Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Virtual Data Center – helpompi tapa siirtyä pilveen

BloggausMonet IT-johtajat haluavat siirtyä pilvialustan käyttöön. Heitä kiehtovat pilviympäristöjen tarjoamat uudenlaiset innovointi- ja kehitysmahdollisuudet sekä mahdollisuus virtaviivaistaa, standardoida ja automatisoida IT-toimintoja. Samanaikaisesti pelko kuitenkin estää mahdollisuuksien täysimittaista hyödyntämistä. Tästä seuraa kaksi yleistä, jäljempänä kuvatun mukaista pilvipalvelujen toteutustapaa.

Kerromme, miksi kumpikaan näistä toteutustavoista ei toimi kovinkaan hyvin, ja sen jälkeen esittelemme täysin uudenlaisen ratkaisun, jonka avulla yritykset voivat ottaa käyttöön pilviratkaisuja täysin uudella tavalla. 

Trendi on päivänselvä: pilvialustat ovat jo tulleet osaksi arkeamme. Pilvipalvelut kasvavat vuosittain yli 20 % (Gartnerin mukaan), ja kaikista IT-kustannuksista pilvipalveluihin liittyvät kustannukset muodostavat Pohjoismaissa kolmanneksen vuoteen 2022 mennessä.

Kysymyksiä on kuitenkin paljon – ja jonkin verran myös pelkoa. IT-johtajat ovat huolissaan muun muassa tietoturvasta, määräystenmukaisuuden toteutumisesta ja kustannuksista, joita pilvipalveluiden käyttöönotto organisaatioissa aiheuttaa. Tämän vuoksi monet yritykset epäröivät siirtyä pilveen. Tämä ei kuitenkaan ole ratkaisu hyötyjä tavoiteltaessa, eikä varsinkaan silloin, jos kilpailijat ovat jo askeleen edellä. 

Kaksi tavallista toimintatapaa

Pilvialustoihin siirtymiseen liittyvä epävarmuus johtaa usein kahteen erilaiseen toimintatapaan: Ad hoc -ratkaisuihin ja IT:n itsensä hoitamiin toteutuksiin.

1. Ad hoc -ratkaisut

Tavallinen tapa lähestyä pilvipalvelukonseptia on etsiä ad hoc -ratkaisuja. Ongelmia ratkaistaan toteuttamalla peräkkäin useita yksittäisiä projekteja tai käyttöönottoja.

Tämä kuitenkin tehdään ottamatta IT:tä täysipainoisesti mukaan. Toisin sanoen ulkopuolelle jätetään ne, jotka vastaavat organisaation tietoturvasta ja joilla olisi tilanteessa tarvittava ammattitaito.

Tämä lähestymistapa voi vaikuttaa helpolta ja joustavalta, mutta siihen liittyy myös monia ongelmia:

 • Hallinnan näkökulmasta kokonaiskuva puuttuu. 
 • Automaatiota ei ole. 
 • Tuki- ja ylläpitotoimintojen varmistaminen on vaikeaa. 
 • Jos kehittäjät vastaavat tietoturvasta ja järjestelmien suojauksesta, sitä ei ehkä ole lainkaan. 

2. IT-osasto vastaa toteutuksesta

Vaihtoehtoisesti pilvipalveluiden käyttöönoton voi toteuttaa IT-henkilöstö yksin. Tällöin ympäristöstä tulee usein suuri ja keskitetysti hallittu hanke, jonka pitäisi sopia jokaiselle.

Tässä lähestymistavassa oikea henkilöstö huolehtii tietoturvasta ja määräystenmukaisuudesta, mutta myös tähän tapaan liittyy ongelmia.

Jos ympäristöstä tulee äärimmäisen suljettu, on tingittävä juuri siitä ketteryydestä, joka pilvipalveluilla halutaan saavuttaa. Jos taas luodaan ”rennompi” ympäristö, kehittäjät saattavat tallentaa tietojaan mihin haluavat ja mikä kulloinkin heidän omiin projekteihinsa sopii parhaiten. On esimerkiksi mahdollista, että luottamuksellisia tietoja tallennetaan palomuurin ulkopuolelle. 

Parhaat puolet molemmista

Kumpikaan näistä kahdesta ratkaisusta ei toimi erityisen hyvin. IT-johtajat haluaisivatkin yhdistää parhaat puolet näistä molemmista lähestymistavoista. Joustavuus ja ketteryys ovat tavoiteltavia asioita, mutta liiketoiminta edellyttää myös suojaus- ja hallintatoimintoja.

Monet yritykset ovat lähteneet liikkeelle ensimmäisestä toimintatavasta ja pyrkineet ratkaisemaan suojaus- ja hallintakysymykset vasta myöhemmin. Se on mahdollista, mutta tällöin on vaarana, että projekteista tulee hyvin suuria ja laajoja.

Mitä sitten oikeastaan pitäisi tehdä?

Asiaa pitää lähestyä täysin uudella tavalla. Ja tämän parissa me Innofactorilla olemme työskennelleet jo muutaman vuoden ajan.

Virtual Data Center (VDC) -datakeskus

Olemme halunneet yhdistää vanhan ja uuden. Olemme tutkineet, mitkä asiat toimivat hyvin fyysisissä datakeskuksissa, ja näihin kuuluvat esimerkiksi rutiinien selkeys, kustannusten jakautuminen ja tietoturvan hallinta.

Yksi heikkous piilee kuitenkin siinä, että suorituskyvyn takaamiseksi datakeskus pitää joissain tapauksissa rakentaa maantieteellisesti tiettyyn paikkaan. Sama tehokas suojaus ja hallinta voidaan kuitenkin toteuttaa myös pilviympäristössä, minkä vuoksi olemme kehittäneet Innofactor Virtual Data Centerin.

Innofactor Virtual Data Center perustuu fyysisen datakeskuksen periaatteisiin, mutta se on toteutettu Microsoftin pilviympäristössä kaikkia parhaita Microsoft-ratkaisuista saatuja kokemuksia hyödyntäen.

Mikä Innofactor Virtual Data Center on?

Innofactor Virtual Data Center koostuu useasta osasta. Seuraavassa on yhteenveto kolmesta keskeisimmästä.

1. Arkkitehtuuri

Ensimmäinen osa on tekninen ratkaisu ja arkkitehtuuri, joka esimerkiksi

 • sisältää liikenteen analysoinnin, joka auttaa tunnistamaan tunkeutumisyritykset 
 • sisältää suojauskeskuksen, joka hyödyntää koneoppimista erilaisten hyökkäysten tunnistamiseksi ympäristössä
 • käyttää infrastruktuuri koodina (IaC) -menetelmää, joka mahdollistaa standardoitujen moduulien yhdistämisen ja mukauttamisen. Esimerkiksi nimeämisstandardi tai resurssien jakamiseen Microsoft Azure -ympäristössä käytettävä moduulikirjasto voidaan määrittää etukäteen.

Tämän arkkitehtuurin etuna on, että kaikki kehittäjien ja datakeskuksen käyttäjien käyttämät ominaisuudet nimeämisstandardeista hallintaan ja suojaukseen on tehokkaasti jäsennelty. 

2. Virtual Data Center -palvelut

Toinen osa on varsinainen Virtual Data Center -palvelu. Tämä on yksilöllisesti toteutettu versio kohdassa 1 mainituista arkkitehtuurista, rutiineista ja työskentelytavoista.

Palveluun sisältyvät Virtual Data Centeriä kuvaileva tekninen dokumentaatio sekä hallintaan liittyvä dokumentaatio – eli ohjeet datakeskuksen käyttöä varten.

3. Hallinta ja raportit

Kolmannen osan muodostavat asetusten määrittäminen, valvonta, raportointi ja lokiin kirjaaminen. Näihin sisältyvät esimerkiksi seuraavat:

 • valvontaloki
 • kaikkien tietokantojen, virtuaalikoneiden ja tallennustilien varmuuskopioinnin valvonta 
 • graafisten koontinäyttöjen käyttö 
 • kunkin kustannuskeskuksen kustannusten, budjetoinnin ja ennusteiden hallinta.

Tämä merkitsee sitä, että kustannuksia voidaan seurata ja ne voidaan jakaa juuri niille palveluille, joille ne kuuluvat.

Ketteryys ja hallinta

Olemme siis luoneet ratkaisun, joka huomioi tehokkaasti sekä käytön joustavuuden että hallinnoinnin vaatimukset.

Voit hallita suojausvaatimuksia ja varmistaa, että organisaatiossasi toimitaan lakien ja säädösten mukaisesti. Käytössäsi on määritetty verkon alue, jossa me valvomme kaikkea sisään ja ulos suuntautuvaa liikennettä. Vastaavasti joustavuutta on paljon, sillä palvelut toimitetaan tilauksina.

Myös rajoituksia on vähemmän kuin suuressa keskitetyssä ympäristössä. Voimme silti määrittää, mitä resursseja ja miten paljon kullakin on oikeus käyttää. Tämän vuoksi ratkaisu soveltuu erinomaisesti ketterään kehitystyöhön ja DevOps-käyttöön. 

Näin otamme Innofactor VDC:n käyttöön uusille asiakkaille

 1. Arvioimme ensin asiakkaan senhetkisen tilanteen. Tutustumme asiakkaan käyttöympäristöön ja arvioimme, onko sen siirtäminen pilveen kannattavaa. Jos suosittelemme siirtymistä, voimme ehdottaa parasta toteutustapaa. Mahdollisia tapoja on säilyttää virtuaalikone tai siirtyä täysin pilvipalvelupohjaiseen ympäristöön.
 2. Sen jälkeen aktivoimme ja rakennamme asiakkaan Virtual Data Center -datakeskuksen. Tämä tehdään omassa ympäristössämme, jotta voimme varmistaa VDC:n parhaan mahdollisen toiminnan asiakkaan tuotantoympäristönä. Sitten toteutamme Virtual Data Centerin asiakkaan ympäristössä.
 3. Rakennamme testiympäristöjä asiakkaan Virtual Data Centeriin, jotta voimme yhdessä asiakkaan IT-henkilöstön kanssa testata joitakin valittuja palveluja.
 4. Dokumentoimme ympäristön ja rakennamme sen. Siirrämme asiakkaan palvelut ja aloitamme IT-henkilöstön ja tietoturvasta vastaavien työntekijöiden perehdytyksen. Konsulttimme työskentelevät asiakkaan työntekijöiden kanssa, kunnes nämä ovat valmiita aloittamaan Virtual Data Centerin käytön.
 5. Virtual Data Center on nyt niin kutsuttu kohdealusta, johon siirrot alkuperäisen suosituksen mukaisesti toteutetaan. Uudet palvelut toteutetaan Virtual Data Centerissä ja otetaan siellä käyttöön.

Jatkuva kehitys automaation avulla

Virtual Data Center on palvelu, joka sisältää pilvessä toimivan konesalin lisäksi kaiken, minkä organisaatio tarvitsee sen käyttämiseksi: ohjeet, rutiinit ja työntekijöiden kouluttamisen.

Palvelu sisältää myös rutiinien ja menetelmien jatkuvat päivitykset.

Olemme säännöllisesti yhteydessä Microsoftin Azure-kehitystiimiin, joten meillä on käsitys kehitysnäkymistä ja parhaista työskentelytavoista Azuren kanssa nyt ja tulevaisuudessa. Tätä tietoa hyödynnämme teknisen Azure-ratkaisun arkkitehtuurin, rutiinien ja käyttöohjeiden kehityksessä. Ja tämän kehitystyön tuloksen edut ovat asiakasorganisaatioidemme hyödynnettävissä.

Sinä IT-johtajana voit nyt keskittyä pitämään organisaatiosi IT:n ajan tasalla. Me puolestamme tarjoamme luotettavan toimintamallin, jossa kaikki vaiheet tehdään oikein alusta lähtien.

Tulevaisuuden ratkaisu

Me Innofactorilla olemme erittäin ylpeitä ainutlaatuisesta VDC-ratkaisustamme ja pidämme sitä pilvipohjaisen IT-ympäristön tulevaisuuden mallina.

Voimme siis todeta, että VDC on ratkaisu, joka mahdollistaa suojauksen, hallinnan ja määräystenmukaisuuden varmistamisen sekä samanaikaisesti tarjoaa sen joustavuuden ja ketteryyden, jota pilvialustalta voi odottaa.

Muita etuja ovat

 • nopea toteutus edullisesti 
 • tehokas kustannusten hallinta tilauspalvelujen ansiosta 
 • parhaisiin käytäntöihin perustuva oikea ratkaisu alusta lähtien  
 • erinomainen joustavuus päätettäessä, suoritetaanko datakeskusta itse vai ulkoisen toimittajan avulla 
 • varmuus siitä, että työntekijät perehdytetään ympäristön käyttöön tehokkaasti.

Innofactorin VDC-asiantuntijat Arto Saarelainen ja Jesse Jaatinen keskustelevat pilvipalveluiden tarjoamista hyödyistä ja Innofactorin ainutlaatuisesta VDC-ratkaisusta to 28.10.2021 klo 9 - 10 pidettävässä webinaarissa. Hyppää linjoille kuuntelemaan, kuinka VDC yhdistää perinteisten konesalien parhaat ominaisuudet pilvipalveluiden joustavuuteen.

Tapaamisajan VDC-asiantuntijamme kanssa voit puolestaan varata täältä.

Pinterest
Innofactor Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Innofactor kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Erikoisosaaminen

It-infrapalvelut
Pilvipalvelut / SaaS

Teknologia

Azure

Omat tagit

Virtual Data Center
Microsoft Azure
VDC

Siirry yrityksen profiiliin Innofactor kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Innofactor - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Innofactor - Muita referenssejä

Innofactor - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia