It-konsultti ei välttämättä tarvitse taakseen kymmenien vuosien työkokemusta, sanoo Edgar Alatalo, jonka ura it-alalla on kestänyt vasta reilut kolme vuotta. Maaliskuussa Teamitin vahvuudessa aloittanut nuori osaaja on viime kuukaudet työskennellyt koodaavana Scrum Masterina Kelan toimeksiannossa.

It-konsulttien työtehtävät vaihtelevat laidasta laitaan ja osalla työ painottuu vahvemmin strategian luomiseen, jolloin pidemmästä työhistoriasta voi olla hyötyä. Teamitillä konsulttien työtehtävät vaihtelevat laajasti, sisältäen myös puhdasta asiakkaan tuotekehitystä – eli Teamitin konsultit tekevät paljon puhdasta softakehitystä ja testaustyötä, Alatalo taustoittaa.

Kaikki it-konsultit eivät ole samasta puusta veistettyjä, mutta Alatalo epäilee, että heistä parhaiten menestyviä yhdistävät tietyt ominaisuudet. Ennen kaikkea hän painottaa sopeutumiskykyä.

Työ on pitkälti ihmisten kuuntelemista ja juttelemista heidän kanssaan.”

Koska projektit vaihtuvat säännöllisesti, on it-konsultin sopeuduttava työskentelyyn erilaisten ihmisten kanssa. Scrum Master toimii kehittäjien ja liiketoiminnan välimaastossa, joten tehtävän hoitaminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja.

– Työ on pitkälti ihmisten kuuntelemista ja juttelemista heidän kanssaan. Siinä korostuvat omatoimisuus ja kyky lähteä nopeasti ratkomaan esille nousevia ongelmia.

It-konsultti tuo mukanaan uuden silmäparin

Alatalo muistelee alkuvuotta, jolloin rekrytointiprosessi Teamitin kanssa oli käynnissä. Hän kokee, että yritys halusi varmistaa saavansa joukkoonsa riittävillä sosiaalisilla taidoilla varustetun tekijän. 

– Konsultin pitää pystyä kommunikoimaan selkeästi ja avoimesti myös negatiivisista asioista. Mielestäni Teamitin rekrytointiprosessissa sosiaalisiin taitoihin kiinnitettiin vähintään yhtä paljon huomiota kuin tekniseen osaamiseen.

 

Edgar Alatalo

 

Ennen Teamitille siirtymistään Alatalo ehti työskennellä pari vuotta CGI:llä julkishallinnon erilaisissa projekteissa, joiden aikana hän sai ensikosketuksensa myös Scrum Masterin rooliin. 

– Scrum Masterin mukana asiakas saa arvokkaan silmäparin, joka auttaa näkemään asioita uudella tavalla, hän kiteyttää.

Yleensä kokonaiskuvan haltuunotto vaikeutuu, jos mielenkiinto yritystä ja sen edustamaa alaa kohtaan puuttuu”

Tehtävä helpottuu huomattavasti, kun konsultti on aidosti kiinnostunut organisaatiosta, jonka toimeksiantoon tarttuu. Vielä hedelmällisempiin tuloksiin päästään, jos häneltä löytyy substanssiosaamista sen edustamasta toimialasta.

– It-konsultin täytyy ymmärtää myös asiakkaan liiketoimintaa. Yleensä kokonaiskuvan haltuunotto vaikeutuu, jos mielenkiinto yritystä ja sen edustamaa alaa kohtaan puuttuu, Alatalo sanoo.

Syntyvä lisäarvo on työvuosia tärkeämpää

Entä miten Alatalo neuvoisi muita uransa alkutaipaleella olevia ohjelmistokehittäjiä, joita it-konsultin työ on alkanut kiinnostaa, mutta tech stack ei ole vielä kokeneiden konkareiden tasolla?

Hän muistuttaa, että teknologiat kehittyvät koko ajan, joten senior-konsultitkin joutuvat jatkuvasti päivittämään osaamistaan joko työn kautta tai omatoimisesti vapaa-ajalla. Siksi teknisesti täysin valmista it-konsulttia tuskin on olemassakaan.

Alatalo kuitenkin tunnustaa, että konsultti tarvitsee vahvaa osaamista ainakin muutamasta teknologista, sillä oma ammattitaito on pystyttävä myymään asiakkaalle. Muuten nuori osaaja pärjää pitkälle, jos häneltä löytyy kyky soveltaa aiemmin oppimaansa toimeksiannoissaan.

– Konsultiksi kannattaa siirtyä siinä vaiheessa, kun on alkanut muodostua selkeä ydinosaaminen, jonka kautta asiakkaalle pystyy tuomaan lisäarvoa. Kokemusta ei välttämättä mitata vuosissa, mutta lyhyenkin uran aikana saatuja oppeja on pystyttävä hyödyntämään toimeksiannoissa. Oppi voi olla teknologiaosaamista tai jotain muuta tekniseen alaan liittyvää. Omalla kohdallani ratkaisevaa oli se, että olin jo aiemmin toiminut Scrum Masterina. 

 

Teamitin Ite wiki -profiili

Teamitin verkkosivut