Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Kenelle verkko-oppiminen sopii? Verkko-oppimisympäristön valinta, digioppiminen ja LMS

BloggausVerkko-opiskelu on tullut viimeisten vuosien aikana osaksi arkeamme ja yhä useammin verkossa tapahtuva oppiminen korvaakin joko osaksi tai kokonaan paikan päällä tapahtuvan opiskelun. Erilaisten verkkotyökalujen kuten Teamsin tai Zoomin kautta tapahtuvat webinaarit tulevat monille ensimmäisinä mieleen verkko-opiskelusta puhuttaessa, mutta verkkokoulutuksista voi saada vielä vapaampia ja tehokkaampia valitsemalla tarpeisiinsa sopivan digitaalisen oppimisympäristön käyttöönsä.

Mikä on verkko-oppimisympäristö?

Verkko-oppimisympäristöllä eli LMS:llä (learning management system) tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla hallinnoidaan kaikkea verkko-oppimiseen liittyvää: julkaistaan oppisisältöjä valituille kohderyhmille, seurataan opintojen edistymistä, mitataan osaamista ja raportoidaan kaikkea tätä. Joissakin ympäristöissä, kuten FlowLMS:ssa on myös kattava valikoima erilaisia sisällöntuotannon työkaluja, joiden avulla sisällöntuotanto helpottuu.

Toimivan verkko-oppimisalustan löytämisestä hyötyy niin yritys itse kuin loppukäyttäjäkin. Hyvä alusta innostaa opiskelijaa oppimaan ja helpottaa kouluttajaa seuraamaan oppimisen etenemistä ja tehokkuutta. Hyvään verkkokoulutusalustaan kannattaa siis todellakin panostaa!

Kuka hyötyy digitaalisesta oppimisalustasta?

Perinteisimmillään verkko-oppimisympäristöä käytetään verkkokurssien ja muun verkko-opiskelun sujuvoittamiseen, mutta sen hyödyt ovat moninaisempia kuin heti osaa ajatellakaan. LMS-ympäristö sopii moneen käyttöön, muun muassa yrityksen sisäiseen kouluttamiseen, perehdyttämiseen tai muuhun tärkeän tiedon jalkauttamiseen yrityksen henkilöstölle.

Oppijan näkökulmasta käyttämisen helppous on kaiken a ja o. Ympäristöön tulee olla helppo kirjautua ja itselle osoitetut kurssit pitää löytää helposti, yhdellä silmäyksellä. Ylläpitäjän näkökulmasta taas kurssille kutsumisen, sisällön julkaisemisen ja raporttien ulos saamisen pitää olla yksinkertaista.

Verkko-oppimisalusta yritykselle

Tässä muutama vinkki, kuinka verkko-oppimisympäristöllä voi auttaa tehostamaan organisaation toimintakykyä:

 • Tallenna koulutustilaisuus ja jaa tallenne verkko-oppimisympäristöön, jolloin se on saatavilla 24/7. Näin koulutukset jatkuvat ilman katkoja ja pystyt myös seuraamaan koulutuksen jalkautumista. Tätä toimintoa voi hyödyntää myös esimerkiksi henkilöstön perehdyttämisessä.
 • Jaa tietoa hyödyntämällä verkko-oppimisalustan monipuolisia jakelumekanismeja, tätä kautta saat myös tarvittaessa lukukuittaukset. Jaettavien tietojen ei aina tarvitse olla perinteisiä verkko-oppimismateriaaleja, vaan ne voivat olla esimerkiksi tiedotteita, videoita tai animaatioita.
 • Jaa alustan kautta sidosryhmille tietoa muuttuvista olosuhteista liittyen palveluun, tuotteisiin tai toimintatapoihin.
 • Tarjoa henkilöstölle työkaluja stressinhallintaan. Tähän liittyen voi alustalta jakaa vaikka palautumiseen liittyviä koulutusmateriaaleja ja koulutustilaisuuksia.

Uuden oppimista paikasta riippumatta – opiskelijalle

Oppilaan näkökulmasta parhaan hyödyn LMS-verkko-oppimisympäristöstä saa silloin, kun sen käyttö aidosti edistää ja jopa helpottaa oppimista. Verkko-oppiminen on kätevä tapa opiskella missä ja milloin tahansa ja toimivan oppimisalustan avulla oman opiskelunsa etenemistä voi seurata helposti ja vaivattomasti.

Ratkaisuksi FlowLMS

FlowLMS on pilviperustainen oppimisen hallintajärjestelmä, joka kasvaa joustavasti organisaatiosi koulutustarpeiden mukaan. Se on kehitetty erityisesti yritysten koulutustarpeisiin. FlowLMS skaalautuu kaikenkokoisille yrityksille sopivaksi ja toimii erinomaisesti myös vaihtelevia käyttäjämääriä palvelevissa organisaatioissa. Laajojen toiminnallisuuksien ansiosta verkko-oppimisympäristö mukautuu organisaation todellisiin koulutustarpeisiin.

FlowLMS takaa koulutusten sujuvan jakelun, joustavan käyttäjähallinnan ja monipuolisen raportoinnin. Suoraviivainen käyttäjäkokemus tukee oppijaa kurssiaineistojen käsittelyssä ja koulutusten suorittamisessa.

FlowLMS ydin perustuu palkittuun avoimen lähdekoodin FormaLMS -verkko-oppimisympäristöön.

FlowLMS:n ominaisuudet

Hyvä verkko-oppimisalusta koostuu tarkkaan mietityistä ominaisuuksista, joiden avulla sekä ylläpitäjä että loppukäyttäjä saavat koulutuksesta miellyttävän kokonaisuuden. Toimiva käyttöliittymä ja siihen sopivat integraatiot luovat kokonaisuuden, jonka avulla verkko-opiskelusta tulee interaktiivinen ja tuloksellinen tapa oppia.

Responsiivinen ja selkeä käyttöliittymä

FlowLMS:n käyttöliittymä on moderni, helppokäyttöinen ja mahdollistaa sujuvan käyttäjäkokemukseen. Mobiiliresponsiivinen FlowLMS toimii niin desktopissa, padeissa kuin mobiilissakin.

Käyttäjä laskeutuu suoraan omalle kurssitarjottimelleen, josta näkee yhdellä silmäyksellä hänelle osoitetut uudet ja keskeneräiset sisällöt. Hakutoiminto mahdollistaa sisältöjen hakemisen nimen ja kielen perusteella.

Käyttöliittymä on saatavilla mm. suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. FlowLMS on saatavilla myös useilla muilla kielillä ja sen ulkoasu voidaan räätälöidä yrityksesi näköiseksi muun muassa käyttämällä värejänne, logojanne sekä kuvianne.

Voit lisäksi organisoida kurssisi kurssiluetteloihin ja kategorioihin helpottaaksesi käyttäjää kiinnostavien kurssien etsimisessä. Voit luoda myös oppimiskokonaisuuksia kursseistasi oppimispolkujen avulla.

Verkko-oppimisen sertifikaatit

FlowLMS generoi tarvittaessa käyttäjälle kurssisuorituksen jälkeen yrityksesi myöntämän kurssisertifikaatin. Sertifikaatti voidaan lähettää myös suoraan käyttäjän sähköpostiin.

Monipuolinen käyttäjänhallinta verkko-oppimisalustalla

Voit järjestää käyttäjät helposti organisaatiokaavion, ryhmien tai roolien avulla. Huolella suunniteltu käyttäjänhallinta tarjoaa monipuolisia ominaisuuksia parempaan suurien kokonaisuuksien organistointiin.

FlowLMS tukee monipuolisesti erilaisia kirjautumistapoja:

 • itserekisteröinti – käyttäjä luo omat tunnuksensa
 • itserekisteröinti suoraan organisaatioon – käyttäjä luo omat tunnuksensa organisaatiokoodin avulla
 • hallinnoija luo tunnukset manuaalisesti
 • käyttäjien massavienti CSV-tiedoston avulla
 • Single Sign-on esim. AD:n tai Office 365 avulla

Käyttäjien poistaminen, deaktivointi ja synkronointi:

 • käyttäjätunnuksille voidaan luoda voimassaoloajat
 • massapoistot
 • käyttäjätietojen synkronointi esim. organisaation oman HR-järjestelmän kanssa

Roolit ja ryhmät

Käyttäjille voidaan määritellä erilaisia rooleja kuten pääkäyttäjä, kurssihallinnoija ja opiskelija. Käyttäjärooleja voidaan määritellä kurssikohtaisesti. Käyttäjäroolien avulla voidaan myös kohdentaa esimerkiksi kursseja.

