Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu toteuttivat vuosina 2018-2019 hankkeen nimeltä DigiLeap – Hallittu Digiloikka Pohjois-Pohjanmaalla Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella.

Hankkeen tavoitteena oli auttaa erityisesti pohjoispohjanmaalaisia PK-yrityksiä systemaattisessa, riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytilan huomioivassa siirtymisessä kohti digitaalisia ratkaisuja siten, että digitalisaatiosta tulee luonteva osa yrityksen toimintaa.

DigiLeap-hankkeen keskeinen tulos on ollut ApuaDigiin -verkkopalvelu. Verkkopalvelu auttaa pk-yrityksiä järjestelmällisessä ja hallitussa, riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytilan huomioivassa siirtymisessä kohti digitaalisia ratkaisuja niin, että digitalisaatiosta tulee luonteva osa yrityksen toimintaa.

Digitalisaatio on tunnistettu yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa tulevaisuudessa suuresti niin yhteiskunnan eri toimintoihin kuin yritysten liiketoimintaan.

Digitalisaatio on tunnistettu yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa tulevaisuudessa suuresti niin yhteiskunnan eri toimintoihin kuin yritysten liiketoimintaan; sen vaikutusta verrataan usein teollisen vallankumouksen suuruiseen muutokseen. Digitalisaatio vaikuttaa prosesseihin, työtapoihin ja liiketoimintaympäristöön; se vaatii uutta ajattelutapaa ja rohkeutta. Tätä jarruttaa kuitenkin tietämyksen puute, kuinka edetä teknologian hyödyntämisessä.

Pahin skenaario on, että yritys jättää digitalisaation ilmiönä huomiotta, joka johtaa riskeihin omassa liiketoiminnassa. Digitalisaatio mahdollistaa uusia liiketoimintapotentiaaleja ja –malleja sekä muuttaa toimijoiden rooleja arvoketjussa.

 

Hankkeen keskeinen tulos on ollut ApuaDigiin -verkkopalvelu. Verkkopalvelu pitää sisällään:

  • Nelivaiheisen digimuutosmallin PK-yritysten digikehityksen tukemiseen
  • Digimuutosmalliin liittyviä työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla muutosmallin vaiheita voidaan suorittaa systemaattisesti
  • Yritysten digitarinoita, jotka kuvaavat yrityksen digimuutosta, ratkaisuja ja haasteita
  • Tietopankin digitalisaatioon liittyvistä asioista

 

Digimuutosmalli esittelee digimuutoksen läpiviennin vaiheet ja työkalut.

 

Verkkopalvelun työkaluja ja menetelmiä on kehitetty ja validoitu tekemällä pk-yrityksiin 37 digihaastattelua, jossa menetelmiä ja työkaluja on sovellettu yritysten digi- ja liiketoimintatilanteen kartoitukseen hyödyntäen Digitilanteen kartoitus -menetelmää tai Liiketoiminnan muutoskykyanalyysi -menetelmää.

Hankkeen aikana edelleen tehtiin 16 yrityssparrausta, jossa muita hankkeen menetelmiä ja työkaluja on sovellettu yritysten digikehitysaktiviteeteissä ja siten testattu niitä yritysympäristössä.

ApuaDigiin-menetelmät ja työkalut ovat pk-yritysten hyödynnettävissä kun he haluavat kehittää omaa digitalisaatiotansa.

Nyt nämä ApuaDigiin-menetelmät ja työkalut ovat pk-yritysten hyödynnettävissä kun he haluavat kehittää omaa digitalisaatiotansa. Lisäksi ne ovat kaupunkien / kuntien yrityskehitysorganisaatioiden, oppilaitosten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten hyödynnettävissä, kun he auttavat pk-yrityksiä digitalisaatiossa tutkimustyössään.

Käy tutustumassa ja hyödynnä! Verkkopalvelu löytyy osoitteesta  www.apuadigiin.fi.

Hankkeen tuloksista kertova julkaisu on saatavilla pdf-muodossa.

 

Lisätietoja:

Jukka Kääriäinen, jukka.kaariainen@vtt.fi, +358 407609529
Leila Saari, leila.saari@vtt.fi   +358 408208929