Lääkärikeskus Aava - kohti yhtenäistä käyttökokemusta

Olemme tehneet Lääkärikeskus Aavan kanssa tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä keväästä 2014 lähtien. Vuoden 2016 lopussa päätimme Aavan kanssa ryhtyä rakentamaan yhtenäisempää verkkopalvelukokemusta heidän asiakkailleen.

Palveluita on toteutettu eri taustajärjestelmillä ja niissä on perinteiseen tapaan oma käyttöliittymänsä, joten tarvittiin työkalu, jolla yhtenäisen käyttökokemuksen luominen on mahdollista. Tavoitteena oli luoda edellytykset Aavan palveluiden yhdistämiseen siten, että siirtymät palvelusta toiseen olisivat asiakkaille mahdollisimman saumattomia ja huomaamattomia.

Mitä teimme

Suunnittelimme ja toteutimme Aavalle yleiskäyttöisen rajapintatyökalun sekä palvelun, jonka avulla sovellusten käyttäjät pystytään autentikoimaan. Silex-teknologialla toteutettu rajapinta yhdistää Aavan potilastietojärjestelmän asiakkaiden käyttämiin palveluihin ja se on rakennettu niin, että palvelusovellukset ovat helposti siirrettävissä minkä tahansa taustajärjestelmän päälle. Rajapinnan avulla Aavan asiakkaille voidaan tarjota saumaton verkkopalvelukokemus ja palveluiden ylläpito helpottuu.

Ensimmäisenä rajapintaa hyödyntävänä sovelluksena rakensimme uuden Terveytesi-palvelun. Palvelussa Aavan asiakas pystyy helposti hakemaan tietoja terveydestään, kuten esimerkiksi tulevat ja menneet ajanvaraukset eri lääkäreille, avoimet lähetteet sekä laboratorio- ja kuvantamistulokset. Toteutimme palvelun React-teknologialla.

Projektiin meni suunnittelu- ja toteutustyön osalta noin kaksi kuukautta. Aavan sisäisen testauksen jälkeen teimme vielä Terveytesi-palveluun tarvittavat muutokset ja se julkaistiin touko-kesäkuun vaihteessa 2017.

Tulokset

Yhdessä asettamamme tavoitteet saavutettiin. Terveytesi-palvelu on otettu Aavan asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan: ensimmäisen neljän kuukauden aikana kävijämäärä on yli seitsenkertaistunut, ja päivittäisten kirjautumisten määrä kasvanut 11 %. Luomamme rajapintatyökalu mahdollistaa käyttökokemukseltaan yhtenäisten verkkopalveluiden toteuttamisen jatkossa. 

Suosittelija:

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakkaidemme toiveiden mukaan. Druid on monivuotisen yhteistyömme aikana osoittanut olevansa luotettava ja joustava kumppani tähän kehitystyöhön, minkä tämäkin projekti osaltaan vahvistaa. Projekti sujui kokonaisuutena hyvin, ja ratkoimme eteen tulleet haasteet yhteistuumin. Sitoutumalla puolin ja toisin sovittuun aikatauluun pääsimme tavoitteeseemme. Nyt voimme tarjota asiakkaillemme entistä paremman palvelukokemuksen.

Minna Hoffström, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Referenssi Lääkärikeskus Aava - kohti yhtenäistä käyttökokemusta
Tilaaja: Lääkärikeskus Aava
Ajankohta:2016 - 2017
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Asiakaspalvelu
Markkinointi
Viestintä
Webkehitys
Käyttöliittymäsuunnittelu
Arkkitehtuuri
Käyttäjähallinta
Ohjelmistokehitys
Ketterät menetelmät
React
Javascript
Open source
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Toteutustyö
ux käyttökokemus Digitaalinen käyttökokemus Silex
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa