Teollisuusyritysten digitalisaatiokumppanina toimivalla Wapicella on takanaan vauhdikas vuosi. Toimitusjohtaja Pasi Tuominen kertoo, että yksi sen kohokohdista koettiin viime kesänä, kun yrityksen osaaminen esineiden internetin saralla huomioitiin Microsoftin maailmanlaajuisessa Partner of the Year -kilpailussa. Siellä IoT-TICKET®-ratkaisu pokkasi voiton sovellusinnovaatioiden kategoriassa. 

– Erityisen mukavalta tunnustus tuntuu, koska se tuli nimenomaan meidän omalle tuotteelle, eikä Microsoftin tuotteiden hyvästä myynnistä, hän sanoo.

Kulunut kevät koronaviruspandemian keskellä on tuonut omat haasteensa myös Wapicen asiakkaille. Tuominen kertoo, että globaalit toimijat tarkkailevat nyt erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen tapahtumia. Positiivisena hän näkee sen, että vaikeasta tilanteesta huolimatta yritykset eivät halua luopua strategisesti tärkeinä pitämistään kehityshankkeista. Tuomisella onkin selkeä näkemys teollisuuden digitalisaation tämän hetken kuumimmista trendeistä.

– Pilviteknologioiden hyödyntäminen ja DevOps ovat jatkaneet kasvuaan, ja nyt yritykset tuntuvat kunnolla heränneen myös tietoturva-asioihin, hän kertoo. 

Laitteiden tuottamaa dataa päästään käsittelemään paikallisesti ilman pilveen lähetystä.”

Niiden ohella kiinnostusta herättää edge computing eli reunalaskenta, jossa laskentakapasiteetti tuodaan älykkäiden laitteiden välittömään läheisyyten. Sen avulla voidaan mullistaa esimerkiksi teollisuuden kuvankäsittely.

– Laitteiden tuottamaa dataa päästään käsittelemään paikallisesti ilman pilveen lähetystä, jolloin käsittelyajat nopeutuvat. Jatkossa pilveen siirretään vain kaikista kriittisimmät avainluvut. Myös järjestelmäintegraatioiden merkitys kasvaa, sillä niiden seurauksena laitteista tulee omatoimisempia. Erilaisten edgesovellusten avulla ne voivat muun muassa havainnoida omaa toimintaansa ja tarvittaessa tilata huollon itsenäisesti.

Suuri muutos on tapahtunut myös teollisuuden myynnissä: se siirtyy koko ajan enemmän verkkoon riippumatta siitä, kuinka monimutkaisia tuotteita tarjontaan kuuluu. Tuominen huomauttaa, että B2B-puolella myyntiin liittyy paljon enemmän huomioitavaa kuin B2C-myynnissä.

– B2B-puolella teollisen tuotteen myyntiprosessissa joudutaan ottamaan kantaa toimitusaikoihin, toimituksen sisältöön, dokumentteihin, erilaisiin testaus- ja kuljetusratkaisuihin sekä ylläpitoon ja tuotteisiin liittyviin järjestelmiin. Se on hyvin moniulotteinen kokonaisuus.

Lisäksi globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten on huomioitava tuotteiden kieliversiot sekä alueelliset erot toimintatavoissa. Ratkaisuna näihin haasteisiin Wapice on lisännyt Summium-tuoteperheeseen vahvasti tekoälyä hyödyntävän verkkokaupparatkaisun, Summium Selectorin.

Parhaiden myyjien kyvykkyys siirtyy koko myyntitiimille

Tuominen lupaa, että Summium Selectorilla teollisuusmyynnin kenttää voidaan hallita ja tehostaa juuri asiakkaan haluamalla tavalla. Koska myyntiprosessi on siirtynyt yhä vahvemmin työpöytälaitteilta mobiiliin, myös Summium Selector taipuu niillä käytettäväksi. Tekoälyä hyödyntävät sääntömoottorit ovat mukana niin tarjous- ja huoltopyyntöjen tekemisessä kuin tuotteiden ja palveluiden tilaamisessakin

– Jos asiakkaalla on toimintaa ympäri maailmaa, ratkaisu auttaa päättelemään kuljetuskustannukset ja optimoimaan tilauksen alkamaan juuri oikealta tehtaalta. Kyselyiden avulla järjestelmä voi ohjata asiakasta käyttötarkoitukseen sopivan laitteen tilaamisessa tai laitevian diagnosoimisessa. Tilauksen yhteydessä tekoäly ehdottaa muitakin samaan huoltoketjuun liittyviä tuotteita, jolloin käyttäjä saa tilattua kaikki tarvittavat osat yhdellä kertaa, Tuominen kertoo muutamia esimerkkejä.

Konfiguraattorien avulla kaikki myyjät saavat yrityksen parhaiden myyjien taidot.”

Myyjän ei siis välttämättä tarvitse tietää, mikä tuote vastaa parhaiten asiakkaan vaatimuksiin. Hänen täytyy vain valita tarvittavat ominaisuudet, jonka jälkeen sääntömoottori valitsee kriteerit täyttävät tuotteet. Tuominen sanoo, että kriteereinä voi käyttää myös muun muassa toimitusaikaa, tuotteen painoa tai sen kustannusta.  

– Konfiguraattorien avulla kaikki myyjät saavat yrityksen parhaiden myyjien taidot. 

Yli kolmen hengen myyntitiimit hyötyvät myyntikonfiguraattorista

Tuomisen mukaan uudesta tuotteesta on tehty mahdollisimman helppokäyttöinen. Hän toteaa Selectorin olevan vastaus erityisesti diginatiivin sukupolven vaatimuksiin. 

– Työelämässä aloittelevalle Z-sukupolvelle järjestelmien käytettävyys ja toiminnallisuus ovat merkittäviä avaintekijöitä. 

 

Wapicen Summium-tuoteperhe on kasvanut tekoälyä hyödyntävällä Summium Selector -verkkokaupparatkaisulla.

 

Wapicen asiakkaat myyvät Summiumin avulla vuosittain 2 miljardin euron arvosta tuotteita. Tuominen uskoo, että sen pahimmat kilpailijat ovat kaikkien vanhat tutut – Excel, Word ja sähköposti. Niiden käyttö myyntiprosessien pyörittämisessä kasvattaa kuitenkin inhimillisten virheiden riskiä. Lisäksi myyjän harteille kasaantuu paljon hallinnollista työtä.

– Jos toimintaa pyöritetään Excelissä, paljon jää myyjän oman ahkeruuden varaan. Myyntiprosessin eri vaiheita digitalisoimalla myyjä käyttää aikansa lisäarvon tuottamiseen. 

Jos toimintaa pyöritetään Excelissä, paljon jää myyjän oman ahkeruuden varaan.”

Summium Selectorilla toteutetut tarjoukset ja tilaukset linkittyvät suoraan yrityksen käyttämään asiakkuudenhallintajärjestelmään, jolloin kaikilla sen työntekijöillä on pääsy tärkeisiin tietoihin, eikä mitään katoa edes yksittäisen myyjän vaihtaessa työpaikkaa. Integraatiot onnistuvat lisäksi BI-työkalujen kanssa, mikä avaa yritysjohdolle uuden näkymän liiketoiminnan tehostamiseen.

Tuominen kuitenkin ymmärtää Excelin suosion ja toteaa sen ajavan asiansa kaikista pienimmissä myyntitiimeissä. Hän arvioi, että myyntikonfiguraattorista alkaa tulla taloudellisia hyötyjä, kun myyntitiimiin kuuluu yli kolme henkilöä. Ehdottoman tarpeellisena hän pitää sitä kaikille yrityksille, joilla on myyjiä ympäri maailmaa.

– Excelillä on edelleen paikkansa, mutta globaaleissa myyntitiimeissä tehokkuutta ei saavuteta ilman myyntikonfiguraattoria. Loppujen lopuksi kysymys on yrityksen kunnianhimosta edetä myynnissä.

 

Lue myös: Wapice rakensi IoT-Ticketistä esineiden internetin Officen – tuotekehitykseen on panostettu parhaimmillaan yli miljoona vuodessa

 

Wapicen Ite wiki -profiili

Wapicen verkkosivut