiketoimintaan on valtaosin tiedossa. Kuitenkin 42 prosenttia kertoi, ettei omassa yrityksessä juurikaan tehdä säännöllisiä toimittajien riskianalyysejä. Noin 46 prosenttia vastaajista puolestaan sanoi, että riskianalyysi tehdään pääasiassa tai ainoastaan uusille toimittajille. 

Samaan aikaan vastuullisuus on kasvava kulutustrendi. Vuonna 2019 Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksessa selvisi, että erityisesti aikuistuvat nuoret ottavat aiempaa voimakkaammin huomioon ympäristönäkökulmat ja vastuullisuuden. Myös viime syksynä julkaistusta Postin verkkokauppatutkimuksesta ilmenee, että kuluttajia kiinnostaa muun muassa tuotteiden alkuperä ja kotimaisuus.

Vaikka vastuulliset toimitusketjut voivat tulevaisuudessa olla selvä kilpailuetu, eivät vastuullisuusasiat paina toimittajavalinnoissa vielä niin paljon kuin voisivat. Tutkimukseen osallistuneista vasta reilu neljännes kertoi, että omassa yrityksessä varmistetaan aina toimittajien toimivan eettisten ja ekologisten arvojen pohjalta. 18 prosenttia vastaajista kertoi, ettei asialle anneta juuri painoarvoa, ja 17 prosenttia vastaajista ei pystynyt ottamaan ollenkaan kantaa siihen, varmistetaanko toimittajien vastuullisuus.

 

Talouden ja digitalisaation tila 2021 -kyselytutkimus paljasti, että moni yritys tekee riskianalyysin pääsääntöisesti vain uusille toimittajille.

 

Baswaren P2P-tuotehallinnasta vastaava Sami Peltonen kertoo, että toimittajien aiheuttama maineriski nousee kuitenkin koko ajan enemmän esille asiakkaiden kanssa keskusteltaessa. 

– Yrityksen on tärkeää ymmärtää koko toimitusketjuaan, jotta sen heikoimmat lenkit voidaan huomata ennen kuin ne saattavat yrityksen epäedulliseen valokeilaan, hän sanoo.

Peltosen mukaan maailmalta tulee tasaisesti esimerkkejä korkean brändiarvon yrityksistä, jotka kärsivät toimittajiensa aiheuttamasta mainehaitasta. Toimitusketjusta paljastuva korruptio, lapsityövoiman käyttö tai muu epäeettinen toiminta voi heijastua äkkiä myös yrityksen valuaatioon. Hän nostaa esimerkiksi brittiläisen vaatevalmistaja Boohoon.

– Boohoon alihankintaketjusta paljastui toimija, joka oli teettänyt töitä alle minimipalkkasäädösten. Kun asia tuli ilmi, Englannissa nousi melkoinen metakka. Skandaalin seurauksena Boohoon valuaatio putosi puolitoista miljardia.

Rajapinnat luovat näkyvyyttä

Ennen monelle yritykselle riitti strategisten toimittajien liiketoiminnan ymmärtäminen, Peltonen sanoo. Nykyisin tilanne on toinen.

– Elämme maailmassa, jossa muutokset tapahtuvat ennennäkemätöntä vauhtia. Yhtenä esimerkkinä nopeista käänteistä toimii se, että joka tunti neljäkymmentä toimitusjohtajaa saa potkut. Pienempiä toimittajia ei voi enää jättää riskiarviointien ulkopuolelle. 

Peltosen mukaan riittävä näkyvyys saavutetaan vasta, kun kaikki yrityksen liiketoimintaverkostoon kuuluvat toimittajat ovat yhdessä järjestelmässä.

Toimitusketjun näkyvyys alkaa rakentua, kun eri toimijat keskustelevat avointen rajapintojen kautta keskenään.”

– Monet johtavat analyytikot ovat puhuneet liiketoimintasoftien ympärille rakentuvien ekosysteemien puolesta. Toimitusketjun näkyvyys alkaa rakentua, kun eri toimijat keskustelevat avointen rajapintojen kautta keskenään.

Baswarella on partneruus muun muassa globaaleja yritystietoja tarjoavan Dun&Bradstreetin kanssa.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme data hubin, johon yritys saa kerättyä kaiken liiketoimintatietonsa ja rikastaa sitä partneriemme tarjoaman datan avulla, Peltonen jatkaa.

Avoimesta keskustelusta hyötyvät kaikki

Peltonen uskoo, että toimitusketjun ja toimittajien hallinta kulminoituu juuri organisaatiorajat ylittävään avoimeen kommunikaatioon. 

– Mitä enemmän kommunikaatiota on, sitä varmemmin jokaiselle toimijalle muodostuu realistinen näkemys yhteisen ekosysteemin tulevaisuudesta.

Avoimuus ei ole kaikilla yrityksillä verissä eivätkä etäyhteyksillä toteutettavat kokoukset tee tilanteesta yhtään helpompaa. Peltosen mukaan jokainen voi kuitenkin omalla esimerkillään lisätä avointa keskustelua.

– Kun on itse avoin, on helpompi odottaa sitä myös muilta. 

Datan avulla keskustelusta tulee faktapohjaista ja asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä.”

Hänen mielestään avoimesta keskustelusta hyötyvät kaikki. Yritys voi kertoa toimittajalleen rehellisesti, kuinka paljon toivoo voivansa tilata tavaraa lähitulevaisuudessa. Toimittaja taas voi kertoa, jos sille on elintärkeää, että maksu saapuu välittömästi.

Äkkiä keskustelu kääntyy takaisin dataan. Peltonen muistuttaa, että sen avulla voidaan karsia myös vääriä olettamuksia.

– Datan avulla keskustelusta tulee faktapohjaista ja asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Kellään ei ole epäilystäkään siitä, missä mennään. 

Jos avoimuus tuntuu hankalalta, voi sen opettelun aloittaa oman yrityksen seinien sisäpuolella. Toimitusketjun hallinnan parissa työskentelevät hyötyvät talousosaston kanssa tehdystä yhteistyöstä siinä missä hankintaorganisaatiokin.

– Taloushallinnon datan avulla voidaan rakentaa siltoja eri liiketoimintafunktioiden välille. Monessa yrityksessä taloushallinto omistaa dataa, joka hyödyttää myös toimitusketjun hallinnan parissa työskenteleviä, Peltonen vinkkaa.

Talouden ja digitalisaation tila 2021 -kyselytutkimus toteutettiin loppuvuodesta 2020. Siinä kartoitettiin erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten taloustilannetta, näkyvyyttä toimittajakenttään, liiketoimintaprosessien digitalisointia sekä etätyöskentelyn vaikutuksia. Lue tutkimustuloksista koosteartikkelistamme ja lataa tutkimusraportti Baswaren verkkosivuilta.

 

Baswaren Ite wiki -profiili

Baswaren verkkosivut

Kansikuva: Basware