Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

7 tapaa saavuttaa onnistunut listautuminen NetSuiten avulla

BloggausKasvuyhtiölle pörssiin listautuminen on merkittävä virstanpylväs. Listautumiseen valmistautuminen on usein pitkä ja monimutkainen prosessi, mutta oikeista työkaluista voi olla sen läpiviemiseen valtava apu ja tuki.

70% kaikista listautuneista teknologiayrityksistä USA:ssa käytti NetSuitea vuonna 2020:

IPO on NetSuite

Tässä 7 tapaa, joilla saavuttaa onnistunut listautuminen NetSuiten avulla:

1. Taloudellinen pohja kuntoon

Kun suunnitellaan listautumista, on tärkeää, että ennen koko prosessin aloittamista yrityksen taloustiedot ovat vahvalla ja kokonaisvaltaisella pohjalla. Yhtenäisen liiketoiminta-alustan käyttäminen on suositeltavaa, koska useiden erillisten järjestelmien käyttö saattaa tulla kalliimmaksi ja vaatia paljon manuaalista työtä matkan varrella. Yrityksen, jonka järjestelmällä ei päästä reaaliajassa käsiksi tärkeään talouden dataan, on hankalampi onnistua listautumisessa.

Pörssiin listautuvien yrityksien täytyy olla valmiita esittämään tilintarkastetut taloudelliset tiedot kolmen vuoden ajalta. Tämä luonnollisesti vaatii järjestelmän, josta tietojen saaminen on mahdollista.

Sijoittajat haluavat nähdä:

  • velkaantumisasteen
  • käyvän markkina-arvon
  • ennutettavissa olevan liikevaihdon ja tulovirran.

Listautumiseen pyrkivien yritysten täytyy myös pystyä vastaamaan nykypäivän kirjanpidon raportointivaateisiin ja raportoimaan luotettavasti omaisuuserien arvon alentumiset, konsolidoidun konsernitilinpäätöksen tytäryhtiöineen ja tulojen kirjaamisperiaatteisiin.

NetSuite ERP on pilvipohjainen liiketoiminta-alusta, joka tarjoaa kaikki ydinliiketoiminnot samassa järjestelmässä. Se tarjoaa ajantasaista talousdataa ja tietoa yrityksen tilasta, kuten myös keinot monimutkaisissa haasteissa navigoimiseen. Täten listautuminen NetSuiten avulla on helpompaa.

2. Tarkkaan talouden raportointiin valmistautuminen

Listautumista helpottaa suuresti se, että tilinpäätöksen tuottaminen on vaivatonta ja sen tiedot ovat paikkaansa pitäviä. Täten investoimalla sellaisiin järjestelmiin ja automatiikkaan, jotka tukevat kansainvälisen konsernin konsolidointia ja raportointia, saavutetaan merkittävää etua. Yritys voi kasvaa volyymien lisääntymisestä ja liiketoiminnan monimutkaistumisesta huolimatta, kun poistetaan manuaalista datankäsittelyä vaativia työvaiheita. Varmistamalla läpinäkyvät raportointiprosessit ja audit trail, yritys saa osinkotuottoa niin listautumisprosessin aikana kuin sen jälkeenkin.

Lisäksi on tärkeää, että yrityksillä, jotka aloittavat listautumisprosessia, on hyvät lähtökohdat yrityksen johdon raportointiin. Tämä vaatii kykyä analysoida sekä mennyttä että tulevaa, mikä puolestaan vaatii investointia tiedolla johtamiseen (business intelligence) ja analytiikkaan.

NetSuite ERP tarjoaa ominaisuudet, joilla yritykset voivat hyödyntää automaattista raportointia, mm. KPI-raportointi, roolipohjaiset dashboardit ja kyky porautua eri osaston, lokaation tai tytäryhtiön tietoihin. NetSuitella voidaan luoda monimutkaista analytiikkaa ilman syvällistä järjestelmäkokemusta.

3. Luo hyvät hallinnointiprosessit

Julkinen listautuminen edellyttää vahvoja corporate governance -käytäntöjä, joilla yritystoimintaa johdetaan ja kontrolloidaan. Siksi yritysten, jotka harkitsevat listautumisprosessin aloittamista, tulisi luoda hallintokehys, joka pitää hallituksen jäsenet ja ylimmän johdon vastuullisina rooleistaan ja vastuistaan. Tähän prosessiin tarvittavaa aikaa ja vaivaa ei pidä aliarvioida, eikä myöskään sen merkitystä pitkän aikavälin menestyksessä.

Viranomaiset ja sijoittajat vaativat listautuneelta yritykseltä koordinointia, läpinäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta, toisin kuin monissa yksityisissä yrityksissä on totuttu. Julkisilla osakemarkkinoilla yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät eivät ole valinnaista, ja jokaisen johtajan on oltava tietoisia suhteestaan toisiinsa, yritykseen ja sidosryhmiin.

NetSuite ERP tarjoaa työkalut ja valmiudet hyviin käytänteisiin, riskienhallintaan ja paikallisiin viranomaisvaatimuksiin vastaamiseen. Tämä antaa yrityksille luottamuksen raportointiin ja tarkastuksiin start-up-vaiheesta listautumisprosessiin ja tulevaisuuteen, ilman järjestelmien vaihtamista. Automatisoitu valvonta ja rooliin perustuva käyttö takaavat myös turvan taloushallinnon järjestelmässä.

4. Sijoittajasuhteista ja viestinnästä huolehtiminen

Sijoittajasuhteilla on iso rooli yrityksen maineen suojelussa, niin ylä- kuin alamäissä. Heti kun yhtiö listautuu, siitä tulee julkisen tarkkailun kohde. Osakkaiden määrä nousee ja hyvin toimiva IR-osasto (Investor relations) varmistaa, että yritys viestii hyvin eri sijoittajayhteisöjen kanssa. Osaava IR-osasto, jolla on tukenaan oikeat mittarit, antaa selkeää kuvaa liiketoiminnasta. Tämä vaatii järjestelmäarkkitehtuuria, jossa nämä mittarit ovat helposti saatavilla.

NetSuite ERP tarjoaa nopean pääsyn taloudellisiin mittareihin ja raportteihin, lisäksi se tarjoaa yritykselle valmiudet rakentaa vahvan IR-osaston, joka on hyvin valmistautunut kohtaamaan julkisen tarkkailun.

5. Kehitä riskienhallintavalmiuksia

Pörssiin listautuminen tuo mukanaan myös riskejä. Yrityksestä tulee tilivelvollinen isommalle joukolle sijoittajia ja sääntelyviranomaisia, joille se joutuu vastaamaan etenkin silloin kun yrityksellä menee huonosti. Kyky tunnistaa mahdolliset haasteet jo ennen kuin ne realisoituvat, on ratkaiseva tekijä siinä, saavuttaako yritys pitkäaikaisen menestyksen vai päätyykö se konkurssiin. Lakiosaston ja ennaltaehkäisevien käytäntöjen lisäksi yrityksen täytyy pystyä vastaamaan, jos tilintarkastusvaliokunta tai hallitus tiedustelee hallintokuluista, isoimmista kulueristä, kassavaroista tai ennustamisesta.

NetSuite ERP tarjoaa pääsyn reaaliaikaisiin KPI-mittareihin ja automaattisiin riski-ilmoituksiin, jotka rakentuvat asetettujen sääntöjen mukaan tunnistaen riskit jo ennen niiden realisoitumista. Näillä ominaisuuksilla yrityksen johto voi tehdä valistuneita päätöksiä ja säilyttää yrityksen maineen kolhiintumattomana. Mm. tästä syystä pörssiin listautuminen NetSuiten avulla on kannattavaa, investointi voi säästää yrityksen paljolta.

6. Oikean henkilöstön merkitys

Listautumisprosessi vaatii kokenutta tiimiä, joka toimii hyvin yhdessä ja tietää kuinka navigoida julkisilla osakemarkkinoilla. Onnistuneen listautumisen kannalta tärkein ei-taloudellinen tekijä lienee uskottava ja kokenut johto. Kaikista tärkein tekijä on talousosasto, jonka täytyy pystyä mukautumaan tarkkoihin raportointivaatimuksiin muiden säännöksien lisäksi. Listautuminen vaatii talousjohtajan täyden huomion kuukausiksi, joten talousosasto tarvitsee controllerin, jolla on kaikki langat vakaasti käsissään.

7. Yrityksen tarinan sisäistäminen ja sen kertominen

Kun yrityksestä tulee julkinen, tarinankerronnan merkitys kasvaa. Sillä, että yritys osaa kertoa kaikesta, aina tuotteen roadmapista brändi-identiteettiin ja kasvutavoitteisiin, on iso rooli. Osakkaat tulee pitää ajan tasalla ja varmoina siitä, että yritys on menossa oikeaan suuntaan. On tärkeää, että yrityksen johto osaa kertoa yrityksen tarinan ja osaa myös tarvittaessa tukea tarinaa – tässä vaiheessa vahva IR- ja viestintäosasto astuu kuvaan.

NetSuite ERP tarjoaa yrityksen tarinankertojille sellaista tietoa taloudesta ja KPI-mittareista, joita he tarvitsevat yrityksen tarinan kertomiseen, kysymyksiin vastaamiseen sekä hyvien ja huonojen uutisten kertomiseen tavalla, joka lisää luottamusta julkisilla markkinoilla ja nostaa tulevaisuuden markkina-arvoa.

staria-erp-muistilista

Haluatko kuulla aiheesta lisää? Ota yhteyttä ja etsitään ratkaisut liiketoimintanne tarpeiden tukemiseksi.

Terhi Kilpelainen

Terhi Kilpeläinen

Client Executive, International Financial Services

terhi.kilpelainen@staria.com

+ 358 40 827 5576

Pinterest
Staria Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Staria kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen

Integraatiot
Ketterät menetelmät
Ohjelmistorobotiikka
Pilvipalvelut / SaaS
Tekoäly (AI) ja koneoppiminen

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö

Omat tagit

NetSuite
NetSuite 5-Star Partner
NetSuite ERP
Oracle NetSuite
NetSuiteERP
OracleNetSuite
Talouspalvelut
Kansainväliset talouspalvelut
Pörssiyhtiöt
pörssi
IPO

Siirry yrityksen profiiliin Staria kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Staria - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Staria - Muita referenssejä

Staria - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia