Marraskuun lopulla kuudetta kertaa järjestetty NetSuite Day -tapahtuma nosti nimensä mukaisesti valokeilaan NetSuite-järjestelmän mahdollisuudet. Starian isännöimä tapahtuma huipentui paneelikeskusteluun, jonka aikana kolmen kovassa kasvussa olevan unicorn-yrityksen edustajat kertoivat kokemuksiaan NetSuitesta. 

Keskustelijoiksi olivat saapuneet second hand -kauppapaikastaan tunnetun Vintedin Senior Director of Finance Marija Buivydaitė, päivittäistavaran verkkokauppa Rohlik Groupin Finance Transformation Manager Lukáš Zmátlík ja marraskuussa noin 7 miljardilla eurolla myydyn Woltin Financial Systems Manager Vincent Pakkala. Yhteistä kaikille kolmelle yritykselle on toiminta useissa eri maissa. Tällä hetkellä Wolt toimii 24, Vinted 14 ja Rohlik 4 maassa. Jokaisella on tarkoituksena myös laajentua uusille markkinoille.

Kasvutahdin skaalasta sai kuvaa Buivydaitėn kertoessa, että itse asiassa Vinted on nykyisin jo kolminkertainen unicorn-yritys. Se saavutti unicorn-statuksen (yli miljardin arvon) vuonna 2019. Vinted on siis kolminkertaistanut arvonsa vain parissa vuodessa.

Maailmanvalloitus ei tietenkään tapahdu sormia napsauttamalla. Panelisteilta kysyttiinkin, mikä on isoin haaste uusille markkinoille mentäessä. Pakkala mainitsi tässä yhteydessä taustatyön tekemisen: paikallisen liiketoimintaympäristön ymmärtämiseksi täytyy tehdä huolellista tutkimusta ja kartuttaa ymmärrystä. Rohlikin isoimmat haasteet löytyivät sitä vastoin logistiikan puolelta.

– Sopivien varastojen löytäminen on yrityksellemme haastavaa, sillä tarvitsemme isoja varastotiloja Euroopan suurissa kaupungeissa, Zmátlík vastasi.

Aiemmin tänä vuonna Pohjois-Amerikkaan laajentunut Vinted on puolestaan saanut kokea EU:n ulkopuolelle ulottuvan liiketoiminnan kiemurat.

– Lanseerasimme toiminnan Kanadassa, jossa esimerkiksi verotus on erilaista, Buivydaitė kertoi.

Joustavuus, käyttökokemus ja hinnoittelu ratkaisivat

Laajentumishaluisella yrityksellä on oltava helposti integroitavissa oleva liiketoiminta-alusta, joka kykenee vastaamaan paikallisiin viranomaisvaatimuksiin. Jokainen panelisti koki NetSuiten tukeneen kansainvälistymistä hienosti.

Zmátlík pääsi valottamaan yleisölle syitä, joiden vuoksi Rohlikilla päädyttiin valitsemaan toiminnanohjausjärjestelmäksi juuri NetSuite. Vaikka järjestelmän implementointi on vielä kesken, vaikutti hän jo nyt tyytyväiseltä päätökseen.

– Ratkaisevaa oli muun muassa järjestelmän joustavuus ja mahdollisuus kustomointiin. NetSuitessa oli myös mielestämme kirkkaasti paras käyttökokemus ja design, ja lisäksi sekä käyttöönoton että käytön kustannukset olivat meidän kannaltamme parhaat, hän perusteli.

 

NetSuite Dayn paneelikeskusteluun osallistuivat Woltin Vincent Pakkala (toinen vasemmalta), Rohlikin Lukáš Zmátlík (toinen oikealta) ja Vintedin Marija Buivydaitė. Keskustelun juonsi Starian Robin Kurtén (vasemmalla).

 

Woltilla NetSuiten käyttöönotto tapahtui alkuvuodesta 2019. Pakkala kertoi, että muutoksen jälkeen yritys pääsi eroon raskaasta Excel-raportoinnista.

– Aiemmin eri maissa oli käytössä eri järjestelmiä, joten raportointia tehtiin Excelillä. Nyt kaikki päätöksentekoon tarvittava tieto on yhdessä tietokannassa, hän sanoi.

Kun toiminnan pohjana on riittävän joustava järjestelmä, sen päälle on helppo rakentaa uusia ominaisuuksia tiedon määrä kasvaessa ja liiketoiminnan kehittyessä.”

Kolmikosta pisimpään NetSuitea käyttänyt Pakkala tunnisti myös Zmátlíkin mainitsemia ominaisuuksia. Hänen mielestään NetSuiten merkittävin hyöty on juuri sen joustavuus.

– On vaikeaa tietää, missä yritys on parin vuoden päästä, sillä yllätyksiä tulee aina. Kun toiminnan pohjana on riittävän joustava järjestelmä, sen päälle on helppo rakentaa uusia ominaisuuksia tiedon määrä kasvaessa ja liiketoiminnan kehittyessä, Pakkala kertoi.

“Käyttöönottoprojektissa täytyy priorisoida”

Keskustelun aikana kävi ilmi se, miten arvokkaita sijoittajat ovat kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle. Vintedin Buivydaitė kertoi yrityksen kamppailleen erityisesti vuonna 2016, kun Saksan markkinoilta ei saavutettu haluttuja tuloksia. 

– Yrityksemme johto on aina etsinyt sijoittajia, jotka ovat asioista kanssamme samaa mieltä. Kun meillä oli vaikeuksia Saksan markkinoilla, sijoittajat antoivat hyviä neuvoja ja konsultaatiota, hän sanoi.

Keskustelua juontanut Starian Robin Kurtén arveli, että sijoittajilla on vaikutusta liiketoiminta-alustan valinnassa, sillä sijoittajien mukaantulo tarkoittaa tiiviimmällä syklillä tehtävää raportointia. Panelistit allekirjoittivat näkemyksen. 

– Kuulimme sijoittajien neuvoja toiminnanohjausjärjestelmän valinnan yhteydessä. Heidän portfolionsa sisälsi yrityksiä, jotka käyttivät NetSuitea. Lisäksi datan käsittelyn ja raportoinnin nopeus on kriittistä hyvien kumppanuuksien säilyttämiseksi. Nopean päätöksenteon mahdollistaminen on tärkeää, Zmátlík totesi.

Nopean päätöksenteon mahdollistaminen on tärkeää.”

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on iso projekti. Keskustelun päätteeksi panelistit kertoivat näkemyksensä siihen, miten se saatetaan onnistuneesti maaliin. 

– Rohlikilla implementointia tekee siihen erikseen nimetty tiimi, jonka ainoa tehtävä on viedä läpi käyttöönottoprojekti. Muita päivittäisiä työtehtäviä ei ole, mikä on hyvä, sillä en usko, että pystyisimme viemään projektia eteenpäin muiden töiden ohella, Zmátlík aloitti.

Buivydaitėn tilanne oli aluksi hyvin erilainen. Hän oli vastuussa käyttöönottoprojektista sen alkaessa Vintedillä, ja se oli hänelle yksi lisätyö muiden tehtävien rinnalla. Myöhemmin tilanne muuttui, kun Vinted nimesi käyttöönottoon mukaan Buivydaitėn kollegan, joka keskittyi ainoastaan NetSuiteen.

– Erillinen käyttöönottotiimi on minunkin mielestäni avaintekijä, Buivydaitė komppasi Zmátlíkin näkemystä.

Pakkala kertoi, että Woltilla oli resursoituna ihmisiä, jotka käyttöönoton aikana testasivat muutoksia ja etsivät kehitettäviä asioita. Kovan kasvun keskellä yritys on löytänyt oman strategiansa käyttöönottoprojekteihin.

– Käyttöönottoprojekteissa täytyy priorisoida ja osata löytää tasapaino asioiden välille, sillä projekti ja sen tavoitteet saattavat muuttua matkalla monestikin. Tärkeintä on päästä edes suurin piirtein alkuperäiseen tavoitteeseen, Pakkala totesi.

 

Lisätietoa NetSuitesta ja Starian muusta tarjonnasta löydät yrityksen Ite wiki -profiilista ja verkkosivuilta.

Kuvat: Staria