Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Tiedonohjaus luo pohjan toimintamallin muutokselle ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa

Referenssi“Rakennamme ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa valmiuksia sähköisille palveluille ja prosesseille. Käynnissä on iso toiminnallinen muutos, jonka tueksi tarvitsimme yhteisen ymmärryksen tiedonohjauksen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Tähän saimme merkittävää apua Tiedolta”, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kehittämispäällikkö Pekka Lausti.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen tavoitteena on siirtyä sähköiseen pitkäaikaisarkistointiin ja kehittää sähköisiä asiointipalveluja. Esimerkiksi sähköisillä tuki- ja lupahakemuspalveluilla kansalainen tai yritys voisi helposti ajasta ja paikasta riippumatta jättää tukirahoitushakemuksen tai ilmoittaa vaikka järven ruoppauksesta. Näiden asiakirjatietojen syntyminen, käsittely ja mahdollisimman automaattinen kulkeminen tietojärjestelmissä vaatii tiedonohjausta.

“Halusimme tiedonohjausselvityksellä varmistaa, että tarvittava tieto kulkee eri tietovarastoista sitä tarvitseville mahdollisimman oikea-aikaisesti ja automaattisesti, ilman päällekkäistä työtä. Koska resurssimme pienenevät jatkuvasti, on tärkeää toimia tehokkaasti ja selkeyttää toimintaa”, Lausti tarkentaa.

Konsultoinnista kokonaiskuva nykytilasta ja kehitystarpeista

“ELY-keskusten ja TE-toimistojen tiedonohjaus on iso haaste, sillä tehtäväkenttämme on kuin vanhan ajan sekatavarakaupasta. Lisähaasteen tuovat alueelliset omat järjestelmät ja prosessit, joita on pyritty yhtenäistämään ELY-keskusten perustamisesta lähtien”, kuvaa Anneli Pekkanen, asianhallinta- ja virastopalvelukeskuksen johtava asianhallinnan asiantuntija ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta.

Pekkanen kiittelee ulkopuolisen konsultin panosta, joka on auttanut ELY-keskuksia ja TE-toimistoja ymmärtämään tiedonohjauksen merkityksen. Enää sitä ei mielletä erilliseksi osaksi, vaan tiedonohjaus nähdään osana toiminnallisia prosesseja. Myös Pekkasen oma työpanos on määritelty uudelleen. Aiemmin muiden töiden ohessa hoidetulle tiedonohjaukselle on nyt varattu riittävästi työaikaa.

Selvitystyö herätti myös miettimään synergioita eri vastuualueiden ja hallinnonalojen välille samanlaisten palveluprosessien osalta, kuten lupa- ja rahoitusprosessit.

Sähköistäminen ja toimintatapojen muutos käsi kädessä

“Toimintatavan muutos on iso ja haastava asia. Emme halua vain lähteä sähköistämään nykyistä toimintaa vaan haluamme pohtia, miten nykyistä toimintaa muutetaan ja miten sähköistäminen tukee sitä”, Lausti painottaa.

Tiedonohjauksen tilannekuva on ollut avainasemassa toimintamallin muutoksen eteenpäin viemisessä. ELY-keskusten prosessien päällekkäisyyksien ja erojen esiin tuominen tarjoaa Laustin mukaan pohjan yhteiseen kehittämiseen.

“On esimerkiksi saatettu kirjata samoja asioita eri tarkkuudella. Tiedonohjaus tehostaa toimintaa ja tuloksena on myös parempi läpinäkyvyys ja vertailtavuus”, Lausti kuvaa.

Vanhasta tavasta poisoppiminen ei ole kuitenkaan ollut helppoa. Monella on Laustin mukaan ollut vielä epävarmuutta, voiko esimerkiksi paperin todella hävittää skannauksen jälkeen. ELY-keskukset ovat siirtämässä merkittävän osan paperiarkistoistaan sähköiseen pitkäaikaisarkistointiin sähköisen luvan myötä, mikä tuo jatkossa kustannussäästöjä.


Suosittelija:

“Tiedon konsultointituki antoi meille selkeän kokonaiskuvan. Se nosti esiin päällekkäisyyksiä ja miten prosessissa toimitaan versus miten niissä pitäisi toimia. Tämä on luonut hyvän pohjan käynnistää tiedonohjauksen kehityshankkeita.”

Anneli Pekkanen, asianhallinta- ja virastopalvelukeskuksen johtava asianhallinnan asiantuntija

Pinterest
Referenssin infoboxi
Tieto Oyj logo

Tiedot

Tilaaja: ELY-keskukset
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Tari Solla

Lisätietoja

Yritysprofiili Tieto kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Tietohallinto

Erikoisosaaminen

Dokumenttien hallinta
Sisällönhallinta

Toimialakokemus

Julkishallinto

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi

Omat tagit

asianhallinta
Asianhallintajärjestelmä
tiedonohjaus

Siirry yrityksen profiiliin Tieto kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Tieto - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Tieto - Muita referenssejä

Tieto - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia