Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Mediataitokoulu - Mediataitokoululle uusi sivusto

Referenssi

Mediataitokoululle uusi sivusto

Mediataitokoulu on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämä verkkopalvelu, joka on suunnattu kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa ja järjestöissä toimiville mediakasvattajille. Palvelusta löytyy oppimiskokonaisuuksia, jotka auttavat käsittelemään mediaan liittyviä kysymyksiä oppilaiden ja asiakkaiden kanssa.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti halusi uudistaa sivuston kokonaisvaltaisesti ja uudistuksessa haluttiin erityisesti muutos materiaalipankin käytettävyyteen sekä sivuston nopeuteen ja käyttövarmuuteen liittyen.

Työpajatyöskentelyllä alkuun

Projekti alkoi kattavalla työpajatyöskentelyllä, jossa tunnistettiin sivuston tärkeät kohderyhmät sekä heille merkittävät palvelupolut. Työpajojen aikana suunniteltiin myös rakenne sekä sivustolta löytyvät materiaalipankin monipuoliset ja käyttäjälähtöiset lajittelu- sekä hakutoiminnot.

Houkuttava ulkoasu saavutettavasti

Toteutimme sivustolle saavutettavan ulkoasu- ja käyttöliittymäsuunnitelman työpajoissa esiintulleiden huomioiden ja asiakkaan toiveiden pohjalta. Erityistä huomiota kiinnitettiin yksittäisen oppimismateriaalin sivupohjaan ja se suunniteltiin käyttäjää palvelevaksi.

Tekniset ratkaisut käyttäjien tarpeiden pohjalta

Oppimismateriaalien sivupohjissa hyödynnettiin sekä kiinteitä kenttiä sekä vapaasti lisättäviä lohkoja. Sivupohjan kiinteät kentät mahdollistaa rakenteeltaan yhtenäisen sisällön tuottamisen ja lohkot puolestaan materiaalin varioinnin aina tarpeen mukaan.

Mediataitokoulua voi käyttää rekisteröitymättä, mutta rekisteröitymällä käyttäjä voi kerätä sisältöjä omaan muistilistaan. Mediakasvatusta edustavat järjestöt voivat lisäksi myös lähettää materiaaleja palveluun. Käyttäjä näkee lisäämänsä materiaalin käyttökerrat omalta sivultaan ja saa kerättyä ne helposti esimerkiksi järjestön toimintakertomukseen tai raportteihin.

Hakukonenäkyvyys huomioiden

Erilaiset oppimismateriaalit merkittiin uudistuksessa aihesanoilla. Näille aihesanoille luotiin oma pysyvä ja hakukoneen löytämä arkistosivu jolle ko. aiheen materiaalit kertyvät. Kyseinen sivu indeksoituu hyvin myös hakukoneeseen ja tavoitteena onkin tulevaisuudessa lisätä kävijämääriä myös näiden yksittäisten aihesivujen indeksoitumisen kautta.