Tehokas kurssihallinta ja kurssien kohdentaminen

Kurssialueiden perustaminen on vaivatonta. Voit määrittää esimerkiksi kurssin kuvakkeen, näkyvyyden ja voimassaoloajan. Kurssien kohdentamiseen on lukuisia eri tapoja. Opastamme oikean tavan valinnassa. Tässä muutama vaihtoehto:

 • Automatisoitu kohdentaminen – uudet käyttäjät saavat kirjautuessaan FlowLMS:n heille ennalta osoitetut kurssit. Kursseja voi kohdentaa organisaation tai roolin mukaan.
 • Käyttäjä voi pyytää järjestelmässä lupaa päästä kurssille.
 • Käyttäjä voi kirjautua kurssille saamallaan koodilla.
 • Kohdentaminen voidaan tehdä organisaatiokohtaisesti.
 • Käyttäjien kopioiminen jo olemassa olevalta kurssilta.
 • Kurssilinkki voidaan lähettää suoraan käyttäjän sähköpostiin, jolloin kurssi avautuu ilman erillistä sisäänkirjautumista tai vierailua käyttäjän kurssitarjottimella.

Tietyin aikavälein suoritettavat kurssit

Voit määritellä tietyt kurssit suoritettavaksi halutuin väliajoin. FlowLMS muistuttaa käyttäjää puolestasi kurssisuorituksen voimassaolon loppuessa. Voit myös seurata raportoinnista, missä vaiheessa kunkin suorittajan tulee suorittaa kurssi uudelleen.

Tuetut sisällöt ja integraatiot

FlowLMS tukee monipuolisesti eri sisältömuotoja kuten:

 • SCORM
 • H5P
 • PDF
 • Office-tiedostot
 • Kurssisivut
 • Videot

FlowLMS sisältää H5P -sisällöntuotannon työkalun, jonka avulla voit tuottaa sujuvasti yrityksesi näköistä sisältöä. Meiltä saat myös koulutuksen sekä sisällöntuotantoa helpottavat mallipohjat H5P-työkaluun.

Vuorovaikutus verkko-oppimisalustan ja käyttäjän välillä

FlowLMS voi ilmoittaa halutessasi käyttäjälle sähköpostitse, kun uusia kursseja on saatavilla. Uutiskirjeen lähettäminen ja kurssisuorituksista muistuttaminen onnistuu helposti.

Tehokasta raportointia

FlowLMS raportoi verkko-oppimisen tapahtumat haluamallasi tasolla – koko yrityksen kattavasta aina yrityksen pienimpiin yksiköihin. Halutessasi FlowLMS lähettää automaattiset raportit sähköpostilla halutuille tahoille. Raporttien sisältöä voi räätälöidä ja suoritustiedot voidaan siirtää yrityksen muihin järjestelmiin.

Verkko-oppimisalustan integraatiot

Avoimet rajapinnat mahdollistavat käytössäsi olevien muiden järjestelmien liittämisen osaksi verkko-oppimisen ekosysteemiäsi esimerkiksi seuraavien rajapintojen avulla:

 • Single Login Interface (custom apps single login)
 • SAML2 (Federations, Microsoft ADFS)
 • OAUTH2 (Office 365/AzureAD, Google, Okta)
 • REST API (Authentication, User Functions, Course Subscriptions)
 • Event Engine Interface (export – import data CSV)

Näiden lisäksi raportointikäyttöliittymä on testatusti “robottiystävällinen”, eli myös softa-robotin avulla saadaan dataa käsiteltyä ja haettua FlowLMS:n puolelta.

Käyttöliittymän kehittäminen ja ylläpito

Kehitämme FlowLMS alustaa jatkuvasti asiakkailta saamamme palautteen perusteella. Kehitystyötä teemme myös yhteistyössä maailmanlaajuisen verkoston kanssa.

Pilvipalvelua ylläpidetään suunnitellusti ja päivitykset tehdään säännöllisesti suunnitelman mukaisesti. Ylläpito- ja päivitystyöt ajastetaan siten, että asiakkaalle ei tule toimintaa häiritseviä käyttökatkoja. Teemme myös asiakaskohtaisia räätälöintejä tarpeen mukaan.

Jos kaipaat lisätietoa digitaalisista oppimisalustoista ja haluaisit keskustella kanssamme siitä, olisiko meillä juuri sinun tarpeisiisi sopiva ratkaisu, niin ole rohkeasti yhteydessä. Varaa meiltä esittely ja kartoitetaan yhdessä verkko-oppimisen tarpeesi.

Pinterest
Xoompoint Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Xoompoint kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi
Tietohallinto
Tuotekehitys ja suunnittelu

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Dokumenttien hallinta
Käyttöliittymäsuunnittelu

Toimialakokemus

IT

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Koulutus
Tuki- ja ylläpitotyö

Siirry yrityksen profiiliin Xoompoint kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Xoompoint - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Xoompoint - Muita referenssejä

Xoompoint - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia