Parantajat pohtii, miten voisimme parantaa viestintää ja tiedonvälitystä vanhempien, koulujen ja muiden lapsen kasvatukseen osallistuvien tahojen välillä

HAASTE/ONGELMA:

Kouluikäisen erityislapsen auttaminen ja tukeminen on tehty liian haastavaksi. Vanhemmat ovat usein liian kuormittuneita jo pelkästään tiedon välittäjän roolissa ja voimavaroja ei riitä kokonaisvaltaiseen erityislapsen auttamiseen. Koulu omalta osaltaan tukee erityislasta hyvin rajallisin resurssein: aikaa riittää vain akuuttien tilanteiden hoitamiseen, eikä niinkään erityislapsen todellisten haasteiden tukemiseen.

Lapsi

Kouluikäisen erityislapsen tukirenkaassa on yleensä useita toimijoita. Vanhempien ja opettajan lisäksi mukana saattaa olla esim. lääkäri, psykologi, terapeutti, erityisopettaja, avustaja ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. Kaikkien näiden henkilöiden kanssa vanhemmat ovat avainasemassa tiedon välittämisessä ja apukeinojen suunnittelussa. Toimintatapa on vanhanaikaisuudessaan vanhemmille erittäin hidas, kuormittava ja kapea-alainen. Kouluikäisen erityislapsen tukemisessa tärkeintä olisikin kokonaisvaltaisuus. Se, että koko tukirengas tietää lapsen erityishaasteet ja osaa toimia hoitoketjussa saumattomasti.

RATKAISUEHDOTUS

Kouluikäisen erityislapsen kokonaisvaltainen tukeminen edellyttää tiedon keskittämistä ja digitalisointia. Parantajat ehdottaa ratkaisuksi keskitettyä portaalia, johon data tallennettaisiin digitaalisessa muodossa tietoturvallisesti. Palvelu rakennettaisiin siten, että se olisi helposti käytettävissä www. taltioni.fi palvelun kautta joko Taltioni älypuhelinsovelluksella, tai web-sivun kautta. Tässä Taltionin esittelyvideo

Mobile-application-children

Toinen vaihtoehto on rakentaa kokonaan itsenäinen oma portaali ja mahdollisesti mobiilisovellus palvelulle. Palvelu rakennettaisiin siten, että data olisi käytettävissä mistä vain, millä päätelaitteella vain, vahvaa sähköistä autentikointia vasten, esimerkiksi TUPAS-tunnistautumisella tai mobiilivarmenteella. Tämän lisäksi dataan voitaisiin antaa myös roolipohjaiset oikeudet.

HYÖDYT/LISÄARVO:

Tiedon keskittäminen ja digitalisointi toisi merkittäviä hyötyjä kouluikäisen erityislapsen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Kaikki lapsen kanssa toimijat olisivat ajantasaisesti perillä lapsen kehittymisestä ja tukitarpeesta sekä saisivat ennen kaikkea kokonaisvaltaisen kuvan hänestä. Tiedon keskittäminen sujuvoittaisi myös tukiprosesseja sekä karsisi mm. turhia tiedonvaihtopalavereja.

Ratkaisu

JATKOKEHITYSIDEAT:

SOS-palvelu, jonka avulla kriisitilanteissa saataisiin nopeasti välitettyä tietoa vaikkapa erityistä tukea tarvitsevan lapsen katoamistilanteissa.

Palavereiden järjestäminen monitoimijaympäristössä on haastavaa ja vaatii lukuisia puheluita ja sähköposteja. Palveluun voitaisiin luoda mahdollisuus varata ja ehdottaa vaihtoehtoisia palaveriaikoja ja helpottaa kalentereiden sovittamista.

Palveluun voitaisiin lisätä viikkosuunnitelma näkymä, joka olisi kaikkien hoitorenkaassa olevien ja lapsen tiedossa. Viikkosuunnitelma olisi käytännössä laajennettu lukujärjestys, jossa olisi koulutuntien lisäksi lapsen terapiat, iltapäiväkerhon päivät, harrastukset, lääkärikäynnit, palaverit ja muut lapsen viikkoon kuuluvat tapahtumat. Viikkosuunnitelma auttaisi eri toimijoita hahmottamaan kokonaisuutta ja suunnittelemaan omaa toimintaansa sekä reagoimaan mahdollisiin yllättäviin tilanteisiin.

Palveluun voitaisiin luoda keskustelu ja viestittely ominaisuus, jonka avulla eri tahot voisivat viestiä toisilleen myös palaveriaikojen ulkopuolella.

 

Kehittäjät:

Johanna-ja-perttu

Tätä ideaa on kehitelty laajasti parantajien Facebook-ryhmässä. Casen kirjoittivat Johanna Säynäjäkangas sekä Perttu Ahvenainen.

Johanna Säynäjäkangas on kouluikäisen erityislapsen äiti ja työskentelee Tampereen teknillisellä yliopistolla koulutus- ja kehittämistehtävissä.

Perttu Ahvenainen työskentelee mm. it-infrapalveluita, sovelluspalveluita, integraatiopalveluita sekä taloushallinnon palveluita tuottavassa Enfossa.

Tervetuloa mukaan Parantajiin! Parantajat ideoi digitaalisia ratkaisuja parantaakseeen yhteiskunnan ja yritysten toimintaa. Kuka tahansa saa tarjota ideaansa parantajat-blogiin kirjoituksen muodossa. Aloita liittymällä parantajat facebook-ryhmään tai kirjoita twitteriin #parantajat hashtagillä. Kun jätät ideasi voit myös pingata parantajien ”pääsihteeriä” Perttu Ahvenaista @perttuah.

 

Lisää aihealueista ite wikissä:

Mobiilikehitys Yritykset Referenssit Julkaisut

Webkehityksen osaajayritykset, referenssit ja julkaisut

 

Webkehitys digitalisoinnin oppaassa

Mobiilikehitys digitalisoinnin oppaassa

Webkehitys teknologiat digitalisoinnin oppaassa
ite wikin blogissa aihepiireittäin: Digitalisaatio