Ohjelmointiin liittyvistä keskusteluista tunnettu verkkosivusto Stack Overflow julkaisi hiljattain vuosittaisen kyselytutkimuksensa tulokset. Developer Survey 2021 -tutkimus syventyi kartoittamaan sekä ohjelmistokehittäjien käyttämiä teknologioita että työelämää, erityisesti siinä koronan aikana tapahtuneita muutoksia. 

Kyselytutkimukseen osallistui yli 80 000 vastaajaa, joista reilut 500 oli Suomesta. Eniten vastauksia saapui Yhdysvalloista, Intiasta ja Saksasta. 

Vastaajat pääsivät kertomaan muun muassa eniten käyttämänsä web-sovelluskehykset ja kirjastot. Tätä artikkelia varten kartoitettiin ammattikseen koodaavien vastaajien näkemykset. Heitä oli yhteensä hieman alle 50 000. 

Ammattilaisista noin 41 prosenttia kertoi käyttävänsä web-sovelluskehityksessä React.js:ää. Listan toisena on jQuery, jota käyttää 35 prosenttia vastaajista. Molemmat ovat JavaScript-kirjastoja. Kolmannen sijan TypeScript-pohjaista Angularia hyödyntää noin 26 prosenttia vastaajista.

Seuraavaan taulukkoon on koottu tutkimuksen kaksitoista käytetyintä web-sovelluskehystä ja kirjastoa.

 

Stack Overflow’n kyselytutkimukseen osallistuneet kertoivat muun muassa sen, mitä web-sovelluskehyksiä ja kirjastoja he käyttävät säännöllisesti työssään. Taulukossa on esitetty tutkimukseen osallistuneiden it-ammattilaisten näkemys.

 

Haluatko tietää, millaisia toteutuksia käytetyimmillä web-sovelluskehyksillä ja kirjastoilla on Suomessa tehty? Klikkaamalla teknologian nimeä, löydät siihen liittyvät referenssit Ite wikin referenssihausta.

  1. React 2. Angular 3. Django 4. Laravel

 

Kansikuva: Unsplash