TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Olemme osa globaalia talousjärjestelmää ja eurooppalaista sisämarkkinaa. Teknologia kehittyy tajuttoman nopeasti ja kaikki digitalisoituu. Ihmisten uudet tavat hyödyntää uutta teknologiaa konkretisoituvat uusissa mobiilipalveluissa. Palveluissa, jotka eivät olleet ennen mahdollisia ja jotka haastavat olemassa olevat toimijat ja toimintamallit täysin uusin pelisäännöin. Kaupan, palveluiden, finanssialan, viihdeteollisuuden, joukkoliikenteen ja hotelli- sekä majoitusalan palvelut menevät mobiiliin, vertaistalous mahdollistuu ja syntyy uusia palvelukonsepteja. Nämä palvelut syntyvät Yhdysvaltojen länsirannikolla ja ne tavoittavat kaikki.

 

HÄLYTYSKELLO

Keskiössä on kaikkien vanhojen palveluprosessien digitalisoiminen helpolla ja mukavalla tavalla mobiiliin sekä koko liiketoiminnan ja ennen kaikkea liiketoiminta-ajattelun iso päivitys. On hyvä herätä toimimaan jo ennen hälytyskellon soittoa. Hälytyskello hälyttää markkinan uudelleen määrittäneen yhdysvaltalaisen mobiilidigitalisaatiostartupin pyyhkäisevän juuri ohi.

”On hyvä herätä toimimaan jo ennen hälytyskellon soittoa”

Esimerkiksi taksialalle hälytyskelloa soitti Uber ja Matkahuollolle sekä VR:lle Onnibus. Chain ja Ripple ravistelevat finanssisektorin hajanaisia ja hitaita rahojen liikuttelun mekanismeja. Esimerkkejä herättelijöistä löytyy kaikilta toimialoilta ja niitä yhdistää se, että ne tulevat muualta kuin Suomesta.

 

SUOMALAISTEN YRITYKSIEN TÄYTYY HALUTA ULKOMAILLE JA DIGITALISOITUA

Suomalaiset yritykset ovat uudessa tilanteessa; globalisaatio on valtava kasvumahdollisuus, maailmalle menemiselle ei ole enää isoja esteitä ja kotimarkkinallakin asuu yli 500 miljoonaa ihmistä. Vastaavasti linnoittautuminen Suomeen ei enää onnistu, alueelliset ja globaalit kilpailijat sekä digiajan markkinanmäärittäjät tarjoavat volyymin, tehokkuuden ja innovaatioiden kilpailuetujen mahdollistamina väistämättä parempia tuotteita ja palveluita halvempaan hintaan. Nämä myös kehittävät palveluita jatkuvasti isoin panoksin, mikä edelleen kasvattaa palvelu- ja kustannuseroa.

Startup-Digitalisoituminen-

Liiketoiminnan digitalisointiin, kansainvälistymiseen ja kasvuun tähtäävä strategia on varmasti monen yrityksen hallituksen tärkein strategiakysymys juuri nyt. Kasvu-, kansainvälistymis- ja digitalisointitavoitteet voidaan saavuttaa monin strategisin toimin ja näiden yhdistelmin, esimerkiksi:

·         Epäorgaaninen kasvu ostamalla kilpailijoita tai liiketoiminnan kasvua, kansainvälistymistä ja digitalisointia tukevia yrityksiä (ovelia, näkemyksellisiä ja yllättäviä ostoja).

·         Investoiminen kansainvälistymiseen, uusiin palveluihin ja liiketoiminnan digitalisointiin.

·         Kumppanoituminen; uudet jakelu-, myynti- ja markkinointikumppanit ja verkostot (jopa kilpailijoiden ja odottamattomien tahojen kanssa).

·         Asemoituminen uudelleen arvoketjussa ja löytämällä tai innovatiivisesti luomalla uusi kansainvälinen markkinarako.

 

Lisäresursseja strategian toteuttamiseen yritys hankkii esimerkiksi seuraavin strategisin toimin:

·         Yritysjärjestelyt; fuusio, listautuminen, omistuspohjan laajentaminen tai yrityksen osien myyminen.

·         Kustannustehokkuuden lisääminen ja kulujen leikkaaminen; tuotannon ulkoistaminen, palveluvalikoiman supistaminen, henkilöstövähennykset ym.

 

HALLITUS PÄÄTTÄÄ, VALITSEE JA ARVIOI

Hallituksen tehtävä on:

1.      Päättää paras strategia, jolla kasvu-, kansainvälistymis- ja digitalisoitumistavoitteet saavutetaan nopeimmin ja pienimmin panoksin.

2.      Valita paras toimitusjohtaja toteuttamaan strategiaa.

3.      Tukea ja ohjata toimitusjohtajaa sekä arvioida toimitusjohtajan suoriutumista ja strategian oikeellisuutta jatkuvasti ja kriittisesti.

 

TIIMILLÄ ON PROJEKTI

Strategian toteuttamiseen tarvittavat erikoisominaisuudet määrittävät toimitusjohtajan valinnan ja johtoryhmään kokoonpanon. Johtoryhmä muodostaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa tiimin. Toimitusjohtajan tehtävä on saada tiimi toimimaan tehokkaasti, johtaa tiimiä sekä olla osa sitä (tärkeää erikoisosaamista, merkittävä kontribuutio). Toimitusjohtajuus ja johtoryhmän jäsenyys ovat projektityötä, projektina on strategian toteuttaminen.

TIIMIN ERIKOISOMINAISUUDET

Kasvu-, kansainvälistymis- ja digitalisoitumisstrategiaa toimeenpanevasta tiimistä tulisi löytyä yleisten johtamis-, liiketoiminta-, ja toimialaosaamisten lisäksi seuraavia huipputason erikoisominaisuuksia:

1.      Ylivertaista kykyä hahmottaa toimintaympäristöä ja nähdä tulevaisuuteen: nykytila, tulossa olevat muutokset (ihmiset, systeemi ja teknologia) ja ennen kaikkea miten yritys hyödyntää näitä ovelasti ja uudella tavalla, ennustaa kilpailijoiden toimet, miten kannattaa positioitua, kenen kanssa, millä palvelukärjellä, koska jne.

2.      Intohimoista ja energistä toimeenpanokykyä, kykyä tehdä toisin, tehdä odottamattomia manööverejä ja lopettaa epäonnistuneet toimet ilman epäröintiä, perustuen toimintaympäristön hahmottamiskyvyn tuottamaan tietoon, tunnistamiin mahdollisuuksiin ja arvottamiin toimenpiteisiin. Tähän profiiliin sopii hienosti startup –henkisyys.

3.      Kylmää analyyttisuutta ja mittauskykyä arvioida jokaista päätöstä, jokaisen toimen tuloksia ja onnistumista sekä tuottaa muutosehdotuksia.

4.      Tunneälyä ja henkistä johtajuutta

  • Antamaan viimeisen silauksen, jotta yrityksen työntekijät, asiakkaat, sidosryhmät ja markkina ovat positiivisesti yllättyneitä tehdyistä päätöksistä ja toimeenpannuista asioista,
  • Luomaan johtoryhmään positiivisen, voittavan, kasvavan, kaikkia motivoivan ja eteenpäin työntävän tiimihengen,
  • Toimimaan tasapainottavana tekijänä.

5.      Strategian edellyttämää erikoisosaamista/erikoisosaamisia, esimerkiksi yritysostot ja yritysjärjestelyt, tehostaminen, kansainväliset kumppanuudet, liiketoiminnan digitalisointi

 

Osa tiimin jäsenistä omaa laajaa, erilaisten strategioiden toteuttamisen ja eri rooleissa menestyksellisesti toimimisen mahdollistavaa liiketoiminta- ja johtamisosaamista. Vastaavasti osa jäsenistä on täsmävalintoja tuomaan tiimiin valitun strategian toteuttamisen kannalta kriittisen tärkeää erikoisosaamista. Tiimin jäsenillä on sekä vahvoja näyttöjä erikoisosaamisistaan, että kykyjä joiden hallitus tai toimitusjohtaja on varma puhkeavan esiin. Voittajatiimiä ei rakenneta ystävyys-, koulutus-, ikä-, sukupuoli- tai kansallisuusperusteisesti, vaan puhtaan analyyttisesti täydennettynä vaistolla ja näkemyksellä.

”Voittajatiimiä ei rakenneta ystävyys-, koulutus-, ikä-, sukupuoli- tai kansallisuusperusteisesti”

Todellinen unelmatiimi voi viedä läpi menestyksellisesti useamman strategian ja strategiajakson, mutta intohimo, halu ja intesiteetti hiipuvat väistämättä. Tietyn aikajakson tai saavutetun virstanpylvään jälkeen on luontevaa, että tiimiläiset vaihtavat rooleja ja osa siirtyy muihin mielenkiintoisiin ja vastuullisiin tehtäviin yrityksen sisällä tai toiseen yritykseen (palatakseen ehkä myöhemmin takaisin, positiivinen kierto ja jopa yritysten välinen johtajien vaihto). Näin johtoryhmään saadaan sopivasti vaihtuvuutta ja jatkuvuutta.

Hallituksen ei ole koskaan väärä hetki arvioida strategia oikeellisuutta tai tiimin kokoonpanoa. Ja tehdä tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.

TEKEMISEN MALLIA JA INTOHIMOA STARTUP-KULTTUURISTA

Kasvu ja kansainvälistymisstrategian toteuttamiseen kannattaa ottaa oppia startup –kulttuurista. Startupit tähtäävät luonnostaan globaaleiksi ja pyrkivät järkyttämään markkinoita haastamalla vanhat toimintamallit. Sijoittajien rahoilla, piiskauksella ja asiantuntemuksella jokainen tiimin jäsen laittaa itsensä kokonaan peliin, jotta palvelu saadaan valmiiksi ja markkinoille. Sijoittajat toimivat yleensä sekä hallituksen, neuvonantajan että pankin rooleissa ja heidän apunsa ja asiantuntemuksensa on korvaamattoman arvokasta.

”Palveluihin liitetty analytiikka ei valehtele”

Kansainvälistymistä ja kasvua hakevien digitalisoituvien yrityksien kannattaa soveltaa byrokratiatonta, suoraviivaista päätöksentekoa ja ideoiden välittömään toteutuksen perustuvaa kulttuuria uusien palveluiden kehityksessä, digitalisoinnissa ja kansainvälistymistoimissa. Palveluiden toteuttaminen ja päätösten toimeenpano on halvempaa ja nopeampaa, kuin niiden ylisuunnittelu, monitasoinen päätöksentekoprosessi ja spekulatiiviset ennakkotutkimukset. Palveluihin liitetty analytiikka ei valehtele, vaan antaa välittömän palautteen palvelun hyvyydestä, muutostarpeista ja potentiaalisista seuraavista ominaisuuksista. Jatkokehittäminen on nopeaa ja epäonnistuneet kokeilut tulee lopettaa välittömästi.

KOKO HENKILÖSTÖN MOTIVOINTI

Startup –meininki ja vastuun sekä tekemisvallan antaminen tiimeille palvelee loistavasti myös koko henkilöstön innostuttamista, sitouttamista ja osallistamista. Hyvä keino on myös selkeä, hyvin matala ja tarkoituksenmukainen organisaatio. Läpinäkyvä koko henkilöstön laajuinen palkkiomalli ohjaa kaikkia kohti samaa maalia ja lisää jokaisen tavoitteellisuutta sekä aloitteellisuutta. Vastaavasti oikeudenmukainen palkkapolitiikka ja positiiviset palkkaerot kannustavat jokaista omaan kasvuun ja kehitykseen.

HYVÄ PIVO JA KANSAINVÄLISTYMÄÄN HOPIHOPI

Hyvä esimerkki startup –kulttuurin soveltamisessa perinteisessä isossa organisaatiossa on OP-ryhmän Pivo-puoli, joka tuottaa kansainvälistä huippua olevia positiivisia, lämpimiä ja mukavia mobiilipalveluita. Pivon esimerkin kirjoittamalla tiellä OP:n kasvu- ja kansainvälistymisnäkymät ovat todella hyvät. Toivotan hyvää matkaa Euroopan parhaaksi pankiksi.

Toivon mahdollisimman monen suomalaisen yrityksen valitsevan kunnianhimoisen kasvu-, kansainvälistymis- ja digitalisointistrategian ja kokoavan huipputiimin toteuttamaan sen ennakkoluulottomasti, jämäkästi ja intohimoisesti.

 

Sami Karhunen

sami-karhunen-solinor

Verkkoteollisuuden hallituksen jäsen Sami Kahunen työskentelee Solinor Oy:ssä erikoisosaamisenaan maksamisen ratkaisut.