Ohjelmisto- ja e-business ry on syntynyt.

Uuden niminen yhdistys saa alkunsa, kun Verkkoteollisuus ry:n jäsenet liittyvät Ohjelmistoyrittäjät ry:hyn.

Yhdistymistä ja järjestön nimen uudistamista on suunniteltu jo vuoden päivät, mutta viimeinen sysäys asialle saatiin, kun Ohjelmistoyrittäjien ylimääräinen yhdistyskokous hyväksyi torstai-aamuna 11.10.2018 muutoksen läpiviennin.

Myöhemmin samana päivänä Verkkoteollisuuden vastaava kokous hyväksyi yhdistymisen, sekä jäsenistön siirtämisen osaksi Ohjelmisto- ja e-business ry:tä.

Näin Suomeen on syntynyt uusi entistä voimakkaampi toimija, jonka jäsenyritysten määrä on karkeasti Ohjelmistoyrittäjien 600 + Verkkoteollisuuden 120, eli yhteensä yli 700 jäsenyritystä.

Ohjelmistoyrittäjien Rasmus Roiha ja Verkkoteollisuuden Maria Rajakallio tulevat pyörittämään yhteistyössä Ohjelmisto- ja e-business ry:tä.

 

Ohjelmistoyrittäjät on tavoitellut uusien jäsenien keruun lisäksi epäorgaanisesta kasvua eli muiden toimijoiden yhdistämistä itseensä. Pitkän aikavälin tavoitteena onkin yhdistää kaikki relevantit suomalaiset ”digi-yhdistykset” yhteisen sateenvarjon alle.

Tavoitteet uusiksi

Ohjelmisto ja e-business ry:n synty on osa pidempää prosessia niin Ohjelmistoyrittäjissä kuin Verkkoteollisuudessakin.

Ohjelmistoyrittäjien hallitus on ideoinut jo pidempään yhdistyksen mission tarkennusta ja uutta brändiä. Tarpeena on ollut kyetä kuvastamaan paremmin softa-alan järjestön roolia aikana, jona kaikki softautuu ja yritykset eri toimialoilla käyvät läpi evoluutiota ohjelmistojen hankkijoista digitaalisten palveluiden tarjoajiksi.

Mukaan Ohjelmisto ja e-business ry:hyn tuleva Verkkoteollisuus ry on “kasvuhaluisten, verkossa liiketoimintaa tekevien suomalaisten yritysten yhteisö ja verkkoliiketoiminnan kehittäjä.” Verkkoteollisuus ry on toiminnallaan halunnut vahvistaa verkossa liiketoimintaa tekevien yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa ja kansainvälisesti. Mukana on paljon verkkokauppiaita, mutta myös muita verkossa liiketoimintaa tekeviä yrityksiä, kuten verkkokauppiaille palveluja tarjoavia tahoja.

Myös verkkoteollisuuden näkökulmasta yhdistymisen hyödyt ovat ilmeiset.

– Liiketoiminta verkossa vaatii digitaalisen maailman hallintaa ja Ohjelmistoyrittäjät järjestönä on siksi luonnollinen taho, jonka kanssa haluamme yhdessä lähteä kehittämään ja vahvistamaan digitaalisessa maailmassa palveluja, tuotteita ja järjetelmiä tarjoavien yritysten toimintaedellytyksiä globalisoituvassa kilpailussa, Verkkoteollisuuden toimitusjohtaja ja nyt Ohjelmisto- ja e-business ry:hyn siirtyvä Maria Rajakallio sanoo.

Yhdistymisen myötä Suomeen syntyy entistä vahvempi ja suurempi yhdistys, jonka tarkoitus yhdistyksen säännön pykälän 2 § mukaan on jatkossa seuraava:

“Yhdistyksen tarkoitus on varmistaa Suomen yritysten edelläkävijyys ja jäsenyritysten kilpailukyky globaalissa kilpailussa. Yhdistyksen aatteellisena periaatteena on edistää suomalaista yhteiskuntaa digitalisoitumisessa. Lisäksi yhdistyksen tarkoitus on toimia jäsenten yhdyssiteenä ja toimia jäsenten toimintaan liittyvien yleisten ja yhteisten intressien hyväksi.”

Ohjelmisto- ja e-business ry:n visio on, että tulevaisuudessa kaikki yritykset ovat ohjelmistoyhtiöitä tai ohjelmistovetoisia – eli yrityksiä, joille ohjelmistot ovat liiketoiminnan ytimessä ja kilpailukyvyn mahdollistajina. Toisaalta voidaan myös nähdä, että liiketoiminta siirtyy monilla aloilla verkkoon.

”Pian kaikki tekevät kauppaa verkossa”

– Pian kaikki tekevät kauppaa verkossa, joten niin ohjelmistojen, kuin verkkokaupan osaamisen rooli nousee keskiöön suomalaisessa yrityskentässä, Rajakallio kuvaa.

Toisaalta yritykset, jotka eivät ota digitaalisen ympäristön kiistatttomia hyötyjä käyttöönsä, tulevat häviämään kilpakumppaneilleen.

-Yhä useamman yrityksen kilpailukyky muodostuu ohjelmistoista ja tarjotusta digitaalisesta palvelusta tai tuotteista. Esimerkiksi Ponssen metsäkoneen kansainvälinen kilpailukyky ei perustu isompiin renkaisiin tai nopeampaan terään, vaan kymmeniin digitaalisiin antureihin ja yli miljoonaan riviin koodia, jolla mahdollistetaan puun matka metsästä pörssissä myytäväksi futuuriksi, esittää Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Toisaalta Roihan analogiassa yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan hyvää asiakaskokemusta verkossa ovat niitä, joilta asiakkaat palveluita etsivät ja jotka tulevat myös kasvamaan.

”Uudistuvan maailman liiketoiminta vaatii onnistuakseen asiakaskokemuksen, ohjelmistojen ja verkkokaupan periaatteiden ymmärrystä”

– Hyvä, uudistuvan maailman liiketoiminta vaatii onnistuakseen asiakaskokemuksen, ohjelmistojen ja verkkokaupan periaatteiden ymmärrystä ja laadukasta käytäntöön viemistä. Esimerkkinä uusista softaan ja verkkokauppaan pohjautuvista menestyvistä yrityksistä voidaan nostaa esimerkiksi Uber tai Airbnb. Molemmat liiketoimintamallit hyödyntävät softaa, verkkoliiketoiminnan ymmärrystä ja kykyä yhdistää nämä uudenlaisiksi, entistä paremmiksi ja asiakkaalle joustaviksi liiketoiminnoiksi, Roiha demonstroi.

Kulmakivinä softa, business ja yrittäjyys

Ohjelmisto- ja e-business ry:n hallituksen puheenjohtajan Pekka Walkaman mukaan yhdistyksen jäsenistön toiminta on tänä päivänä paljon muutakin kuin ohjelmistojen rakentamista:

– Siksi kehittyvän yhdistyksemme DNA rakentuu kolmen teeman, eli softan, busineksen ja yrittäjyyden varaan. Nämä teemat määrittelevät keitä olemme, mihin uskomme, miten luokittelemme ympäristöä, kuinka arvotamme itseämme ja muita sekä mikä on identiteettimme.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Seppo Takanen, puheenjohtaja Pekka Walkama, sekä toimitusjohtaja Rasmus Roiha halusivat uudistaa ja kasvattaa Ohjelmistoyrittäjät Ry:tä.

 

Walkaman mukaan softa mahdollistaa uudenlaisia business-malleja ja innovaatioita kaikilla toimialoilla.

– Softan avulla tehtävä business ei ole ATK-asia, vaan liiketoiminnan keskeisintä ydintä. Käsittelemme asioita nimenomaan bisneksen näkökulmasta, eli puhumme uusista mahdollisuuksista ja liiketoiminnan kehityksestä, Walkama kuvaa.

Yrittäjyydellä Ohjelmisto ja e-business ry viittaa yrittämiseen ja yrittämistaitoihin niin henkilökohtaisella, organisaation kuin yhteiskunnankin tasolla.

– Yrittäjyys on uudistumista, riskinottamista, kokeilemista ja paremman etsimistä. Vaikka päätetyssä nimessä ei ole ”yrittäjyys”-sanaa, niin meidän DNA:ssa se on lähtemättömästi, Walkama linjaa.

Luomisen tuskaa uuden nimen keksimisessä

Kun ajatellaan Ohjelmisto- ja e-businesläisten kuvaaman kulttuurisen muutoksen laajuutta, voidaan arvata, miten haastava prosessi yhdistyksellä on ollut tavoitteiden määrittämisessä ja uuden nimen keksimisessä.

– Kerrankin hallituksen kokousta oli käyty kolme tuntia ja oltiin edelleen kohdassa yksi, eli uuden nimen suunnittelu, Ohjelmistoyrittäjien pitkäaikainen hallituksen jäsen Kimmo Koivu kuvaa nimeämisprosessia.

Ohjelmistoyrittäjien hallituksen jäsenet Antti Pietilä ja Koivu olivat hyvillään Ohryn uusista tuulista.

– Totesimme yhdessä, että on yksinkertaisesti pakko uskaltaa liikkua eteenpäin ja uudistua, Koivu jatkaa.

Ohjelmistoyrittäjät Antti Pietilä ja Kimmo Koivu olivat tyytyväisiä siihen, että Ohryn pitkään suunnitellut uudistukset konkretisoituivat vihdoin.

 

Uuden nimen hyvä puoli on se, että se todennäköisesti osataan yhdistää edeltäjäänsä “ohjelmisto”-termin ansiosta. Täysin uuden nimen kanssa edessä olisi ollut pitkä prosessi brändin tunnetuksi tekemisessä.

Toisaalta Verkkoteollisuuden kannalta olennaista oli e-business -termin mukaan saaminen.

– Kävimme läpi kaikki vaihtoehdot “Digital Business Finlandista” lähtien ja testasimme voittajakandidaattia niin jäsenillä kuin lehdistön edustajillakin, toimitusjohtaja Roiha kuvaa nimen synnytysprosessia.

Nähtäväksi jää, minkä lempinimen uusi yhdistys saa, vai säilyykö “Ohry” Ohrynä.

”Kävimme läpi kaikki vaihtoehdot “Digital Business Finlandista” lähtien”

-Verkossa myydään tänä päivänä subscription-mallilla niin SaaS-palveluita kuin partahöyliäkin. Kauppaa verkossa tekevät yritykset ovat kaikki globaalissa kilpailussa, vaikka myisivät vain kotimarkkinoillaan. Verkossa kilpailet aina kaikkien kanssa, erityisesti asiakkaan ajasta ja huomiosta. Tässä meillä iso oppimisen paikka Suomessa, ja samalla yhteinen nimittäjä yhteiselle tekemiselle koko jäsenistössä.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n kotisivut

Ohjelmisto- ja e-business ry:n jäsenet