Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Virtual Data Center mahdollisti turvallisen siirtymän Azure-pilveen

Referenssi

Asiakastarina: Elmera Group

Norjalainen Elmera Group -energiakonserni on yksi Pohjoismaiden suurimmista sähköyhtiöistä, ja se palvelee yli miljoonaa kotitalous-, yritys- ja julkishallinnon asiakasta. Elmera Group on listattu Oslon pörssiin, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 15,2 miljardia Norjan kruunua (1,4 miljardia euroa).

Yksi Elmera Groupin tytäryhtiöistä on Norjan suurin sähkön vähittäismyyjä  Fjordkraft, joka erotettiin omaksi yhtiökseen BKK:sta (nykyään Eviny) joulukuussa 2020. Fjordkraft toimittaa sähköä arviolta noin 1,8 miljoonalle ihmiselle yli 900 000 kotitalouteen, yritykseen ja julkiseen laitokseen eri puolilla Norjaa.

Pilviratkaisuihin tukea Innofactorilta

Elmera Group rakentaa parhaillaan tehokasta IT- ja käyttöympäristöä. Pilvi ensin -strategiaa noudattava Elmera Group on projektin aikana ottanut käyttöön Virtual Data Centerin (VDC) parantaakseen pilviratkaisun vakautta, kustannushallintaa ja tietoturvaa. Tärkeänä tukena on ollut Innofactorin asiantuntemus.

"Koska meillä ei vielä ole vankkaa omaa osaamista, tarvitsemme sitä tiimiimme ulkopuolelta", kertoo Elmera Groupissa pilvialustasta ja sen käytöstä vastaava Rasmus Rasmussen.

Fjordkraft oli ostanut kaiken IT-osaamisen BKK:lta ennen yhtiöiden erkaantumista. Yritysjärjestelyn myötä Fjordkraftiin siirtyikin joukko avainhenkilöitä, kuten Rasmussen sekä infrastruktuurin ja identiteetin tiiminvetäjä Rune Bergsvåg.

Fjordkraftilla oli edessä oman IT-ympäristön rakentaminen. Sittemmin Fjordkraftista on tullut osa Elmera Groupia, jolla on kaikkia tytäryhtiötä koskeva keskitetty IT- ja käyttöosasto.

"Tarkoituksenamme oli luoda käyttöympäristö ja ottaa hallintaamme ne osiot, jotka siirtyivät meille BKK:lta. Ympäristön luomiseen oli välttämätöntä käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, sillä osastosta ei ollut tarkoitus tulla suuri. Prosessin yhteydessä löysimme Innofactorin, jolla on syvällistä asiantuntemusta tällä osa-alueella", Rasmussen kertoo.

TUTUSTU AZURE-KUMPPANUUTEEN

Strategiana pilvi ensin

Käyttö- ja alustaosastolla työskentelee tällä hetkellä yhdeksän ihmistä. Elmera Groupin IT-osastolla, mukaan lukien kehitys, hallinto ja alusta, työskentelee noin 40 ihmistä.

"Tavoitteenamme on ylläpitää tasapainoista osaamista talon sisällä ja käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa tarvittaessa", Rasmussen sanoo.

Ulkopuolista osaamista tarvittiinkin pilviratkaisun ja Azure-alustan toteuttamiseen.

"BKK:sta irtaantumisen jälkeen useimmat yhteisestä ympäristöstä erotetut järjestelmät toimivat BKK:n on-prem-ympäristössä. Kun käynnistimme pilviprojektin, ajatuksena oli siirtää suurin osa järjestelmistä pilveen. Pian tuli kuitenkin selväksi, ettei kaikkea ollut mahdollista siirtää. Vaikka strategiamme onkin pilvi ensin, meillä on myös vanhoja järjestelmiä."

Koko organisaatio on sitoutunut pilviprojektiin yritysjohtoa myöten. Innofactor tuli mukaan varhaisessa vaiheessa ja on auttanut muun muassa kartoittamaan nykyistä pilviympäristöä, suunnittelemaan migraatiota pilviratkaisusta toiseen, mukauttanut Virtual Data Center -alustaa IT-hallinnoinnin ja tietoturvan osalta, konfiguroinut Azure-alustan ja sen käyttöoikeudet sekä kustannusoptimoinut ratkaisua.

LUE LISÄÄ PILVISTRATEGIASTA

Virtual Data Center tuo turvaa

Syksyllä 2021 Elmera Group kaipasi luotettavaa kumppania, joka pystyisi tarjoamaan Azuren käyttö- ja hallintapalvelua (Managed Services). Samassa yhteydessä tunnistettiin myös ympärivuorokautisen tukisopimuksen tarve, jotta kriittisten palvelujen käytettävyysaika saataisiin mahdollisimman suureksi. Osapuolet allekirjoittivat Managed Services -sopimuksen tammikuussa 2022, ja Innofactor nimesi asiakastiimin huolehtimaan Elmeran pilvialustan tuesta, käytöstä ja hallinnosta.

"Hallintapalvelusta on ollut suurta hyötyä muun muassa järjestelmän vakauden, tietoturvan, kustannustehokkuuden, rutiinien hallinnan ja IT-hallinnoinnin kannalta. Virtual Data Center -ratkaisun ansiosta dokumentaatio tulee käsitellyksi asianmukaisesti ja tietoturvallisesti", Rune Bergsvåg kuvailee.

Pilviprojektin aikana Elmera Groupin tukena on Innofactorilta ollut Håkon Baglo, joka on tarvittaessa tuonut mukaan muita konsultteja.

"He ovat todella taitavia, ammattimaisia ja velvollisuudentuntoisia. Vastaan on tietenkin tullut pieniä pulmia, mutta isoilta olemme välttyneet", Bergsvåg sanoo.

TUTUSTU RATKAISUUN: VIRTUAL DATA CENTER

Kaikki järjestelmät Azure-pilveen

Elmera Groupilla on tällä haavaa käynnissä useita projekteja.

"VDC on nyt tarkoitus varustaa sisällöllä, ja tätä työtä tehdään osa kerrallaan. Isossa, vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopulla päättyvässä projektissa, kaikki Azuressa entuudestaan ollut siirretään Innofactorin hallinnoimaan palveluun", Bergsvåg sanoo.

Työ käsittää muun muassa kaikki asiakassivustot, kuten verkkosivuston ja Fjordkraft-sovelluksen. Jatkossa palvelujen käytöstä vastaa Innofactor.

"Sen jälkeen aloitamme uusien, tällä hetkellä Innofactorin hallinnoimien palvelujen ulkopuolisten palvelujen siirtämisen. Yksi näistä on sisäinen kehitys. Eli kaikki Azuressa olevat palvelut siirretään samaan ympäristöön", Bergsvåg toteaa.

"Lisäksi tarkoituksena on siirtää Azureen ja pilveen myös nykyiset on-prem-järjestelmät ja vanhat järjestelmät, mutta tätä projektia ei vielä ole määritelty. Kuningasajatuksena on, että kaikki saataisiin Azureen", Rasmus Rasmussen jatkaa.

Pilvipalvelujen kustannukset ovat tärkeää tietoa

Elmera Groupia kiinnostavat myös pilviratkaisun kustannukset. Rune Bergsvågin mukaan kustannusrakenne on tiedossa, eikä sillä saralla ole ilmennyt suuria yllätyksiä.

"Olemme ottaneet käyttöön keinoja kustannusten hallitsemiseksi: määrittäneet hallintamekanismeja, joiden mukaan vain harvat henkilöt voivat luoda resursseja, sekä käytäntöjä, joiden mukaan yksittäinen käyttäjä ei voi luoda kalleimpia resursseja. Näin olemme pystyneet estämään kalliit vahinkoklikkaukset, eikä käyttäjä pysty esimerkiksi ottamaan käyttöön erittäin kallista CPU:ta", hän toteaa.

Bergsvåg ja Rasmussen pitävät kumpikin kustannuksia merkittävänä tekijänä:

"Pilvipalvelujen kustannuksista pitää ehdottomasti puhua. Jos haluamme esimerkiksi ympärivuorokautisen käytettävyystakuun, meidän on mietittävä, mille palveluille se halutaan. Kustannusten optimointi on erittäin tärkeää, ja se voi olla hyvin monimutkaista."

"Pilviratkaisulla on kuitenkin myös paljon hyötyjä, erityisesti skaalautuvuus. On-prem-ratkaisun skaalaaminen vastaavalla tavalla maksaa usein paljon enemmän. Yksi skaalautuvuutta todennäköisesti vaativa palvelu on Fjordkraft-sovellus, jonka on toimittava vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä", Rasmussen tädeyntää.


Azure-osaajien löytäminen haastavaa

Rune Bergsvågin mukaan teknisiä ongelmia on ollut matkan varrella paljon, mutta niihin kaikkiin on löydetty toimivat ratkaisut. Kun esimerkiksi BKK:n ja Fjordkraftin tiet erosivat, Microsoft Azure oli jo Fjordkraftille jossakin määrin tuttu mutta vain BKK:sta siirtyneille avainhenkilöille.

"Työn alla on sisäisen osaamisen kasvattaminen, mutta se ei ole aivan helppoa. Haasteena on, miten saada tasapainoon se, mitkä asiat hoidetaan sisäisillä resursseilla ja mihin käytetään ulkopuolisia. Koska sisäiset resurssimme ovat rajalliset, osaamisen jakaminen eri osa-alueille on vaikeaa. Kun väkeä on vähän, heidän osaamistaan on vaikeaa saada laajennettua useille osa-alueille", Rasmussen toteaa.

"Meidän kokoisillemme pienille toimijoille myös uusien osaajien palkkaaminen on haastavaa. Isot toimijat vievät parhaat tekijät markkinoilta", Bergsvåg täydentää.

Sisäinen osaaminen demokratisoi IT:tä

Elmera Group on siirtymässä omaan DevOps-ympäristöön, jossa on ketterät ja eri asiantuntijoista koostuvat tiimit. Samalla heitetään hyvästit siiloajattelulle.

"Vaikka rekrytointi on haastavaa, teemme sitä. Lisäksi koulutamme joitakin työntekijöitämme, jotta he pystyvät tekemään yhteistyötä Innofactorin tiimin kanssa", Bergsvåg kertoo ja huomauttaa samalla, että sisäisen osaamisen lisääminen veisi yrityksen IT:tä demokraattisempaan suuntaan.

"Silloin kaikki saavat osallistua. Microsoft Power Platform tarjoaa ideanikkareille mahdollisuuden kehittää omia ratkaisujaan, mikä tekee koko yrityksestä osan IT:tä. Se on vain hyvä asia."

Näin se tehtiin

Elmera Groupille toteutetussa kokonaisuudessa hyödynnettiin muun muassa seuraavia ratkaisuja ja palveluita:

Rasmus Rasmussenin ja Rune Bergsvågin 3 vinkkiä onnistuneeseen pilviprojektiin

  • Yrityksessä pitää olla omaa osaamista. Ilman sitä projekti epäonnistuu. Yrityksessä pitää ymmärtää, mitä ratkaisulta halutaan ja mitä ei. Muutoin yritys on täysin riippuvainen palveluntarjoajasta. Yritys on itse omien tarpeidensa paras asiantuntija.
  • Kustannuksia pitää pystyä hallitsemaan. Yrityksen johdon tulee sitoutua projektiin, eikä johto yleensä arvosta budjetin ylittymistä. Siksi kustannusten hallinta on elintärkeää.
  • Kumppanin valinta on erittäin tärkeää, ja koko organisaation on sitouduttava projektiin. Pilviprojektia ohjaavat yrityksen omat prosessit. Tarkoituksena on helpottaa arkea ja prosesseja.

Suosittelija:

"He ovat todella taitavia, ammattimaisia ja velvollisuudentuntoisia."

Rune Bergsvåg

Pinterest
Referenssin infoboxi
Innofactor Oyj logo

Tiedot

Tilaaja: Elmera Group

Lisätietoja

Yritysprofiili Innofactor kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Erikoisosaaminen

Pilvipalvelut / SaaS

Toimialakokemus

Raaka-aineet ja energia

Teknologia

Microsoft

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Valmisohjelmisto

Omat tagit

Virtual Data Center
Microsoft Azure
pilvi-infrastruktuuri
Ylläpito ja jatkuvat palvelut

Siirry yrityksen profiiliin Innofactor kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Innofactor - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Innofactor - Muita referenssejä

Innofactor - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia