Sanakirjoissa startup-yritys määritellään lähes poikkeuksetta äskettäin perustetuksi yritykseksi. Se ei vielä kerro paljon, mutta eräänlainen kirjoittamaton sääntö taitaa olla, että startup-yritys on korkeintaan viiden vuoden ikäinen.

Startup-maailmaa tuntevat ihmiset kuitenkin tietävät, että todellisuudessa moni pitää ikävuosia tärkeämpänä kriteerinä yrityksen kasvuhakuisuutta. Startup-yrityksestä käytetäänkin joskus myös nimitystä kasvuyritys. Tämä on hiukan harhaanjohtava termi, sillä kasvuyritys voi viitata mihin tahansa kasvavaan yritykseen. Esimerkiksi OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuotena työllisyys kasvaa keskimäärin yli 20% vuodessa.

 

”Moni pitää ikävuosia tärkeämpänä kriteerinä yrityksen kasvuhakuisuutta”

 

Usein startup mielletään ensimmäistä tuotettaan kehittäväksi yritykseksi, joka matkallaan kohti skaalautuvuutta kulkee ns. kuolemanlaakson kautta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen tuotekehitys ja markkinointi kuluttavat rahaa, mutta tuloja ei vielä synny.

Toistaiseksi termillä startup-yritys ei kuitenkaan ole ollut tarkkaa ja laajasti hyväksyttyä määritelmää. Niinpä startup-yrityksen ja tavallisen yritystoiminnan välinen raja voi olla vaikea hahmottaa.

 

Miten startup-maailmaa tuntevat ihmiset ja tahot määrittelevät termin?

Alle on koottu termin startup-yritys määritelmiä eri verkkosivuilta.

Silicon Valleyssa vaikuttavan Steve Blankin määritelmä nostetaan esille useissa aihetta käsittelevissä artikkeleissa.

“A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model.” -Steve Blank

Investopedia on sijoittamiseen ja finanssioppiin keskittyvä koulutussivusto määrittelee startup-yrityksen seuraavasti:

A startup is a company that is in the first stage of its operations. These companies are often initially bankrolled by their entrepreneurial founders as they attempt to capitalize on developing a product or service for which they believe there is a demand. Due to limited revenue or high costs, most of these small-scale operations are not sustainable in the long term without additional funding from venture capitalists.”  -Investopedia

Crunchbase Newsin Editor-in-Chief Alex Wilhelm luottaa määritelmässään kolmeen numeroon. Ne kertovat, milloin perustajien on aika luopua startup-yrittäjän viitastaan.

Your startup is no longer a startup under the following metrics:

$100 million in ARR if its a software company, or $100 million in trailing revenue otherwise.
More than 500 employees.
A valuation of $2.5 billion or greater.”  -Alex Wilhelm, Crunchbase

Wilhelm kertoo, että markkinavoimat pakottivat hänet luopumaan vielä muutama vuosi sitten antamista ehdoistaan. Samaan hengenvetoon hän toteaa, että tulevaisuudessa määritelmä voikin jälleen muuttua.

Wilhelmin luvut pätevät varmasti Atlantin takana, mutta Suomessa useita satoja työllistävä yritys ei ole enää startup. Vuonna 2016 julkaistussa raportissaan ETLA määritteli startupin työllistävän korkeintaan 49 henkilöä.

 

ETLA määritteli startupin työllistävän korkeintaan 49 henkilöä.”

 

Eurooppalaisen tutkimusprojektin, EU Startup monitorin, määritelmä on jälleen monitulkintaisempi. Tutkimukseen voi osallistua, kunhan yritys on alle 10-vuotias, innovatiivinen ja tähtää skaalautumiseen.

The term ‘startup’ for this research has been defined as follows by:

-Age (younger than ten years)
-Innovation (in product or business model)
-Aim to scale (intention to grow the number of employees and/or markets operated in)” – EU Startup monitor

Lukuisia startup-yritysjohtajia haastatellut Business Insider US:n Editor-in-Chief Alyson Shontell kirjoitti muutama vuosi sitten aihetta käsittelevässä artikkelissaan määrittelevänsä startupin seuraavasti:

A few-year-old tech company that could still easily fail.” -Alyson Shontell, Business Insider US

Määritelmässä vilahtaa sana tech ja usein startup-keskusteluissa viitataankin juuri teknologiakentän yrityksiin. Todellisuudessa startup-yritys voi kuitenkin edustaa mitä tahansa toimialaa.