Toiminnanohjausjärjestelmät Suomessa

Toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning tai ERP-järjestelmä) on prosessikokonaisuus, jolla voidaan ohjata yrityksen toimintaa ja kerätä sekä hyödyntää siitä saatua dataa. Tilastokeskuksen mukaan 39 prosenttia suomalaisista yli 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä käytti ERP-ohjelmistoa vuonna 2017. Suurista yrityksistä ERP-ohjelmistoa käytti 82 prosenttia ja pienistä yrityksistä vain 25 prosenttia. Yleisimmin ERP oli käytössä tukkukaupan (64%) ja teollisuuden toimialoilla […]

Lue lisää

Tuotanto ja palvelutuotanto

Tuotannolla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla asiakasyritys tekee lisäarvoa. Tuotantotoiminnalla viitataan yhä useammin teollisen tuotannon lisäksi erilaisten palveluiden tuotantoon. Esimerkiksi asiantuntija-yrityksen asiantuntijatyö on tuotantoa, kun taas tehtaassa tuotantoa on siellä käytettävien laitteiden käyttäminen tehdastuotannossa. Laajasti ottaen tuotanto on siis kauppatavaran ja palveluiden tuottamista käytettäväksi tai myytäväksi. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan keskittyvät yritykset suunnittelevat ja valmistavat ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Myös asiakkaille […]

Lue lisää

Tuotetiedonhallinta (PIM)

Tuotetiedonhallinta (eng. Product Information Management, lyhenne PIM) tarkoittaa asiakkaalle oleellisten tuotetietojen keskitettyä organisointia ja sisällöllistä rikastamista.  Tuotetiedonhallinta pitää sisällään niin teknisen tuotetiedon, markkinointikuvaukset, käyttöohjeet ja tuotteeseen liittyvät materiaalit sekä verkossa että kivijalkamyymälöissä.Tuotetiedonhallinta on keskeistä sekä B2B-myyntiä että B2C-myyntiä tekevissä yrityksissä. Tuotetiedonhallinta on hyödyksi sekä yritykselle itselleen, sen toimittajille että asiakkaille.Tuotetiedonhallinnan kenties tärkein tehtävä on vastata […]

Lue lisää

Työajanseuranta

Työntekijän työajan seuraaminen ja mittaaminen, TES-tulkintojen tekeminen, työaikaliukumien seuraaminen, työaikapankin ylläpito sekä päivä- ja viikkolevoista huolehtiminen. Näiden seuranta ja raportointi on yksinomaan työnantajan vastuulla ja nykyään myös etätyöntekijöiden työaikaa tulee lain mukaan seurata. Työaikatietojen integroituminen yhteen palkanlaskennan ja työvuorosuunnitelmien kanssa nopeuttaa ja yksinkertaistaa yrityksen toimintaa. Työajanseurantajärjestelmä on monipuolinen ja hyödyllinen osa organisaation digitaalista työkalupakkia.  Toimivan […]

Lue lisää

Viestintä

Yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä. Viestintään kuuluvat intranet ja extranet, sekä viestintälaitteet ja –ohjelmistot, kuten puhelimet, videoneuvottelut ja sosiaalisen median työkalut. Viestintään sisältyy sekä viestinnän ammattikunta, että teknologiaratkaisut. Tyypillisiä teknisiä ratkaisuja mm. julkaisujärjestelmät ja viestinnän ohjelmistot kuten Lync, Skype ja chat-ohjelmistot  Viestinnän tarjoajayritykset Viestinnän tarjoajayritykset ite wikissä Viestinnän prosessin tarjoajayritykset ite wikissä Viestinnän referenssitoteutukset ite […]

Lue lisää