Olemme toteuttaneet laajan markkinakartoituksen: esittelemme kaikki teollisen internetin ja internet of things kentän osaajayritykset Suomessa.

 

 

Esittelemme yritykset Kolmella erilaisella tietolajilla:

1. IoT-osaajayritysten tekstimuotoiset esittelyt ja linkit materiaaleihin

Olemme havainneet, että wikipediatyyppiset tekstimuotoiset esittelyt ovat usein erittäin hyödyllisiä tietoja haettaessa. Koostimme oheen IoT-kentän tarjoajayritysten tekstimuotoiset esittelyt heidän itsensä kirjoittamina.

Mukana on myös linkkejä lisämatriaaleihin, kuten Slideshare esityksiin, videoihin, kotisivuille ja ite wiki-profiileihin.

Yrityesittelyt alempana tässä blogissa

 

2. Yritysten vertailu ite wikin hakupalvelussa

Ite wikin hakupalvelu mahdollistaa tarjoajien vertailun osaamisaluieisiin ja tarjonnan tyyppeihin perustuen. Näin voidaan listata esimerkiksi Toiminnanohjauksen, Paikkatiedon tai Big Datan osaajayritykset. Tarjoajayrityksiä tässä kentässä on yli 100 kappaletta.

Profiileissa tarjoajayritykset esittelevät referenssitoteutuksiaan, suosittelijoitaan ja muita sisältöjään

Teollinen internet / IoT-osaajayritykset ite wikissä

 

3. Referenssitoteutusten ja sisältöjen hakeminen

Referenssitoteutukset ja suosittelut ovat yksi parhaita keinoja kertoa osaamisestaan ja rakentaa uskottavaa kuvaa tarjonnastaan. Voitte vertailla Teollinen internet / IoT-osaajayrityksien referenssitoteutuksia ja suosittelijoita, sekä muita julkaisuja kuten videoita avoimella alustallamme. Sisältöjä ja referenssejä on kertynyt tähän mennessä jo 64 kappaletta.

Teollinen internet / IoT-referenssitoteutukset

Teollinen internet / IoT kaikki sisällöt ja julkaisut

 

 

IoT / Teollinen internet osaajayritysten esittelyt

 

HiQ

HiQ

HiQ helps your organization to identify, plan, build and execute IoT solutions and businesses. We offer services starting from business advisory services, product & service prototyping to full-blown business solutions.

Linkki Slideshare esitykseen

HiQ:n kotisivut

HiQ:n referenssit ja suositukset ite wiki -profiilissa

 

Symbio

Symbio

Symbio on yksi maailman johtavista tuotekehitys- ja laadunvarmistuspalveluita digitalisoituville toimialoille tarjoavista ohjelmistotaloista. Symbion tuotekehityspalvelut ja -ratkaisut tuovat yritysten käyttöön uusia teknologisia innovaatioita, joiden avulla yritykset pystyvät vahvistamaan kasvuaan ja kilpailuetuaan. Autamme asiakkaitamme valjastamaan digitalisaation hyödyt. Symbion asiakkaita ovat mm. ABB, Intel, Microsoft, Sandvik, Suunto, TBWA, Volvo ja YLE.

Symbion Co-creation -malli tehostaa IoT-ratkaisuiden kehittämistä millä kerätään, prosessoidaan ja visualisoidaan tietoa liiketoimintasi hyväksi. Yhdessä Sandvikin kanssa toteutettu kaivosrobottien etäohjausjärjestelmä paransi turvallisuutta sekä lisäsi kaivosten tuottavuutta 25%, kapasiteettia 30% ja pidensi laitteiden käyttöikää 50%.

Lisää asiakasreferensseistämme, palveluistamme ja hyödyllisiä kirjoituksia

Symbion kotisivut

Symbion referenssit ja suositukset ite wiki -profiilissa

 

Process Genius Oy

PG-logo

Teollisen internetin 3D -käyttöliittymä kokoamaan eri järjestelmien ja tietolähteiden tuottama data käyttäjäystävälliseen muotoon.

Process Geniuksen kotisivut

Process Geniuksen referenssit ja suositukset ite wiki -profiilissa

 

Softability Group Oy

softability

Softability, on innovatiivinen, kasvava ja kannattava suomalainen ohjelmistoyritys.

Erityinen vahvuutemme on kykymme yhdistää eri osaamisalueitamme (Microsoft Azure-pilvi ja PC/Server (.NET), sulautetut järjestelmät (C/C++) ja testaus) toteuttaessamme asiakkaillemme lisäarvoa tuottavia ratkaisuja teollisen internetin aikakaudelle. Tunnemme erittäin hyvin sekä laiteläheiseen ohjelmointiin liittyvät erityishaasteet että modernit, skaalautuvat pilvipalvelut.

Toimimme vastuullisesti asiakkaita, toisiamme, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan.

Softabilityn kotisivut

Softabilityn ite wiki -profiili

 

Quva Oy

quva

Quva Oy tarjoaa teollisen internetin analytiikan ohjelmistoratkaisuja. Ratkaisumme hyödyntävät asiakkaalle jo kertyvää dataa jalostaen sen päätöksentekoa tukevaksi merkitykselliseksi tiedoksi operatiivisen toiminnan ohjaamiseen, tehostamiseen ja ennakointiin. Sovellusalueita ovat esimerkiksi ennakoiva huolto, vianselvityksen automatisointi, suunnittelemattomien tuotantoseisokkien välttäminen ja laatuun vaikuttavien tekijöiden kokonaiskuvan ymmärtäminen.

Quva Oy:n kotisivut

Quva Oy:n ite wiki-profiili

 

Taitori Oy

2373571-2

Taitori Reserve pilvipalvelu on markkinoiden ainut ratkaisu, joka yhdistää tilanhallinnan, tilanvaraukset sekä työympäristön hallinnan samaan pilvipalveluun.

Taitorin IoT sensorit valvovat jatkuvasti reaaliajassa tilojen käyttöastetta ja työntekijän tuottavuuteen ratkaisevasti vaikuttavia työympäristön tekijöitä. Kaikki kerätty data siirretään Taitori pilvipalveluun analysoitavaksi ja tuoloksena syntyy sekä työntekijän, että liiketoiminnan päätöksentekoa helpottavaa tietoa reaaliaikaisen tilannekuvan, sekä historiaan porautuvien raporttien muodossa.

Jatkuvan valvonnan ja monitoroinnin avulla voidaan reagoida nopeasti tilankäytön ja työympäristön muutoksiin ja mitata kerätyn sensoridatan pohjalta tehtävien muutosten vaikuttavuutta työympäristöön.

Jatkuva pilvipalvelu tuottaa lisäarvoa asiakkaalle koko prosessin ajan esimerkiksi mahdollistaen:

 • Tilojen käyttöasteen noston
 • Mahdollistaen työntekijöiden työskentelyn korkeamman käyttöasteen tiloissa.
 • Vapautuvan tilan hyödyntäminen muuttona pienempään toimitilaan tai valjastamalla vapautuva tila tuottamaan organisaatiolle uutta kassavirtaa.

Palvelun tilanvaraus ominaisuuksien avulla työntekijä löytää tarvitsemansa tilan nopeammin ja kykenee varaamaan tilan joko älypuhelimellaan, älykkäällä huoneen ovenpielinäytöllä, kevyemmällä ovnepieli-indikaattorilla tai suoraan kalenterista PC:llään. Näin säästyy arvokasta työaikaa.

Taitori Oy:n kotisivu

Taitori Oy:n ite wiki-profiili

 

Kilosoft Group Oy

kilosoft

Kilosoft toimii teollisuuden tuotekehityskumppanina vaativissa ohjelmistokehityksen ja laadunvarmistuksen tehtävissä.

Osaamisemme kattaa laajasti erilaiset internetpohjaiset tiedonkeruu- ja raportointiratkaisut sekä korkean turvatason kriittiset järjestelmät. Hyödynnämme kokemustamme laiterajapinnoista ja tiedonsiirtoprotokollista jatkuvasti erilaisissa Teollisen Internetin (IoT) kehityshankkeissa.

Etähallintaratkaisut mahdollistavat laitteiden keskinäisen kommunikaation sekä reaaliaikaisen ohjauksen ja seurannan. Laitteilta saatua dataa pystytään myös hyödyntämään ja jalostamaan liiketoiminnan sekä tuotekehityksen tueksi. Toimimme asiakkaan luotettavana kumppanina, joka auttaa liittämään ohjelmistot ja laitteet saumattomasti toimivaksi kokonaisjärjestelmäksi.

Kilosoft on osa Cinia-konsernia.

Kilosoft: kotisivut

Kilosoft: ite wiki-profiili

 

Control Express Finland Oy

control efpress finland

Control Express Finland Oy:n kehittämät Webrosensor-ratkaisut ovat teollisen internetin konkreettisina sovelluksina auttamassa tuotannon kilpailukyvyn mittaamista ja kehittämistä.

Webrosensor-etävalvontaratkaisut ovat suunniteltu teollisten prosessien mittaamiseen ja kehittämiseen. Anturipohjaiset järjestelmät mittaavat koneiden toimintatilaa, tehokkuuden tunnuslukuja ja koneiden kunnossapidon tunnuslukuja. Antureiden mittaama tieto analysoidaan WBS:n algoritmeilla ja esitetään käyttäjille pilvipalveluna internetiä hyödyntäen.

Webrosensor-etävalvontaratkaisuja ovat:

WBS Productivity – Tuotannon tehokkuuden tunnuslukujen mittaamiseen

WBS Maintenance – Mittaavaan kunnonvalvontaan ja etäkunnonvalvontaan

WBS Connectivity – Teollisen internetin ratkaisualusta asiakaskohtaisiin sovelluksiin

Webrosensorin prezi-esitys

 

CEF:n kotisivut

CEF:n ite wiki-profiili

 

Ficonic Solutions Oy

ficonic solutions ite wiki


Kehitämme suorituskykyisiä ja virheettömiä ohjelmistoratkaisuja järjestelmien väliseen kommunikointiin.

Pitkän kokemuksemme kautta eri toimialoilla tiedämme, kuinka luodaan kustannustehokkaita järjestelmiä ja vältetään tyypilliset sudenkuopat sekä yllättävät kulut ohjelmistoprojekteissa. Tiimimme on kehittänyt ohjelmia auto-, mobiili- sekä turvallisuusteollisuuden suurille asiakkaille.

Hallitsemme teknologiat ajureista käyttöliittymiin sekä sulautetusta palvelimiin. Rautaisen ohjelmisto-osaamisen sekä innovatiivisuuden kautta toimitamme aina asiakkaille heidän liiketoimintaansa palvelevia ratkaisuja.

Ficonic Solutions Oy:n kotisivut

Ficoninc Solutions Oy:n ite wiki-profiili

 

Intelles Informatica Oy

intelles-informatica

Intelles toteuttaa asiakaslähtöisesti langatonta sensoriverkkoteknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja mm. teollisuuden ja ikäihmisten asumisen tueksi. Ratkaisumme hyödyntävät älykkäällä tavalla langattomia sensoriverkkoja ja sulautettuja järjestelmiä osana Internetiä ja pilvipalveluja.

Helppokäyttöiset ratkaisumme huolehtivat itse itsestään sen sijaan, että toisivat ylläpitovaatimuksia loppukäyttäjälle. Ratkaisun avaimet tuotetaan aina asiakastarpeiden lähtökohdista sovitulla tavalla valmiiksi.

Tarjoamme IoT-toimialan tarvitsemia 3D-suunnittelupalveluja mukaan lukien 3D-skannauspalvelut. Meiltä myös protokappaleiden valmistus 3D-tulostusta hyödyntäen alkaen yksittäisistä kappaleista.

Intelles Informatican kotisivut

Intelles Informatican ite wiki-profiili

 

Teradata

teradata

Teradata on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa tiedon hallintaa ja analytiikkaa jo yli 35 vuoden ajan kaikkialla maailmassa. Teollisen internetin ja big datan aikakautta varten Teradata on implementoinut Gartnerin loogisen tietovaraston mukaisen arkkitehtuurin kaiken datan hallitsemiseksi ja analysoimiseksi. Tätä arkkitehtuuria Teradata kutsuu nimellä Unified Data Architecture.

Teradata tarjoaa tämän arkkitehtuurin sisällä teknologiaratkaisuja (Teradata Aster, Teradata IDW/ADW ja Hadoop) perinteisen ja big datan integroimiseksi kustannustehokkaalle tavalla teollisen internetin liiketoimintahyötyjen maksimoimiseksi. Myös tutkivat Discovery Analytics ratkaisut kuuluvat tähän teknologiatarjontaan.

Teradata tarjoaa lisäksi konsultointipalveluja liiketoimintahyötyjen kartoittamisesta aina teknologian ylläpitoon saakka. Yhdessä asiakkaidemme kanssa määrittelemme kaikkein liiketoimintavaikuttavimmat ratkaisut ja kirjaamme ne analyttisiksi tiekartoiksi. Yhdessä  asiakkaidemme kanssa etsimme myös kaikkein parhaat tavat toteuttaa analyyttinen tiekartta suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa.

It’s Not Enough to Just Collect Data from Teradata

Linkki slideshare-esitykseen

Teradatan kotisivut

 

The Local Word S.r.l.

localword

The Local Word S.r.l. on suomalais-ranskalais-italialaisessa omistuksessa oleva ohjelmisto-, käännös -ja informaatioalan yritys. Kehitämme käännösteknologiaa ja keskitymme teollisten yritysten ja koneenrakentajien teknisen tuotetiedon käännöspalveluihin. Tarjoama teolliseen Internetiin: easyMT on asiakaskohtainen ja reaaliaikainen SaaS -käännöskonesovellus pilvessä, jonka käännöstulos perustuu käännösmuisteihin (Translation Memory) ja Big Data -apusisältöön.

Ratkaise äkilliset toimintahäiriöt tai ennakoi ja vähennä tuotantokatkoksia kommunikoimalla Huolto-organisaatiossasi reaaliaikaisesti asiakkaasi kanssa hänen omalla äidinkielellään. Lisäksi saat entistä parempaa tietoa ja palautetta laitteiden toiminnasta asiakasympäristössä, missä maassa tahansa laitteet ja projektit ovat käytössä.

easyMT:llä voit ylläpitää asiakaspintoja, jotka maantieteellisesti olisivat muuten hankalasti hoidettavissa. easyMT säästää kustannuksia huolto-organisaatiossa ja on hyvä apu pienille ja keskisuurille yrityksille. easyMT on kytkettävissä RESTful API:n avulla muihin sovelluksiin ja voidaan integroida asiakkaan käyttämään PLM-järjestelmään.

easyMT:n käännöskielet ovat valittavissa kaksisuuntaisina yhdistelminä lähtökielestä kohdekieleen ja takaisin oppien uutta sisältöä, aina kun käännösmuistiin lisätään kääntäjämme kirjoittamaa uutta käännössisältöä. Siirrä yrityksesi käännöspalvelut meille ja saat jatkossa manuaalit, huolto-ohjeet, hälyt ja softat ja kaiken käännetyn sisällön ’digitaalisesti 24/7 eläväksi dataksi’, jota voit käyttää tarpeesi mukaan! Nyt on aika aloittaa käännösdatan kerääminen ja jalostaminen reaaliaikaista easyMT ja muita easysovellusperheemme IoT-palvelutarjoamaa varten.

The Local Wordin kotisivut

 

Centria

centria centria

Centria tutkimus ja kehitys (Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys ja täydennyskoulutusyksikkö) tarjoaa yritysten käyttöön tuotannollisen teollisuuden älykästä toimintaympäristöä. Ympäristö koostuu erilaisista verkottuneista toiminnoista:

–      Digitaalisen tuotannon suunnittelu- ja valmistusprosessi ohjelmistoineen ja laitteistoineen, jotka on varustettu teollisen internetin vaatimilla yhteyksillä etävalvontaa ja digitaalisten mallien siirtoa varten

 •       Virtuaalisuunnittelun ja simuloinnin ohjelmistot
 •       3D-skannerit ja käänteissuunnittelun ohjelmistot
 •       3D-tulostimia ohjelmistoineen
 •       CNC-työstökeskuksia (puu- ja metalli) ohjelmistoineen

–      Langattomia sensoreita, sensoriverkkoja, älykameroita ja RFID-laitteistoja, joita voidaan testata erilaisiin teollisen internetin sovellusten tarpeisiin

–      Palvelu- ja teollisuusrobotiikan ohjelmistoja ja laitteistoja, jotka mahdollistavat etävalvonnan ja -ohjauksen

–      Tiedonsiirtoyhteyksien ja tietoturvan testausratkaisut

–      Prosessi- ja kemianteollisuuden koeympäristö (Chemplant)

 •       Aito pienimuotoisesta teollisuusprosessista koostuva ympäristö
 •       Prosessia ohjaava automaatiojärjestelmä ja sen ohjaukseen, sekä monitorointiin rakennetut tehdastason työasemat
 •       Palvelinympäristöstä (kahdennettu, sisältää mahdollisuuden liittyä ulkoverkkoon/etäkäyttöön), joka on liitetty kiinteäksi osaksi prosessiympäristöä

Centrian kotisivut

 

RD Velho

RD Velho on sulautettujen järjestelmien tuotekehitykseen sekä teollisen internetin (IoT) ratkaisujen suunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto. Visiomme on tuottaa kilpailukykyä teknologiateollisuudelle. Kehittämiemme toimintamallien tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia, löytää innovaatioita ja säästökohteita ja sitä kautta kasvattaa asiakkaidemme tuloksellisuutta.

Toteutamme eri kokoisia IoT-järjestelmiä pilvipalveluihin.

IoT-ratkaisumme koostuvat seuraavista osa-alueista:

 • IoT-päätelaitteen ohjelmiston toteutus yhteistyössä elektroniikkasuunnittelijoiden kanssa
 • Tiedon välittäminen IoT-laitteesta internetiin käyttötilanteeseen sopivalla tekniikalla ja protokollilla
 • Tiedon analysointi ja jalostaminen palvelimessa tai pilvessä
 • Tulosten näyttäminen havainnollisessa muodossa kiinteillä sekä mobiilipäätelaitteilla
 • Laitteiden valvonta ja ohjaus
 • Käyttöoikeuksien hallinta

Olemme IBM Bluemix Partner ja lisäksi meillä on kokemusta esimerkiksi Amazon AWS- ja Microsoft Azure -pilvipalveluista.

RD Velhon kotisivut rdvelho.com
RD Velho ite wikissä

 

Cyberlightning Oy


cyberlighting

Cyberlightning Oy on johtava IoE sovellus-/ohjelmistoalustaa (Internet of Everything/IoE Application Platform) tarjoava 3D-teknologiaa, sensori-verkkoratkaisuja ja mobiilikäyttöliittymä osaamista yhdistävä ohjelmistotalo, joka toimii yritysten operatiivisten ja muiden liiketoimintaprosessien tehostajana. Cyberlightning Oy:n toiminta-alueena on ”kaiken/esineiden Internet” (Internet of Things, IoE/IoT), erityisesti yritysten Teollinen Internet.

Vastatakseen globaaliin IoT-haasteeseen, Cyberlightning Oy on kehittänyt modulaarisen, avoimeen lähdekoodiin ja standardeihin pohjautuvan CyberVille® -ohjelmistoalustan käsittelemään erittäin laajasti erilaisia tiedonlähteitä ja yhdistämään ratkaisun olemassa oleviin yritysalustoihin ja työkaluihin. CyberVille on ns. teollisen Internetin alusta. Alusta koostuu kolmesta pääkomponentista:

 1.       Datan keräys ja laitteiden hallinta
 2.       Analytiikka ja optimointi
 3.       3D-käyttöliittymä, autogeneroidut karttaympäristöt ja tuki 3D-objekteille

Alusta on laaja ja vahva päästä päähän –kokonaisratkaisu, tarjoten pelkän tiedon keräyksen lisäksi myös tiedon käsittelyn ja kuvantamisen.

CyberLightning patentoi (pat. pending) maaliskuun lopussa 2015 kaksi olennaista ja samalla ainutlaatuista CyberVille alustan ominaisuutta:

 1.       Alustan alaspäin skaalautuvuus lokaaleihin päätelaitteisiin
 2.       Alustan eri asennusten keskinäinen kommunikointi

Nämä ominaisuudet mahdollistavat uudentyyppisen teollisen Internetin neuroverkon synnyttämisen. Monimutkainen analytiikka, laitteiden optimointi ja itseoppivuus voidaan tuoda tiedon keräyksen ohella esimerkiksi harvesteriin, tuulimyllyihin ja jopa tietoverkkojen keskittimiin. Tarpeen mukaan myös käyttöliittymä voidaan lisätä näihin laitteisiin.

Cyberlighting: kotisivut
Cyberlighting: ite wiki-profiili

 

 

Eatech Oy


eatech

Eatech Oy on ketterä ohjelmistoyritys, jonka ydinosaamista on asiakaskohtaisten ohjelmistoratkaisujen toteuttaminen.

Toteutamme liiketoimintalähtöisiä IoT-ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaan, suunnittelun ja toteutuksen kautta ylläpitoon asti. Autamme sinua keräämään reaaliaikaista tietoa sensoreista ja järjestelmistä sekä analysoimaan ja esittämään liiketoimintatietoa visuaalisesti. Tämä helpottaa päätöksentekoa ja mahdollistaa asioiden tekemisen oikea-aikaisesti. Tarjoamme palveluja mm.

 • integraatioiden toteuttamiseen
 • loppukäyttäjää palvelevien sovellusten ja palveluiden toteuttamiseen
 • datan analysointiin ja visualisointiin
 • datan prosessointiin

Voimme tarjota osaamistamme IoT:n yksittäisiltä osa-alueilta tai hoitaa koko hankkeen koordinoinnin. Laite- ja sensoritoimituksissa hyödynnämme asiantuntevaa kumppaniverkostoamme.

