Kuusi pohjoismaista talousjohtajaa oli jälleen saanut kutsun keskustelemaan tämän hetken ajankohtaisimmista taloushallinnon kysymyksistä, kun Nordic Leaders Circle -tapahtumasarja sai jatkoa maaliskuun puolivälissä. 

Pandemian takia virtuaalisesti käytyä keskustelua johti toimittaja Peter Nyman ja kommentaattorin paikalla istui Belgiasta käsin Baswaren Global Business Advisor Maarten Laukens. Panelisteina mukana olivat Thomas Johansen (CFO, Netcompany, Tanska), Ida Rød Fredriksen (CFO&COO, Olav Thon Gruppen, Norja), Juha Kauppinen (CFO&COO, Sanoma Media, Suomi), Tiia Ranta (CFO, Lantmännen Cerealia, Ruotsi), Fredrik Sträng (Finance Director, E.ON, Ruotsi) ja Karl Orrling (Finance Director, Alfa Laval, Ruotsi).

Data on jo pitkään ollut organisaatioiden kuuma puheenaihe. Tämänkään keskustelun kuulijoille ei jäänyt epäselväksi se, mihin suuntaan moderni taloushallinto pyrkii kehittymään: suunta on kohti datavetoisuutta. 

Kaikki kuusi talousjohtajaa ovat yhtä mieltä siitä, että talousorganisaation rooli on viime vuosina muuttunut entistä proaktiivisemmaksi. Sen seurauksena taloushallinto on alkanut vahvemmin tukemaan myös yrityksen eri liiketoimintayksiköiden strategista työtä. Tänä päivänä talousjohtajat ja yhä enemmän myös business controllerit tarkastelevat liiketoimintayksikköjen kannattavuutta, strategisten investointien taustalla vaikuttavia asioita sekä sopimusten ehtoja.

Panelistit kertovat, että strategisten kysymysten parissa työskentelevät siis ennen kaikkea ne henkilöt, joiden työnkuvassa analytiikka on vahvasti läsnä. Kauppinen kuitenkin harmittelee ajan asettavan omat rajoitteensa sille, mihin kaikkeen business controller lopulta venyy.

– Taloushallinnossa on pakollisia operationaalisia töitä, kuten kirjanpito, joiden lisäksi monella business controllerilla menee edelleen turhan paljon aikaa analyysien ja raporttien tekemiseen. Tämä on pois strategisten kysymysten käsittelystä, hän huomauttaa.

Keskustelijat tietävät digitaalisten ratkaisujen olevan väylä työn tehostamiseen ja lisäarvon tuottamiseen myös oman yksikön ulkopuolelle. 

– Jotta talousorganisaatio voi ottaa vahvempaa roolia eri liiketoimintayksiköiden päätöksenteon tukemisessa, ja toimia jopa strategisena kumppanina, täytyy sen ensin yhdenmukaistaa omat prosessinsa ja digitalisoida niitä mahdollisimman laajasti, Sträng sanoo.

Aikaisemmin business controllerin työ oli edellisen kuukauden numeroiden tarkastelua. Nyt siinä korostuu erilaisten järjestelmien haltuunotto sekä kyky löytää dashboardeilta oleellinen tieto ja kehityskohteet.”

Vahva perusta on tärkeä, sillä harvemmin järjestelmiin virtaava data on automaattisesti arvokasta: merkittävimpiin johtopäätöksiin päästään käsiksi vasta tiettyjen työvaiheiden jälkeen. Esimerkiksi Fredriksen kertoo määrätietoisesta työstä, jota hänen johtamansa organisaatio on tehnyt siivotessaan olemassa olevasta datasta mahdollisimman laadukasta, ja yhdistääkseen eri järjestelmien tuottamaa dataa toisiinsa.

Järjestelmien kehittyessä ja automaation lisääntyessä business controller tarvitseekin ennen kaikkea vahvoja analyyttisiä taitoja.

– Aikaisemmin business controllerin työ oli edellisen kuukauden numeroiden tarkastelua. Nyt siinä korostuu erilaisten järjestelmien haltuunotto sekä kyky löytää dashboardeilta oleellinen tieto ja kehityskohteet, Ranta sanoo.

Lähellä liiketoimintayksikköä

Keskustelua kommentoinut Laukens haluaa tietää, mitä panelistit ajattelevat keskitetystä ja hajautetusta taloushallinnosta. Hän muistuttaa, että viime vuosina moni suuryritys on turvautunut offshoringiin eli siirtänyt taloushallinnon toimintojaan tiettyyn yksikköön yrityksen kotimaan ulkopuolelle.

Näin on toimittu muun muassa Alfa Lavalilla, jossa toistuvat taloushallinnon perustyöt tehdään keskitetysti palvelukeskuksessa. Orrlingin mielestä se on edistänyt myös prosessien automatisointia, kun muutoksia ei tarvitse ajaa läpi kaikissa yksiköissä erikseen. Muutoin kymmenissä maissa ympäri maailmaa toimiva yhtiö on hajauttanut taloushallinnon toiminnot, mikä on Orrlingin mielestä antanut business controllereille paremmat valmiudet strategisena kumppanina toimimiseen.

– Kun business controller on lähellä liiketoimintayksikköä, lisäarvoa syntyy varmemmin. Asiakaspolussa on vaihe, jossa taloushallinto näyttelee tärkeää roolia, joten yksikön johtajalle on arvokasta saada pitää business controller lähellään, Orrling perustelee.

 

Nordic Leaders Circle kokosi yhteen kuusi pohjoismaista talousjohtajaa. Peter Nymanin ja Maarten Laukensin johdolla keskusteltiin talousorganisaation roolista liiketoimintayksikköjen strategisena kumppanina.

 

Offshoringilla tavoitellaan ennen kaikkea toiminnan tehostamista, kustannusten leikkaamista ja parempaa kilpailukykyä. Myös E.ON:lla osa taloushallinnon toiminnoista on keskitetty Romaniaan. Muutosmatkan varrella Sträng on oppinut arvokkaita asioita offshoringin onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.

– Offshoring onnistuu vasta, kun prosessi on täysin standardoitu. Kyseessä ei ole silmänräpäyksestä tapahtuva muutos, vaan onnistuminen vaatii määrätietoista johtamista ja aikaa, hän neuvoo.

Työnteon malli muuttui pysyvästi

Oman mausteensa talousorganisaation muuttuvaan rooliin on tuonut nyt vuoden verran jatkunut etätyöskentely. Sträng on ainoa, jonka organisaatiossa etätyöt olivat normaali toimintamalli jo ennen pandemiaa. Muutkin ovat vuoden aikana saaneet todisteita siitä, että etänä on mahdollista päästä samoihin tuloksiin kuin kasvokkain.

– Ennen pandemiaa minulle kertyi 80-100 matkustuspäivää vuodessa. Maaliskuun 2020 jälkeen olen matkustanut kaksi kertaa. Vielä on vaikea arvioida sitä, kuinka paljon työnteon malli kokonaisuudessaan muuttuu, mutta esimerkiksi myyntityö on sujunut edelleen hyvin. Pandemian päätyttyä jatkamme erilaisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä, mutta edelleen tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia asiakkaiden ja sijoittajien kanssa, Johansen sanoo.

Kauppinen kertoo, että Sanoma Medialla on jo tehty päätös pysyvään hybridimallin siirtymisestä. Hänen mukaansa henkilöstölle tullaan jatkossakin tarjoamaan mahdollisuus säännölliseen etätyöskentelyyn. 

Etänä voidaan tehdä paljon asioita, mutta vahvan ja yhteisöllisen työskentelykulttuurin luominen onnistuu paremmin, jos tapaamme työtovereita säännöllisesti myös kasvokkain.”

Jonkinlainen hybridimalli tuntuu olevan myös muiden keskustelijoiden mieleen. Kotitoimistoissa istuminen on osoittanut ihmisen olevan sen verran sosiaalinen, etteivät virtuaaliset aamukahvituokiot täysin korvaa aitoja kohtaamisia työpaikan käytävillä. 

– Nyt on tärkeää pohtia, miten luomme ilmapiirin, joka saa ihmiset haluamaan takaisin toimistolle. Etänä voidaan tehdä paljon asioita, mutta vahvan ja yhteisöllisen työskentelykulttuurin luominen onnistuu paremmin, jos tapaamme työtovereita säännöllisesti myös kasvokkain, Orrling pohtii

Myös Fredriksen on vahvasti sitä mieltä, että toimistopäiviä tarvitaan jatkossakin. Hän sanoo monen jo kaipaavan yhdessä innovointia ja valkotaulujen ääressä pidettyjä workshopeja. Myös uusien työntekijöiden perehdyttäminen on ollut pandemia-aikana osin haasteellista.

– Yrityksellä on oltava todella hyvä suunnitelma siitä, miten etätyön aikana uudet työntekijät saadaan sisäistämään työkulttuuri ja standardit, Fredriksen sanoo.

Tilaisuuden päätteeksi Nymanilla on vielä yksi kinkkinen kysymys. Hän haluaa tietää, minkä neuvon panelistit antaisivat 85 vuoden iässä omalle lapsenlapselleen, joka on siirtymässä CFO:n rooliin.

– Be aware eli pyri varautumaan siihen, mitä mahdollisesti on edessä, Ranta heittää.

– Ole utelias, Fredriksen jatkaa.

Orrling epäilee oman neuvonsa olevan tulevaisuudessa itsestäänselvyys, sillä sitä se alkaa olla jo nykypäivänäkin.

– Opettele koodaamaan, hän sanoo.

 

Integraatiot ja data-analytiikan kehittäminen ovat tänä vuonna agendalla myös Talouden ja digitalisaation tila 2021 -kyselytutkimukseen osallistuneissa suomalaisyrityksissä. Tutustu koosteartikkeliin, jossa kerromme Ite wikin ja Baswaren toteuttaman tutkimuksen tärkeimmistä tuloksista yritysten taloustilanteeseen, liiketoimintaprosessien digitalisointiin ja etätyöskentelyn vaikutuksiin liittyen.

 

Baswaren Ite wiki -profiili
Baswaren verkkosivut

Kuvat: kuvakaappauksia