Valmet ottaa käyttöön pitkälle automatisoidun hankinnasta maksuun -ratkaisun

Laajan alihankkijaverkoston kanssa toimivalle kansainväliselle konsernille tehokas hankinnasta maksuun -prosessi on merkittävä tekijä. Valmet valitsi Basware Purchace-to-pay -pilvipalvelun ja sai entistä helppokäyttöisemmän järjestelmän, jolla hankinnasta maksuun -prosessi on pitkälle automatisoitavissa konsernin tavoitteiden mukaisesti. Ratkaisu tullaan ottamaan käyttöön kymmenissä maissa ja se täyttää kaikki paikalliset lainvaatimukset.


Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja paperi-, sellu- ja energiateollisuudelle. Kuten monella muullakin toimialalla, kehityksen vauhti on kova: "Esimerkiksi teknologinen kehitys muokkaa ulkoista toimintaympäristöä jatkuvasti. Tästä syystä meidän pitää osata muuttua myös sisäisesti", kuvaa Valmetin Financial Services prosessien implementoinnista ja robotiikasta vastaava Ahti Väätäinen nykytilannetta. 

Yli 12 000 työntekijän Valmet toimii viidellä maantieteellisellä alueella, ulottuen Uudesta-Seelannista ja Kiinasta aina Etelä-Amerikkaan ja Yhdysvaltoihin asti. Globaali liiketoiminta hyödyntää laajaa alihankintaverkostoa.

Yksi prosessi koko konserniin

Valmetin Financial Services toiminto on jakautunut kolmeen toimipisteeseen, Suomeen, Ruotsiin ja Kanadaan. Käytössä on ollut kaksi eri laskuautomaatioratkaisua ja lisäksi useita toiminnanhallintajärjestelmiä (ERP) ilman laskuautomaatiota, mikä on aiheuttanut haastetta eri toimintojen integroimiselle ja vaikeuttanut hankintojen analysointia sekä laskujen käsittelyä.

Valmetissa käynnistetyn toiminnanohjausjärjestelmäprojektin myötä päätettiin ottaa käyttöön yksi yhteinen hankinnasta maksuun -prosessi, globaalisti koko konserniin. Yhtäaikaiset muutokset asettivat ostolaskujärjestelmän toimittajalle tiukat vaatimukset. 

"Kahden keskeisen järjestelmän vaihdosprosessien yhtäaikaisuus nosti riman korkealle. Ostolaskuratkaisun oli käytännössä tarjottava joustavuutta ja integraatiomahdollisuus uuteen ERP-järjestelmään", Väätäinen kertoo. 

Automaatiosta hyödyt irti

Seuraava vaihe oli järjestelmälle asetettavien vaatimusten määrittäminen. Useampi toimittaja oli tarjouskilpailussa pitkään mukana. Valinta kohdistui lopulta Baswareen, joka tarjosi Valmetin valintakriteereihin parhaan ratkaisun ja oli siten selkeä voittaja.

Basware Purchase-to-Pay -ratkaisun merkittävä vahvuus oli kyky toimittaa globaali järjestelmä, jolla koko hankinnasta maksuun -prosessin kehittäminen onnistuu Valmetin tavoitteiden mukaisesti. Edukseen erottuivat toiminnot automaatiotason nostoon, järjestelmän kyky oppia aiemmasta sekä poikkeamien tehokas hallinta. 

Valmetin tavoitteena oli myös hankkia mahdollisimman yksinkertaisesti hallittava järjestelmä, jonka tuotekehitys on maailman kärkeä, mutta hoituu silti asiakkaan näkökulmasta vaivattomasti. Tässäkin Basware oli kilpailijoitaan vahvempi. 

Mitä vähemmän räätälöintiä, sen parempi

Basware Purchase-to-Pay -ratkaisun käyttöönotto yhtä aikaa uuden ERP-järjestelmän kanssa tuo sekä etuja että muutoksia aikatauluun. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on kokonaisuudessaan useamman vuoden projekti ja määrittää myös ostolaskujärjestelmän läpivientiä Valmet-konsernin sisällä. Projektien päällekkäisyys vaati tiivistä yhteistyötä ja koordinointia eri tahojen välillä. Etuna on aito mahdollisuus muovata liiketoimintaprosesseja uuteen uskoon matkan varrella. 

"Olimme alusta asti luottavaisia siihen, että Basware kykenee toteuttamaan tällaisen joustavuutta vaativan, kansainvälisen käyttöönoton. Olemme myös olleet tyytyväisiä tähän astiseen toteutukseen, joka on edennyt suunnitellulla tavalla", Väätäinen kertoo. 

Asiantuntijana Ahti Väätäinen ymmärtää hyvin sen hyödyn, jonka mahdollisimman vähäinen räätälöinti tuo pidemmällä tähtäimellä. 

"Jos olisimme lähteneet muovaamaan omaa erillisratkaisua, olisimme hävinneet standardijärjestelmän tarjoaman edun. Samalla esimerkiksi analytiikan toimivuus olisi kärsinyt." 

VALMETIN TAVOITTEET OSTOLASKUPROSESSIN KEHITTÄMISEEN:

1. Nopeutetaan kiertoa maksimoimalla automaatioaste
2. Vähennetään manuaalisia vaiheita
3. Kasvatetaan ostotilauksellisten laskujen osuutta
4. Parannetaan epäsuorien hankintojen prosessia

VALMET

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi-, energia- ja prosessiteollisuudelle. Yhtiö toimii yhteensä 33 maassa, viidellä eri maantieteellisellä alueella. Yhtiön palveluksessa on noin 12 000 työntekijää ja liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Suosittelija:

“Käyttäjien näkökulmasta Basware oli kilpailutuksen paras. Ohjelmiston käyttöliittymä on selkeä ja raportointityökalut juuri sellaiset kuin toivoimme. Myös hintalaatusuhde oli kilpailukykyinen."

Ahti Väätäinen, Specialist, Finance Development, Valmet

Referenssi Valmet ottaa käyttöön pitkälle automatisoidun hankinnasta maksuun -ratkaisun
Tilaaja: Valmet
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Hankinta
Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP
Integraatiot
Maksaminen
Pilvipalvelut / SaaS
Prosessiteollisuus
Valmistava teollisuus
Valmisohjelmisto
Basware Purchase-to-Pay
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa