Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Pirstaloitunut ulkomediakenttä sai yhteisen alustan, joka mahdollistaa toimijoille saumattoman yhteydenpidon ja reaaliaikaisen inventaarion kaupallistamisen

ReferenssiBlip Oy rakennutti liiketoimintansa tehostamiseksi sähköisen työkalun, joka tukee digitaalisen ulkomediatilan myyntityötä ja varastonhallintaa. Projektia siivitti yrityksen vahva näkemys siitä, kuinka muutkin alan toimijat voisivat hyötyä lopputuloksesta: työkalulla halutaan tehostaa ulkomediatilan myyjien ajanhallintaa, mahdollistaa mediaomistajille mediatilan helpompi kaupallistaminen ja tarjota ulkomedian ostajille mahdollisuus reaaliaikaiseen kampanjavaraukseen.

Nyt miltei pari vuotta ja yhtä äskettäin valmistunutta jatkokehitysprojektia myöhemmin Blipin perustajat, Tuukka Korolainen ja Elmeri Koski, ovat hankkineet lisää työkalun tuomaa kokemusta, keränneet käyttäjäpalautetta ja kartoittaneet mahdollisuuksia tulevaisuuden liiketoimille. Istahdimmekin alas Tuukan ja Elmerin kanssa ja selvitimme, millaisia tuloksia yhteistyöllämme on saavutettu.

LIIKKEELLE VAHVAN AAVISTUKSEN AJAMANA

Blip on vuonna 2012 perustettu digitaaliseen ulkomainontaan erikoistunut ulkomediayhtiö, joka tuo älykkäät ja sosiaaliset sisällöt osaksi yhä varsin perinteistä ulkomainontaa. Tuukka ja Elmeri ovat alusta alkaen nähneet digitaalisten kampanjatoteutusten mielenkiintoiset mahdollisuudet ja halunneet tuoda digitaalisetulkomedianäytöt osaksi kaupunkikuvaa.

Elettiin kuitenkin vuotta 2019, kun yrittäjäkaksikko huomasi kyllästyneensä tarjolla olevien mediatilan myynnin ja hallinnoinnin työkalujen puutteisiin. Myyntityö ja kampanjavarausten hallinnointi sisälsi paljon Exceleitä, ruutuvihkoja ja Post-it-lappuja, mikä söi aikaa todellista arvoa tuottavilta toiminnoilta. Tuukka ja Elmeri totesivat, että voidakseen todella keskittyä liiketoimintansa kasvattamiseen heidän täytyisi hankkia toimivampi työkalupakki – vaikka sitten itse kehittämällä.

Tuukka ja Elmeri havaitsivat omien pulmiensa lisäksi paljon koko ulkomedia-alaa koskettavia kipupisteitä, jotka hidastavat etenkin pienten ja keskisuurten toimijoiden kasvua. Lähes kaikki ulkomediaverkostojen välinen yhteistyö on rakentunut perinteisten työkalujen varaan, jolloin kampanjoiden suunnittelu, osto ja myynti on edellyttänyt kaikilta paljon jäljittämistä, soittelua ja useilla verkkosivuilla vierailua. Tuukka ja Elmeri arvelivatkin, etteivät olisi ainoita, jotka ottaisivat kätevämmät käytännöt ilolla vastaan. Muodostui visio työkalusta, joka tehostaisi ajankäyttöä ja mahdollistaisi toimijoiden välisen sujuvamman yhteistyön.

.

VISIOSTA VALMIIKSI KETTERILLÄ MENETELMILLÄ JA LIIKETOIMINTAYMMÄRRYKSELLÄ

Visionsa toteuttajaksi Tuukka ja Elmeri kaipasivat asiantuntijaa, joka ymmärtäisi Blipin elinkeinoympäristöä ja keskittyisi peilaamaan kehityshanketta liiketoiminnan tavoiteisiin teknisten yksityiskohtien sijaan. Kumppaniksi hankkeeseen valikoituikin Sofokus, sillä jo ensitapaamisilla syntyi luottamus siitä, kuinka kummallakin puolella pysyttäisiin samalla viivalla yhteistyöprojektin tavoitteista. Myös tiivis ja ketterä yhteydenpito ovat sujuvoittaneet yhteistyötä:

”Kun on vähän heitetty palloa jostakin ongelmasta, tiimi on ottanut hyvin siitä koppia, kirkastanut sitä ja esittänyt ratkaisun ehkä jo seuraavan päivän palaverissa”, Elmeri kiittelee.

Yhteistyö onkin ollut niin sujuvaa, että tuntuu, kuin hankkeessa olisi mukana kahden eri yrityksen tiimien sijasta yksi yhteinen joukkue. Tämä tiimien välille syntynyt luottamus ja yhdessä tehty huolellinen pohjatyö olivat avainasemassa myös päätöksessä ryhtyä viimeisimpään jatkokehitysprojektiin.

TÄHTÄIMESSÄ LIIKETOIMINNAN KASVATTAMINEN

Blipin liiketoiminnan kokonaisvaltainen kasvattaminen on ollut tärkein tavoite yhteistyön alkumetreiltä asti. Tätä tavoitetta kohti otettiin iso harppaus jo ensimmäisen projektin aikana vuonna 2019, kun Blip sai käyttöönsä Sofokuksen toteuttaman digitaalisen ulkomediatilan hallintatyökalun. Ensimmäinen versio työkalusta kehitettiin ensisijaisesti Blipin omaan käyttöön, vaikka tavoite tuoda se myös muun verkoston saataville oli kirkas jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Toki meillä oli alusta alkaen tavoitteena rakentaa työkalu vastaamaan toimijakentän tarpeisiin, minkä lisäksi halusimme päästä jatkokehittämään ja monipuolistamaan sitä. Halusimme kuitenkin ensin testata työkalua itse, hankkia omaa kokemusta ja kerätä todellista käyttäjäpalautetta, jotta varmasti kehittäisimme oikeita asioita ja muut toimijat saisivat lisäarvoa itselleen, Tuukka kiteyttää.

MEDIANÄYTTÖTILAN MYYNNIN RINNALLE SAAS-LIIKETOIMINTA 

Verkkopohjaisen varastonhallinnan työkalun ansiosta sekä myyntidataa että nykyistä ja tulevaisuuden kapasiteettia voitiin seurata reaaliaikaisesti yhdestä samasta paikasta. Tämä toimintojen keskittäminen ja myyntijärjestelmien integrointi mahdollisti työtuntien tehokkaamman hyödyntämisen ja siten tuottavuuden kasvun.

Valmis tuote tarkoitti Blipille myös asiakastyön aloitusta, sillä juuri työnteon tehostamisen ja ajanhallinnan tuoma tuottavuus olivat ensimmäinen hyödyke, jota Blip saattoi tarjota verrokkitoimijoilleen. Tässä työkalun kaupallistamisessa Sofokus auttoi mielellään.

"Sovelluskehittämisen yhteydessä saatiin Sofokuksen päässä paljon tukea myös liiketoiminnan kasvattamiseen. Esimerkiksi liiketoimintamallin pohdinta on tosi keskeistä yksittäisenkin tuotteen kehityksessä, ja meidän kohdalla se johti siihen, että lähdettiin tuotteen kanssa tekemään SaaS-liiketoimintaa." – Tuukka Korolainen, yrittäjä, Blip

JATKOKEHITYKSEN OHJURINA VERKOSTON TOIMIJOIDEN YHTEEN SAATTAMINEN

 Tuukan ja Elmerin aavistukset SaaS-liiketoiminnan mahdollisuuksista osuivat oikeaan, ja työkalu sai erinomaisen vastaanoton myös Blipin verrokkitoimijoilta. Menestyksekkään alun rohkaisemana työkalua ryhdyttiin jatkokehittämään vuoden 2020 puolella. Varastonhallinnan ja raportoinnin ominaisuuksia paranneltiin, jotta Blip voisi tukea myynti- ja verkostokumppanuuksien rakentamista järjestelmätasolla. Nyt näyttöjen omistajat ja mediatilan myyjät kautta maan pystyvät hyödyntämään työkalua tehokkaammin omissa verkostoissaan. Kukin toimija voi integroida työkaluun omat myyntikanavansa, ja kaikilla tahoilla on pääsy yhä laajemman näyttöverkoston reaaliaikaisiin varaustietoihin. Tämä puolestaan tehostaa koko toimialaverkoston sisäistä kommunikointia.

Hallintaominaisuuksien rinnalle kehiteltiin myös kampanjoiden reaaliaikainen suunnittelutyökalu, joka mahdollistaa yhä saumattomammin toimivan ulkomedia-alan verkoston: asiakkaat voivat kätevästi varata kampanjan haluamalleen näytölle, näyttöjen omistajat pystyvät kaupallistamaan oman mediatilansa lisäämällä näyttönsä tarjolle yhä laajenevaan ulkomediavalikoimaan ja mediatilan myyjät voivat vastaanottaa asiakkaiden varaukset ja markkinointimateriaalit sähköisesti ilman manuaalista käsityötä. Tämän uudistuksen ansiosta Blip tarjoaa yhä laajemman myyntikanavien verkoston näyttöjen omistajille ja mediatilan myyjille sekä sujuvoittaa koko loppukäyttäjän kulkemaa asiakaspolkua aina mediatilan ostamisesta kampanjatoteutukseen asti.

SISÄISESTÄ TYÖKALUSTA KOKO TOIMIALAA HYÖDYTTÄVÄ ALUSTA

Hallintatyökalun ensimmäinen versio kasvatti tuloksellisuutta tehostetun ajankäytön ansiosta, mutta nyt siitä on kaupallistettu liiketoimintaa kasvattava ja koko toimijaverkostolle lisäarvoa luova tuote. Myös Blipin verkostokumppanit voivat parantaa ajanhallintaansa, kaupallistaa digitaaliset ulkomainospintansa ja löytää uusia liikekumppaneita entistä vaivattomammin. Koska yhä laajempi toimijoiden verkosto on ottanut työkalun käyttöönsä tai on siihen välillisesti kytköksissä, voidaan puhua jo oikeasta alustasta.

Paranneltu hallintatyökalu otettiin käyttöön vasta joulun 2020 tienoilla, mutta se on ehtinyt herättää laajaa kysyntää Blipin verkostokumppanien keskuudessa. Jo parissa kuukaudessa Blip on löytänyt alustalle useita uusia asiakkuuksia, ja lupaavia neuvotteluja käydään jatkuvasti. Huolellisen taustatyön ja käyttäjäpalautteen keräämisen ansiosta Blip on onnistunut pureutumaan alalla laajemmin esiintyviin ongelmiin ja tuomaan aiemmin toisistaan irrallaan toimivat verkoston jäsenet yhteen.

Myös toimijaverkostolta saadun palautteen perusteella Blip on päässyt oikeiden ongelmien äärelle ja löytänyt niihin ratkaisuja niin median omistajien kuin ostajien puolella.

"Vihdoinkin useiden vuosien odotuksen jälkeen joku toimija osasi tarttua tähän ongelmaan ja tarjota kauan odotetun työkalun helpottamaan pirstaloituneen ulkomediaverkoston helpompaa tarkastelua." – Mediatoimiston kommentti alustakokonaisuudesta tammikuussa 2021

TULEVAISUUDEN TAVOITTEENA KANSAINVÄLISTYMINEN

Heti yhteistyön alussa katsoimme kehityksen tiekarttaa pidemmälle tulevaisuuteen. Keskusteluissa kävi nopeasti ilmi, että myös Blipin verrokkitoimijat Suomen ulkopuolella kamppailevat samankaltaisten ongelmien kanssa. Tulevaisuus pitääkin sisällään tuotteen kehittämisen jatkamista tämä mielessä pitäen. Tarkoituksena on pyrkiä alustamentaliteetin avulla löytämään rajapintoja myös näihin muihin ulkomediajärjestelmiin, jotta työkalusta saadaan vielä kokonaisvaltaisempi.

”Suomi on digitaalisen ulkomedian kehityksessä maailman kärkikastia, joten tämä on hyvä paikka hakea oppia ja kehittää toimintaa. Meillä on silti vahva polte edetä myös Suomen rajojen ulkopuolelle, ja kaikki edellytykset viedä toimintaa siihen suuntaan pitäisi löytyä, Elmeri toteaa.

Suosittelija:

"Sovelluskehittämisen yhteydessä saatiin Sofokuksen päässä paljon tukea myös liiketoiminnan kasvattamiseen. Esimerkiksi liiketoimintamallin pohdinta on tosi keskeistä yksittäisenkin tuotteen kehityksessä, ja meidän kohdalla se johti siihen, että lähdettiin tuotteen kanssa tekemään SaaS-liiketoimintaa."

Tuukka Korolainen, yrittäjä, Blip

Pinterest
Referenssin infoboxi
Sofokus Oy logo

Tiedot

Tilaaja: Blip Oy
Ajankohta: 2019 -

Lisätietoja

Yritysprofiili Sofokus kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakkuudenhallinta CRM
Myynti
Projektinhallinta

Erikoisosaaminen

Ketterät menetelmät

Toimialakokemus

IT
Media

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö

Omat tagit

alustaratkaisut

Siirry yrityksen profiiliin Sofokus kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Sofokus - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Sofokus - Muita referenssejä

Sofokus - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia