Julkaisimme Ite wikissä tammikuun alussa it- ja ohjelmistoalan anonyymin palkka- ja arvokyselyn tavoitteenamme kerätä dataa siitä, miten ohjelmistoalan palkkaus muodostuu ja millaisia asioita ohjelmistoalan työntekijät Suomessa pitävät tärkeinä työssään.

Kysyimme kahdeksan työelämän osa-alueen tärkeyttä vastaajalle skaalalla nollasta kymmeneen. Osa-alueet olivat palkan suuruus, työn vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa omiin aikatauluihin, työn tarjoamat haasteet ja kehittymismahdollisuudet, hyvät työkaverit ja työyhteisö, työtilan viihtyvyys ja työkalujen taso, mukava suhde asiakkaisiin, johtajuus ja organisaation ketteryys sekä työnantajan ympäristöarvot ja kestävät toimintatavat.

Kyselyyn vastasi reilut 300 henkilöä, aina junior-ohjelmistokehittäjistä ylimpään johtoon asti.

Perehdymme kyselyn tuottamiin palkkatilastoihin Ite wikin blogimedian tulevissa artikkeleissa. Nyt vilkaisemme, millaisia asioita IT-alan työntekijät pitävät työssään tärkeinä!

Voit edelleen vastata kyselyyn tästä (vie noin 3 min), jolloin seuraavasta, palkkausta käsittelevästä artikkelista, tulee entistä kattavampi.

Palkan suuruus

Valtaosa vastaajista piti palkan suuruutta melko tärkeänä, mutta se ei yllättäen yltänyt kyselyn tärkeimmäksi arvoksi. 32,8 % vastaajista sijoitti palkan tärkeyden sijalle 8/10, mutta osalle vastaajista palkan merkitys työssä oli jopa melko vähäpätöinen.

“Kun it-alalla on tällä hetkellä jossain määrin työntekijän markkinat, en lähtisi pienemmällä palkalla samantyyppiseen työhön”

Palkka puhutti myös vapaamuotoisessa kommenttikentässä kyselyn lopuksi. “Palkan suuruus on siinä mielessä tärkeä, että kun it-alalla on tällä hetkellä jossain määrin työntekijän markkinat, en lähtisi pienemmällä palkalla samantyyppiseen työhön. Poikkeuksena on se,  jos vaihtaisin julkiselle sektorille tosi mielenkiintoiseen tehtävään”, kertoo yksi vastaajista.

 

Työn vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa omiin aikatauluihin

Vapaus ja omien aikataulujen suunnittelu on ohjelmistoalan työntekijöille erittäin tärkeää.

Lähes puolet (49 %) vastaajista piti työn vapautta ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin aikatauluihin erittäin tärkeänä työssään, ja lähes kaikki vastaajat sijoittivat vapauden korkealle tärkeysasteikolla.

 

Työn tarjoamat haasteet ja mahdollisuus kouluttautua tai kehittyä ammatillisesti

Myös työn tarjoamia haasteita pidettiin tärkeinä. 35,4 % vastaajista sijoitti haasteet ja kehittymismahdollisuudet erittäin merkittäviksi, ja lähes yksikään ei pitänyt niitä vähäpätöisinä.

Kehittymismahdollisuuksien merkitystä ylitse muiden haluttiin korostaa myös kommenteissa.

“Mahdollisuudet kehittää itseään ovat minulle kaikista tärkeimpiä asioita työssä”, totesi eräskin kyselyyn vastannut.

“Mahdollisuudet kehittää itseään ovat minulle kaikista tärkeimpiä asioita työssä”

 

Hyvät työkaverit ja työyhteisö

Myös hyvä työyhteisö oli vastaajille tärkeä. 38,7 % vastaajista sijoitti hyvän työyhteisön kaikkein korkeimmalle sijalle, ja myös valtaosa muista vastaajista piti sitä melko merkittävänä.

