Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Haminan Energia hyödyntää Tabella Business Tools -ohjelmistoa talouden suunnittelussa ja konsernitilinpäätöksessä

Referenssi

Haminan Energialla oli tarve löytää ohjelmisto, joka tukee sekä talouden suunnittelua että konsernilaskentaa.

Haminan Energia on Haminan kaupungin omistama monipuolinen ja nykyaikainen energiayhtiö. Yhtiö on uusiutuvan energian ja energiakaasujen edelläkävijä ja panostaa erityisesti tuulivoimaan, bioenergiaan sekä LNG-markkinan kehittämiseen.

Haminan Energia halusi löytää ohjelmiston, joka tukisi sekä talouden suunnittelua että konsernilaskentaa. Tähän valikoitui Tabella Business Tools -ohjelmisto ja toimittajaksi Invenco (nyk. osa Innofactoria). Yhteistyö ja Tabellan käyttöönottoprojekti aloitettiin elokuussa 2021 tehokkaalla aloituspalaverilla, jonka jälkeen asiakas toimitti tarvittavia perustietoja ympäristön perustamiseksi.

Ensimmäisessä vaiheessa Haminan Energia -konsernin yhtiöt avattiin kustannuspaikkarakenteineen Tabellaan. Raportointia ja seurantaa tukemaan avattiin myös projektidimensio ja konsernilaskennan automaattisia eliminointeja varten vastayhtiö. Perusrakenteiden avauksen rinnalla tehtiin integraatio asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) Microsoftin Dynamics AX -kantaan kirjanpitototeuman latauksia varten sekä laadittiin tulos- ja taseraportit.

Yritysrakenneuudistus, jossa sähköverkko-, kaasuverkko- ja kaukolämpöliiketoiminta eriytettiin omiksi yhtiöikseen, tapahtui samana syksynä kuin Tabellan käyttöönotto. Tämän johdosta Tabella haluttiin valjastaa mahdollisimman nopeasti myös konsernilaskennan käyttöön ja asiakas laatikin jo 2021 konsernitilinpäätöksensä Tabellalla. Jotta kokonaisratkaisusta saatiin mahdollisimman automatisoitu, tämä vaati asiakkaalta muutoksia myös ERPin puolella.

Monipuolinen ratkaisu rullaavaan ennustamiseen ja konsernilaskentaan

Nyt ERPissä on käytössä omat tilit konsernin sisäisille erille sekä logiikka tunnistaa kunkin sisäisen tapahtuman yhtiöpari. Koska ERPin puolella määritykset poikkeavat Tabellan vastayhtiölogiikasta, integraation yhteydessä ERPin tunnisteet muunnetaan Tabellan vastayhtiökoodeiksi. Näin Tabellassa sisäiset tapahtumat saadaan eliminoitua automaattisesti.

Konsernilaskennan projektin ollessa käynnissä rinnakkain talouden suunnitteluprojektin kanssa, Invencon konsultit laativat Tabellaan raportit tukemaan rullaavaa ennustamista 18 kuukautta eteenpäin. Asiakkaan pääkäyttäjät koulutettiin ratkaisuun lokakuun alussa, jolloin he pystyivät itse lataamaan jo olemassa olleita ennusteita tiedonsiirrolla Tabellaan. Myöhemmin ennuste kopioitiin talteen budjetiksi 2022 asiakkaan pääkäyttäjän toimesta.

Tabellasta automatisoitiin myös ennusteiden ja budjettien siirto yrityksen käyttämään BI-raportointijärjestelmään, mikä mahdollistaa ajantasaisen ja monipuolisen raportoinnin. Invencon konsultit kouluttivat asiakkaan eri yhtiöiden loppukäyttäjät rullaavan ennusteen syöttöön tammikuussa 2022. Käyttäjien kirjautuminen Tabellaan toimii Single-Sign-On (SSO) -tekniikalla, joten erillisiä salasanoja ei tarvitse ylläpitää.

Myös konsernin yhteisyritykset avattiin Tabellaan, jotta konsernirakenne saatiin täydelliseksi konsernitilinpäätöksen kannalta. Yhteisyritysten automatisoitua yhdistelyä tukee Tabellan vakioitu ominaisuus, joka mahdollistaa omistusosuuksien mukaisen yhdistelyn tuloslaskelma- ja tase-erittäin. Lisäksi manuaalisia konsernieliminointeja ja tositteiden syöttämistä varten avattiin yksiköt, myös yhteisyritysten eliminoinneille oma yksikkönsä.

Sisäisten erien tarkistamista helpottamaan laadittiin erilliset raportit ja käytössä on myös Tabellan vakioitu sisäisten erien tarkistustyökalu. Kokonaisuutta voidaan Tabellassa tarkastella konsernilakanalta, mutta myös kaikki muut Tabellan raportointiominaisuudet ovat käytössä myös konsernitasolla. Budjetit ja ennusteet saadaan myös konsolidoituna.

Yhteistyö sujui mallikkaasti

Hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Principal-konsultti Anna Lehto on tyytyväinen osapuolien tiiviiseen yhteistyöhön:

"Laajakin projekti saatiin vietyä sujuvasti ja ketterästi läpi asiakkaan aktiivisen osallistumisen sekä selkeiden määrittelyiden ansiosta. Säännölliset seurantakokoukset ja iteratiivinen tekeminen tiiviissä yhteistyössä Haminan Energian kanssa varmistivat projektin jatkuvan etenemisen ja eteen tulleiden poikkeuksien havaitsemisen sekä muutokset ajoissa."

Myös Haminan Energian näkökulmasta projekti sujui hyvin.

"Olen todella tyytyväinen, että Tabella on taipunut sekä meidän talouden suunnittelun että konserninlaskennan tarpeisiin ja että käyttöönotto yritysrakenneuudistuksen mukanaan tuomat muutokset huomioiden sujui jouhevasti", toteaa Haminan Energian konsernipalveluista vastaava johtaja Sanna Lahti.

"Invencon konsulttien projektissa osoittama palvelualttius ja heidän syvällinen asiantuntemuksensa sekä talouden prosesseista että käyttöönotettavasta ohjelmistosta ovat olleet avainasemassa projektin onnistumiselle", kertoo puolestaan Haminan Energian talouspäällikkö Oili Joukainen.

Tiivis yhteistyö jatkuu

Yhteistyö Haminan Energian kanssa jatkuu edelleen tiiviinä ja seuraavaksi Tabellassa pilotoidaan investointien suunnittelutyökalun käyttöönottoa sekä suunnittelun seurantaa toteumaa vasten. Tämä tähtää konsernin liiketoiminnan suunnittelussa tärkeän raportin tase-ennusteen kehittämiseen. Lisäksi asiakkaan pääkäyttäjä on laatimassa rahoituslaskelmaa Tabellaan Invencon konsulttien tukemana. Tavoitteena on mahdollisimman pitkälle automatisoitu ratkaisu, jota asiakkaan pääkäyttäjät pystyvät mahdollisimman itsenäisesti ylläpitämään.

**

Invenco on nykyisin osa Innofactoria

Innofactor Oyj osti yksityisesti omistetun, dataratkaisuihin erikoistuneen Invenco Oy:n koko osakekannan 30.6.2022. Invenco Oy:n nimi muutettiin 1.7.2022 alkaen Innofactor Invenco Oy:ksi, jonka palveluksessa Invencon työntekijät jatkavat työskentelyään. Asiantuntijoiden roolit ja tehtävät pysyivät ennallaan kaupan yhteydessä.

Lue yritysostosta tarkemmin pörssitiedotteestamme.

Suosittelija:

”Invencon konsulttien projektissa osoittama palvelualttius ja heidän syvällinen asiantuntemuksensa sekä talouden prosesseista, että käyttöönotettavasta ohjelmistosta ovat olleet avainasemassa projektin onnistumiselle”

Oili Joukainen, talouspäällikkö, Haminan Energia

Pinterest
Referenssin infoboxi
Innofactor Oyj logo

Tiedot

Tilaaja: Haminan Energia
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Anna Lehto, Principal-konsultti

Lisätietoja

Yritysprofiili Innofactor kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi
Taloushallinto

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

Tabella

Siirry yrityksen profiiliin Innofactor kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Innofactor - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Innofactor - Muita referenssejä

Innofactor - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia