Ohjelmistoyritys VALA Group tarjoaa verkkosivuillaan Ilmaisen oppaan ja mallin ohjelmistojen testauksen suunnitteluun

Opas on varmasti hyödyllinen tarkistuslista kenelle tahansa ohjelmistokehitysprojektin äärellä olevalle.

Mikä sitten on ohjelmiston tai ohjelmistoprojektin testaussuunnitelma?

Testaussuunnitelma on keskeinen dokumentti, joka määrittelee tarkasti sen, miten ohjelmistoa tullaan testaamaan. Se ei pelkästään ohjaa testausstrategian käytännön toteutusta, vaan tarjoaa myös arvokasta suunnittelun tukea projektin tai tuotteen testauksessa. 

VALAn opas kuvaa, että kun pohdimme kysymyksiä siitä mitä, miksi, milloin, ja miten testataan, ja kuka testaa, pyrimme luomaan kokonaisvaltaisen suunnitelman, joka ohjaa testausprosessia.

Organisaation tulee ymmärtää testauksen rooli

Testaussuunnitelman laatiminen tarkoittaa, että organisaatio ymmärtää testauksen roolin ohjelmistoprojektin tehokkuuden ja laadun varmistamisessa. 

VALAn asiantuntijat tiivistävätkin testauksen edut tunnettuun fraasiin: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Testaussuunnitelman voi laatia joko ennen ohjelmiston kehityksen aloittamista tai sen aikana. On kuitenkin selvää, että suunnitelman aikaisessa vaiheessa laatiminen auttaa hahmottamaan testaukselle selkeät tavoitteet ja välttämään mahdolliset sudenkuopat jo ennen niiden ilmenemistä. 

“Testauksen suunnittelu auttaa määrittämään tarvittavat resurssit sekä testauksen aikataulutuksen”, VALAn asiantuntijat määrittävät oppaassaan.

Testauksen suunnittelu auttaa muun muassa määrittämään tavoitteet ja aikataulun.


Testaussuunnitelmaa voi päivittää projektin edetessä

Testaussuunnitelmaa on suositeltavaa myös päivittää tarpeen mukaan projektin edetessä. Varsinkin jos ohjelmistoprojekti nojaa ketteriin kehitysmenetelmiin, on tärkeää, että testaussuunnitelma pysyy joustavana ja mukautuu muuttuviin olosuhteisiin. Tämä varmistaa, että testausprosessi on jatkuvasti sovitettu yhteen ohjelmiston kehityksen kanssa.

Ohjelmistotestauksessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota testaussuunnitelman kattavuuteen. Tämä tarkoittaa, että kaikki merkittävät osa-alueet tulee ottaa huomioon, ja testitapaukset tulee suunnitella siten, että ne kattavat kaikki oleelliset skenaariot. 

Tässä kohdassa tullaan testaukseen erikoistuneen toimijan etuihin: testaajat kantavat mukanaan kaikkien aiempien projektiensa kokemusta ja voivat mahdollisesti säästää asiakasyrityksen aikaa ja euroja tunnistaessaan mahdollisia vaaranpaikkoja. 

Ohjelmistokehittäjät tulevat myös joskus sokeiksi omille toimilleen. Haasteita voi lähteä ratkomaan ja koodia kirjoittamaan hyvin erilaisin tavoin ja tuoreille kulmille pitäisi aina olla tilausta, vaikka se voikin joskus käydä senior developerin egolle. 

Oikeat tekijät siis auttavat varmistamaan, että testauksessa ei jää huomioimatta tärkeitä osatekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ohjelmiston laatuun.

Ohjelmiston testaus on tiedettä, mutta myös luovuus on tarpeen

Testaussuunnitelman laatiminen vaatii tieteellistä viitekehystä, mutta myös luovuutta tekijöiltään. Se vaatii tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä, mutta samalla myös joustavuutta ja kykyä sopeutua muutoksiin. 

Hyvin laadittu testaussuunnitelma on arvokas työkalu, joka auttaa varmistamaan, että ohjelmisto täyttää asetetut laatuvaatimukset ja toimii odotetulla tavalla.

VALA Groupin opas ja ilmainen malli testaussuunnitelman laatimiseen 

VALA Groupin verkkosivut

VALA Groupin Ite wiki -profiili

Video: Mikä on ohjelmiston testaussuunnitelma?

 

Kannen kuvassa VALA Groupin Joonas Luukkonen ja Toni Roschier.