Myös erilaiset monitorointi- ja etähallintaratkaisut yhtenä IoT-sovellusalueena ovat ydinosaamistamme. Niiden toteuttamisessa voimme käyttää EUS-alustaamme, muita valmisalustoja tai räätälöidä yksilöllisen ratkaisun. Autamme sinua kehittämään liiketoiminnan kannalta kriittisimpien toimintojen reaaliaikaista seurantaa sekä proaktiivista reagointia mahdollisiin ongelmiin. Reaaliaikaisen tiedon analysoinnin avulla voit kehittää esimerkiksi ennakoivaa huoltoa ja estää vikatilanteiden syntymistä.

Liiketoimintalähtöinen IoT from Eatech Oy

Teollinen internet from Eatech Oy

Linkki Slideshare-esitykseen

Eatechin kotisivu

Eatechin ite wiki-profiili

 

Bird & Bird LLP

birdbird

Our legal insights into IoT

Many new IoT applications and products may be marketed before a proper regulatory framework has been put in place, the exploration of certain “grey” areas in the existing regulatory environment will be inevitable. A sound technical as well as legal analysis and backing of new business models will be crucial. Bird & Bird provides legal advisory services to local businesses, international corporations, regulators and public sector entities who seek consistent and high quality legal advice from our lawyers.

Bird & Bird’s team has market leading expertise in technology and communications underpinned by our deep industry and market knowledge and longstanding commitment to these areas. We have been at the forefront of legal developments in the sector for many decades, and have unrivalled expertise in advising on matters ranging from smaller innovative projects to some of the largest, most complex and ground-breaking transactions and disputes of recent years.

Bird & Bird has 27 offices in 18 countries across Europe, Asia and the Middle-East and we are currently the only international law firm with strong offices in Helsinki, Stockholm and Copenhagen.

Bird & Birdin kotisivu

Bird & Birdin ite wiki profiili

Esri Finland Oy

esri

 Esri tarjoaa 46 vuoden kokemuksella ratkaisut sijaintitiedon hallintaan, edistyksellistä analytiikkaa, isojen datamassojen käyttäjäystävällistä 2D/3D-karttavisualisointia sekä kattavan avoimen alustan sijaintipohjaisten palvelujen (Location Based Services) toteuttamiselle. Useissa teollisen internetin toteutuksissa on hyödynnetty esimerkiksi GeoEvent-tuotettamme reaaliaikaisen sensoridatan analysointiin (tutustu: http://www.esri.com/products/arcgis-capabilities/real-time-gis)

Tarjontaamme kuuluvat sekä enterprise-ratkaisut että edistykselliset työkalut kehittäjäyhteisöille ja startup-yrityksille. Laajan yhteistyöverkostomme ansiosta alustamme integroituu suoraan useimpiin käytössä oleviin yritysjärjestelmiin. Ratkaisumme tuovat merkittävää lisäarvoa olemassa olevalle liiketoiminnalle sekä mahdollistavat uuden liiketoiminnan kehittämisen.

Esri (esri.com) on maailman viidenneksi suurin yksityisesti omistettu ohjelmistoyritys, ja toimimme yli 130 maassa. Tutustu Esrin tarjontaan kehittäjille ja startupeille: https://developers.arcgis.com/en/ ja http://esri.github.io/

Esrin kotisivu

Esrin ite wiki profiili

 

BaseN Oy

basen

BaseN on markkinoiden skaalautuvin hajautettu, turvallinen ja vikasietoinen reaaliaikainen valvonnan ja ohjauksen IoT operaattori (pilvi) -ratkaisu myös ICT ja  M2M -kohteiden hallintaan ja kontrollointiin. BaseN ratkaisu kerää datan kohteista, huolehtii datan pitkäaikaisesta tallentamisesta, analysoi datasta olennaisen tiedon sekä esittää sen rikastettuna tiedon tarvitsijoille. BaseN järjestelmä integroituu lukuisiin kolmannen osapuolen järjestelmiin, kuten erilaiset sensorijärjestelmät ja -ratkaisut.

BaseN:llä on maailmanlaajuisesti yli 50 avainasiakasta ja yhteistyökumppania, jotka toimivat yli 80 maassa. BaseN:n hajautettu järjestelmä vastaanottaa nykyään noin 30 miljoonaa mittausta minuutissa ja tukee tiedon lukua lähes 4000 erilaiselta laitteelta. BaseN:n sovellusalueita ovat muun muassa Smart Energy, Smart Buildings, Smart Manufacturing, Smart Agriculture, Connected Cars, Circular Economy, eHealth, Wearables.

BaseN Company Overview from BaseN_Corp

Linkki Slideshare-esitykseen

BaseN:n kotisivu

BaseN:n ite wiki-profiili

Novotek Oy

novotek

Novotek on Pohjois-Euroopassa vuodesta 1986 toiminut yritys, joka tarjoaa teollisille yrityksille ohjelmisto- ja laiteratkaisuja tuotannonohjaukseen, -seurantaan, – optimointiin, elinkaarenhallintaan ja automaatioon liittyen. Tarjontamme pohjautuu valmisohjelmistoihin ja laiteratkaisuihin. Päämiehiämme ovat mm. GE ja Kepware Technologies.

Vahvimpia osa-alueitamme:

 • liitettävyys tietolähteisiin ja sensoreihin
 • tiedonkeruu, tallennus ja jakelu
 • tuotantoprosessien tehokkuudenseuranta
 • tuotannonsuunnittelu ja -optimointi hyödyntäen reaaliaikaista tietoa

Asiakkaamme ovat:

 • teollisia yrityksiä
 • kone- ja laitevalmistajia (OEM)
 • projektitoimittajia

Novotekin kotisivu

Novotekin ite wiki-profiili

Solita Oy

 

solita

Solita Oy kumppaneineen tarjoaa kokonaisvaltaisia teollisen internetin ja esineiden internetin ratkaisuja liiketoimintojen digitalisoimiseen kaikilla toimialoilla. Palvelumme kattavat informaation hallinnan, analytiikan, sähköiset prosessit ja palvelut, käyttökokemuksen ja käyttöliittymien suunnittelun sekä sekä palvelumuotoilun.

Osaamisessamme yhdistyvät vahva liiketoimintalähtöisyys ja kerätyn tiedon jalostaminen ja analysointi. Rakennamme asiakkaidemme kanssa uusia houkuttelevia tuotteita, palvelukonsepteja, palveluita, liiketoimintamalleja ja kokonaisia liiketoimintoja.

Olemme asiakkaidemme matkaopas digitalisoituvassa maailmassa. Palvelemme kokonaisvaltaisesti strategisesta suunnittelusta ja tiekarttojen ja arkkitehtuurien määrittelystä toteutukseen, ylläpitoon sekä jatkokehitykseen asti. Meillä työskentelee yli 340 digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijaa Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

 

Solitan kotisivu

Solitan ite wiki-profiili

Jidoka Technologies Oy


jidoka

Jidoka Technologies Oy on tamperelainen ICT-alan yritys, joka on erikoistunut Esineiden Internetin (IoT) sovelluksiin, digitaalisen markkinointiviestinnän innovatiivisiin ratkaisuihin ja mobiiliteknologioihin. Autamme asiakkaitamme menestymään tarjoamalla ainutlaatuisia työkaluja, jotka perustuvat kehittämäämme Esineiden Internetin alustaan (Jidoka IoT Platform). Jidoka IoT Platform muodostuu Jidokan omasta ohjelmistosta ja raudasta (Jidoka Smart Hub -ohjausyksiköstä), jotka ovat pitkäjänteisen, huolellisen ja intohimoisen tuotekehityksen tulos.

Mikä tekee meistä ainutlaatuisen yrityksen Suomessa, on liikkuvan digitaalisen markkinointiviestinnän syvä ymmärrys ja asiantuntemus sekä kokemus vastaavien järjestelmien toimituksista Iso-Britannian asiakkaillemme. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii taksimainontaan erikoistunut lontoolainen yritys, Ubiquitous, jolle olemme toimittaneet ainutlaatuisen, Jidoka IoT -alustaamme pohjautuvan digitaalisen markkinointiviestinnän ratkaisun.

Kyseinen ratkaisumme on käytössä Lontoon takseissa brändinimellä CabConnect. Microsoft oli CabConnectin ensimmäinen käyttäjä, joka hyödyntää nyt tehokkaasti digitaalisessa markkinointiviestinnässään Ubiquitousin 255 CabConnect -taksia.

 

Jidokan kotisivu

Jidokan ite wiki-profiili

Oliotalo Oy

oliotalo

Me liitämme yritysten koneet ja laitteet liiketoimintaprosesseihin. Oliotalo tarjoaa teknologian ja palvelut älyn viemiseen teollisiin kohteisiin. Me luomme informaatiokanavan koneiden ja liiketoimintaprosessien välille. Teemme koneista ja laitteista tietoisia itsestään ja ympäristöstään. Koneista ja laitteista kerättävän tiedon avulla asiakkaamme rakentavat uusia liiketoimintamalleja, lisäävät kustannustehokkuutta ja kehittävät palvelujaan.

Kunnonvalvonnan lisäksi asiakkaamme saavat kokonaiskuvan siitä kuka laitetta käyttää ja miten sekä missä ja millaisissa olosuhteissa. Oliotalo tarjoaa palveluna tiedon tuottamisen koneista ja laitteista tiedon käyttäjille, tietoverkon ylläpidon ja hallinnoinnin sekä kehityspalvelut ja teknologian, mikä mahdollistaa tietoturvallisen ja tehokkaan ratkaisun. OEM-asiakkaille tarjoamme teknologiamoduleita integroitavaksi tuotteisiin jo valmistusvaiheessa sekä valmiin palvelualustan. Oliotalon verkoston piirissä on yli 3500 konetta ja laitetta noin 40 eri maassa.

Industrial Internet Solutions for demanding environments from Oliotalo Oy from Timo Tammisto

 

Linkki Slideshare-esitykseen 

Oliotalon kotisivu

Oliotalon ite wiki-profiili

Streamr Oy

streamr

Streamr on sovellus reaaliaikaisen Big Datan käsittelyyn ja automatisointiin, jossa tiedon aktiivinen hallinta ja mallintaminen on mahdollista visuaalisesti jopa ilman ohjelmointiosaamista.

Streamr mahdollistaa esimerkiksi sensoridatan analysoinnin ja automatisoidut hälytykset helppokäyttöisellä sovelluksella, joten työkalu sopii erityisen hyvin uusien hankkeiden kartoitusvaiheeseen. Sovellukseen voi tuoda tietovirtoja eri lähteistä ja eri muodoissa, ja yhdistellä niitä päätöksenteon tueksi.

Käyttäjät pääsevät nopeasti ja ketterästi rakentamaan datavirtojen päälle reaaliaikaista logiikkaa ja voivat luoda ja jakaa visualisaatioita hetkessä räätälöitävien dashboardien avulla. Kaikkea syntynyttä analytiikkaa voi helposti upottaa valmiiden komponenttien avulla haluamalleen sivustolle.

Eri käyttömahdollisuuksia ja toiminnallisuuksia on havainnollistettu muutaman erilaisen demon avulla sivustolla www.streamr.com.

Streamr:n kotisivu

Gordionpro Oy

gordionpro

Gordionpron asiantuntijoiden avulla liiketoimintatavoitteet muuttuvat digistrategiaksi, konkreettisiksi tekemisiksi ja mitattaviksi muutoksiksi organisaation sisällä sekä asiakasrajapinnassa. Autamme tavoitteiden määrittämisessä, strategian luomisessa sekä sen jalkauttamisessa.

Huolehdimme muutosprosessin läpiviemisestä sekä oikeiden kumppanien ja osaamisten hankkimisesta. Teemme vaikuttavaa digitalisaatiota yhdessä asiakkaan kanssa!

Gordion Pro:n kotisivu

Timeless Technology

timeless

Timeless Technology toimii teknisten tuotteiden maahantuojana, joka on erikoistunut teollisuus-IT, tietoliikenteen ja automaation tuotteisiin sekä palveluihin.

Timeless Technology toimittaa tietoturvallisia ratkaisuja sekä olemassa olevien COM-portilla varustettujen laitteiden että pilvipohjaisia etähallintajärjestelmiä myös LAN,COM ja CAN liitännöillä varustettujen laitteiden liittämiseksi internetiin.

Timeless Technologyn kotisivut

Timeless Technologyn ite wiki profiili

Ixonos Oyj

Ixonos-logo

Ixonos on luova teknologiayritys. Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden, internetin ja mobiilin liikkuvuuden tuomaa tuottavuutta sekä ainutlaatuista käyttökokemusta kilpailukyvyn parantamiseksi. Asiakkaamme ovat johtavia yrityksiä eri puolilta maailmaa. Meitä on 300 henkeä Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa. Ixonos Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Design-palvelut kattavat digitaalisen, mobiilin ja web-suunnittelun sekä palvelu- ja teollisen muotoilun. Näihin kokonaisvaltaisiin design-palveluihin sisältyy suunnittelustrategia, design- ja käyttäjätutkimus, suunnitteluinnovaatiot ja työpajat, visuaalinen ja vuorovaikutussuunnittelu sekä prototyyppien suunnittelu erilaisille mobiililaitteille ja palveluille, aina alustariippumattomaan designiin saakka.

Meillä on syvällinen osaaminen luovien ohjelmistoratkaisujen kehittämisessä sulautettujen järjestelmien ja online ohjelmistojen osalta. Hyödynnämme valmiita ratkaisuja, avoimia standardoituja teknologioita ja partneriverkostoamme. Yhdistämme ohjelmistokehitysosaamisen maailmanluokan teknologiaosaamiseen, syvälliseen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnitteluun ja huipputason projektinhallintakykyyn.

Ixonos Oyj:n kotisivu

Ixonos Oyj:n Ite wiki-profiili

 

Midagon Oy

midagon

 Midagon on kokenut ja sitoutumaton hanke- ja projektijohtamiseen erikoistunut palveluyritys. Meillä on vahva liiketoiminta- ja teknologiaosaaminen yhdistettynä kykyyn johtaa muutoksia tuloksellisesti. Olemme toteuttaneet onnistuneesti lukuisia ulkoistuksia, rakennejärjestelyitä, prosessikehityshankkeita, toimintamallien muutoksia sekä muita liiketoiminnan muutoshankkeita.

Tyypillistä hankkeillemme on se, että tietojärjestelmät ovat osa johtamiamme hankkeita. Palvelumme kattavat Teollisen Internetin strategiat ja toteutuksen eri vaiheet aina ylläpitoon saakka. Lisäksi olemme kehittäneet ainutlaatuisen datalähtöisen prosessianalyysipalvelun.

Jopa 70-80% kaikista hankkeista epäonnistuu tavoitteissaan. Aikataulut eivät pidä, kustannukset eivät pysy kurissa, asiakastyytyväisyys laskee ja hyödyt jäävät saavuttamatta. Epäonnistumiset aiheuttavat myös sen, että yrityksen henkilöstön muutoshalukkuus laskee. Me varmistamme, että asiakkaamme ovat niiden 20% joukossa, jotka onnistuvat muutoshankkeissaan.

Midagonin erittäin kokeneet hankejohtajat, uniikki Benefits Realization –malli sekä kattava hanke- ja projektijohtamisen työkalupakki varmistavat hyvinkin erilaisten hankkeiden onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen. Vakuutena onnistumisesta ovat tyytyväiset ja uskolliset asiakkaat.

 

Midagon Oy:n kotisivu

Midagon Oy:n ite wiki-profiili

LudoCraft Oy

ludocraft

LudoCraft keskittyy interaktion ja datan visualisoinnin toteutuksiin Teollisen Internetin (IoT/IoE) ratkaisuissa.  Meillä on vahva tausta yhteistoiminnallisista peleistä, jonka vuoksi ymmärrämme käyttäjän roolin palvelujen hyödyntäjänä; kerätystä datasta tulee käyttäjälle merkityksellistä vain jos se esitetään havainnollisella ja mielekkäällä tavalla. Usein tämä pitää sisällään myös pelillisyyden elementtejä, kuten saavutusten palkitsemista ja tiedon palastelua helposti sulatettaviksi annoksiksi.

Olemme mukana toteuttamassa EU:n FIWARE-teknologiaa ja olemme kehittäneet merkittävästi muun muassa reaaliaikaisen datan visualisointiin käytettävää realXtend-teknologiaa.  Meillä on laaja-alaista kokemusta monesta eri laitteesta kerättävän datan kokoamisesta loppukäyttäjälle hyödylliseksi tiedoksi. Tiedon avulla käyttäjä voi luoda itselleen tavoitteita ja kehittyä haluamillaan osa-alueilla.

Tuotantoprosessimme lähtee liikkeelle asiakaan digitalisaatiotarpeesta ja palvelumallimme ottaa asiakkaan mukaan suunnitteluprosessiin, jolloin loppukäyttäjän tarpeet otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Tuottamamme ratkaisut toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa alusta loppuun.

LudoCraft Oy:n kotisivu

LudoCraft Oy:n ite wiki-profiili

Riffid Oy


riffid

Riffid Oy tarjoaa kattavasti palveluita RFID-tekniikan alalta, joka luonnollisesti liittyy vahvasti IoT-maailmaan mm. edullisena tuotteiden digitalisointikeinona. Riffidin tarjontaan kuuluvat laitteet (lukijat, tagit, antennit jne), kaikki tarvittavat sovellukset sekä RFID:n hyödyntämiseen tarvittava teknologiaosaaminen.

RFID-tekniikan alle kuuluu jo tänä päivänä monia eri teknologioita, kuten UHF RFID, NFC, erilaiset sensorit yms. Yhdistelemällä näitä joustavasti viimeisimpien pilvitekniikoiden ja loppuun asti hiottujen käyttöliittymien kanssa, saadaan lopputuloksena IoT-ratkaisuja, joiden mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Riffid Oy:n kotisivu

Riffid Oy:n ite wiki-profiili

SAP

sap

SAP on Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin ohjelmistovalmistaja. Se on maailman suurin yritysohjelmistojen valmistaja. SAP:n pääkonttori on Walldorfissa Saksassa.

Maailman suurimpana yritysohjelmistojen valmistajana SAP on lähtenyt vahvasti mukaan myös Big Data sekä Internet of Things -asioiden pariin. SAP toteuttaa HANA-teknologian sekä Hadoopin avulla Gartnerin loogisen tietovaraston mukaista arkkitehtuuria ja Gartner onkin listannut SAP:n HANAn olevan muistinvaraisen tietokantateknologian markkinajohtaja (Gartner’s ”Market Guide for In-Memory DBMS” 09 December 2014). Tämä kaikki on saatavilla myös pilvestä toimitettuna.

SAP:n strategian ytimessä on tarjota ”end-to-end” toiminnallisuus IoT-käyttötapauksissa linkittäen laitetason takaisin liiketoimintaprosesseihin. SAP tarjoaa myös tehokkaat analytiikkaratkaisut, mutta emme pysähdy siihen vaan IoT-alustamme tarjoaa valmiit liityntäpisteet esimerkiksi SAP:n ERP-ratkaisuihin, S/4 HANA -ohjelmistoon sekä esimerkiksi SAP:n CRM-ohjelmistoon. Tämä kaikki on saatavilla pilvestä toimitettavana ratkaisuna.

SAP Big Data

SAP Internet of Things

HANA-referenssejä

SAP:n kotisivu

SAP:n ite wiki-profiili

Production Software Finland

Production-software

Production Software on teollisuuden oma ohjelmistotalo, joka auttaa asiakkaitaan parantamaan tuottavuuttaan valmistuksen- ja tuotannonohjausratkaisuilla. Päätuotteenamme on Smartmes®-ohjelmistoperhe, jonka pääperiaatteet ovat:

 • yhden kirjauksen taktiikka
 • tieto ei lisää tuskaa vaan tuottavuutta

Lisäksi valikoimaamme kuuluu muita ohjelmisto- ja laiteratkaisuja, jotka mahdollistavat erilaisten järjestelmien yhdistämisen toimiviksi kokonaisuuksiksi. Laiteratkaisuistamme tärkein on IoT-liitännät mahdollistava Smartbox®-laitteemme.

Teollisuuden oma ohjelmistotalo 1.1 from Jari Kukkonen

Linkki Slideshare esitykseen

Production Softwaren kotisivut

Production Softwaren ite wiki-profiili

Wapice Oy

wapice

Wapice on teollisuuden johtava teknologiakumppani; meidän tehtävänä on keskittyä parantamaan asiakkaidemme suorituskykyä. Ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntemuksemme avulla luomme ratkaisuja, jotka tehostavat teollisuuden innovaatioita.

IoT-Ticket on kokonaisvaltainen tiedonkeruu-, etähallinta-, visualisointi-, raportointi- ja data-analytiikka ratkaisu. IoT-Ticket on erittäin nopea ottaa käyttöön, mahdollistaa kenen tahansa rakentaa tarvitsemansa tiedon visualisoinnit tai raportoinnit helppokäyttöisellä web käyttöliittymällä, sisältää avoimet rajapinnat ja asiakas aina omistaa tiedon.

15 vuoden kokemus energia sekä kone- ja laitevalmistaja teollisuuden kanssa toimimisesta ja 300 asiantuntijan tietotaidolla pystymme ratkaisemaan haastavimmatkin liiketoimintatarpeet.

IoT-Ticket mahdollistaa asiakkaan tehdä liiketoimintaa heti ensimmäisestä päivästä alkaen.

Wapice kotisivu

Wapice ite wiki-profiili

IoT-Ticket ratkaisun kotisivu

Elisa

Elisa

Elisa IoT™ -ratkaisu palveluna
Elisa IoT™ on horisontaalinen avoin kehitys- ja palvelualusta, jonka päälle asiakas voi rakentaa oman liiketoimintansa kannalta parhaan kokonaisratkaisun. Palvelu on joustava ja helposti muokattavissa. Se on laajasti integroitavissa asiakkaan jo ennestään käytössä oleviin taustajärjestelmiin. Palvelua on helppo laajentaa myöhemmin lisäämällä uusia sovelluselemettejä.