 

Työtilan viihtyisyys ja työkalujen korkea taso

Työtilan viihtyisyys ja työkalujen taso aiheutti hiukan hajontaa vastauksiin. 25,8 % vastaajista sijoitti sen sijalle 8/10, ja valtaosa vastaajista piti sitä melko merkittävänä. Osalle vastaajista työtilat ja työkalut olivat kuitenkin melko vähäpätöinen seikka.

Tärkeää on myös työtilojen sijainti.

“Työmatkan pituus, noin 10 minuuttia, on myös tärkeää”, kertoo yksi vastaajista.

 

Mukava suhde asiakkaisiin

Asiakassuhteiden merkitys varmasti vaihtelee sen mukaan, miten paljon kukin pääsee työssään asiakkaiden kanssa tekemisiin, ja näin ollen myös vastauksissa on asiakassuhteiden kohdalla hieman enemmän hajontaa.

24,8 % vastaajista sijoitti mukavan suhteen asiakkaisiin sijalle 8/10, ja valtaosa muistakin vastaajista piti sitä merkittävänä. Osalle vastaajista asiakassuhteet olivat kuitenkin melko vähäpätöisiä.

 

Johtajuus ja organisaation ketteryys

Johtajuuden ja organisaation ketteryyden merkityksestä vastaajat olivat enimmäkseen yhtä mieltä. 27,8 % vastaajista sijoitti johtajuuden ja organisaation ketteryyden kaikkein korkeimmalle sijalle, ja valtaosa piti sitä merkittävänä.

“Aloin yrittäjäksi koska en pitänyt viimeisimmän työnantajan johtajuuskuvioista ja strategisista valinnoista.”

Johtajuuden merkitystä työssä viihtymiseen korostettiin myös kommenttikentässä.

“Aloin yrittäjäksi koska en pitänyt viimeisimmän työnantajan johtajuuskuvioista ja strategisista valinnoista. En kestänyt lässynlässyn monivirikekulttuuria, motivointi- ja virkistäytymis- ja kisailukulttuuria, jolla nuorisotiimejä viihdytettiin ja kosiskeltiin. Ikää ja rahaa on sen verran, että voin ’säätää’ tekemisiäni melko vapaasti”, kertoo eräs vastaaja.

 

Työnantajan ympäristöarvot ja kestävät toimintatavat

Kyselyn suurin hajonta löytyy työnantajan ympäristöarvojen ja kestävien toimintatapojen kohdalta. Osalle vastaajista ympäristöarvot olivat melko vähäpätöisiä, mutta valtaosa kuitenkin sijoitti ne asteikolla melko korkealle.

“Vaikken pidäkään työnantajan ympäristöarvoja ja kestäviä toimintatapoja ensiarvoisina asioina, nähdäkseni ne toteutuvat yrityksissä, joissa muu edellä kysytty on toteutettu mallikkaasti. Hygieniatekijät ja työympäristön laatu ovat mielestäni elinehto yritykselle kuin yritykselle”, toteaa yksi vastaajista.

Hyvinvointi tärkeää IT-alan työntekijöille

Kyselyn tulokset antavat ymmärtää, että kehittymismahdollisuudet ja haasteet, vapaus ja omien aikataulujen suunnittelu, hyvä johtajuus, organisaation ketteryys, mukava työyhteisö, viihtyisät työtilat ja hyvät työvälineet sekä hyvät suhteet asiakkaisiin ovat ohjelmistoalan työntekijöille tärkeitä asioita.

Nämä kaikki yhdessä nivoutuvat kokonaisvaltaiseksi työhyvinvoinniksi, joka on jopa tärkeämpää kuin mahdollisimman painava palkkapussi.

 

Lähde:

Ite wikin anonyymi palkka- ja arvokysely 1/2019, 302 vastaajaa

Kyselyn ja tekstin toteutus:  Johannes Puro ja Veera Kujansuu