Ohjelmointiin liittyviin keskusteluihin keskittyvä Stack Overflow -verkkosivusto keräsi jälleen kesällä it-ammattilaisten ja harrastelijoiden mielipiteet alalla hyödynnetyistä teknologioista ja toimialan nykytilasta. Developer Survey 2021 -kyselytutkimukseen osallistui yli 80 000 koodaria ympäri maailmaa. Uutisoimme jo aiemmin saman tutkimuksen tuloksista suosituimpiin web-sovelluskehyksiin ja kirjastoihin liittyen.

Työssä käytettävät teknologiat eivät aina ole niitä, joiden parissa mieluiten työskentelisi. Yksi tutkimuksen kysymyksistä kartoittikin sitä, millä ohjelmointikielillä vastaajat haluaisivat seuraavan vuoden aikana työskennellä.

Jo viidettä kertaa peräkkäin kärkeen nousi monipuolisesti ohjelmointiin ja data-analytiikkaan soveltuva Python. Seuraavina olivat TypeScript ja Javascript, ja viiden kärjen täydensivät Googlen kehittämä Go sekä Rust. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu kyselyyn osallistuneiden vastaajien nimeämä kymmenen kärki. Kuudennelta sijalta löytyvä node.js ei yleensä ole itsessään määritelty ohjelmointikieleksi, mutta se on mukana alkuperäisessä taulukossa, joten otimme sen myös tähän mukaan. Prosenttiosuudet on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuuteen.

 

Stack Overflow’n Developer Survey 2021 -kyselyyn osallistuneista lähes joka viides haluaisi päästä tekemään Python-koodia.

Suurin osa työskentelee kokoaikaisesti

Eniten kyselyyn osallistuttiin Yhdysvalloista, josta tuli noin 18 prosenttia vastaajista. Lähes 13 prosenttia oli Intiasta, ja eurooppalaisia vastaajia oli eniten Saksasta, Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista sekä Ranskasta. Suomesta osallistui 528 vastaajaa.

Vastaukset osoittavat, että pandemiasta huolimatta koodareille riittää töitä kaikkialla maailmassa. Edellisvuoteen verrattuna kokoaikaisesti työskentelevien vastaajien osuus oli kuitenkin laskenut kahdella prosenttiyksiköllä 81 prosenttiin. Vastanneista opiskelijoista kokoaikaisesti työskenteli noin 14 prosenttia. Vain 3,5 prosenttia vastaajista kertoi olevansa työttömänä ja aktiivisessa työnhaussa.

Reilut 40 prosenttia vastaajista kertoi työskentelevänsä pienessä tai keskisuuressa yrityksessä, joka työllistää korkeintaan 99 henkeä. Freelancereiden määrä oli puolestaan vuoden aikana noussut 6,5 prosenttiin.

 

Löydät Ite wikistä it- ja ohjelmistoalan yritykset liiketoiminnan kehityskumppaniksi. Klikkaa teknologian nimeä ja tutustu sillä kehitystä tekeviin yrityksiin.

  1. Python 2. JavaScript 3. Java 4. C# 5. C++

 

Kuva: Unsplash