Sensoreilla ja muilla älykkäillä mittalaitteistoilla voidaan kerätä tietoa toiminnasta reaaliaikaisesti ja tiedon analysointi voi tapahtua täysin automatisoituna. Kerätyn tiedon avulla toiminnassa tapahtuvat poikkeamat on helppo havaita ja niihin voidaan reagoida reaaliajassa automaattisesti ja jopa ennakoiden mahdollsia ongelmatilanteita. Tietoa voidaan liittää ja kerätä myös erilaisista tausta järjestelmistä. Näistä voidaan muodostaa loogisesti toimiva kokonaisuus tähdäten  kustannussäästöihin, olemaasa olevien tuotteiden arvon kasvattamiseen tai luoden kokonaan uutta liiketoimintamahdollisuutta.

Elisa IoT:n kotisivut

Elisan ite wiki-profiili

Observis

Observis

Observis on erityisesti paikkatietoon perustuvan datan keruun ja välityksen osaaja.

Observiksen kotisivut

Observiksen ite wiki-profiili 

Cozify

Cozify

Cozify Oy työskentelee kuluttajapuolen IoT ratkaisuiden parissa. Kodin älylaitteet saadaan toimimaan yhdessä automaattisesti käyttämällä Cozifyn hubia.

Cozifyn kotisivut

Cozifyn ite wiki-profiili

Cozify PC Worldin artikkelissa

Wirepas

Wirepas

Wirepas tarjoaa edistyksellisimmän low power radioratkaisun datan keräykseen. Unohda laitteiden konfigurointi, roolitus, verkonhallinta. Pino tekee kaiken automaattisesti, Pinossa laite on verkko. Isoin installaatio tähän mennessä tulee olemaan 700 000 laitetta yhdessä mesh verkossa jonka suorituskyvyssä ei ole kompromisseja eikä yksikään viesti verkossa törmää toisiinsa.

Wirepasin kotisivut

Wirepasin ite wiki-profiili

Inoi

Inoi

Inoi Oy on vaativien ympäristöjen IoT-sovelluksiin erikoistunut ohjelmistotoimittaja. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet vikasietoisia, korkeaa saavutettavuutta ja tietoturvaa edellyttäviä järjestelmiä esimerkiksi juniin Euroopassa.

Erikoisosaamistamme ovat etäpäivitettävyys, toimintojen automatisointi, palveluiden skaalautuvuus ja virtualisointiympäristöt.

Inoin kotisivut

Inoin ite wiki-profiili

CLS-Engineering

CLS-Engineering-Cosmos

CLS-Engineering on teollisen internetin ratkaisutarjoaja sensorista-pilveen.
Palvelumme kattaa olemassa olevien laitteiden , laitosten ja järjestelmien datan liittämisen pilvialustalle ja selainkäytettäväksi.
Cosmos tuoteperheestämme löytyy ratkaisuja Basic tason sulautetuista järeisiin kymmenien tuhansien mittapisteiden hallintaan asti.
Kokemusta teollisesta intranetistä (=suljetuista järjestelmistä) since1992.

Muutamia demonstraatioita ohessa:

Scada to cloud (image+data simulation)
http://cosmos-image-refresh.azurewebsites.net/coswii.htm

PLC to Cloud via Beaglebone.
https://test01.cosmosenabled.com/Apps/DataList

CLS-Engineeringin kotisivut

CLS-Engineeringin ite wiki-profiili

Innofactor

Innofactor

Innofactor tuottaa IoT & Analytiikka ratkaisuja, jotka tuovat asiakkaan olemassa olevan ja saatavissa olevan tiedon pohjalta uutta liiketoimintaa loppuasiakkaalle tarjottavien uusien palveluiden myötä.
Innofactorin vahvuus on kokonaisvaltainen tarjonta yritysjärjestelmien osalta. Sen kautta pystymme näkemään kokonaisuuden asiakkaan kannalta palvelumuotoilua myöten.

Innofactorin kotisivut

Innofactorin ite wiki-profiili

Affecto

Affecto

Affecto on tiedolla johtamisen ratkaisuihin erikoistunut palveluyritys, joka rakentaa digitaalisia ratkaisuita tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

Affecton palvelut kattavat keskeiset IoT:n osa-alueet kuten tiedon keräämisen, integraatiot, edistyneen analytiikan, prosessien automatisoinnin sekä uudenlaisten liiketoimintamallien kehittämisen uusien teknisten innovaatioiden ympärille.

Affecto on listattu Helsingin pörssissä ja työllistää yli 1000 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa sekä Puolassa.

Affecton kotisivut

Affecton ite wiki-profiili

Herman IT

Herman IT

Herman IT tarjoaa IoT-kapasiteettia tietoturva sertifioiduista konesaleistamme. (ISO 27001:2013)

Konesalimme sijaitsevat Kajaanissa UPM:n paperitehtaan vartioidussa yrityspuistossa.

Tarjoamme IBM Power- & Intel kapasiteettia, Softlayer pilveä sekä dedikoituja asiakaskokonaisuuksia.

Herman IT:n kotisivut

Herman IT:n ite wiki-profiili

Conseptas

Conseptas

Conseptas Oy on ollut monessa IoT -projektissa mukana erityisesti elektromekaniikan osa-alueella.

Conseptasin kotisivut

Conseptasin ite wiki-profiili

Bilot

Bilot-logo

Bilot tarjoaa ratkaisuja mm. kehittyneen analytiikan ja big datan alueella, joissa pääfokus kaupallisen analytiikan ja teollisen internetin tarjoamassa.

Bilotilla on täyden palvelun IoT-tarjoama aina sensoreista ennustavaan analytiikkaan. Suunnittelemme, johdamme ja toteutamme projektit – referenssejä löytyy suurista kotimaisista yrityksistä, joissa olemme tuoneet älykkyyttä huoltotoimintaan sekä analysoineet SAP HANA:n avulla tuotantolaitoksesta tulevaa sensoridataa. Meiltä löytyy myös oma tuotekehitys ja kehitämme ratkaisuja tehostamaan prosesseja ja helpottamaan perinteisten järjestelmien käyttöä.

Meillä on syvällistä SAP ja Microsoft osaamista ja lisäksi olemme Hortonworksin Hadoop järjestelmäintegraattori-partneri. Vahvalla SAP HANA- (9 referenssiä, 9 sertifioitua konsulttia) ja Microsoft Azure-osaamisellamme olemme luotettava kumppani toimittamaan Microsoftin ja SAP:n uutta IoT-tarjoamaa ja siihen liittyvää analytiikkaa. Meillä on lisäksi laaja kumppaniverkosto valmistamaan ja toimittamaan älykkäitä sensoreita.

Bilotin kotisivut

Bilotin ite wiki-profiili

IBM

IBM

IBM internet of things-blogi

IBM internet of things video

IBM:n kotisivut

IBM:n ite wiki-profiili

Microsoft

microsoft-logo

Microsoft kumppaneineen toteuttaa ratkaisuja asioiden internetiin keskittyen erityisesti laitteista tulevaan dataan ja sen käsittelyyn. Azure-pilvipalvelualustan ja sieltä saatavien valmiiden palveluiden kuten Hadoopin ja Machine Learningin avulla on mahdollista ketterästi ja ilman suuria alkuinvestointeja kokeilla, mitä lisäarvoa datamassoista voidaan saada. Viimeisin lisäys kokonaisuuteen on Revolution Analytics, jonka yritysosto julkistettiin pari päivää sitten.

Azure IoT:n hybridi-ratkaisumalli tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää pilvipalvelun joustavuutta ja kuitenkin säilyttää osa tiedoista myös omissa tai kumppaneiden konesaleissa mikäli niin halutaan. Lisäksi Windows 10 –käyttöjärjestelmästä on tulossa edullisia versioita nimenomaan IoT-laitteita varten.

IoT:ssa Microsoft uskoo ”fail fast” –asenteen (ja tietysti myös ”succeed fast”) vievän pisimmälle: IoT ei voi olla puolen vuoden ja kahden miljoonan kehityshanke, vaan liikkeelle tulisi lähteä ennakkoluulottomasti ja mahdollisista virheistä nopeasti oppien. Tavoitteena pitäisi myös pelkkien kustannussäästöjen sijaan olla bisneksen muutos.

Microsoftilla on monia kumppaneita IoT-alueella, esimerkiksi  HiQ, Softability, Innofactor, Tieto, Rongo ja Accenture. Microsoft hakee myös ekosysteemiinsä lisää kumppaneita – myös tahoja, jotka voisivat strategisella ja/tai toimialaosaamisellaan auttaa asiakkaita hyödyntämään laitteista keräämäänsä tietoa innovaatioihin ja kokonaan uusiin liiketoimintoihin.

Microsoftin IoT kotisivut

Microsoftin ite wiki-profiili

Protacon Solutions

Protacon

Protacon on tehnyt teollisuuden IoT ratkaisuja jo 25 vuotta mutta 90-luvulla niistä vain puhuttiin eri nimillä. Lähes kaikessa tekemisessämme olemme joko IoT:n ytimessä tai ainakin IoT on hyvin vahvasti läsnä.

Osaamista ja kokemusta löytyy yli 200 ammattilaisen voimin laitetasolta aina laajamittaisiin sovelluksiin saakka. IoT:n ytimestä löytyy mm. teollisten laitteiden etävalvontaratkaisuja, jotka on parhaimmillaan jo osana ERP tason konsernijärjestelmiä ja toimialakohtaisia toiminnanohjausjärjestelmiä.

Team-drive-pilvipalvelun kotisivut

Protacon solutionsin kotisivut

Protacon Solutionsin ite wiki-profiili

Vodafone

Vodafone

Vodafone Machine 2 Machine toimii globaalisti IoT-markkinassa. Suomessa toimimmme yhteistyössä partnerimme Elisan kanssa. Tarjoamme end to end palvelut globaalin connectivityn, soft- ja hardware sekä markkinoiden johtavan alustan.

Vodafonen M2M kotisivut

Vodafonen ite wiki-profiili

Schneider Electric

Schneider Electric

We at Schneider Electric are heavily involved on IoT and IIoT on many different industrial applications and segments, not to mention that many of our core products have IoT functionatilities without extra cost.

Schneider Electricin internet of things-kotisivut

Schneider Electricin ite wiki-profiili

Arrow

Arrow ECS Finland

Arrow kokoaa yhteen alan kattavimman tarjoaman IoT-rakennuspalikoita ja asiantuntemusta. Toimimme sujuvasti eri tasoilla aina yksittäisistä komponenteista, datapalveluiden kautta yritystason analytiikkaratkaisuihin saakka.

Olemme IoT-alueella maailman ja Suomen johtava lisäarvotukkuri ja autamme yhteistyökumppaneitamme kehittämään innovaatiota, jotka ovat aikaansa edellä.

Arrow is a global provider of products, services and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions. We provide extraordinary value to our customers and suppliers – the best technology companies in the world – and connect them through our industry-leading services.

