Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Innokkaan Design Studiossa kehitetään reguloituja ohjelmistoja sekä digitaalisia terveydenhuollon ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa

ReferenssiTerveysteknologia on yksi Suomen suurimmista korkean teknologian vientialoista, ja ala on jatkanut vahvaa kasvuaan vuosi toisensa jälkeen. Kasvun lisäksi ala kehittyy erilaisten globaalien trendien myötä. Yksi näistä on digitalisaatio, joka mullistaa tulevaisuuden terveydenhoitoa kiihtyvällä tahdilla.

Terveydenhoidon toimintaympäristön nähdään monimutkaistuvan. Ikääntyvä väestö ja kasvava eliniänodote asettavat monenlaisia haasteita tulevaisuuden terveydenhoidolle. Paine kehittää uusia, erityisesti ennaltaehkäiseviä potilashoidon ratkaisuja on suuri.

 

”Terveydenhoidon digitalisaatio, uudet teknologiat sekä ohjelmistojen eri muodot tulevat tarjoamaan täysin uudenlaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden ennaltaehkäisevään potilashoitoon”, pohtii Pauli Innamaa, joka työskentelee Innokkaan Design Studion Digital Healthcare Solutions -yksikössä.

 

Suuntaus on ollut viime vuosina selkeä: ohjelmistojen ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen valtaavat alaa. Niiden avulla voidaan parantaa laitteiden toiminnallisuuksia ja käytettävyyttä sekä rakentaa luotettavaa vuorovaikutusta pilvipalveluiden ja itse fyysisen laitteen välille. Lisäksi ne pystyvät keräämään, analysoimaan ja visualisoimaan suuria määriä dataa joko itse laitteessa tai pilvessä. Uusien ratkaisujen myötä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä edesauttaa terveydenhoidon ammattilaisia päätöksenteossa.

 

”Erityisesti data-analytiikalla ja koneoppimisella tullee olemaan merkittävä rooli siinä, miten sairauksia ennakoidaan ja ennaltaehkäistään sekä miten jo sairastuneita potilaita tulevaisuudessa hoidetaan entistä personoidummin. Kaiken kaikkiaan puhutaan todella mielenkiintoisesta kokonaisuudesta, jossa myös me Innokas Medicalilla haluamme ehdottomasti olla mukana”, Innamaa jatkaa.

 

Arvioiden mukaan digitaalisen terveydenhuollon kasvupotentiaali on jopa 28 % vuositasolla mitattuna, mikä on mittava kasvuvauhti mille tahansa liiketoiminnalle. Ohjelmistot ja tulevaisuuden digitaaliset ratkaisut ovat merkittävässä asemassa tämän kasvun toteuttamisessa.

 

Reguloitujen ohjelmistojen sekä digitaalisten ratkaisujen kehittäminen vaatii vankkaa osaamista

 

Alalla vallitsevien trendien myötä yritysten tulee kyetä suunnittelemaan tulevaisuudessa yhä monimutkaisempia ja laajempia ohjelmistoja ja digitaalisia ratkaisuja, joita on helppo ylläpitää ja testata, ja jotka vastaavat asiakkaiden ja viranomaisten kasvaviin vaatimuksiin. Alaa säätelevät regulaatiot ovat tiukat ja pakottavat.

 

”Tuleekin huomioida, että lääkintälaite-softan kehittäminen poikkeaa oleellisesti esimerkiksi kuluttajille suunnitellusta ohjelmistosta. Niiden on täytettävä runsas määrä viranomaisvaatimuksia, jotta tuote saadaan markkinoille. Vaatimuksia päivitetään jatkuvasti, jotta myös uusien teknologioiden ja ratkaisujen tehokkuus, turvallisuus ja suorituskyky voidaan taata”, Innamaa muistuttaa.

