Hankintakonsultti Rubic HR Finland on selvittänyt suomalaisten asiakkuudenhallintajärjestelmien (CRM) toimittajien tulostiedot.

Tuloksista on koostettu raportti, joka sisältää liikevaihtojen ja -liikevoittojen lisäksi mielenkiintoista dataa niistä Google-hauista, joissa hakuterminä on käytetty suosituimpia CRM-järjestelmiä.

Selvityksessä on mukana yli kolmekymmentä CRM-toimittajaa, joiden viimeisimpiä liikevaihtotietoja ja kolmen viime vuoden liikevoittoja vertailtiin keskenään. CRM-toimittajat etsittiin Ite wikin yrityshausta ja niiden taloustiedot saatiin Finder.fi -palvelusta, joka hyödyntää Asiakastiedon toimittamia tulostietoja.

Vertailuun valikoitui mukaan globaalisti merkittävimpien CRM-teknologioiden, Microsoftin, SAPin ja Salesforcen, toimittajia sekä kymmenen omaa teknologiaa toimittavaa yritystä.

 

“Omia CRM-teknologioitaan toimittavat yritykset tekivät tasaisempaa voittoa kuin suurten CRM -järjestelmien toimittajat”

 

Raportista ilmenee, että Microsoft Dynamics 365 -järjestelmän toimittajista parasta tulosta teki norjalaistaustainen, Pohjoismaiden suurimpiin it-yrityksiin lukeutuva Evry. SAP-toimittajien ykkönen oli helsinkiläinen Innomate ja Salesforce-toimittajista parhaiten pärjäsi jyväskyläläinen Ceili.

Omia CRM-teknologioitaan toimittavat yritykset tekivät puolestaan tasaisempaa voittoa kuin suurten, kansainvälisillä markkinoilla toimivien CRM-järjestelmien toimittajat.

 

CRM-järjestelmät muuttuvat monipuolisemmiksi markkinoiden kasvaessa

Rubicin raportissa todetaan, että keskimäärin kaikki vertailussa mukana olleet yritykset tekivät hyvää tulosta, mikä tukee kansainvälistä trendiä CRM-markkinoiden voimakkaasta kasvusta.

Tutkimustuloksista kootussa blogikirjoituksessa Rubicin Antti Halonen arvioi CRM-teknologioiden kokeneen suuria muutoksia, joiden seurauksena niiden toimittajista on tullut kokonaisvaltaisempia liiketoiminnan konsultoijia. Uudet CRM-järjestelmät voivat tuottaa perinteisen asiakkuudenhallinnan lisäksi esimerkiksi markkinointia tukevia työkaluja tai monipuolisia Business Intelligence -toimintoja.

Halonen haastatteli tutkimusta varten myös CRM-kenttää tuntevia tahoja.

Ite wikin Johannes Puro toteaa haastattelussa, että CRM-markkinoilla parhaiten menestyvät hyvin tarkasti erikoistuneet toimittajat. Hänen mukaansa CRM on usein vain osa yrityksen kokonaisohjausta ja valinnoissa onnistuneet asiakasyritykset ovat tunnistaneet juuri heille parhaan teknologian ja kumppanin. Esimerkiksi HubSpotia käyttävien yritysten toiminta perustuu asiakkaiden löytämiseen internetistä. Myyntiprosessiin keskittyvä organisaatio voi puolestaan pyörittää toimintaansa pitkälle Salesforcen avulla.

 

“CRM-markkinoilla parhaiten menestyvät hyvin tarkasti erikoistuneet toimittajat”

 

Hyvän tuloksen tehneen Biit Oy:n toimitusjohtaja Ikla Puustinen puolestaan kommentoi Rubicille, että hyvä CRM huomioi liiketoiminnan eri funktiot omina toimintoinaan. Hänen mukaansa Biitissä keskitytään rakentamaan järjestelmää sen mukaan, mitä myynnin ja markkinoinnin toiminnoissa tapahtuu.

Digital Illustratedin Petri Säkkinen sanoo, ettei CRM-järjestelmää tulisi nähdä enää pelkkänä myynnin ohjausjärjestelmänä, sillä nykyisin se ohjaa kaikkea toimintaa, johon liittyy vuorovaikutus asiakkaan kanssa.

 

Suosituin CRM-järjestelmä Googlessa tehtyjen hakujen perusteella

Rubicin selvitys sisälsi mielenkiintoisen graafiikan, joka kuvasi suosituimman CRM:n Googlessa tehtyjen hakujen perusteella mitattuna.

 

 

Maailmanlaajuisten Google -hakujen määrässä SAP on suosituin CRM -järjestelmä. Lähde: Rubicin selvitys CRM -toimittajien tulostiedoista.

 

Kolmea globaalisti suosituinta CRM-järjestelmää on haettu Googlesta viimeisen vuoden aikana keskenään hyvin samankaltaista trendiä noudattaen. Alkuvuoden paikkeille ajoittuvan notkahduksen jälkeen erityisesti Microsoft Dynamicsin hakumäärät ovat pysytelleet melko tasaisina läpi vuoden.

Silti maailmanlaajuisten Google-hakujen määrässä mitattuna SAP näyttää olevan suosituin CRM-järjestelmä. Salesforce on kuitenkin ollut erityisesti vuoden toisella puoliskolla lähes yhtä käytetty hakutermi.

 

Lue Rubicin blogikirjoitus aiheesta. Sivun lopusta löytyvällä lomakkeella, voit myös tilata maksuttoman selvityksen CRM-toimittajien tulostiedoista.