Arrow serves as an end-to-end IT solution supply channel partner for over 100,000 original equipment manufacturers, contract manufacturers, resellers and commercial customers through a global network of more than 460 locations in 56 countries.

Arrown kotisivut

Arrow ECS.fi-kotisivut

Arrow ECS Finlandin ite wiki-profiili

Focuslaw

Focuslaw

Focuslaw toimittaa liikejuridiikan ja erityisestin ICT alan juridiikan asiantuntijapalveluita. Avustamme IoT ratkaisuihin liittyvien sopimusten ja juridisen riskinhallinnan kysymyksissä.

Asianajotoimistossamme on vankkaa kokemusta toiminnasta kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Focuslawn kotisivut

Focuslawn ite wiki-profiili

eWork

ework_logo

eWork Nordic on Pohjoismaiden suurin ja riippumaton asiantuntijavälittäjä. Jo 15 vuoden ajan olemme täsmätarpeisiin toimittaneet asiakkaillemme verkostostamme asiantuntijoita ja verkostomme asiantuntijoille asiakkaita. Ja tässä IoT ei ole poikkeus.

Joukossamme on sekä laite- että ohjelmistoriippumattomia asiantuntijoita palveluksessanne aina markkinahintaan. Datan kerääminen, siirtäminen, analysointi ja ennustaminen. PLM, SCADA, PLC.

Jätä eWorkille osaajakysely 

eWork Nordicin kotisivut

eWork Nordicin ite wiki-profiili

Lean Forward

Lean forward-logo

Lean Forward on nyt jo 10 vuoden ajan auttanut asiakkaitaan ottamaan tehoja irti ERPstään. Tämä tarkoittaa käyttötapojen kehittämisen, uusien toiminnallisuuksien käyttöönottamisen sekä datan laadun parantamisen lisäksi myös toimimista asiantuntijana ERP-tehdasautomaatiojärjestelmät ja ERP-muut tietojärjestelmät -liittymäprojekteissa.

Hiljattain tuotevalikoimaamme on täydennetty ESL-ratkaisuilla, erityisesti teollisuuden tarpeisiin. ESL tuo esim. Varastoon liittyvän datan (saldot, tulevat saapumiserät, tarpeet…) ERPstä hyllyn reunaan, sekä mahdollistaa kanban-järjestelmien kehittämisen manuaalisesti ylläpidettävästä korttipelistä nykyaikaan.

Lean forwarin kotisivut

Lean forwardin ite wiki-profiili

Haltian

Haltian

Haltian suunnittelee ja toteuttaa vaativia IoT -laitteita ja -ratkaisuja asiakkaille ympäri maailmaa.

Haltian designs & develops new connected products to customers who demand exceptional quality.

Haltianin kotisivut

Haltianin ite wiki-profiili

Thingsee One

Thingsee

Thingsee one is the number 1 starter kit for internet of things developers.

As an open source device that fully supports your app or service idea, Thingsee One is designed to be the fastest and most efficient way to build new experiences for the Internet of Things.

Bring your idea to life at a fraction of the cost and no time wasted.

Thingsee onen kotisivut

Thingsee onen ite wiki-profiili

Tieto

Tieto

Tiedolla tarjolla kattava tarjonta IoT / II -alueelle ja useampi eri alusta joita saatavilla palveluna. Tieto pyörittää eri asiakkaita näiden alustojen päällä eri Pohjois-Euroopan maissa.

Tiedon IoT-aihepiirin tarjonnan voisi tiivistää seuraaviin:

(1) ”Connected Devices” -platform palveluna

(2) ”Analytics & big data” -platform palveluna. Tässä takana useita eri tekniikoita ja flavoreita.

(3) asiantuntemusta, konsultointia, integraatiota, appien rakentamista, infraa, jne.

Myös eri kumppanien tekniikat kuten Microsoft, Oracle, SAP, Teradata, HP, IBM, jne. Tieto toteuttaa Teollisen internetin ratkaisuja nopeana iskukykyisenä startuppina.

Tiedon kotisivut

Tiedon ite wiki-profiili

Big Data Solutions

Big Data Solutions

Big Data Solutionsin IoT -palvelut keskittyvät asiakaskokemuksen johtamiseen ja analytiikkaan monikanavaisessa liiketoiminnassa. Palvelumme rakentuvat pilvipohjaisen analytiikka-alustan päälle ja tukevat erilaisten tietojen yhdistämista online- ja kivijalkaliiketoiminnassa.

Pilvipohjaisten analytiikkapalvelujemme avulla yritys saa paremman läpinäkyvyyden asiakaspolkuun ja pystyy yhdistämään asiakaskohtaamispistekohtaisia asiakaskokemusmittareita koviin liiketoimintamittareihin.

Big data Solutionsin kotisivut

Big Data Solutionsin ite wiki-profiili

Sigma Sens

Sigma sens

Sigma Sens on IoT ratkaisu, jossa on kaikki mitä tarvitset. Räätälöitävät langattomat sensoreista, gatewayt, globaalisti skaalautuva pilvi, analytiikka, jne.
Räätölöimme ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin.

Sigma Sens – Microsoft Partner of the Year award within Business Insight & Mission Critical.

Sigman sensin kotisivut

Sigma Sensin ite wiki-profiili

Cybercom Finland

Cybercom-v2

Cybercom on IT-alan palveluyritys, digitaalisten palveluratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja sekä kehittäjä ja ylläpitäjä.

Toteutamme teollisen internetin (IoT) digitaalisia ratkaisuja teollisuuden palveluliiketoimintaan sekä autamme asiakkaitamme kehittämään innovatiivisia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Sovellusalueita ovat mm. ennakoiva huoltotoiminta, etähallinta ja monitorointi, huollon työkalut ja järjestelmät sekä 3D-ratkaisut/mallinnukset.
Toteutamme turvallisen tiedonsiirron ketjun, jossa data kerätään, jalostetaan ja analysoidaan liiketoimintaa kehittäväksi informaatioksi ja jonka hallintaan sovellamme joustavia pilvipalveluja. Jalostettu tieto toimii asiakkaalle paremman ohjauksen ja päätöksenteon tukena.

Yhteyshenkilö: Tatu Hautala, +358 50 384 6895, tatu.hautala@cybercom.com

Cybercomin kotisivut

Cybercomin ite wiki-profiili

Trelab

Trelab

TreLab Oy on teknologiayritys, jonka kehittämä langaton, älykäs mittajärjestelmä (SmartTags, Smart DataMill) parantaa reaaliaikaista tilannetietoisuutta olemassa olevan laitekannan käytön ja olosuhteiden seurannassa. Nopeasti, yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti.

Trelabin kotisivut

Trelabin ite wiki-profiili

LINK Design and Development

Link design and development

LINK Design and Development Oy is a UX driven product and service development company. We help our customers to create exceptional products and services for the real world environments and people.

IoT is currently one of the most prominent business areas where we apply our skills for creating meaningful applications of technology for supporting people at work. We are experienced in applying UX into contexts where physical and digital systems meet. Understanding the needs of each stakeholder in the value network is in the center of our integrated design approach.

We are working on:
-Cyber Physical Systems, intelligent machines, devices and services

-Truly understanding user and customer needs, work processes, and people at work

-Information intensive services

-Exceptional, easy-to-use GUIs and other interfaces

-Technology adaptation and development
Link Designin kotisivut

Link Designin ite wiki-profiili

Digia

Digia

Digian IoT-kirjoituksia

Digian kotisivut

Digian ite wiki-profiili

 

Cybercom Finland Oy

Cypercom

Cybercom on IT-alan palveluyritys, digitaalisten palveluratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja sekä kehittäjä ja ylläpitäjä.

Toteutamme teollisen internetin (IoT) digitaalisia ratkaisuja teollisuuden palveluliiketoimintaan sekä autamme asiakkaitamme kehittämään innovatiivisia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Sovellusalueita ovat mm. ennakoiva huoltotoiminta, etähallinta ja monitorointi, huollon työkalut ja järjestelmät sekä 3D-ratkaisut/mallinnukset.

Toteutamme turvallisen tiedonsiirron ketjun, jossa data kerätään, jalostetaan ja analysoidaan liiketoimintaa kehittäväksi informaatioksi ja jonka hallintaan sovellamme joustavia pilvipalveluja. Jalostettu tieto toimii asiakkaalle paremman ohjauksen ja päätöksenteon tukena.

Cypercomin kotisivut

Cypercomin ite wiki-profiili

Yhteyshenkilö: Miila Päivärinne, +358466000898, miila.paivarinne@cybercom.com

ionSign

Ionsign

ionSign uskoo, että investointituotteiden muuttuvassa kilpailussa selviytyy vain luomalla tuotteiden käyttäjille uutta arvoa. Miten? Tekemällä tuotteista älykkäitä ja verkottuneita.

Haluamme saatella investointituotteiden valmistajat älykkääseen, verkottuneeseen maailmaan tuottamalla etähallinnan elektroniikkaa ja tiedonsiirtoa yhdistäviä ratkaisuja.

ionSignin perusti vuonna 2007 ryhmä sulautetun elektroniikan ja etähallinnan asiantuntijoita. Olemme rakentaneet teollista internetiä jo kauan ennen kuin termi oli keksittykään. Osaamme tiedonkeruun ja tiedonsiirron, elektroniikan ja niin sulautetut kuin palvelinohjelmistot. Meitä on 12 osaajan joukko ja tavoittelemme kasvua. ionSign sijaitsee Raumalla, jossa tapahtuu suunnittelumme ja myös leijonanosa valmistuksesta.

Linkit:

ionSignin kotisivut

ionSignin ite wiki-profiili

Yhteyshenkilöt:

Toimitusjohtaja Mika Kivistö, mika.kivisto@ionsign.fi, p. +358 40 760 3503

Myynti ja kehitys Mikko Sainio, mikko.sainio@ionsign.fi, p. +358 40 588 1679

Emergence

Emergence

Emergencen käytön- ja kunnonvalvontaratkaisun avulla pystymme integroimaan ns. legacy-laitteet pilvipalveluun olemassa olevasta IT-infrasta riippumatta. Avoimien rajapintojen avulla tieto on integroitavissa yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin.

Ratkaisumme soveltuu:

-liikkuviin kohteisiin

-työkoneisiin

-teollisuuden vaativiin ympäristöihin

-kaikkiin koneisiin ja laitteisiin joissa ei ole liityntärajapintoja valvonta- ja hallintasovellutuksiin.

-Tuotamme ratkaisumme palveluna – joustava eikä kalliita laiteinvestointeja. Laskutus ainoastaan käytön mukaan.

Palvelumme käyttöönottoon et tarvitse:
-sääsuojaa laitteille – IP66/67 suojatut laitteet

-IT-infraa käyttökohteessa – ratkaisumme on mobiili.

IoT-ratkaisuamme täydentävät palvelut:
-kameravalvonta

-työmaavalvonta, VALTTI-työmaapääte

-kulunvalvonta.

