Erilaisia prosesseja digitalisoidaan kiihtyvällä vauhdilla, mutta organisaatiot ovat vasta havahtumassa ohjelmisto-omaisuuden hallinnan tärkeyteen.

Muun muassa kansainvälinen ICT-alan tutkimuslaitos Gartner on todennut analyysissaan, että yrityksillä on verrattain vähän ohjelmistohallinnan osaamista. Tämä näkyy alan palveluiden kasvavana kysyntänä.

Vaikka haaste onkin tunnistettu useissa yrityksissä, se ei välttämättä johda toimenpiteisiin, tietävät Arja Davidsson ja Mikko Halonen it- ja ohjelmisto-omaisuuden hallintaan erikoistuneesta COMPAREX Finland Oy:stä.

– Yritykset tietävät kyllä montako leasingautoa heillä on, mutta tiedetäänkö kuinka monta ohjelmistolisenssiä talosta löytyy tai paljonko niitä käytetään? Davidsson haastaa.

 

Arja Davidsson ja Mikko Halonen

 

– Ohjelmistojen hallinta on riskienhallintaa. Kysymys kuuluu, millä tasolla riskiä halutaan hallita? Mainetta ei haluta menettää sen takia, että käytössä olevia ohjelmistoja ei ole lisensoitu oikein. Compliance -asiat ovat todella tärkeitä – varsinkin jos maine kiirii, että asiat eivät ole kunnossa, toteaa Mikko Halonen.

Myös kulurakenteen hahmotus on keskeisessä roolissa ohjelmistojen hallinnassa. Vaikka hyvää tahtoa it-kulujen hallintaan löytyy, yrityksissä saatetaan yhtäkkiä huomata käyttöasteen olevan kaukana siitä mitä on ostettu.

– Tämä herättää kysymyksen, onko ostettu sitä mitä tarvitaan?

COMPAREXilaisten mukaan ohjelmistojen järkevällä käytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Suomalaisille yrityksille on tärkeää noudattaa lisenssiehtoja sekä teknologiatoimittajan sopimuksia kirjaimellisesti, minkä vuoksi firmoissa pelataan usein varman päälle ja ostetaan mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän.

 

COMPAREXIN Tom Wik (vasemmalla), Mikko Halonen, Jarmo Kumpula ja Arja Davidsson auttavat yrityksiä keskittymään olennaiseen ohjelmisto-omaisuuden hallinnassa.

 

Pilvipalvelut vyöryvät tällä hetkellä yrityksiin suurella volyymilla, mikä lisää entisestään ohjelmisto-omaisuuden hallinnan tärkeyttä.

– Tänä päivänä iso osa ohjelmistoista on jo pilvessä ja laskutus käyttöön pohjautuvaa, joten COMPAREXin asiantuntijuudelle on kasvava tarve. Esimerkiksi sopimusmallit muuttuvat jatkuvasti, joten organisaatioissa joudutaan tekemään isoja päätöksiä nopealla syklillä, Mikko Halonen kertoo.

– Meille on yhdentekevää, millä työkaluilla it-omaisuuden hallintaa tehdään. COMPAREXin etuna on syväosaaminen, jota sovelletaan räätälöidysti kunkin asiakkaan tarpeisiin, Davidsson kehaisee.

– Tarjoamme ohjelmistohallinnan tehtäviä palveluna, säästäen yrityksen omia resursseja.

Tyypillisesti organisaatioilla ohjelmistohallinnan haasteet keskittyvät 3-5 merkittävimpään teknologiatoimijaan. Globaalisti 35 maassa toimivassa yrityksessä ymmärretään kansainvälisten ohjelmistovalmistajien ehdot ja tulkitaan niitä asiakkaan edun mukaisesti.

– Asiakkaat luottavat liikaa siihen, mitä yrityksen edustaja heille kertoo. Myyntimiehethän lupaavat usein maat ja taivaat. Joskus joudumme omassa roolissamme toteamaan, että sinulle on luvattu liikaa. Nämä ovat tietysti ikäviä tilanteita, Arja Davidsson kuvaa.

”Joskus joudumme toteamaan yrityksille, että teille on luvattu liikaa.”

COMPAREXilla edellytetäänkin, että kaikesta sovitusta on mustaa valkoisella.

– On tärkeää kaivaa asiakkaalle tieto siitä, mitä valinnoista seuraa. Tärkeimpiä tehtäviämme ei ole vain käyttäjien määrän tai ohjelmistolisenssien seuranta, vaan esimerkiksi sopimuksissa piilevien vaarojen paljastaminen asiakkaalle, Mikko Halonen jatkaa.

Liiketoiminnan jatkuva muutos vaikuttaa ohjelmisto-omaisuuden hallintaan: hankintaa tehtäessä hyvältä tuntunut ratkaisu vaatii päivittämistä ajan kuluessa.

COMPAREXilla panostetaan nyt merkittävästi asiakkaiden tukemiseen pilveen siirryttäessä.

– Jos nähdään, että asiakas käyttää vanhaa teknologiaa, ohjaamme hänet pyörittämään prosessit uudella teknologialla ja tehokkaammalla tavalla. IBM on ajatellut hyvin asiakkaitaan tarjoamalla heille edullisen tavan viedä nykyiset ratkaisut pilveen säilyttäen samalla on-premise -ympäristön täyden käyttöoikeuden ja tuen, Davidsson kertoo.

 

COMPAREXin ite wiki -profiili

COMPAREXin kotisivut

COMPAREXin referenssit

 

IBM Business Connect-tapahtuma järjestetään 19.10.2016 Helsingin messukeskuksessa teemanaan The new era of thinking. Tule mukaan verkostoitumaan digitaalisen liiketoiminnan ammattilaisten kanssa!

IBM Business Connect-tapahtuman sivut

Seuraa tapahtuman hashtagia #IBMBCFI Twitterissä.