Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Kaikki it- ja ohjelmistoyritykset, digitalisaation osaajayritykset ja it-palvelut ite wikin yrityshaussa

Löydät ite wikistä it- ja ohjelmistoyritykset, digitalisaation osaajat, ohjelmistojen ja ohjelmistokehityksen tarjoajat, it-palvelut, sekä verkkopalveluiden toteuttajat kumppaneiksi liiketoiminnan kehityshankkeisiin.

Liiketoiminnan digitalisaatio koskettaa yrityksiä ja organisaatioita laajasti, mutta sen kokonaisuus on samalla haastava hahmottaa. Ite wikin yrityshaku tarjoaa lähtöpisteen liiketoiminnan kehityshankkeisiin ja it-hankintoihin mahdollistamalla koko it- ja ohjelmistomarkkinan kartoittamisen ja sopivien kumppaneiden, sekä tarjontojen löytämisen.

It-hankinta kannattaa aloittaa selvittämällä se, millä osaamisalueilla tarve voidaan ratkaista ja minkälaisia it-palveluita, ohjelmisto-osaamista ja tarjontoja markkinasta löytyy sen täyttämiseksi.

Yhdistämällä yrityshaun hakuehtoja voit kartoittaa liiketoiminnan tarpeisiisi parhaiten sopivat it-kumppanit. Yritykset nousevat hakutuloksiin vain niillä tarjontatageilla, jotka on merkattu profiiliin. Näet hakutuloksista myös sen, paljonko kullakin ohjelmistoyrityksellä on hakuun sopivia referenssejä profiilissaan. Profiilista voit tutustua tarjoajan referensseihin ja suosituksiin ja rakentaa näin luotettavaa kuvaa sopivista kehityskumppaneista.

Kattava markkinakuva koko Suomen it-markkinasta on hyvä lähtökohta it-hankinnan, it-palveluiden ja ohjelmistokehityshankkeen kilpailutukselle!

Ite wikin yrityshaku ja profiilit ovat avoimia ja ilmaisia käyttää kaikille osapuolille, mutta premium-asiakkaat nousevat hakutulosten kärkeen. Voit kuitenkin poistaa niiden vaikutuksen klikkaamalla “riippumaton haku”-painiketta.

ite wikin yrityshaun käyttö

Voit lähteä liikkeelle liiketoimintaprosessin kulmasta: Oletko kehittämässä digitaalista markkinointia, toiminnanohjausta tai BI:tä? Vai kenties tehostamassa taloushallinnon prosesseja tai hakemassa kumppania digitaaliseen tuotekehitykseen? Liiketoimintaprosessi ei ota kantaa ratkaisutapaan, vaan listaa kehitettävä prosessin hallitsevat tarjoajat.

“Erikoisosaaminen” listaa digitalisaation menetelmät

Erikoisosaaminen kuvastaa puolestaan menetelmiä, joita digitalisointihankkeissa hyödynnetään. Ylätasolla digitalisaation menetelmät voidaan jakaa sovelluspalveluihin ja it-infraan. Digitaalisen liiketoiminnan tai prosessien kehityshankkeet vaativat tämän ylätason jaottelun lisäksi kuitenkin useita erilaisia osaamisalueita, joista ite wikin haku esittelee yleisimmät.

Onko tarpeena esimerkiksi ennen kaikkea ohjelmistokehitys, web- ja verkkopalveluiden kehitys, vai mobiilikehitys? Lähdetäänkö liikkeelle käyttöliittymä ja UX-suunnittelusta, tai graafisesta suunnittelusta? Entä vaatiiko hanke vahvaa arkkitehtuuri- tai integraatio-osaamista? Master data ja Big data-kentissä on omat tarjoajansa, samoin IoT- ja teollisen internetin kehityshankkeissa.

Jos olit hakemassa toteuttajaa pelkkään kotisivujen ja verkkosivujen suunnitteluun ja toteutukseen, saatat huomata, että oikea digipalvelu-kumppani voi samalla mullistaa koko liiketoimintasi!

Tarpeena voi olla myös nimenomaan tietyn it-substanssin, kuten tietoturvan kehittäminen tai kyberturvallisuus. Paikkatietojärjestelmillä (GIS) on taas omat osaajayrityksensä. Ohjelmistoalan toimijoilla on kasvavasti analytiikkaosaamista, mutta eri ohjelmistotalot hyödyntävät eri analytiikkaohjelmistoja ja työskentelevät erilaisten prosessien ja teknologioiden parissa.

It-infrapalveluiden tarjoajat hallitsevat tyypillisesti tuen ja ylläpidon ja tarjoavat esimerkiksi pilvipalveluita ja konesalipalveluita, tai it-infra-loppukäyttäjäpalveluita.

Tekoäly (AI), virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus (augmented reality), sekä ohjelmistorobotiikka ovat kaikki nousevia erikoisosaamisia, joiden tarjoajat löydät ite wikistä.

Verkkokauppojen kehittäminen ja maksamisen ja maksuliikenteen palvelutarjoajat muodostavat myös oman osionsa ohjelmistomarkkinaan.

Ite wikin avulla huomaat, että ohjelmistokehityksen hankinta ja kilpailutus kannattaa tehdä huolella ja että et välttämättä ollut kuullutkaan tarpeeseesi parhaiten sopivasta ohjelmistoyrityksestä aiemmin

Teknologiat - teknologiaperheet, ohjelmointiteknologiat, ohjelmointikehykset, julkaisujärjestelmät ja verkkokauppateknologiat

ite wikin teknologiahaku mahdollistaa merkittävien teknologiaperheiden jäsenien listaamisen. Ketkä kuuluvat Microsoftin, SAP:in, AWS:n, Salesforcen tai IBM:n ekosysteemiin? Entä mitkä ohjelmistokehitystalot tarjoavat Open Source-ohjelmistokehitystä, eli avoimen lähdekoodin ohjelmointia? Joskus teknologiavalinta on tehty jo ennakkoon ja näissä tilanteissa ite wikin teknologiahaku mahdollistaa vain tietyn teknologiaperheen jäsenien listaamisen. Voit käyttää yritysprofiileja ja referenssitoteutuksia myös viitteenä sille, kuinka paljon ohjelmistokehitysteknologiasta löytyy tarjoajayrityksiä markkinasta.

Teknologiahaun ohjelmointikielet ja -kehykset -osiot auttavat listaamaan halutun ohjelmistokehityskielen osaajat. Ollaanko kehittämässä esimerkiksi Javascriptillä, PHP:llä tai Javalla? Tai C, C++ tai C# (C-Sharp) kielellä? Tai haetaanko esimerkiksi Django, Node.JS tai Angular-kehyksen hallitsevaa ohjelmistokehitys-yritystä?

Jos edessä on julkaisujärjestelmän (Content management system, CMS) valinta, voit tutustua esimerkiksi Wordpress, Drupal, Episerver, Joomla, tai Liferay-tarjoajiin. Wordpress, tai drupal-kehitystä hakeva löytää ite wikistä Suomen parhaat Wordpress-kehitykseen erikoistuneet toimijat ja referenssitoteutukset.

Myös verkkokauppateknologian valinta helpottuu ite wikin yrityshaulla. Voit hakea ecommerce osaamista “Verkkokaupparatkaisut” tai “Maksaminen”- hauilla, tai listata magento-verkkokauppojen kehitystä ja Woo-commerce-kehitystä tarjoavat talot, tai Shopifyn osaajayritykset teknologiahaussa.

Toimialakokemus

Toimialakokemus kuvastaa it-yritysten ja ohjelmistotalojen toimialakokemusta tai keskittymistä tiettyyn toimialaan. Onko lähtökohtana esimerkiksi Kaupan alan tai valmistavan teollisuuden digitalisaatio, liikenteen järjestelmien, tai media-alan prosessien kehittäminen? Kaikkiin toimialoihin löytyy omat digitalisaation osaajayrityksensä ite wikistä.

Tarjonnan tyyppi

Tarjonnan tyyppi viittaa siihen tapaan, jolla lisäarvoa välitetään. Haetaanko it-konsulttia vai valmisohjelmistoa? Tarvitaanko tuki- ja ylläpitotyön tai huollon ja korjauksen tarjoajaa?

Tehdäänkö toteutustyötä vai hankitaanko valmisohjelmisto? Valmisohjelmistojen etuna on suora käyttöönotto ja lisäarvon syntyminen, mutta oirganisaation täytyy mukautua ohjelmiston käyttöön, eikä mahdollisessa kehityshankkeessa syntyvä IPR kuulu tilaajalle.

Jos palvelu toteutetaan räätälinä ohjelmistokehityksenä, pystytään vastaamaan suoraan asiakastarpeeseen ja synnyttämään omaa kilpailuetua tukevaa IPR:ää, mutta edessä on ohjelmistokehitysprojekti ja sen riskit, kuten kulut.

Löydät tarjonnan tyyppi-kohdasta myös ohjelmistoyritysten jäsenyydet eri sidosryhmissä, kuten Ohjelmistoyrittäjät Ry:ssä tai COSSissa.

Voit tutustua it-toimittajiin hakupalvelun avulla määrittelemällä liiketoimintaprosesseja, erikoisosaamisia, teknologioita, toimialakokemuksen ja tarjonnnan tyyppejä.

Löydät ite wikistä kumppanit it-projekteihin, ohjelmistokehitykseen ja –hankintoihin sekä liiketoiminnan digitalisaatiohankkeisiin.

Näytä koko kuvaus