Emergencen kotisivut

Livion Oy

Livion

Livion tarjoaa IoT ja teollisen internetin ratkaisuja sekä räätälöitynä että omaa connectivity tuotetta LCP (Livion Communication Platform) hyödyntämällä.
Niitä ovat:
-Monitorointi, ohjaukset, ennakointi ja optimointi sekä eriasteiset autonomiset ratkaisut

-Kommunikoiti eri antureiden, laitteiden, järjestelmien ja sovellusten välillä

-Sovellusratkaisut eri laite- ja selainympäristöille sekä visualisointi

-Liikkuvat ja kiinteät ratkaisut

Asiakkaitamme ovat olleet niin suuret kuin pienetkin toimijat ja OEM valmistajat muutamilta eri toimialoilta.

Kattavimmissa projekteissamme asiakas saa tarvittaessa ratkaisut aina visualisoinnista vaikka automaatio-, elektroniikka- ja sähkösuunnittelutarpeisiin asti meidän ja kumppaniverkostomme avulla.

Livionin kotisivut

ZyXEL

ZyXEL-logo

ZyXEL:illä on monivuotinen kokemus Suomessa verkkolaitteista IoT-käyttöön.

Zyxelin kotisivut

Remion

Remion

Remion on koneiden ja laitteiden etävalvontaan ja telematiikkaan erikoistunut järjestelmätoimittaja.

Ratkaisumme auttavat yrityksiä käyttämään, huoltamaan ja tukemaan työkoneitaan tehokkaammin.

Remionin kotisivut

Codelma Oy

Codelma

Codelma Oy yhdistää vahvan tieteellisen laskentaosaamisen ja käytännönläheisen monialaisen osaamisen teollisuuden tarpeista. Pystymme tuomaan ja yhdistämään monimutkaisetkin tapahtumat sellaiseen muotoon, että prosessien syy ja seuraussuhteet saadaan tarkasti ja nopeasti tuotannonohjauksen käytettäväksi.

Teemme aina tiivistä yhteistyötä yhdessä oppien asiakkaan kanssa, jotta tieto järjestelmän toiminnasta ja siten siitä saatavista hyödyistä on kaikkien käytettävissä. Emme halua, että yhteistyökumppani saa vain numeroita ja graafeja vaan oikeasti ymmärrystä tärkeistä tapahtumista oli se sitten paikallaan tai liikkeessä.

Codelman kotisivut 

 

Mechwise

mechwise

Mechwise Oy on puhtaasti Teolliseen Internetiin keskittynyt ICT-palveluyritys. Palvelutarjontaamme kuuluvat Teollisen Internetin konsultoinnin, konseptoinnin ja ratkaisumäärittelyn lisäksi ratkaisujen toteutus joko joltakin määritellyltä osin tai kokonaisvaltaisena palveluna (Solution-as-a-service, pay-as-you-go).

Tarjoamiamme ratkaisuja ovat muun muassa koneiden ja järjestelmien etävalvonta, innovatiiviset koneenohjausmenetelmät, 3D-virtuaalimallit ja visualisointi, sijaintiperusteinen tehtävien hallinta sekä esimerkiksi älykelloja hyödyntävä kriittisen tiedon välitysjärjestelmä.

Mechwisen kotisivut

Movial

Movial

Movialin erityisosaamisalue on tietoturvallisia, moderneja ja yksinkertaistettuja arkkitehtuureja toteuttavat teollisen internetin järjestelmät.

Asiakkaitamme ja toimipisteitämme on Suomessa, Romaniassa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa.

Movialin kotisivut

Soikea

Soikea

Soikea – myynti ja palveluliiketoiminnan kasvattaminen perustuen koneiden, laitteiden ja esineiden etäseurantaan. Teemme seurantaportaaleja, extranettejä, huollonvaraus & -myynti järjestelmiä, varaosien tilausjärjestelmiä joissa asiakkaalle ehdotetaan hänen laitteen käyttöönsä liittyen sopivimmat varaosat ja huoltoajankohdat. Tämä on vain yksi esimerkki Soikean toteutuksista.

Soikea konseptoi yhdessä asiakkaan kanssa heille sopivimman tavan hyödyntää teollista internettiä liiketoiminnassaan tuottavasti. Perustuen kerättyyn dataan ja sen analysointiin pystymme yhdessä asiakkaan kanssa kehittämään heille kokonaan uudenlaista liiketoimintaa ja tehostamaan nykyisiä palveluita.

Soikean kotisivut

Offcode Oy

offcode

Offcode Oy on ollut tehnyt teollisen internetin sovelluksia ja laitteita kohta viisi vuotta.
Suunnitelemme ja toimitamme teollisia mittaus- ja etähallintaratkaisuja.

Lähtökohtana on tarjota ratkaisuja, joilla prosessiohjaamista ja koneellista datan keruuta voidaan hajauttaa. Laaja toimintalämpötila-alue, IP-luokitus ja vähäinen energiankulutus mahdollistavat sovellukset ympäristöissa, joissa ei ole perinteistä infrastrutuuria, kuten rakennuksia tai sähköverkkoa. Langattomuus ja turvallinen datan siirto mahdollistaa sovelluksen globaalin hajauttamisen.

Asiaan liittyen meillä on markkoinoilla myös kaksi omaa tuotetta, joista lisää tietoa
löytyy verkkosivuiltamme.

Offcoden kotisivut

PTC

PTC

PTC tarjoaa markkinoiden kattavimman IoT-alustan tiedon keräämiseen, eri tietolähteiden (sensorit, järjestelmät, jne) tiedon yhdistämiseen ja eri aplikaatioiden rakentamiseen ilman koodausta erittäin nopeasti. PTC:n IoT ratkaisut perustuvat Thingworx ja Axeda teknologioihin, joilla on yli 200 referenssiä globaalisti.

PTC:n kotisivut

Innovesi

innovesi

Innovesi konseptoi vesihuollon globaaleihin ongelmiin IoT -ratkaisuja itsenäisesti sekä alan pienten, innovatiivisten startuppien sekä VTT:n kanssa.

Innoveden kotisivut

 

House Optima Oy

HouseOptima_firma_logo

House Optima Oy on kiinteistöalalla toimiva ohjelmisto- ja kiinteistöhuoltoalan yritys, joka kehittää parhaillaan House Optima™ -nimistä tiedonhallintajärjestelmää taloyhtiöiden ja liikekiinteistöjen käyttöön sekä kiinteistöhuollon toiminnanohjausjärjestelmää kiinteistöpalvelualan yritysten tarpeisiin.

Tarjoamme myös etähallittavia, älykkäitä ja skaalautuvia kulunhallintaratkaisuja sekä ohjelmistoa palveluautomaattien ja infonäyttöjen ohjaukseen.

House optiman kotisivut

Delfoi Oy

Delfoi

Delfoi Oy kehittää ja toimittaa teolliseen internetiin pohjautuvaa Delfoi Planner ohjelmistoratkaisua. Selainpohjainen ja pilvipalvelua hyödyntävä ohjelmisto mahdollistaa verkottuneen tuotannon suunnittelun ja ohjaamisen globaalisti.

”Manufacturing on-line”, ts. tuotantoyksiköt, palvelutoimipisteet tai huollettavat koneet ovat internetin välityksellä reaaliaikaisesti yhteydessä toinen toisiinsa. Jos vaikka huoltotoimenpide käynnistyy Kiinassa, on tieto Jyväskylän tehtaan suunnittelijan selainnäytöllä samaan aikaan – töiden edistymistä Kiinassa seurataan reaaliajassa.

Tai jos komponentin toimitus on vaarassa myöhästyä, voi suunnittelu huomioida tämän etukäteen ja tehdä uuden suunnitelman. Puhutaan ennakoivasta suunnittelusta, ”Preventative Planning”. Ohjelmisto tukee mobiileja alustoja, kuten älypuhelimia ja tabletteja.

Delfoin kotisivut

Delfoi Planner – ohjelmistosta lisää täällä

Cloud 1

Cloud1

Cloud 1 tarjoaa skaalautuvalle Microsoft -pilvialustalle toteutettuja ratkaisuja, joissa laitteita voidaan kuunnella, opettaa ja/tai tietoa voidaan käyttää muuhun liiketoiminnan kehittämiseen.

Meiltä löytyy senior-tason osaaminen sensorien lukemiseen, tiedon siirtämiseen ja tiedon analysointiin.Haluttu tulos voi olla laitteen konfiguroiminen optimaalisempaan suuntaan tai tiedon jalostaminen informaatioksi, jolla voidaan konfiguroida liiketoimintaa oikeaan suuntaan.

Teollisen internetin -ratkaisujen keskiössä ovat integraatiot ja meillä onkin harvinainen Microsoft kulta kumppanuus sovellusintegraatioista. Maksimaalisen hyödyn aikaansaamiseksi tiedon analysointi on erittäin vaativaa ja liiketoiminta sekä matemaattiset mallit tulee ymmärtää. Meiltä löytyy erittäin syvän tason matemaattista kokemusta teollisuudesta, optimimaalisimpien mallien toteuttamiseksi.

Toki jokainen ’teollisen internetin’ toteutus on uniikki ja siksi me haluaisimmekin laskea mallin sinun liiketoiminnallesi, josta saat parhaimmat rahalliset hyödyt liiketoiminnallesi.

Cloud1:n kotisivut

SVS Innovations

SVS Innovations

SVS Innovations  tarjoaa Maint3D mobiilisovelluksen jolla voi helposti visualisoida IoT dataa 3D mallien avulla. IoT anturit synnyttävät paljon dataa, ja sen ymmärtämiseen tarvitaan kaikkea mahdollistaa apua.

-Ihminen ymmärtää tietoa nopeammin 3D muodossa

-Mahdollistaa anturidatan yhdistämisen 3D malleihin

-Maint3D on tuote jolla todella isot 3D mallit (>2 GB) voi helposti käyttää, jopa mobiili laitteella

-Maint3D on rajapinnan kautta helposti integroittavissa yritysten sovelluksiin, prosesseihin ja jopa tuotteisiin

Muutama esimerkki millä dataa voi visualisoida 3D mallien avulla:
* lämpötilat: https://youtu.be/yaXVV7CUyYo

* kulku: https://youtu.be/qZ3FLpIjEwU

* sovellus, 3D + QR koodit: https://youtu.be/DSdTkaZPuGo

Periaate sopii hyvin paperkoneeseen, tehdäs lattia-alueeseen, jne. Siihen tarvitaan vain 3D malli ja pääsyä anturidatan rajapintaan.

SVS Innovationsin kotisivut

Environics Oy

Environics

Environics Oy tarjoaa vakioratkaisut erilaisten haitallisten kaasujen havaitsemiseen ja datan välitykseen, sekä räätälöidyt ratkaisut teollisuuden tarpeisiin,  25 vuoden kokemuksella.

Environicsin kotisivut

Happo Solutions

Happo solutions

Rakenteiden kosteudenmittaus ja datan muokkaus+välitys.

Happo solutionsin kotisivut

Necorpoint

Necorpoint

Necorpoint auttaa IoT:hen liittyen 1) toimintaympäristön muutoksen ja mahdollisuuksien ymmärtämisessä, 2) oman konseptin suunnittelussa, roadmappayksessa ja toteutuksen johtamisessa.

Necorpointin kotisivu

Espotel

Espotel

Espotel has been in embedded market over 25 years. Last two years we have invested also to IoT and UX/UI (Cloud, Web front-end, Apps). Together with ARM, National Instruments and IBM product portfolio we can provide scalable, global (or local) and highly cost effective solution for our clientele.

Espotelin kotisivut

Maintbox

Maintbox

www.maintbox.com on visuaalinen laitteiden hallinnointiin ja etäseurantaan tarkoitettu web-ohjelmisto, jonka käyttöliittymä tarjoaa erinomaisen selkeän näkymän erilaisten laitekokonaisuuksien hallintaan.

Maintboxin kotisivut

IGL-Technologies Oy

IGL-Technologies

IGL-Technologies on teollisen internetin sovellusten, langattomien verkkojen jaetäohjausjärjestelmien sekä automaatioteknologian sopimustoimittaja.

IGL:n asiantuntijuus liittyy erityisesti pysäköintiin liittyvään teknologiaan, kuten esimerkiksi parkkipaikkojen kustannustehokkaaseen hallintaan. IGL:n kehittämä tuote autopaikkojen lämmitystolppien etäohjaukseen käyttää langattomia radio- ja mesh-teknologioita, joiden avulla kalliit johdotustyöt jäävät tarpeettomiksi.

IGL-Technologies on langattomien ohjausjärjestelmien ja ratkaisujen asiantuntija. Yrityksellä on kokemusta erityisesti lyhyen kantaman verkoista jo usean vuoden ajalta. Olemme hyödyntäneet myös NFC/RFID-teknologioita, GSM-/GPRS-/3G- sekä muita langattomia verkkoja omissa tuotteissamme. Teknologioiden avulla luodaan teollista internetiä.

IGL-Technologiesin kotisivut

Sasken

Sasken Finland

Sasken on kommunikaatio alueen teknologiaan keskittynyt palveluntarjoaja. Olemme innovatiivinen, korkeaan tekniseen osaamiseen ja toiminnan laatuun keskittyvä kumppani joka tavoite on nopeasti tuoda uusiin teknologioihin pohjautuvia palveluja ja ratkaisuja asiakkaidensa tarpeisiin.

Palvelumme kattaa IoT platformin jonka avulla voidaan kytkeä yrityksen laitteet verkkoon ja automatisoida laitteiden hallintaan liittyviä prosesseja pilvipalveluna. Palvelua tukevat kattavat tiedon analytiikka ratkaisut.

Saskenin ydinosaamisiin kuuluu myös kattavat SW palvelut (pilvipalvelut, embedded SW, mobiilisovellukset, taustajärjestelmien integraatio), HW suunnittelu ja integraatio eri piirivalmistajien sovelluksiin, langattomien laitteiden osaaminen (satelliitti/cellular/connectivity) sekä RFID/NFC pohjainen tunnistus.

Sasken on listattu Intian pörssissä ja meitä on globaalisti 2000+ kommunikaatioalueen teknologia osaajaa. Suomessa meitä on 100 henkeä ja meidän asiantuntijat löytää Tampereelta (SW) ja Kaustisilta (HW).

Saskenin kotisivut

Codenex

Codenex

Codenex on tuotekehitysalan (IT, SW, HW, mekaniikka, testaus, palvelut) palveluyritys, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita hyötymään verkottuneen maailman mahdollisuuksista.

Kehitämme ja toteutamme asiakaslähtöisesti innovatiivisia teollisen internetin ratkaisuja, liiketoimintakriittisiä laitteita sekä pilvipalveluita. Asiakkaamme ovat Suomen suurimpia teollisuusyrityksiä.

Codenexin kotisivut

JoinIn Oy

JoinIn-oy

JoinIn Oy on myös mukana. Autamme Asiakasta kehittämään erilaisista IoT-teknologia tms. ratkaisuista kannattavaa ja kilpailijoista erottuvaa liiketoimintaa; yhteistyöhengessä teknologia-toimittajien kanssa.

JoinInin kotisivut

Analytics Cloud

Analytics cloud

Analytics Cloud tarjoaa tehokkaan, nopean ja skaalautuvan kokonaispalvelun data hallintaan, jalostamiseen ja analysointiin.

Analytics cloud predictive maintenance

Analytics Cloudin kotisivut

Testlab

Testlab

TestLab tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua IoT hankkeisiin ja projekteihin. Me olemme kehittäneet Modular Box® tuotteen, joka on suunniteltu meri-, öljy- ja kaasu, terveydenhoito-, energia- ja kaivosteollisuuteen.

Valmiilla tuotteella lyhennämme projektien läpimenoaikaa huomattavasti. Tämä tuo ajankäytön säästämisen lisäksi selvää taloudellista etua. Lisäksi Modular Box® nopeuttaa, tehostaa ja lisää turvallisuutta operatiivisen toimintaan. IoT tuotekehityksemme on saanut ISO 9001 sertifikaatin.

Testlabin kotisivut 

Elkome

Elkome

Elkome toimittaa laite- ja ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme pystyvät parantamaan oman toimintansa tai valmistamiensa tuotteiden tehokkuutta, laatua ja turvallisuutta.

IoT-ratkaisuina tarjoamme mm. automaatiojärjestelmien ja tuotantokoneiden turvallista etähallintaa, pilvipalveluun perustuvaa etätiedonkeruuta ja etävalvontaa sekä koneiden ja laitteiden väliseen tiedonsiirtoon M2M-kommunikointiratkaisuja.

Elkomen kotisivut

Tuote-esimerkkejä ja asiakasovelluksia Elkome News-asiakaslehdessä

 

NDC Networks Oy

NDC-networks

NDC Networks Oy on 22-vuotias kriittisiin tietoverkkoihin ja haastaviin tietoliikenneympäristöihin erikoistunut palveluyritys. Asiakkaitamme ovat teollisuus, kriittinen infrastruktuuri ja maanpuolustus.

 

Palvelumme ja tuoteportfoliomme kattaa kaiken tiedonsiirtoon tarvittavan:

 

– Anturidatan kerääminen paikalliselle päätelaitteelle
– Tiedon siirtäminen luotettavasti erilaisten verkkojen yli
– Asiakkaan tietoturvavaatimusten huomiointi
– Järjestelmään liitettyjen laitteiden keskitetty monitorointi ja hallinnointi
– Laitteiden ylläpito- ja päivityspalvelut
– Laitteiden konfigurointi- ja asennuspalvelut

 

NDC Networksin kotisivut

 

ite_wiki_logo

Ite wiki on it- ja digitalisointialan avoin markkinapaikka ja verkosto. Edistämme digitalisaatiota välittämällä markkinatietoa sopivista kumppaneista digitalisointihankkeissa. Työskentelemme alan verkostohankkeissa ja tuomme mukanamme alan laajimmat verkostot ja henkilötason osaamisemme. 

 

Hankkeen toteutuksen taustaa

Ajatus teollisen internetin / IoT:n osaajayritysten koostamisesta lähti ideoinnista Tekesin kanssa. Digitalisointi-kehityshankkeet syntyvät usein toimialaosaamisen (esim. teollisuus) ja it-osaamisen yhdistämisestä. Näin kehityshankkeiden käyntiin saamisen edellytyksenä on tyypillisesti markkinatiedon välittyminen IoT-osaajayrityksistä ja sopivien toimijoiden tehokas kohtaaminen.

Tekes puolestaan tarjoaa rahoitusinstrumentteja Teollisen internetin kenttään Industrial Internet – Business Revolution ohjelmassaan. Näin yritystiedon koostaminen yhdistettynä rahoitusinstrumentteihin edistää uusien hankkeiden käynnistymistä.

Toteutimme laajan kartoituksen Internet of Things-kentän tarjoajayrityksistä ja esittelemme tuloksena tässä blogissa 100 IoT ja teollisen internetin osaajayritystä Suomessa. Kooste on tehty avoimuuden ja riippumattomuuden lähtökohdista, eli kaikki halukkaat yritykset ovat päässeet mukaan esittelyyn ja mahdollisuudesta on viestitty laajasti sosiaalisessa mediassa ja alan tapahtumissa.

Esittelyjärjestykseen vaikuttaa seuraavat seikkat:

 • Tekstimuotoisissa esittelyissä yritykset, jotka ovat lähettäneet tekstimuotoisen esittelynsä ensimmäisinä esitellään ensin.
 • Ite wikin yrityshaussa eniten referensssejä ja suosittelijoita profiilissaan esittelevät yritykset listautuvat ensin.
 • Ite wikin julkaisuhaussa uusimmat julkaisut listautuvat ensin. Kaksi premium-julkaisua listautuu julkaisuhaun kärkeen tätä blogia julkaistaessa, mutta työskentelemme jo tällä viikolla riippumattoman haun mahdollistamiseksi myös julkaisuhaussa. Ylipäätään hyödynnämme riippumatonta hakua aina julkisrahoitteisten toimijoiden kanssa asioidessamme.

Kooste keskittyy nimenomaan it-tarjoajien esittelyyn ja tarjoaa näin apuja siihen, minkä yritysten kumppanina toimintaa voi lähteä digitalisoimaan. Minkäänlaista rajausta emme kuitenkaan koosteelle asettaneet, vaan kutsuimme kaikki kiinnostuneet osaajayritykset esittelemään tarjontaansa. Näin mukana on Iot-kentän osaajayrityksiä esimerkiksi ohjelmistokehityksen ja big datan lisäksi myös mm.lakialalta ja vesihuollosta.

Tekstimuotoiset esittelyt on kerätty yritysten ite wikin Google driveen toteuttamasta koosteesta  ja LinkedIn-ryhmässä tehdystä kyselystä, johon yritysten edustajat ovat vastanneet. Vastausten laajuus ja tyyli perustuu siis yritysten omiin tuotoksiin.

Alustavaan Linkedin-kyselyyn vastanneille viestitettiin sekä Linkedin-privaviestillä, että sähköpostilla mahdollisuudesta kuvauksen antamisesta Google driveen.

Tarkkasilmäiset saattoivat huomata, että Ite wikin hakupalvelun yrityksissä ja tekstimuotoisissa yritysesittelyissä on eroja. Tämä johtuu syksinkertaisesti siitä, että yritykset reagoivat mahdollisuuksiin eri tavoin ja osa on ainoastaan vastannut kyselyyn tai tehnyt ite wiki-profiilin.

Toivomme, että tästä edespäin tietoa tarjonnoista välitetään ennen kaikkea ite wikin hakupalvelun ja profiilien välityksellä, sillä tekstimuotoisen koosteen ylläpitäminen on erittäin työlästä.

 

Lisätiedot

Johannes_some_2

Johannes Puro

Liiketoimintajohtaja, ite wiki
040 726 2656

johannes.puro at itewiki.fi

 

 

 

 

 

Tekes-hanke

Kari Penttinen

Teollinen internet -ohjelmapäällikkö
Tekes
kari.penttinen at tekes.fi
+358 50 5577 916