Ite wiki toteutti alkuvuodesta Baswaren sponsoroiman Talouden ja hankinnan tila 2020 -kyselytutkimuksen, jonka tuloksista uutisoimme ensimmäisen kerran jo helmikuussa. Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää suomalaisten liikevaihdoltaan suurten yritysten taloushallinnon ja hankinnan prosessien digitalisaation nykytilaa ja tulevaisuutta sekä organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Digitalisaatio on sysännyt liikkeelle valtavan työn murroksen. Yhä useampi asiantuntijatyötä tekevä henkilö painiskelee muun muassa työn ja vapaa-ajan sekoittumisen kanssa. Viime aikoina suomalaisten työhyvinvointi on ollut paljon esillä – työuupumus, stressi, mutta toisaalta myös motivaatio ovat sanoja, jotka toistuvat keskustelussa.

Halusimme selvittää, miten suomalaisten yritysten talous- ja hankintajohtajat kokevat työhyvinvointiin liittyvät asiat, joten tutkimukseemme liitettiin mukaan vastaajien arvoja ja arkea käsittelevä osuus. 

Työn vapaus oli tärkeää lähes kaikille vastaajille

Tutkimus paljasti, että talous- ja hankintajohtajat arvostavat erityisen korkealle työn vapautta ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin aikatauluihin. Peräti 90,1 prosenttia vastaajista antoi työn vapauden merkittävyydelle vähintään arvosanan 8, ja lähes kolmannes arvioi sen merkittävyyttä korkeimmalla arvosanalla.

 

työn vapauden tärkeys

 

Myös hyvää työyhteisöä ja työkavereita pidettiin tärkeinä. 88,5 prosenttia vastaajista arvioi niiden merkittävyyden vähintään arvosanalla 8. Organisaation ketteryys ja kehitysmyönteisyys oli yhtä tärkeää lähes 78 prosentille vastaajista. Näiden lisäksi monet vastaajat pitivät erityisen tärkeinä johtamistyyliä sekä yksiköiden ja johdon välisen yhteistyön sujumista.

 

yksiköiden yhteistyön tärkeys

 

Töitä halutaan tehdä rakkaudesta lajiin

Pyysimme vastaajia arvioimaan myös heidän omaa tämänhetkistä jaksamistaan. Valtaosa koki arjen ja työn olevan vielä hallinnassa ja arvioi jaksamisensa olevan hyvää tai kohtalaista. Joukossa oli kuitenkin niitäkin, jotka alkoivat jo lähestyä hyvinvointinsa äärirajoja. Vain muutama vastaaja totesi, ettei jaksamisen kanssa ole minkäänlaisia ongelmia.

 

työssä jaksaminen

 

Palkka lienee monelle merkittävä työmotivaation lähde, mutta harvat valitsevat työpaikkaansa puhtaasti palkan perusteella. Tätä mieltä vaikuttivat olevan myös tutkimukseen osallistuneet vastaajat. Vaikka kaikki kokivat rahan tärkeä, monet arvioivat sen merkittävyydeltään vähäpätöisemmäksi kuin esimerkiksi edellä esitetyn työn vapauden ja hyvän työyhteisön.

 

palkan tärkeys

 

Sitä vastoin aito kiinnostus omaa työtehtävää ja yrityksen edustamaa toimialaa kohtaan painaa monien vaakakupissa. Noin neljäsosa vastaajista ilmoitti, että heille on todella tärkeää voida työskennellä nimenomaan rakkaudesta lajiin.

 

 

Talouden ja hankinnan tila 2020 -kyselytutkimus toteutettiin anonyyminä verkkokyselynä 17.12.2019-29.1.2020 välisenä aikana. Kyselyyn osallistui 61 talous- tai hankintajohdossa työskentelevää henkilöä, jotka edustivat Suomen TOP 500 yrityksiä. Lue tästä lisää tärkeimmistä tutkimustuloksista. Voit myös ladata tutkimusraportin kokonaisuudessaan Baswaren verkkosivuilta.

Vastaajien henkilökohtaista jaksamista kuvaavassa grafiikassa arviointiasteikossa 1= Suuria haasteita jaksamisessa ja 10=Ei mitään haasteita jaksamisessa. Kaikissa muissa artikkelin grafiikoissa arviointiasteikko muodostuu seuraavasti: 1 = Vähäpätöinen ja 10 = Merkittävä.