 

Reguloidun lääkintälaite-softan sekä digitaalisten ratkaisujen kehittäminen vaatiikin yrityksiltä vankkaa osaamista – mutta myös osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä sekä kehittämistä. Pysyäkseen toimialan kehittymisen aallonharjalla myös tulevaisuudessa, on Innokkaalla panostettu voimakkaasti tämän kompetenssialueen kehittämiseen. Kehitystyötä ja uusien asiantuntijoiden rekrytointeja on tehty trendit ja asiakastarpeet huomioiden. Yksi tuoreimmista vahvistuksista tiimissä on Antti Kaltiainen (sähkö- ja tietoliikennetekniikan DI), joka aloitti Innokkaalla kuluneen vuoden syksyllä CTO:n roolissa.

 

”Työskentelen Innokkaan Design Studiossa Digital Healthcare Solutions -yksikössä. Yrityksen CTO:na tulen yhdessä muun tiimin kanssa kehittämään tulevaisuuden kompetenssejamme edelleen, jotta kykenemme rakentamaan asiakkaillemme ohjelmistoihin ja dataan pohjautuvia lääketieteellisiä ratkaisuja”, Kaltiainen kertoo.

 

Sekä vahvan medical-alan tuotekehitys- että IoT-taustan omaavana Kaltiainen näkee uuden roolinsa Innokkaalla kiehtovana erityisesti digitalisaatioon liittyvien trendien vuoksi. Vaikka digitalisaatio valtaa kasvavissa määrin muiden teollisuusalojen lisäksi myös medical-alaa, tulee kehitys sinne pienellä viiveellä. Tämä johtuu alan monimutkaisesta regulaatiosta; uusien teknologioiden tulee saavuttaa tietty kypsyysaste, ennen kuin ne voidaan ottaa hyväksytysti käyttöön lääkintälaitteissa.

 

”Laitteista kerätyllä datalla on edelleenjalostettuna ja älykkäästi käytettynä suunnaton potentiaali parantaa terveydenhuollon taloudellista tehokkuutta. Tulevaisuuden ohjelmistojen toimivuuteen ja algoritmeihin perustuviin ratkaisuihin täytyy suhtautua kuitenkin varovaisuudella potilasriskit huomioiden, mikä hidastaa digitalisaation nopeutta alalla”, Kaltiainen pohtii ja jatkaa:

 

”Uskon kuitenkin digitalisaation eri muotojen valtaavan alan nopeammin kuin uskommekaan. Uudenlaisten ratkaisujen avulla kykenemme tehostamaan hoitohenkilökunnan työtä ja tietenkin luomaan asiakkaillemme uutta liiketoimintaa. Parhaimmillaan pääsemme myös ennaltaehkäisemään sairauksien syntyä ja lisäämään väestön laadukkaita elinvuosia. Näen, että alalla käynnissä olevat muutokset luovat meille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.”

 

Vaikka ohjelmistot ovat vallanneet terveysteknologian lisäksi myös muut teollisuuden alat, näkee Innokkaan Design Studion johdossa työskentelevä Jenni Tuulos medical-alan vetävän osaajia puoleensa erityisesti juuri edellä mainituista syistä.

 

”Vaikka esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoille ja data-analyytikoille riittää kysyntää alalla kuin alalla, uskon lääkintälaitepuolen houkuttelevan sekä vahvoja osaajia että kehittyviä vastavalmistuneita alalle töihin”, Tuulos pohtii ja jatkaa:

 

”Tämä johtuu siitä, että alallamme on tarjolla haastavia, mutta erityisesti merkityksellisiä työtehtäviä. Lähtökohtaisesti kaikki mitä teemme myös ohjelmistojen ja datan parissa tähtää potilaiden sairauksien ennaltaehkäisemiseen, diagnosointiin, hoitamiseen ja terveyden edistämiseen - ja sitä kautta ihmisten elämänlaadun parantamiseen.”

 

Yhteiskehittämisellä lisäarvoa

 

Samalla kun ohjelmistot ja digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisten terveydenhoidon ratkaisujen kehittämisen, tuo se alalla jo oleville - ja sinne uutena pyrkiville - mukanaan monenlaisia haasteita. Yksi näistä on jo edellä mainittu toimialaa säätelevä sekä jatkuvasti kehittyvä laatu- ja regulaatiokenttä. Sen avulla taataan alalle kehitettävien tuotteiden tehokkuus, turvallisuus sekä suorituskyky.

 

”Esimerkiksi uusi eurooppalainen lääkintälaiteasetus MDR tulee muuttamaan ohjelmistojen luokittelua entistä tiukemmaksi. MDR:n voimaan astumisen jälkeen kaikki ohjelmistot, joiden analysoimalla, käsittelemällä, muokkaamalla ja luomalla tiedolla on lääkinnällinen käyttötarkoitus, voidaan luokitella lääkinnälliseksi laitteeksi. Näitä tuotteita kutsutaan tutummin nimellä lääkinnällinen ohjelmistotuote, eli Software as a Medical Device. Tämä on toki vain yksi esimerkki tiukentuvista viranomaisvaatimuksista – mutta samalla erittäin tärkeä sellainen”, Innamaa selventää.

 

”Toinen filosofista pohdintaa lähentelevä alue on tekoälyn hyödyntäminen lääkinnällisissä ohjelmistoissa; miten suhtautua esimerkiksi koneoppimisen avulla toimintaansa muuttaviin algoritmeihin, jonka parametrit päivittyvät uuden datan käsittelyn myötä? Alan regulaatio ei ole vielä vakiintunut”, hän jatkaa.

 

Uuden liiketoimintayksikön (”Digital Healthcare Solutions”) lanseeraamisen myötä Innokas on myös päivittänyt palvelutarjoamaansa vastaamaan alan haasteisiin. Innokkaan tekemisen kulmakivenä toimii laatukeskeinen lääkinnällisten ohjelmistojen ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisen malli.

 

”Olemme täyden palvelun talo myös lääkinnällisten ohjelmistojen sekä digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä. Kykenemme täydentämään asiakkaidemme kompetensseja toimittaen heidän tarvitsemansa reguloidun ohjelmiston tai muun digitaalisen ratkaisun palveluna. Voimme myös ketterästi ja skaalautuvasti lisäresurssoida heidän tiimiään asiantuntijoillamme”, Innamaa selventää Innokkaan toimintamalleja.

 

Laatukeskeisyydellä Innokas haluaa korostaa kaikkia niitä lukuisia vaatimuksia, lakeja ja säädöksiä, jotka täytyy ottaa huomioon lääkinnällisten laitteiden kehittämisessä – oli tuote sitten ohjelmistoa sisältävä laite, ohjelmistotuote tai data-analytiikkaa, tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä terveydenhuollon sovellus. Oleellista on tunnistaa tarvittavat vaatimukset heti projektien aikaisessa vaiheessa, jotta niiden täyttäminen voidaan suunnitella tapahtuvaksi oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Innokkaalta löytyy vahva, yli 25-vuoden kokemus ja osaaminen myös laadun ja regulaatioiden alueilta.

 

”Kehittämällä yhdessä asiakkaidemme kanssa reguloituja ohjelmistoihin ja digitalisaatioon pohjautuvia terveydenhoidon ratkaisuja, pystymme auttamaan ihmisiä elämään parempaa ja pidempää elämää sekä tukemaan potilaita ja hoitohenkilökuntaa terveyteen liittyvässä päätöksenteossa. Koemme etuoikeudeksi sen, että saamme olla osa tällaista alaa ja tekemistä”, Innamaa päättää.

Pinterest
Referenssin infoboxi
Innokas logo

Tiedot

Lisätietoja

Yritysprofiili Innokas kotisivut

Siirry yrityksen profiiliin Innokas kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Innokas - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 1 asiantuntijaa.

Innokas - Muita referenssejä

Innokas - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia