Sain alkuvuodesta muistutuksen ajantasaisten tuotetietojen tärkeydestä ostaessani verkkokaupasta verhot. Tuotekuvan ja -kuvauksen perusteella arvioin niiden värin sopivan sisustukseen mainiosti. Kun verhot lopulta saapuivat, hämmennys oli suuri. Paketista paljastui aivan toinen vihreän sävy kuin tuotetiedoissa oli annettu ymmärtää. Hetkellisen harmituksen jälkeen ripustin verhot paikoilleen vannoen, että seuraavalla kerralla tilaan tekstiilit jostain muualta.

Kaltaisiani verkko-ostoksilla pettyneitä lohduttanee tieto siitä, että suomalaiset yritykset ymmärtävät koko ajan paremmin tuotetietojen merkityksen asiakkaan ostopäätöksen taustalla. Tuotetiedonhallinnan ja julkaisuautomaation ohjelmistoja kehittävän Canterin teettämään Tuotetiedonhallinta Suomessa 2021 -tutkimukseen osallistuneista jopa 76 prosenttia kertoi pitävänsä tuotetietojen ja -sisältöjen roolia ostopäätöksen hetkellä suurena.

Canterin myynnistä ja markkinoinnista vastaava Minna Andersson kertoo, että kyseessä on ensimmäinen mittavasti tuotetiedonhallinnan tilaa Suomessa kartoittanut tutkimus. Siihen osallistui 103 pääosin yritysten ylimmässä johdossa, markkinoinnissa ja viestinnässä, tuoteorganisaatiossa, liiketoiminnan kehityksessä tai it-organisaatiossa työskentelevää henkilöä. Suurin osa vastaajista edusti vähittäis- ja tukkukaupan alan tai valmistavan teollisuuden yritystä. Tutkimuksen päätulokset kuultiin tammikuun lopulla järjestetyssä webinaarissa.

Tuotetiedon laadussa parannettavaa

Korona-aika siirsi myynnin kivijalkakaupoista ja kasvokkain tapahtuvista kohtaamisista digitaalisille alustoille, ja verkkokaupan uskotaan kasvavan kohisten myös lähivuosina. 

Yritykset arvioivat verkkomyynnin kaksinkertaistuvan seuraavien parin vuoden aikana riippumatta siitä, minkä kokoinen yritys on kyseessä. Moni vastaaja uskoikin verkkokaupan, applikaatioiden ja verkkosivujen lisäävän merkitystään lähivuosina. Lisäksi reilu kolmannes vastaajista oli kiinnostunut kolmannen osapuolen, kuten Amazonin, tarjoamasta markkinapaikasta, strateginen tutkimuskonsultti Panu Erola tutkimuksen toteuttaneesta tutkimustoimisto Vastakaiku Oy:stä kertoo.

Vastauksista ilmeni, että koronan aikana kilpailukyky on parantunut erityisesti niillä yrityksillä, joilla on käytössä keskitetty tuotetiedonhallinnan ratkaisu eli PIM-ohjelmisto. Keskitettyä tuotetiedonhallintaa pidettiin myös yleisesti hyvin kriittisenä tekijänä yrityksen menestymisen kannalta. Tätä mieltä oli 84 prosenttia kaikista vastaajista.

Yritykset arvioivat verkkomyynnin kaksinkertaistuvan seuraavien parin vuoden aikana riippumatta siitä, minkä kokoinen yritys on kyseessä.”

Andersson muistuttaa, että ostokokemus on paljon muutakin kuin tuotteen käyttö. Siksi tuotetietojen tulisi olla yhtenäiset kaikissa kanavissa, joissa asiakas voi tuotteeseen tutustua.

PIM tulee kuvaan silloin, kun halutaan tarjota yhtenäinen tuotekokemus. On tyypillistä, että yrityksessä eri ihmiset vastaavat sosiaalisen median sisällöistä, tarjousten tekemisestä ja käyttöohjeiden kirjoittamisesta. Jos ei ole luotu yhtenäistä tapaa siihen, miten tuotteista kommunikoidaan eri kanavissa ja tuotetiedot tulevat monesta eri lähteestä, on yhtenäisen tuotekokemuksen luominen haastavaa, hän sanoo.

Vasta 34 prosenttia tutkimukseen vastanneista oli tyytyväisiä oman yrityksensä nykyiseen tuotetiedon laatuun. Canterin toimitusjohtaja Patrik Palatz sanoo, että ongelmat ovat yleisiä etenkin niissä yrityksissä, joissa ei vielä käytetä PIM-ohjelmistoa.

Jos yrityksellä ei ole keskitettyä tuotetiedonhallintaa, yleisimmät haasteet ovat tiedon hajanaisuus, manuaalisen työn suuri määrä, tuotetietojen ylläpitämisen hankaluus ja konkreettiset virheet, Palatz luettelee.

Hän peräänkuuluttaa ylimmän johdon merkitystä muutoksen aikaansaamiseksi. Siellä vaikuttavien henkilöiden on ensin ymmärrettävä, miten kokonaisvaltaisesta asiasta tuotetiedonhallinnassa on kyse. 

– Lopulta kaikki kulminoituu läpinäkyvyyteen ja yhteispeliin, joka ulottuu organisaation seinien sisäpuolelta aina kumppaniverkostoon ja toimitusketjuun asti, Palatz jatkaa.

Nousevat teknologiat kiinnostavat

PIM-ohjelmistoa käyttävissä yrityksissä lähiaikojen suurimmat kehitystarpeet liittyvät integraatioihin ja rajapintojen hyödyntämiseen tiedon jakamisessa. Lisäksi moni pyrkii jatkossa tuottamaan tuotetietoja rikastavia sisältöjä digitaalisiin kanaviin.

Myös tekoälyllä uskotaan olevan paljon valjastamatonta potentiaalia. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä vain 3 prosenttia hyödyntää tekoälyä jo nyt tuotetiedonhallinnassa, mutta ison muutoksen voi odottaa käynnistyvän lähivuosina. 41 prosenttia vastaajista uskoi, että kahden vuoden päästä tekoälyä käytetään nykyistä enemmän. 

 

Erityisesti chatbotit kiinnostavat tutkimukseen osallistuneita yrityksiä. Kuva: Tuotetiedonhallinta Suomessa 2021 -tutkimus/Canter

 

Nousevista teknologioista erityisesti chatbottien, kuvantunnistuksen ja VR/AR-teknologioiden hyödyntäminen ostokokemuksen parantamiseksi kiinnostavat yrityksiä. Erolan mukaan nekin yritykset, jotka olivat aiemmin kuvitelleet teknologioiden hyödyntämisen olevan kaukaista tulevaisuutta, ovat nyt kääntämässä kelkkaansa.

Webinaarin lopuksi Palatzilta kysytään, miten yritys voi varmistaa valitsevansa oikean PIM-ohjelmiston?

– Kaikki alkaa tarpeen määrittelystä. Organisaation on ensin ymmärrettävä, missä parhaillaan mennään ja mitä jatkossa halutaan saavuttaa. Toimittajavalinnassa neuvoisin kiinnittämään huomiota siihen, että yritys valitsee itselleen kulttuurisesti sopivan toimittajan. Olen nähnyt ikäviä esimerkkejä, joissa toimittava taho on esimerkiksi liian suuri pienelle asiakkaalle. Asiakkaan on oltava mielenkiintoinen myös toimittajan näkökulmasta. Lisäksi kehottaisin kiinnittämään huomiota referensseihin. Toimittajalla tulee olla kokemusta yrityksenne toimialalta, hän neuvoo.

Voit ladata Tuotetiedonhallinta Suomessa 2021 -tutkimusraportin täällä.

 

Canterin Ite wiki -profiili

Canterin verkkosivut