Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Automaattinen työvuorosuunnittelu Tuntinetillä

TarjontaHuolellinen työvuorosuunnittelu palvelee sekä yrityksen että sen työntekijöiden etuja, sillä se tukee henkilöstön hyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen helpottuu ja työtyytyväisyys ja tiimihenki paranevat. Samalla työntekijän sitoutuminen organisaatioon vahvistuu, jolloin sairauslomat ja rekrytointitarve vähenevät ja perehdytykseen käytettävät resurssit voidaan kohdentaa järkevämmin. Työtyytyväisyyttä voidaan lisätä entisestään tarjoamalla työntekijöille myös mahdollisuus vaihtaa työvuoroja keskenään.

Tuntinetin edut manuaaliseen työvuorosuunnitteluun verrattuna:

  1. Suunnittelussa säästyy aikaa ja virheiden määrä vähenee.
  2. Kun tavoitteet on painotettu oikein, Tuntinetti löytää kustannustehokkaimman työvuorolistan, jolla kullekin työlle saadaan oikea tekijä.
  3. Helppo perehdyttää esimerkiksi lomasijaisen käyttöön, koska suunnitteluun vaikuttavat tiedot ovat järjestelmän tietokannassa.
  4. Säästää harmailta hiuksilta muun muassa sairauslomien aiheuttamissa muutoksissa.
  5. Säästää työvoimakustannuksia kohdentamalla henkilöresurssit oikein, jolloin lisä- ja ylitöiden teettämistarve vähenee.
  6. Työntekijöiden toiveiden huomioiminen on helpompaa.
  7. Kokenut väki voidaan sovittaa töihin parhaimpaan aikaan, jolloin osaaminen korostuu ja asiakastyytyväisyys sekä työmotivaatio paranevat.

Tuntinetti on tarkoitettu työvuorosuunnittelijan päivittäiseksi työvälineeksi. Tuntinetti ohjaa suunnittelijaa niin sanotun miehitysmallin perusteella. Vuorojen suunnittelija voi laatia ohjelmaan yhden tai useita miehitysmalleja halutuille ajanjaksoille yrityksen tarpeiden mukaisesti. Tuntinetti pitää sen jälkeen huolen, että kaikissa tehtävissä ja työpisteissä on valittua miehitysaikataulumallia vastaava työvoima. Tuntinetti tarkistaa myös, että kaikilla työntekijöillä on optimaaliset työvuorot ja että työaikalain ja työehtosopimuksen määräykset täyttyvät. Lisäksi Tuntinetti näyttää kunkin työntekijän juoksevat työaikasaldot sekä kustannuspaikkojen päiväkohtaiset vuorovahvuudet. Tuntinetin työvuoro-ominaisuus sovitetaan aina ilman eri maksua asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Valmiit työvuorolistat ovat työntekijöiden nähtävissä Tuntinetissä ja niistä saadaan selkeät tulosteet. Palkanlaskennan työaikaraportit voidaan haluttaessa muodostaa suoraan työvuorojen perusteella. Tuntinetti voidaan myös liittää asiakkaan muihin tietojärjestelmiin, jolloin tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmästä toiseen. Siirtojen yhteydessä ohjelmisto käsittelee toteutuneet työvuorot ja jakaa tunnit työehtosopimuksen mukaisin ehdoin säännölliseen työaikaan ja erilaisten korvausluokkien mukaisiin tunteihin.

Automaattisuunnittelun lisäksi Tuntinetti tarjoaa mm. itsepalveluajanvaraksen, sillä voi laskuttaa asiakkaita sekä maksaa palkat työehtosopimuksen mukaisesti. Tuntinetti mahdollistaa myös työvuorojen tekstiviestihuutokaupan kiireisen tilauksen tai yllättävän poissaolon sattuessa.

Tuntinetti-ohjelmistoa kehitetään henkilöstöpalvelualan lähtökohdista käsin, ja se nivoutuu saumattomasti Tuntinetti-resurssienhallintakokonaisuuteen, jonka ytimenä on halu virtaviivaistaa ja tehostaa yrityksen henkilöstöhallinnon ydintoimintoja. Tuotekehityksen lähtökohtina ovat tuottavuus, asiakaslähtöisyys ja helppokäyttöisyys. Tarjoamme myös koulutusta varmistaaksemme, että palvelusta saadaan kaikki hyöty irti. Sovi ilmaisesta käynnistä – myyjämme kertovat mielellään lisää!

Pinterest
Tuntinetti logo

Tuntinetti:n tarjonta

Tekoäly (AI) ja koneoppiminen

Lisätietoja

Tuntinetti:n yritysprofiili Kotisivut

Muuta Tuntinetti:n tarjontaa

Tuntinetti:n Tekoäly (AI) ja koneoppiminen -aiheiset referenssit ja julkaisut

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Tuntinetti kotisivut Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia