Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

BI on enemmän ja tärkeämpää kuin moni vieläkään tajuaa

BloggausYrityksillä on yhä enenevässä määrin tarve ja tahtotila hyödyntää kriittistä tietoa sekä jakaa merkityksellisiä oivalluksia erilaisista tiedoista, joita organisaatiolle on kertynyt. Tämän mahdollistaa Business Intelligence -työkalujen käyttö, jotka käsittelevät suuria datajoukkoja eri lähteistä. Tulokset ja oivallukset saadaan BI:n myötä myös visuaalisessa muodossa, mikä helpottaa ja auttaa ymmärtämään asiayhteyksiä aiempaa paremmin.

Kohti dataohjautuvaa liiketoimintaa

Business Intelligence -työkalujen käyttöönotossa ei ole kyse yksioikoisesti teknologioista, vaan kyvystä käyttää dataa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. ”BI tuo monitasoisia merkityksiä yrityksen arkeen eri organisaatiotasoilla ja yksiköissä”, sanoo Starian Lauri Vornanen, Senior Sales Executive.

Esimerkkejä tästä ovat seuraavat alla olevat aiheet.

Parannetut päätöksenteko-ominaisuudet

Yritykset seuraavat ja analysoivat KPI:itä ja liiketoimintamittareita useista tietolähteistä. BI auttaa nopeuttamaan ja parantamaan liiketoimintapäätöksiä antamalla kattavan kuvan liiketoimintatiedoista ja luomalla visuaalisia oivalluksia, jotka tarjoavat paremman käsityksen saatavilla olevista tiedoista. Se korostaa liiketoiminnan trendejä ja voi tunnistaa potentiaaliset KPI:t, joita voidaan seurata.

Parempi organisaation tehokkuus

Yleisesti tiedetään, että tehokkuus heikkenee, kun tiedot analysoidaan manuaalisesti raporttien luomiseksi. Lukuisten eri muodoissa olevien tietolähteiden ansiosta virheiden todennäköisyys kasvaa raportoinnin viiveen myötä, mikä vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. BI:n avulla tiedot lajitellaan, käsitellään ja analysoidaan ja visuaaliset raportit luodaan nopeammin, mikä antaa paremman käsityksen päätöksenteosta ja tehostaa päätöksentekoa organisaation eri tasoilla.

Tuottavuus

BI:n myötä yrityksessä voidaan vähentää tai poistaa pullonkauloja, automatisoida päivittäisiä tehtäviä, jalostaa liiketoimintaprosesseja ja parantaa organisaation toimintakykyä kautta linjan. Koska tiedot käsitellään keskitetysti, pystyy johto tekemään päätöksiä sen perusteella varmemmalta pohjalta ja ohjata tiimejä tuottavuuden lisäämiseen.

Raportointi

Yritykset voivat käyttää BI:tä myynnin, toiminnan ja rahoituksen avaintunnuslukujen seuraamiseen käyttämällä eri tietovirroista luotuja mukautettuja raportteja. Tarkat ja vuorovaikutteiset reaaliaikaiset raportit ja ennusteet tarjoavat yksityiskohtaisempia tietoja, ja muuttujia voidaan lisätä tai poistaa paremman käsityksen saamiseksi.

Trendien ja mallien tunnistaminen

BI auttaa yrityksiä havaitsemaan trendejä ja malleja, jotka auttavat optimoimaan ja ennustamaan resursseja ja prosesseja.

Syvempi asiakasymmärrys

Business Intelligenceä käyttävät organisaatiot voivat ymmärtää paremmin asiakkaitaan ja heidän tarpeitaan. Näin pystytään keskittämään resurssit parhaisiin asiakkaisiin sekä pystytään tarjoamaan heille entistä parempia palveluita, kun tietoja kerätään eri lähteistä, kuten ostokäyttäytymisestä/-historiasta, myynnin aktiviteeteista, asiakastyytyväisyydestä jne.

Suorituskyky ja tuotto

Yritykset keskittyvät parantamaan suorituskykyään tuottaakseen enemmän tuloja. Liiketoimintatiedon käyttö tämän tavoitteen edistämiseksi antaa organisaatiolle työkalun tuottaa enemmän tuloja suorituskyvyn avulla. BI antaa kriittisiä näkemyksiä asiakkaiden tarpeista ja käyttäytymisestä, mikä auttaa vaikkapa määrittämään markkinointistrategiaa myynnin lisäämiseksi. Koska BI kokoaa erilaisia tietovirtoja useista paikoista, se auttaa myös uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa.

Ei enää MUTU-arvauksia

Ennen BI:tä yrityksillä ei ollut pääsyä samanaikaisesti useaan tietolähteeseen, tai niiden kokoaminen manuaalisesti johti inhimillisiin virheisiin ja viiveeseen. BI on eliminoinut kaiken tämän kokoamalla datan keskitetysti ja luomalla organisaatioon tilannekuvan, jotka auttavat eliminoimaan virheitä, arvailuja tai likiarvoja päätöksenteossa ja lisäämään kilpailuetua.

Liiketoimintatiedon käytön edut tekevät siitä tärkeän työkalun yrityksille tänään ja tulevaisuudessa

Business Intelligence -työkalujen käyttöönotot ja käyttö ovat lisääntyneet merkittävästi etätyön yleistyessä, sillä tietojen etäkäyttö on avain tietoon perustuvien päätösten tekemiseen.

Vornanen muistuttaa, että liiketoimintatiedon käyttö on tehokas liiketoimintastrategia. Liiketoimintatiedon edut tarjoavat apua liikevaihdon parantamiseen, tuottavuuden lisäämiseen, pullonkaulojen vähentämiseen tai poistamiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen.

”Starian BI & Planning -työkalulla asiakkaamme kommunikoivat tärkeimpien sidosryhmien kanssa uudella tavalla ja pystyvät jakamaan tehdyt havainnot visuaalisessa ja ymmärrettävässä muodossa toisille käyttäjille. Olemme kehittäneet älykkäitä ratkaisuja ennusteiden keräämiseen, yhdistelyyn ja versiointiin, millä saadaan liiketoiminnan ihmiset mukaan säännöllisiin ennusteprosesseihin sekä tiedolla johtamiseen kaikilta lähtötasoilta”, kertoo Vornanen.


Haluatko oppia lisää aiheesta? Lataa opas: Tiedolla johtaminen – Parempia päätöksiä ja parempaa liiketoimintaa

Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka mietit, miten tiedolla johtamista voisi hyödyntää paremmin päätöksentekoon ja matkalla kohti yrityksenne dataohjautuvaa liiketoimintaa.

Tiedolla johtaminen mielletään helposti pelkäksi datan keräämiseksi ja raporttien koostamiseksi. Tuloksellinen tiedolla johtaminen kuitenkin edellyttää, että tiedolla johtamista seuraa koko organisaation läpäisevä tiedolla toimiminen.

LATAA OPAS >>>

Pinterest
Staria Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Staria kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi

Erikoisosaaminen

Pilvipalvelut / SaaS

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto

Omat tagit

Business Intelligence
tiedolla johtaminen
data
dataohjattu päätöksenteko
BI-ratkaisu
BI-ratkaisut
bi-järjestelmä
BI-raportointi
dataohjautuva liiketoiminta

Siirry yrityksen profiiliin Staria kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Staria - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Staria - Muita referenssejä

Staria - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia