Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Autamme B2B-yrityksiä saamaan enemmän liidejä – niiden laadusta tinkimättä.

post_image
Tarjonta

Rakastamme markkinoinnin mittaamista ja teemme vain niitä asioita, joilla on oikeasti vaikutusta liiketoimintaan. Tutustu työkalupakkimme sisältöön tarkemmin.

B2B-inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on markkinointi-ideologia, jonka tavoite on muuntaa verkkosivustosi vierailijat liideiksi. Koska pelkästään ostovalmiiden asiakkaiden tavoittelu ei kannata, inbound-markkinointi huomioi kaikki ostoprosessin eri vaiheissa olevat asiakkaat – myös heidät, jotka eivät vielä tiedä tarvitsevansa palveluitasi ja heidät, jotka ovat olleet asiakkainasi jo vuosia.

Me suunnittelemme, teemme ja kehitämme markkinointia kokonaisvaltaisena prosessina, jonka tärkein tavoite on tuottaa myynnille enemmän ja laadukkaampia liidejä. Kaikki tekemämme toimenpiteet ovat mitattavissa, minkä ansiosta hyödynnämme aina vain parhaita inbound-käytänteitä ja yhdistelemme niitä muihin markkinoinnin keinoihin. Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi,maksettu mainonta ja some-markkinointi ovat tehokkaita keinoja tuloksekkaaseen B2B-inbound-markkinointiin.

Inbound-markkinoinnin keskeisimmät hyödyt:

 • Inbound-markkinointi tuo yrityksesi pariin juuri niitä, kenellä on tarve palveluillesi.
 • Markkinointisi on täysin mitattavissa oleva prosessi.
 • Inbound-markkinointi ei keskity pelkkään kävijöiden houkuttelemiseen sivustollesi, vaan kasvattaa myös myyntiä.

B2B-sisältö­markkinointi

Sisältömarkkinointi on nykyaikaisen, tehokkaan markkinoinnin perusta: kaikki toimenpiteet aina hakukonenäkyvyyden kasvattamisesta liidien hoivaukseen vaativat tuekseen sisältöä. Laadukkaisiin sisältöihin panostaminen kannattaa, sillä niiden avulla houkuttelet sivustollesi oikeita kävijöitä, kasvatat asiantuntijakuvaasi ja palvelet potentiaalisia asiakkaitasi vielä pitkään sisällön julkaisemisen jälkeenkin.

Sisältömarkkinoinnin aloittaminen koetaan kuitenkin usein haastavaksi. Me autamme sinua sisältömarkkinoinnin aloittamisessa ja suunnittelussa sekä haamukirjoitamme tarvittaessa tehokkaat ja koukuttavat markkinointimateriaalit puolestasi. Meillä on vuosien kokemus eri alojen sisällöntuotannosta esimerkiksi blogeihin, oppaisiin, asiakasreferensseihin, verkkosivuille ja someen.

Peräänkuulutamme sisältöjen suunnitelmallisuutta! Siksi sisältömarkkinoinnin tavoitteet asetetaan aina liiketoimintatavoitteidesi pohjalta ja sisältösuunnitelma laaditaan vastaamaan tavoittelemiesi asiakkaiden haasteita ostoprosessin eri vaiheissa. Testaamme erilaisia sisältöjä jatkuvasti ilman ennakkoluuloja, jotta voimme hyödyntää niistä parhaiten toimivat formaatit myynnin tukena.

B2B-sisältömarkkinoinnin keskeisimmät hyödyt:

 • Potentiaaliset asiakkaasi löytävät yrityksesi ja saavat tietoa palveluistasi missä ja milloin haluavat.
 • Myyntisi saa yrityksestäsi ja palveluistasi kiinnostuneita laadukkaita ja lämpöisiä liidejä.
 • Asiakkaasi pystyvät etenemään ostoprosessissaan nopeammin ja itsenäisemmin.

