Strategiatyö

Yrityksen strategia määrittää liiketoiminnassa onnistumisen digitaalisessakin maailmassa. Toimintaympäristön muuttuessa oikein laadittu strategia on edellytys muutoksessa onnistumiseen ja liiketoiminnassa menestymiseen. Tarkastelemme seuraavassa strategiatyön kulkua digimurroksessa ja nostamme esiin digikehityksen kannalta keskeisiä strategiatyön osa-alueita. Digitalisoitumisen rooli strategiatyössä Digitalisoituminen on koko yrityksen toimintaympäristöä ja toimintatapoja leikkaava muutos. Yrityksen toiminnan voidaan ajatella perustuvan pyramidiin, jonka pohjana on osaaminen, sen […]

Lue lisää