Tero Rautelin työskentelee tuotepäällikkönä SprintIT:n Odoo Startti -konseptissa.

36-vuotiaalla tuotantotalouden insinöörillä on yli 10 vuoden kokemus erilaisista myynnin ja tilaus-toimitusketjun tehtävistä it:n ja tuotannon toimialoilta.  

Rautelin avaa meille SprintIT Odoo Startti -konseptia, joka lupaa mahdollistaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin kustannustehokkaasti myös pienemmille yrityksille.

Miten päädyit SprintIT:lle töihin?

Työskentelin valmistavan teollisuuden yrityksessä, missä vastasin Odoo-ERP-järjestelmän käyttöönotosta. Tuolloin vakuutuin Odoosta. Kun näin mahdollisuuden siirtyä töihin Odoo-toimittajan puolelle, päätin tarttua tilaisuuteen. 

SprintIT:n yksi parhaita puolia on, että pääset aidosti auttamaan ja kehittämään asiakkaiden liiketoimintaa fiksulla ERP:llä

Mitkä ovat tärkeimpiä kiinnostuksen kohteitasi digitalisaatiokentässä?

Liiketoimintaprosessien kehittäminen, uusien mahdollisuuksien kartoittaminen ja luominen ERPin avulla, sekä yleinen liiketoiminnan järkeistäminen. Sanalla sanoen “tuotantotaloudellisuus”.

Tero Rautelin hyppäsi Odoo-toimittajan leipiin hyödyntäjäpuolelta, mikä auttaa asiakkaiden maailman ymmärtämisessä.

 

SprintIT on vienyt innokkaasti Odoon ilosanomaa suomalaisiin yrityksiin. Mikä tekee Odoosta niin hyvän toiminnanohjausjärjestelmän?

ERP-ja digitalisointihankeet mielletään usein vain isojen yritysten saatavilla olevaksi kalliiksi luksukseksi. Haluamme tarjota kaiken kokoisille yrityksille mahdollisuuden digitalisoida toimintansa hyödyntäen Odoota sujuvasti.

Odoo on maailman nopeimmin kasvava moderni toiminnanohjausjärjestelmä, jolla yritys voi digitalisoida lähes kaikki prosessit markkinoinnista ja myynnistä laskutukseen. Kyseessä on jotain paljon enemmän kuin ERP: Odoossa on kymmeniä liiketoimintamoduuleita, jotka voi ottaa käyttöön sitä mukaan kuin tarve syntyy. Perinteisten ERP-toimintojen lisäksi Odoossa on mm. verkkosivut, verkkokauppa-alusta, taloushallinnon ohjelmisto, projektinhallinta, markkinoinnin työkalut, tapahtumanhallinta, eLearning alusta ja niin edelleen. Lähes kaikki liiketoiminnan johtamiseen liittyvät kolmekirjaimiset lyhenteet löytyvät Odoosta.

Odoo-ERP tarjoaa kattavasti moduuleja, joiden avulla toiminnanohjausjärjestelmästä saa muokattua kunkin yrityksen tarpeisiin sopivan.

 

Odoo sopii lähkökohtaisesti kaiken kokoisille yrityksille pienistä isoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että Odoo sopii niin verkkokursseja ja treenivideota myyvälle jooga-ohjaajalle kuin useita varastoja ja globaalia tilaus-toimitusketjua hallinnoivalle tuotantolaitokselle. 

Odoo siis skaalautuu ja mukautuu yrityksen tarpeiden mukaan. Siitä voi ottaa käyttöön vain osan, tai kaikki yli 40 moduulia. Määrällä ei ole väliä – yksi lisenssimaksu kattaa kuitenkin kaikki toiminnot.

Minkälaisesta konseptista SprintIT:n Odoo Startissa on kyse?

SprintIT:n kehittämä SprintIT Odoo Startti on ketterä, nopea ja kustannustehokas tapa ottaa käyttöön Odoo-toiminnanohjausjärjestelmä. Starttipaketilla Odoon itsenäinen käyttöönotto on helppoa.

Startissa paketoimme eri toimialoille sopivat Odoon aloituspaketit. Tällä hetkelllä SprintIT Odoo Startti on tarjolla tukku- ja vähittäiskaupalle, asiantuntija-, palvelu- ja projektiorganisaatioille, sekä valmistavalle teollisuudelle.

Kaikkiin toimialapaketteihin kuuluu SprintIT:n Odooseen tekemä kattava taloushallinnon ohjelmisto. Taloushallinto ja ERP samassa järjestelmässä tuo huomattavia etuja niin ajan kuin rahansäästössä yrityksille. 

Odoon voi periaatteessa ottaa käyttöön täysin itsenäisesti, mutta tehokas käyttöönotto usein edellyttää it-osaamista ja ymmärrystä ERPeistä. SprintIT Odoo Startti tuo apua ja tukea itsenäiseen käyttöönottoon.

Usein yritykset toteuttavat ERP-hankkeen osaavan kumppanin kanssa, koska kokonaisuudet ovat isoja tai vaativat räätälöintiä. Startti puolestaan on tarkoitettu tueksi niille, jotka haluavat tehdä käyttöönoton itsenäisesti, mutta kaipaavat siihen jonkin verran tukea. Startilla käyttöönotto ei veny tai jää roikkumaan, sillä eri vaiheet on aikataulutettu selkeästi.

”Yleinen harhakuva on, että ERP-projektiin on tarpeen investoida kymmeniä tai satojatuhansia euroja”

Yleinen harhakuva on, että ERP-projektiin on tarpeen investoida kymmeniä tai satojatuhansia euroja sekä useita kuukausia, riippuen käyttöönoton laajuudesta. Monille yrityksille tällainen investointi voi olla liian iso. Toisaalta aivan puhtaasti itsenäinen käyttöönotto ei myöskään onnistu kaikilta puutteellisen osaamisen vuoksi. Tähän tarpeeseen kehitimme SprintIT Odoo Startti -konseptin.

Mikä on Odoo Startin aikataulu ja mitä konsepti sisältää käytännössä? 

SprintIT Odoo Startti on tehokas tapaa ottaa Odoon keskeisimmät toiminnot käyttöön muutamassa viikossa itsenäisesti, SprintIT:n  tukemana.

Käyttöönoton kustannus on pienimmillään alle 3000 euroa. SprintIT Odoo Startti -käyttöönotto on tehokas parin viikon intensiivijakso, jonka aikana asiakas ottaa Odoon käyttöön itsenäisesti, mutta SprintIT:n ohjeistamana. Kahden viikon aikana asiakas osallistuu aamuisin muutaman tunnin pituiseen online-koulutukseen. Asiakas saa käyttöönsä runsaasti tukimateriaalia sekä yksityiskohtaiset step-by-step ohjeet Odoon käyttöönottoon. Tämä sisältää esimerkiksi moduulien asennukset, konfiguroinnin ja datan syöttämisen. Loppupäivä on varattu käyttöönottotehtävien tekemiseen.

Koulutusjakson aikana SprintIT:n asiantuntija on asiakkaan käytettävissä aamupäivisin, iltapäivä on varattu itsenäiseen tekemiseen. Jokaisella koulutusviikolla on myös varattuna aikaa kysymyksille ja niihin vastaamiseen.

Kun koulutus ja käyttöönottovaihe on suoritettu hyväksytysti, eli kaikki käyttöönoton tehtävät on tehty, yritys siirtyy  SprintIT:n jatkuvan tuen palveluiden piiriin. Vahva suosituksemme on, että yritys ottaa käyttöön myös Odooseen tekemämme suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaisen taloushallinnon paketin, jolloin yritys saa heti suurimman mahdollisen hyödyn Odoosta.

Mitkä ovat SprintIT Odoo Startin suurimmat lisäarvot?

Kyseessä on kustannustehokas ja turvallinen tapa ottaa käyttöön ERP. Se mahdollistaa  myös pienille yrityksille täysiverisen toimintaa tehostavan modernin ERP:n käyttöönoton jopa muutamassa viikossa. Kullekin toimialalle koottu starttipaketti kattaa lähes 20 liiketoimintaprosessia tai odoo-moduulia.

Silti alkuinvestointi on jopa alle 3000 euroa.

SprintIT Odoo Startti tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää henkilökohtainen Odoo-tietotaito tai tarjota koulutus yrityksen uusille työntekijöille.

Minkälaisia huomioita olette tehneet ERPiä käyttöönottavien yritysten kanssa työskennellessänne? 

Olemme huomanneet, että monilla yrityksillä on halua digitalisoida toimintaansa, mutta investointikyky on matala. Toisaalta monissa yrityksissä ollaan valmiita käärimään hihat ja tekemään paljonkin itse tarvittaessa.

Haasteeksi muodostuu yleensä se, että useimmiten riittävää osaamista ei yrityksissä ole, tai ei ole aikaa selvittää kaikkea itse alusta alkaen. 

SprintIT tarjoaa tukea Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa sitä tarvitseville.

 

Eri järjestelmien tuomat hyödyt kyllä ymmärretään yrityksissä, mutta sopivat ratkaisut ovat usein pirstaloituneet ja käytössä on kymmeniä eri järjestelmiä. 

Odoolla puolestaan voi hoitaa lähes kaiken yhdessä järjestelmässä. Keskittäminen Odooseen vähentää käyttö- ja integraatiokustannuksia, pienentää manuaalisen työn määrää, jota vaaditaan tiedon päivittämiseen eri järjestelmien välillä, sekä nopeuttaa järjestelmien käytön oppimista ja uusiin toimintoihin perehdyttämistä.

Mitä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa tulee huomioida että projekti olisi onnistunut?

ERPin käyttöönottoon tarvitaan yritykseltä sitoutumista ja vahvaa projektijohtamista. Varsinkin, jos käyttöönotossa halutaan säästää kuluja itse tekemällä, korostuu omat projektinjohtotaidot, kokemus ERPeistä ja ymmärrys valitun järjestelmän toiminnasta. SprintIT Odoo Startilla olemme pyrkineet helpottamaan tätä tehtävää. Siinä yhdistyy parhaat käytännöt projektikumppanin kanssa tekemisen ja itsenäisen käyttöönoton malleista. 

Taloushallinto kannattaa aina pitää samassa järjestelmässä ERPin kanssa. Tällöin myös tilitoimistolla on mahdollisuus toimia todellisena lisäarvoa tuottavana kumppanina yritykselle.

”Odoota käyttävän yrityksen kannattaa valita kirjanpitäjä tilitoimistosta, joka jo osaa käyttää järjestelmää”

Siksi Odoota käyttävän yrityksen kannattaa valita kirjanpitäjä tilitoimistosta, joka jo osaa käyttää järjestelmää.

Yrityksen kannattaa antaa mahdollisimman monelle henkilökunnan edustajalle mahdollisuus osallistua koulutukseen ja osallistaa eri prosesseista vastaavat henkilöt tekemään käyttöönottoon liittyviä käytännön tehtäviä jo intensiivijakson aikana. SprintIT Odoo Startti -asiakkaille lisäosallistujista ei veloiteta ylimääräistä.

Mitä enemmän on mahdollista varata aikaa käyttöönotolle intensiivijakson aikana, sitä sujuvammin ja nopeammin saa kaiken hyödyn irti Odoosta. Yritysten kannattaa pyrkiä tekemään kaikki tehtävät suunnitellussa aikataulussa, kysyä, kysyä, kysyä ja olla aktiivinen.

Miten SprintIT Odoo Startti -konsepti tulee kehittymään tulevaisuudessa?

Valmistelemme lisää toimialakohtaisia käyttöönottopaketteja, ja laajennamme koulutuksia ja materiaaleja useampiin moduuleihin, kuten verkkosivuihin, verkkokauppaan, tapahtumiin ja niin edelleen. Tarjoamme myös jatkokursseja Odoon perusteiden läpikäyneille.

Loppuun terveiset lukijoille / asiakkaille? 

Kaikenkokoisten yritysten on mahdollista digitalisoida tekemistään. Älä usko, että ERPit ovat vain isojen korporaatioiden käden ulottuvilla.

Digitalisointi tehostaa resurssien käyttöä, vähentää virheitä ja jättää aikaa yrityksen ydintekemiselle, erityisesti pienissä yrityksissä, koska henkilökuntaa on rajallisesti.

Odoossa on varsin kattavat vakio-ominaisuudet valtaosalle pienistä yrityksistä. Mikäli yrityksellä on paljon aivan erityisiä yrityskohtaisia räätälöintitarpeita, Odoo todennäköisesti taipuu niihinkin. SprintIT auttaa tässäkin!

SprintIT:llä on Pohjoismaiden vahvin osaaminen onnistuneissa Odoon käyttöönotoissa ja vankka osaaminen yrityskohtaisessa kehittämisessä. Mikäli vakio-Odoon toiminnallisuudet eivät riitä, annamme mielellämme myös tarjouksen projektista, jossa Odoo jumpataan yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

 

SprintIT:n verkkosivut

SprintIT Odoo Startin verkkosivu

SprintIT:n Ite wiki -profiili

 

Lisää aiheesta:

 

Yhden ohjelmiston taktiikalla nopeampaa reagointikykyä päätöksentekoon

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto – Miten valita oikea strategia?