B2B-markkinointi- ja myynti­strategia

Tuloksellinen B2B-markkinointi alkaa aina strategiasta, joka nojaa organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Hyvä markkinointistrategia kuvaa halutun kohderyhmän, määrittelee tavoitteet ja mittarit sekä antaa rungon tärkeimmille markkinointitoimenpiteille. Myös analyysi lähtötilanteesta on hyvä kirjata mukaan. Huolelliseen strategian suunnitteluun kannattaa panostaa, mutta aina aikaa tai osaamista ei vain löydy riittävästi.

Autamme B2B-asiakkaitamme uudistamaan markkinointiaan ja luomaan toimivan markkinointiprosessin myynnin ja liiketoimintatavoitteiden tueksi. Samoin kuin liiketoimintapäätösten, myös markkinoinnin tulee perustua dataan. Siksi analysoimme ja mittaamme tekemistämme jatkuvasti, jotta pystymme keskittymään oikeisiin asioihin. Sitoudumme saavuttamaan yhdessä määritellyt tavoitteet, ja mika?li tavoitteeseen ei pa?a?sta? tai et ole tyytyväinen projektiin, palautamme 100% toteutuksen hinnasta.

B2B-markkinointi- ja myyntistrategian keskeisimmät hyödyt:

 • Onnistunut markkinointistrategia tukee aidosti myyntiä sekä lähentää yhteistyötä myynnin ja markkinoinnin välillä.
 • Markkinoinnin suunnitelmallisuus vähentää ad hoc -toimenpiteitä ja järkevöittää kokonaisuutta.
 • Markkinointi-investointien tekeminen on helpompaa liiketoimintatavoitteisiin nojaavan strategian avulla.

Account-Based Marketing eli ABM

Account-Based Marketing (ABM) on strategista ja monikanavaista markkinointia, jonka avulla pyritään tavoittamaan ennalta määrätyt strategiset asiakkuudet ja niiden päättäjät. ABM:n avulla onkin mahdollista tavoitella myös sellaisia asiakkuuksia, jotka eivät vielä tunnista tarvettaan tai hae aktiivisesti tietoa ongelmansa ratkaisemiseksi. ABM toimii hyvin inbound-markkinoinnin tukena strategisten asiakkuuksien tavoittelussa sekä tilanteissa, joissa haluttu kohderyhmä on kooltaan varsin pieni.

Autamme sinua ABM:n hyödyntämisessä ja suunnittelussa sekä konsultoimme ja koulutamme ABM:n aloittamisen ja myynnin mukaan tuomisen osalta. Tarvittaessa ideoimme ja toteutamme monikanavaisen markkinoinnin toteutuksen. Lisäksi personoimme viestin valitulle kohderyhmälle sekä kohdennamme markkinointiviestinnän tarkasti heille. Myynnin kasvattamisen ohella toinen ABM:n keskeinen tavoite on markkinoinnin ja myynnin vahvempi integraatio, minkä edistämisessä konsultoimme kaikkia asiakkaitamme.

ABM:n keskeisimmät hyödyt:

 • Kohdistat markkinointipanostukset strategisesti tärkeimpiin asiakkuuksiin.
 • Tärkeimmät potentiaaliset asiakkaanne sekä heidän päättäjänsä oppivat tuntemaan yrityksenne.
 • Tehostat myyntiprosessia kaikkein tärkeimpien asiakkuuksien voittamiseksi.
 • Nopeutat myyntiprosessia ja kasvatat keskikaupan kokoa.

Markkinoinnin automaatio: HubSpot

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä tehostaa toimivia markkinointiprosesseja automatisoimalla usein toistuvat tehtävät sekä helpottaa viestinnän kohdentamista. Parhaimmillaan markkinoinnin automaatiojärjestelmä tuo myynnin ja markkinoinnin lähemmäs toisiaan, kun esimerkiksi myyjien palaute liidien laadustahelpottaa markkinoinnin kehitystä ja viestinnän kohdentamista. Toimivan palauteprosessin ansiosta yksikään liidi ei jää vaille huomiota, vaan saa jatkossakin viestejä, jotka ohjaavat ostopolulla eteenpäin.

Olemme Suomen ensimmäinen ja kokenein HubSpot-kumppani. Markkinoinnin automaatiojärjestelmien käyttöönottoja olemme tehneet onnistuneesti jo vuodesta 2011, joten tunnemme järjestelmän läpikotaisin ja hyödynnämme sen kehittyviä ominaisuuksia jatkuvasti. Saat meiltä kaikki markkinoinnin automatisointiin liittyvät palvelut: koulutamme HubSpot-käyttäjät, integroimme HubSpotin olemassa oleviin järjestelmiin ja luomme tehokkaat liidienhoivausketjut ja -prosessit.

Markkinoinnin automaation keskeisimmät hyödyt:

 • Yhteistyö markkinoinnin ja myynnin välillä paranee
 • Myynnin työ tehostuu, kun liidien hallinta järkevöityy laadukkaamman asiakastiedon myötä
 • Markkinoinnista tulee täysin mitattavaa ja viestinnästä kohdennetumpaa, eli tehokkaampaa

Maksettu mainonta ja some-markkinointi

Markkinoinnin maksetut kanavat auttavat sisältöjäsi leviämään ja saavuttamaan tavoittelemasi kohderyhmän. Niiden avulla uudet potentiaaliset asiakkaat löytävät tuotteidesi ja palvelujesi pariin kasvattaen kävijä- ja liidimäärää tehokkaasti. Oikein valitut ja hyödynnetyt maksetut kanavat tukevat siis niin inbound- kuinAccount Based -markkinointia sekä kasvattavat organisaatiosi tunnettuutta.

Hyödynnämme laajaa toimialatuntemustamme ja kehitämme Google Adwords, Facebook- ja LinkedIn-mainontaa tavoitteena generoida laadukkaita liidejä. Me emme tee mainontaa vain mainonnan ilosta tai luo asiakkaillemme some-tilejä vain koska “somessa pitää olla läsnä”. Valitsemme tärkeimmät some-kanavat aina asiakkaamme kohderyhmän mukaan ja siksi saamme niiden avulla erinomaisia tuloksia aikaiseksi. Meille olennaisinta on mitata mainonnan tuloksia ja keskittää panokset niihin kaikista toimivimpiin kanaviin.

Maksetun mainonnan ja some-kanavien keskeisimmät hyödyt:

 • Maksetut kanavat auttavat sisältöjäsi leviämään ja saavuttamaan tavoittelemasi kohderyhmän.
 • Sivustosi kävijä- ja liidimäärä kasvaa uusien kanavien myötä
 • Yhdessä laadukkaan sisällön ja tehokkaan kohdentamisen kanssa maksetut kanavat ja some-markkinointi parantavat liidien laatua

B2B-liidien generointi

Markkinoinnin tehtävä on tukea myyntiä ja siten koko liiketoimintaa. Tekeminen ei saa olla päätöntä puuhastelua, vaan suunnitelmallista ja tuloshakuista. Vain siten myynnille saadaan lämpimiä, jopa ostovalmiita liidejä. Yrityksen verkkosivuilla on tärkeä rooli liidin generoinnissa: sivuston tulee palvella jokaisen eri ostovaiheen haasteita ja tarjota niihin apua.

Meidän tehtävämme on auttaa B2B-yrityksiä saamaan enemmän liidejä – niiden laadusta tinkimättä. Suunnittelemme ja toteutamme liidikampanjoita laadukkaan ja juuri kohdeyleisölle tehdyn sisällön avulla. Myös verkkosivuja lähestymme myynnin näkökulmasta ja autamme niiden myynnillistämisessä. Toisin sanoen tavoitteenamme on ohjata sivuilla vieraileva potentiaalinen asiakas kohti konversiota, eli yhteystietojensa jättämistä, jolloin häneen voidaan olla yhteydessä ja auttaa tarvittaessa lisää.

B2B-liidien laadun parantaminen

Tasaisesti rullaava markkinointiprosessi ja alati kasvava liidimäärä ovat ensimmäinen erävoitto, minkä jälkeen on aika keskittyä liidien laatuun. Saako myyntitiimi käsiteltäväkseen ostokykyisiä päätöksentekijöitä, eli tavoittaako markkinointinne oikeita henkilöitä? Entä resonoivatko sisällöt kohderyhmässänne?

Liidien laadun parantaminen alkaa avoimesta ja jatkuvasta vuoropuhelusta myynnin kanssa: kun myynti käy liidejä läpi, tulee palautteen niiden laadusta tulla markkinoinnille asti. Vasta sen perusteella voidaan tehdä toimenpiteitä laadun kasvattamiseksi.

Parannamme liidien laatua muun muassa tarkemman seurannan ja kohdentamisen avulla. Lisäksi pidämme huolen, että asiakkailtamme löytyy laadukkaita ja kiinnostavia sisältöjä ostoprosessin jokaiseen vaiheeseen. Autamme myös liidimääritelmien asettamisessa ja liidien pisteytyksessä, joiden avulla liidien laadun seuranta on helppoa ja yksiselitteistä.

B2B-markkinoinnin koulutus ja konsultointi

B2B-markkinointikenttä elää ja kehittyy jatkuvasti, jolloin uusien tuulien perässä pysyminen ottaa oman aikansa. Pidämme asiakkaamme tuoreimman markkinointitietouden äärellä aina, mutta koulutamme ja konsultoimme mielellämme myös sinua!

Perehdymme liiketoimintaanne ennakkoon, jotta pystymme räätälöimään koulutuskokonaisuuden juuri teidän tilanteeseenne sopivaksi.

Koulutamme ja konsultoimme muun muassa näistä aiheista:

 • laadukkaiden liidien generointi B2B-sisältömarkkinoinnilla
 • markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen
 • liidien hoivauksen suunnittelu
 • markkinointimittariston luominen johtoryhmälle
 • ennustettavan ja mitattavan markkinointiprosessin luominen
 • HubSpot-koulutukset: ominaisuuksien täysipainoinen hyödyntäminen
 • markkinoinnin automaation käyttöönotto ja valinta

Ulkoistettu markkinointi­tiimi

Tuloksellinen markkinointi edellyttää liiketoimintalähtöisiä tavoitteita ja prosessinomaista toimintasuunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi pureudumme syvälle yrityksenne liiketoimintaan ja asetamme markkinoinnin tavoitteet aina liiketoimintatavoitteisiin peilaten. Olemme keskittyneet B2B-yritysten inbound-markkinointiin ja kasvatamme asiakkaidemme liiketoimintaa vahvan asiantuntijatiimin voimin.

Hoidamme markkinointinne suunnittelusta toteutukseen tai vain sovituilta osin, mutta yhteistyöhön sitoudumme aina 100-prosenttisesti. Saatte asiantuntijatiimimme osaamisen käyttöönne, jolloin markkinointimaailman tuoreimmat tuulahdukset ja viimeisimmät muutokset eivät mene yritykseltänne ohi. Olemme kuin yrityksenne oma, mutta ulkoistettu markkinointitiimi!

Ulkoistetun markkinointitiimin keskeisimmät hyödyt:

 • Toimialanne ulkopuoliset, tuoreet silmät tuovatmarkkinointistrategiaan uusia ideoita ja valmiuden toteuttaa niitä suunnitelmallisesti ja prosessinomaisesti.
 • Laaja-alainen markkinointikokemus auttaa liidien generoinnissa ja sisältömarkkinoinnin kehittämisessä.
Pinterest
PowerMarkkinointi Oy logo

PowerMarkkinointi Oy:n tarjonta

Markkinointi

Lisätietoja

PowerMarkkinointi Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Muuta PowerMarkkinointi Oy:n tarjontaa

Liiketoimintaprosessi

Markkinointi

PowerMarkkinointi Oy:n Markkinointi -aiheiset referenssit ja julkaisut

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

PowerMarkkinointi kotisivut Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia