Oululainen sovelluskehitystä tarjoava Tecinspire on kolminkertaistanut liikevaihtonsa jokaisen tilikautensa aikana. Yrityksen toinen perustajajäsen ja toimitusjohtaja Teemu Kivioja kertoo kasvun perustuvan yhteen asiaan: asiakastyytyväisyyteen.

– Sata prosenttia asiakkaistamme suosittelee palvelujamme. Myynti sujuu automaattisesti, kun olemme tehneet työt kunnolla ja asiakkaamme ovat tyytyväisiä. Meidän ei tarvitse tehdä ollenkaan kylmäpuheluita tai -sähköposteja, vaan uudet asiakkaat ottavat itse meihin yhteyttä, hän sanoo. 

Tecinspire on kasannut kaikki saamansa asiakaspalautteet verkkosivuilleen. Kiviojan mukaan yritys hyödyntää hyvää palautetta aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa tapahtuvassa myynnissä ja markkinoinnissa.

Tässä haastattelussa Kivioja on lupautunut paljastamaan viisi parasta vinkkiään huippuluokan asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi.

1.Huolehdi omien työntekijöidesi työtyytyväisyydestä

Kiviojan mukaan työssään viihtyvät ammattilaiset tekevät laadukkaampaa jälkeä ja huolehtivat aidosti asiakkaistaan. Siksi hän kehottaa kaikkia yrittäjiä kiinnittämään huomiota työympäristön perusasioihin.

– Oikea roolitus, selkeä vastuunjako, avoimuus, edut ja kunnon työvälineet ovat hyviä lähtökohtia henkilöstötyytyväisyyteen, hän sanoo.

Tecinspiressä vastuun mukana tulee myös vapaus valita omat työaikansa, eikä kelloon tuijoteta.

-Työt voi tehdä konttoriaikana tai ilta-aikaan, pääasia on, että hommat hoituvat.

2.Minimoi byrokratia ja keskity lisäarvon tuottamiseen

Kivioja sanoo, että selkeät roolit, prosessit ja vastuut auttavat tuottamaan enemmän lisäarvoa asiakkaalle. Leanin oppien mukaisesti kaikki hukka eli tuottamaton työ pitäisi pystyä minimoimaan.

 

Tecinspiren toimitusjohtaja Teemu Kivioja nimeää asiakastyytyväisyyden perustaksi luottamuksen ja säännöllisen yhteydenpidon asiakkaan suuntaan.

 

Monissa nousevissa it-taloissa on luovuttu tiukasta hierarkiasta ja työntekijät osallistuvat aktiivisesti kaikkeen päätöksentekoon. Näin on myös Tecinspirellä.

– Tecinspirellä työntekijät omistavat sata prosenttia yrityksestä. Mukana ei ole ylimääräisiä päättäjiä tai raportointitasoja. Näin voimme kaikki yhdessä keskittyä tuottamaan arvoa asiakkaille.

3.Rakenna luottamusta

Hyvä asiakassuhde nojaa ennen kaikkea osapuolten väliseen luottamukseen. Myös Kivioja nimeää luottamuksen Tecinspiren liiketoiminnan perustaksi. Hän sanoo, että potentiaaliselle asiakkaalle on jo ensimmäisessä tapaamisessa pystyttävä perustelemaan, miksi oma yritys on oikea kumppani. 

Molemminpuolinen luottamus on perusta myös projektin aikaiselle kommunikoinnille ja yhteistyölle.

– Avoimuus, suoruus ja rehellisyys ovat hyviä lähtökohtia luottamukselle. Meidän projekteissa kaikki tuoteoikeudet, mukaan lukien lähdekoodit, kuuluvat aina tilaajalle.

4.Vaadi avointa kommunikointia

Tecinspirellä liputetaan avoimen kommunikoinnin puolesta, eikä projektien aikana ilmenneitä haasteita jätetä roikkumaan.

– Kommunikoimme kaikesta suoraan, avoimesti ja rehellisesti. Myös projektin haasteet tai mahdolliset ongelmat on parempi käsitellä heti, koska ne tulevat joka tapauksessa esiin myöhemmin.

 

Tecinspiren erikoisosaamista ovat web- ja mobiilisovellukset, toiminnanohjausjärjestelmät, IoT-ratkaisut, digitaaliset alustat ja terveysteknologia.

 

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Kivioja ehti tehdä parinkymmenen vuoden työuran isoissa it-taloissa. Hän kertoo Tecinspiren syntyneen ajatuksesta, että it-projektit tulee viedä läpi asiakasta tarkkaan kuunnellen.

Niinpä hän nimeää viidennen vinkkinsä kaikista tärkeimmäksi.

5.Pidä säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen

Kivioja sanoo säännöllisen yhteydenpidon olevan lähtökohta hyvälle asiakastyytyväisyydelle. 

– Monen it-projektin suurin pullonkaula on, ettei asiakasta osallistuteta riittävästi. Jos asiakas on mukana vain projektin alussa ja lopun hyväksymisvaiheessa, mennään melko varmasti metsään.

Tecinspirellä asiakkaiden kanssa pidetään viikoittain palavereja, joissa esitellään edellisen viikon saavutukset, suunnitellaan seuraavan viikon työt sekä seurataan ylätasolla projektin aikataulua.

– Tärkeintä on, että molemmat osapuolet tietävät, miten projekti etenee ja mitä on tulossa. Aivan yhtä tärkeää on myös säännöllisesti kysyä, onko asiakas tyytyväinen projektin etenemiseen vai onko jotain, mitä voidaan tehdä paremmin.

 

Haluatko lukea lisää tecinspireläisten vinkkejä asiakastyytyväisyyden parantamiseen? Tutustu 10 tästävinkkiä täydelliseen asiakastyytyväisyyteen -blogitekstiin yrityksen verkkosivuilla.

 

Tecinspiren Ite wiki -profiili

Tecinspiren verkkosivut