Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

B2B-verkkokaupan skaalautuvat ratkaisut palvelevat koko Pauligin digitaalista kehitystä

Referenssi

Paulig halusi modernisoida B2B-verkkokauppansa paitsi uudelle alustalle, myös päivitettyyn asiakaskokemukseen. Lisäksi Paulig näki mahdollisuuden tehdä teknologiavalintoja, kuten Contentful CMS, joita voidaan hyödyntää laajemminkin muissa kehityshankkeissa läpi digitaalisen ekosysteemin. Lamian headless-ajattelu puhutteli ja vakuutti. Onnistunut B2B-hanke loi pohjan luottokumppanuudelle, joka saa jatkoa.

Skaalautuvuus avainmittariksi

Pauligin B2B-verkkokauppa Paulig Professional piti siirtää uudelle Magento 2 -alustalle, koska edellinen teknologia oli vanhentumassa. “Uuden rakentamisessa on kuitenkin aina mahdollisuus tehdä parempi ratkaisu kuin edellinen, ei vain siirtää samaa vanhaa ratkaisua. Halusimme esimerkiksi parantaa erilaisia elementtejä, jotka vaikuttavat ostokokemukseen”, Antti Lauronen, Pauligin Creative, Planning & Digital -johtaja, kuvaa alkuasetelmaa.

Hankkeen omistajana toimi Laurosen vetämä digitaalisen kehityksen tiimi, mutta mukana hankkeen määrittelyssä oli paljon sidosryhmiä niin myynnistä kuin markkinoinnista eri markkina-alueilta Suomesta ja Baltiasta. “Jo design-vaiheessa löysimme paljon uusia tarpeita”, Lamian projektipäällikkö Iina Valtonen kertoo. Laaja-alainen design-vaihe kuitenkin varmisti, että ratkaisuun saatiin monipuolisesti eri tarpeet mukaan ja että uudesta palvelusta saataisiin pohjaa tarvittaessa myös muiden maiden B2B-verkkokaupoille.

Hankkeesta tekikin erityisen se, että tehdyillä teknologia- ja muilla valinnoilla haluttiin rakentaa suuntaa Pauligin verkkokauppatekemiselle laajemminkin. Skaalautuvuus nousi hankkeen varrella avainmittariksi.

“Hankkeen omistajan roolissa otimme rohkean etukenon ja valitsimme skaalautuvia ratkaisuja koko organisaation tarpeisiin nyt ja kohti tulevaisuutta. Emme halua rakentaa ratkaisuja yksi monoliitti kerrallaan vaan halusimme ratkaisun, jonka päälle voimme rakentaa myös uutta”, Antti muotoilee.

"Emme halua rakentaa ratkaisuja yksi monoliitti kerrallaan vaan halusimme ratkaisun, jonka päälle voimme rakentaa myös uutta."

Paulig valitsi headlessin ja Lamian

Lamia toi pöydälle headless-lähestymistavan ja Contentfulin CMS-valinnaksi jo tarjousvaiheessa. ”Se on moderni tapa tehdä ja juuri tällaista ajattelua haluamme. Emme kuitenkaan lähteneet hankkeeseen nimenomaan headless edellä vaan skaalautuvuus oli ratkaisevin asia”, Antti pohtii kumppanivalintaa ja jatkaa:

”Meille oli tärkeää, että emme maalaa itseämme kulmaan teknologioiden ja muiden valintojen kanssa. Kokemuksemme oli, että muiden kumppaniehdokkaiden kanssa ratkaisut olivat rajoitetumpia. Nyt valitsimme tien, jolla on kestävät ja jatkokehitettävät teknologiat yli ajan.”

Headless osaltaan mahdollistaa Pauligilla käynnissä olevaa IT- ja integraatioarkkitehtuurin modernisoimista muutenkin kuin vain verkkokaupan osalta.

Lamian valikoituminen kumppaniksi ei lopulta ollut vain teknologioiden takia. ”Lamialla oli vahva usko omaan ajatteluunsa ja ratkaisuunsa sekä tahtotila tehdä asioita tietyllä tavalla. Jos vertaa isompaan toimijaan, joilla on täysin standardoidut teknologiat ja menetelmät ja koko tekeminen valmiiksi määriteltyä, Lamia vaikutti joustavalta mutta samalla kunnianhimoiselta.”

Yhteistyötä ja harkittuja päätöksiä

Pauligin ja Lamian tiimi tekivät erityisen tiiviisti töitä yhdessä niin design-vaiheessa kuin ohjelmistokehityksessä. “Monesti kehutaan tiimin yhteishenkeä ja yhteistyön sujuvuutta. Tässä hankkeessa tiimi ratkoi porukalla vaikeitakin haasteita hyvässä hengessä. Tiivis yhteistyö selkeästi tuki ratkaisukeskeisyyttä.”

Lamia otti selkeää roolia ketterän kehityksen draivaamisesta. Itse ratkaisun rakentamisessa jokaisen valinnan kohdalla mietittiin tarkasti, että uusi palvelu sopii osaksi Pauligin kokonaisarkkitehtuuria. ”Integraatioita ja arkkitehtuuria jumppasimme pitkään. Headless-arkkitehtuuria käytiin huolella läpi ja keskusteltiin vaihtoehdoista pitkin matkaa. Tässä ei edetty liian kiireellä vaan annettiin tärkeille valinnoille niiden vaatima aika”, projektipäällikkö Iina kiittää.

Contentfulin osalta määrittelyssä hankkeessa tehtiin tehokasta yhteistyötä kolmikantana, Paulig, Lamia ja Contentful. Modernin verkkokauppa-alustan Magento 2:n ja headless sisällönhallintajärjestelmän yhdistelmä oli Pauligin käyttäjillekin muutos ja siksi koulutuksiin panostettiin jo hankkeen aikana.

Synergiaa: Teknologiat + toimintatavat, liiketoiminta + IT

Paulig yhtenäisti osana hanketta sisäisiä toimintatapojaan, mitä Lamia myös pyrki tukemaan. ”Teknologioilla yksinkertaistettiin ja tehostettiin toimintaa sekä tuotiin niihin synergiat eri maiden ja businessalueiden välillä. Myös ihmisten pitää kuitenkin toimia niiden ympärillä niin ikään yksinkertaisesti ja tehokkaasti, jotta kokonaisuus toimii”, Iina kommentoi.

Antti Lauronen korostaa samaa: “Jos tätä palvelua olisi tehty vaikkapa kolme vuotta sitten ennen One Paulig -organisaatiotamme, emme olisi miettineet laajentamismahdollisuuksia. Nyt meillä oli koko ajan johtoajatus, että haluamme laittaa brändit, tuotteet ja ratkaisut kaikki samalle alustalle. Samaa ajattelua olemme soveltaneet Pauligin sisällä. Kaikki muutokset tähtäävät siihen, että nyt rakennettua ratkaisua voidaan hyödyntää ja laajentaa, niin teknologisesti kuin toimintatapojen osalta.”

Yksi tärkeä näkökulma hankkeeseen oli se, että siinä liiketoiminta, markkinointi ja IT ovat pelanneet tosiaan yhteen. Laurosen tiimi kehittää Pauligin brändien ja tuotteiden digitaalista liiketoimintaa niin B2C- kuin B2B-puolella. IT taas katsoo konehuoneen puolelta asioita: mitkä ovat järkeviä teknologioita, miten integraatiot toteutetaan, miten data liikkuu. ”IT:mme kehitys-roadmap on merkittävä ja tämän hankkeen kaikki tekniset valinnat tulivat osaksi sitä”, Antti kertoo.

“Matka on vasta edessä”

Pauligin uusi B2B-verkkokauppa pilotoitiin osalle asiakkaista keväällä 2021 ja kesällä palvelu julkistettiin kaikille Paulig Pro -asiakkaille. Se on täysiverinen ecom-alusta, joka skaalautuu tukemaan brändisivustojen kehittämistä ja jatkossa myös muita Pauligin verkkokauppatarpeita. Käyttäjiltä on saatu jo positiivista palautetta uudesta palvelusta muun muassa käytettävyyden osalta.

”Pauligilla on uusi upea sivusto nyt käytössä, mutta konepellin alla on tehty paljon sellaista, joka ei näy heti, mutta joka mahdollistaa tulevaisuuden jatkokehitystarpeet”, Iina tiivistää.

”Tästä projektista tehtiin suunnannäyttäjä koko Pauligille muun muassa skaalautuvien teknologiavalintojen suhteen. Tämä oli kunnianhimoinen tavoite, jossa onnistuimme. Meillä on jo nyt roadmapilla projekteja, joiden teknologiat, integraatiot ja toimintamalli rakennetaan tässä projektissa luodulle pohjalle”, Antti summaa.

Miten yhteistyö Lamian kanssa jatkuu?

”Olemme rakentaneet luottamusta yhdessä välillä ratkaisten konflikteja ja välillä jakaen asiantuntijuutta. Meillä on nyt aidosti hyvä suhde Lamian kanssa. Nyt onkin aika laittaa tämä luotu suhde hyötykäyttöön. Toivon, että Lamia jatkaa proaktiivisuutta ja haastamista, jolla se meidät alun perin vakuuttikin. Kehitystyötä riittää ja yhteinen matka on vasta edessä.”

”Lamia on ansainnut luottamuksemme myös siinä, että haluamme tiimin mukaan päätöksentekoon, kun puhumme hankkeen jatkosta. Luottamus ei ole sitä, että vain briiffaamme kumppania, mitä haluamme. Luottamus on sen sijaan yhdessä tekemistä, suunnittelemista ja avointa, rehellistä viestintää, josta molemmat osapuolet saavat arvoa. Tätä meillä on Lamian kanssa.”

"Toivon, että Lamia jatkaa proaktiivisuutta ja haastamista, jolla se meidät alun perin vakuuttikin. Kehitystyötä riittää ja yhteinen matka on vasta edessä."

Lue case Lamian sivuilta

Pinterest
Referenssin infoboxi
Lamia logo

Tiedot

Tilaaja: Paulig

Lisätietoja

Yritysprofiili Lamia kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Siirry yrityksen profiiliin Lamia kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Lamia - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Lamia - Muita referenssejä

Lamia - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia