Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Innovatiiviset ja datalähtöiset organisaatiot

Tarjonta

Dataan perustuva organisaatiosuunnittelu ja innovointi

Tiedolla johdettu organisaatiosuunnittelu lisää joustavuutta. Autamme sinua hyödyntämään mahdollisuudet, vastaamaan kilpailuun ja tekemään onnistuneita investointeja vähentämällä kitkaa organisaation rakenteiden, prosessien ja kulttuurin välillä. Datapohjaiset ratkaisumme perustuvat optimoituun muutosjohtamiseen, organisaatiosuunnitteluun ja innovaatiomenetelmiin, jotka mahdollistavat sujuvan siirtymän liiketoimintastrategiasta toteutukseen.

Dataan perustuvat liiketoimintamallit ja -strategiat digitaalisessa maailmassa ja sen ulkopuolella

Tulevaisuuden suunnittelu on luovaa taidetta. Innovatiiviset ideat ovat arvokkaita vain, jos ne voidaan toteuttaa. Jotta saavuttaisimme parhaat mahdolliset tulokset, rakennamme teknisesti skaalautuvia ja kustannustehokkaita polkuja ja alustoja sekä lisäarvoa tuottavia käytännön strategioita.

Erilaisten strategisten työkalujemme ja datapohjaisten menetelmien avulla organisaatiot voivat käyttää hyväkseen toistaiseksi hyödyntämättömiäkin mahdollisuuksia. Dataan perustuvat organisaatiosuunnittelumallimme kattavat tutkimuksen, ideoinnin, markkinastrategian, ennusteet, teknologiasuunnittelun ja liiketoimintamallinnuksen mutta myös paljon muuta.

Ota käyttöön jatkuva datapohjainen innovointi

Datapohjainen organisaatiosuunnittelumme tukee innovaatio- ja hanketiimiesi työskentelyä kaikissa työvaiheissa ideoinnista tutkimukseen ja kasvuun fasilitoinnin tai käytännön työn kautta. Autamme tarkastelemaan niin toimintaan liittyviä välittömiä haasteita kuin ongelmia, jotka on hyvä ratkaista tulevaa silmällä pitäen. Käytännönläheisiä ratkaisuja tarjoavan ajattelutapamme myötä tiimit pystyvät tuomaan ongelmiin konkreettisia ratkaisuja ilman suuria rahallisia tai ajallisia investointeja. Tiimin sidosryhmät näkevät välittömästi konkreettiset hyödyt ja sijoitetun pääoman tuottoprosentin.

Ketterät työskentelytavat edistävät innovointia ja organisaation uudistamista

Organisaation menestys perustuu ensisijaisesti ihmisiin ja vasta sen jälkeen esimerkiksi suunnitteluun tai teknologiaan. Tärkeintä on siis rakentaa ympäristö, joka tukee ihmisiä ja antaa heille mahdollisuuden tuoda parhain osaamisensa esille. Myös johtajuudella on luonnollisesti tärkeä rooli.

Teemme muutosvisiota raekntaessamme tiivistä yhteistyötä johdon kanssa. Autamme sinua rakentamaan tulevaisuuteen katsovan, kasvuhaluisen ja uusia mahdollisuuksia rohkeasti kokeilevan organisaatiokulttuurin avaamalla työntekijöidesi osaamisen ja kyvyt käyttöön. Datapohjainen mallimme luo edellytykset, joita uusien toimintatapojen harjoitteluun tarvitaan, ja jotka rakentavat kestävää luottamusta uusiin työskentely- ja yhteistyötapoihin.

Tekoäly organisaatiouudistuksessa

Aidosti datakyvykkään organisaation rakentaminen edellyttää ihmisten ymmärtävän tiedon ja tekoälyn merkityksen sekä sen, kuinka tekoälyratkaisujen käyttäminen tuottaa arvoa. Organisaatioiden johdon on ymmärrettävä tekoälyn systeemiset ja kulttuuriset vaikutukset. Olemme uudelleenarvioinnin edessä, joka koskee niin organisaatiorakenteita, toimintamalleja ja roolimäärittelyitä kuin yksilön onnistumisen ja urakehityksen mittareitakin.

Autamme sinua rakentamaan voimaannuttavan ja itseohjautuvan työskentelykulttuurin ja edistämään muutosta. Opastamme organisaatioita omaksumaan uusia ajattelumalleja ja arjen toimintatapoja, joita tekoälyyn perustuva kulttuurinen muutos edellyttää. Yhdessä voimme rakentaa inspiroivia visioita dataan ja tekoälyyn perustuvasta tulevaisuudesta.

Älykkäät palvelut ja digitaaliset ekosysteemit

Monitahoisuudesta kilpailuetua

Ihmiset vaativat arvokkaampia ja parempia palvelukokemuksia, ja vaatimuksiin vastataan kasvattamalla teknologinen joustavuus ja kilpailukykyä. IT-ydininfrastruktuurin ja -sovellusten uudelleensuunnittelu ja modernisointi luovat vahvan perustan, jolta ponnistaa. Autamme sinua rakentamaan toimintasi ytimen uudelleen niin, että teknologia ja tieto valjastetaan tehokkaaseen käyttöön.

Mistä liiketoiminnan ekosysteemien muutoksessa on kyse?

Olemme siirtymässä kohti uutta innovaatioajattelumallia. Laajempi yhteistyö edistää uusia toimintamalleja, jotka rakentuvat digitaalisille alustoille ja muodostuvat toimialan rajoja ylittävien ekosysteemien ympärille. Nyt ja tulevaisuudessa yhä suurempi osa potentiaalisesta arvosta luodaan organisaation ulkopuolella. Kehittyvien verkkotoimintojen nopea hyödyntäminen on elintärkeää. 

Autamme sinua suunnittelemaan kokonaisstrategian sekä testaamaan ja ottamaan nopeasti käyttöön päätöksentekoa tukevia konsepteja. Digitaalisten ekosysteemien ja alustojen kehittämisessä tänään tehdyt päätökset viitoittavat suunnan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksille ja huomisen laajemmille palvelu- ja arvoketjuille.

Kuinka ekosysteemi rakennetaan?

Jotta organisaatiot pystyvät reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin, niiden on investoitava ekosysteemeihin, jotka täyttävät tämän päivän tarpeet ja ovat muokattavissa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Määritämme kanssasi alustastrategian, jonka avulla voit vahvistaa organisaatiosi ydinominaisuuksia, ottaa uusia teknologioita käyttöön entistä nopeammin ja tehdä teknologiapäivityksiä ja -muutoksia tehokkaasti haittaamatta muita toimintasi osa-alueita. Autamme sinua rakentamaan datalähtöisiä palveluja ja alustoja ihmisten todellisten tarpeiden ja asiakkaiden odotusten mukaisesti.

Teknologia ekosysteemien maailman valloittamisen tukena

Ydinprosessien ja -järjestelmien modernisointi on ratkaisevan tärkeää organisaation käydessä läpi digtaalista siirtymää. Helppoa se ei ole. Kypsillä organisaatioilla on usein hyvin kirjava joukko toisiinsa sidottuja järjestelmiä, joiden keskinäinen toimivuus on taattava: vanhoja, uusia, mukautettuja, sisäisiä, ulkoisia ja muilta toimittajilta hankittuja, jne.

Hyödyntämällä laajaa ymmärrystämme moderneista teknologioista, sovelluksista, infrastruktuurista, turvallisuudesta, toiminnoista, toimialueista ja ihmiskeskeisestä suunnittelusta voimme auttaa sinua minimoimaan muutokseen liittyvät riskit . Suunnittelemme ja käytämme yksinkertaisia, elegantteja ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, jotka muuttavat ja optimoivat sovelluksia ja infrastruktuuria nopeasti ja skaalautuvasti.

Tulevaisuuden innovaatiopalvelut

Ratkaise tulevaisuuden liiketoimintahaasteet jo tänään

Vahvista organisaatiosi innovointikykyä. Innovaatiot pitävät yrityksen mukana nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Hyödynnä uuden teknologian ja datan tarjoamat mahdollisuudet ja luo organisaatiollesi uusia kasvutarinoita. Futuricen tieteellisesti tutkittujen innovaatiotyökalujen ja menetelmien avulla opit ymmärtämään, mihin maailma on menossa.

Kasvata oikeita innovaatio-ominaisuuksia

Strategisten liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen ja arvon luominen asiakkaille perustuu yhä enemmän teknologiaan ja dataan. Tämä koskee kaikkia toimialoja ja sektoreita.

Markkinoille tulee jatkuvasti uusia teknologioita ja olemassa olevat kehittyvät kovaa vauhtia. Kyky saada ne tukemaan arvonluontia omassa toimintaympäristössäsi on yrityksesi tulevaisuuden kannalta tärkeämpää kuin koskaan. Käyttääkseen uutta teknologiaa parhaimmalla mahdollisella tavalla, organisaatiot tarvitsevat inovointikyvykkyyttä.

Hyödynnä innovaatioverkostoja

Nykypäivän maailmassa taitoja on päivitettävä useammin ja noepammin kuin koskaan. Organisaatioiden on rakennettava kanavia ja prosesseja saadakseen tietoa ulkopuolelta ja luotettava eri osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön sekä toimialojen ja liiketoimintasektoreiden välisiin yhteyksiin. 

Futurice on vuosien varrella auttanut lukemattomia organisaatioita luomaan ja rakentamaan innovaatioprosesseja ja tekemään nykyisestä toiminnasta tehokkaampaa ja vaikuttavampaa.

Futuricen innovaatiomalli

?

Monialaiset tiimimme ja asiakaslähtöiset toimintatapamme sekä laaja ymmärryksemme ja osaamisemme eri toimialoista ja uusista teknologioista auttavat yrityksiä löytämään keinot vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Painopisteemme on kokonaisvaltaisten innovaatiopalveluiden tarjoamisessa ja järjestelmällisessä lähestymistavassa innovointiin. Kaiken perusta on ymmärrys siitä, kuinka saavutat tavoitteesi ja ratkaiset asiakkaittesi tarpeet tekemällä oikeat, todennettuihin taropeisiin perustuvat teknologiavalinnat ja yhdistämällä ne älykkääseen ja tehokkaaseen tiedon käyttöön. 

Pinterest
Futurice Oy

Futurice Oy:n tarjonta

Ketterät menetelmät

Lisätietoja

Futurice Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Muuta Futurice Oy:n tarjontaa

Futurice Oy:n Ketterät menetelmät -aiheiset referenssit ja julkaisut

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Futurice kotisivut Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia