Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Tornator: Monipuolista työn tehostamista digitaalisilla ratkaisuilla

ReferenssiMetsätalousyritys Tornator kaipasi järjestelmällistä tiedonhallintaa ja saavutti kyvykkyyden ennakoida liiketoiminnan suorituskykyä. Heille kehitetty mobiilisovellus myös muuttaa työtapoja huomattavasti sujuvammiksi kenttätöissä.

"Näe metsä puilta"


Tornator on metsätalousyritys, joka myy hakkuuoikeuksia omistamistaan metsäalueista eri puunostajille. Se hallinnoi metsäomaisuuttaan ja myy niin tontteja kuin maa-aineksia Suomessa, Virossa sekä Romaniassa. Yksi Tornatorin avainarvoista on vastuullisuus, ja tässä Tornator tunnisti Valamiksen kanssa yhteneväisyyttä.

Tornator haki ratkaisua ydinliiketoimintaansa koskevaan haasteeseen; metsävarannon optimaaliseen hyödyntämiseen.

Pystyäkseen johtamaan liiketoimintaansa tiedolla, tuli Tornatorin ensin saada kattavasti infoa liiketoimintansa nykytilanteesta, sekä eritellä oleellisin tieto esille tästä valtavasta tietomäärästä.

Varmuutta valintoihin tiedon priorisoinnilla

Aiemmin Tornatorin käytössä ei ollut tarpeeksi jäsenneltyä, ajantasaista, riittävän tarkkaa tietoa, joka olisi helpottanut päätöksentekoa. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja siihen tehtyjen laajennuksien jälkeen on tietomassaa kertynyt paljon, josta on ollut haasteellista erottaa päätöksenteon kannalta oleellisimmat osat. Suuri osa tästä tiedosta oli vielä jäsentymätöntä ja hajallaan eri prosesseissa.

Tornator on kestävän kehityksen metsätalousyritys, ja määritelmän mukaan tällöin metsää pitäisi kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Tällöin tase olisi plussalla. Näin myös käyttökelpoisessa muodossa olevaa tietoa pitäisi olla enemmän saatavilla kuin sitä tarvitaan.

Tietovarannosta saatavaa hyötyä on haastavaa ulosmitata, jos ei pystytä muodostamaan ehjää kokonaiskuvaa. On tunnistettava, mikä tietosisältö on liiketoiminnassa oleellista ja mitkä ovat tunnuslukuihin vaikuttavimmat tekijät.

Kaikki tieto ei ole yhtä arvokasta, joten hyvien analytiikkatyökalujen avulla liiketoiminnan oleellisimman tiedon löytäminen laajasta datamäärästä oli ratkaisevan tärkeää.

Tietoisia strategisia valintoja tarkan datan ansiosta

Vuoden 2017 alussa Tornator otti Suomen projektin pilottivaiheeseen, jossa analytiikan järjestelmäalusta tarjosi ajantasaisen tiedon liiketoiminnan tunnusluvuista, vertailun tavoitteisiinsa, sekä tuotti ensimmäiset ennusteet liiketoimintajohdon käyttöön. Ratkaisu nimettiin TornaSight (Tornator Insight) -ratkaisuksi, sillä se tarjosi uudenlaista näkemystä yritysjohdolle siitä, mitkä ulottuvuudet ovat vaikuttaneet liiketoiminnan suorituskykyyn milloinkin.

"Yksi suurimmista hyödyistä on saavutettu raporttien automatisoinnilla, tieto kulkee tytäryhtiöiltä suoraan konsernin johdolle. Pystymme tällä ratkaisulla tekemään parempia ennusteita, analysoimaan saatavaa dataa, sekä visualisoimaan tuloksia helpommin tulevaisuudessa", kertoo projektipäällikkö Kimmo Kortelainen yhteistyön tulevista konkreettisista hyödyistä liiketoiminnalle.

Valamiksen ja Tornatorin yhteistyö on laajentunut edelleen ja seuraavissa vaiheissa Tornatorin maayhtiöt alkavat hyödyntää analytiikkaratkaisua omassa toiminnassaan. Suomi kulkee kehityksessä jo puusuksen mitan verran pidemmällä, syventäen ratkaisuaan kohti ennustavan ja suosittelevan analytiikan käyttöönottoa.

Aiemmin ajantasainen tietosisältö oli käytettävissä kerran kuukaudessa mutta TornaSight:n myötä tilannetietoja voidaan tarkastella päivittäin. Tärkeintä on, että suuresta määrästä tietoa löydetään ne oleellisimmat liiketoiminnalle merkitykselliset mittarit ja niihin tarvittava data.

Tuotettuja tietoja hyödynnetään mm. tehtäessä päätöksiä kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta, osaamisen ja prosessien kehittämisestä sekä kasvun luomisesta yrityksen strategisten painopisteiden mukaan.

Mobiilisovellus tehostaa perinteisiä työtapoja

Tornator havaitsi työtavoissaan muutakin modernisoitavaa datahallinnon ohella, nimittäin hakkuukohteiden arvioinnin. Tornator tarkastaa hakkuualueiden korjuulaadun ja varmistaa esimerkiksi, että metsälain edellyttämät erityisen tärkeät elinympäristöt on otettu huomioon oikealla tavalla hakkuuta tehdessä. Korjuulaadun seuranta suoritettiin aiemmin paperisella arviointilomakkeella ja tulokset saatiin järjestelmään vasta toimistolle palatessa, manuaalisesti. Tässä Tornatorilla tunnistettiin selkeä kehityskohde.

Mobiilisovelluksen avulla Tornatorin työntekijä voi sijaintinsa perusteella valita hakkuukohteen, suorittaa arvioinnin, sekä tallentaa tuloksen välittömästi analytiikan hyödynnettäväksi. Sovelluksesta ja sen tuottamasta aineistosta voidaan tunnistaa reaaliaikaisesti, millä alueilla arviointeja on jo suoritettu.

Sovellus auttaa paitsi prosessin huomattavassa sujuvoittamisessa, myös sen varmistamisessa, että arviointi tapahtuu oikealle kohteelle, kun sovelluksessa on tieto käyttäjänsä sijainnista ja merkinnöistä.

Kehitys ei pysähdy

Digitaaliset ratkaisut ovat muuttaneet Tornatorin ydinliiketoiminnan mahdollisuuksia pysyvästi parempaan suuntaan. Liiketoimintaa koskevien strategisten päätösten teko on helpompaa, kun on käytettävissä liiketoiminnan tarpeiden mukaan toteutettu tietomalli, mihin päätöksen voi perustaa.

"Tehty ratkaisu antaa meille joustavuutta, laajentaa läsnäolevia palveluita ja mahdollistaa hyvin saman palvelun käyttöönoton kansainvälisellä tasolla", kertoo Tornatorin tietojärjestelmäpäällikkö Juha Immonen.

Valamis on ollut paitsi teknisten ratkaisujen rakentajana, myös analytiikan ja raportoinnin asiantuntija-yhteistyökumppanina Tornatorille. Digitaalisilla ratkaisuilla uudistetut toimintatavat vahvistavat Tornatorin tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja tehostavat kilpailukyä.

Esimerkiksi ennustavan analytiikan ratkaisujen kehittyessä edelleen yritys vahvistaa asiantuntija-asemaansa alan kilpailukykyisenä tekijänä.

"Pyrimme luomaan strategisia kumppanuuksia kilpailukykyisiin sekä oman lisäarvonsa yhteistyöhön tuoviin tekijöihin. Valamis sopii tähän kuvaukseen hyvin", projektipäällikkö Kimmo Kortelainen sanoo menestyksekkäästä projektista.

Suosittelija:

"Yksi suurimmista hyödyistä on saavutettu raporttien automatisoinnilla, tieto kulkee tytäryhtiöiltä suoraan konsernin johdolle. Pystymme tällä ratkaisulla tekemään parempia ennusteita, analysoimaan saatavaa dataa, sekä visualisoimaan tuloksia helpommin tulevaisuudessa", kertoo projektipäällikkö Kimmo Kortelainen. "Pyrimme luomaan strategisia kumppanuuksia kilpailukykyisiin sekä oman lisäarvonsa yhteistyöhön tuoviin tekijöihin. Valamis sopii tähän kuvaukseen hyvin"

Kimmo Kortelainen

Pinterest
Referenssin infoboxi
Valamis logo

Tiedot

Tilaaja: Tornator
Ajankohta: 2016 -

Lisätietoja

Yritysprofiili Valamis kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
BI ja raportointi
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Tietohallinto
Tuotanto
Tuotekehitys ja suunnittelu
Viestintä

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Big Data
Dokumenttien hallinta
Graafinen suunnittelu
It-infrapalvelut
Ketterät menetelmät
Käyttöliittymäsuunnittelu
Mobiilikehitys
Ohjelmistokehitys

Toimialakokemus

Kuljetus, liikenne ja logistiikka
Prosessiteollisuus
Raaka-aineet ja energia

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Siirry yrityksen profiiliin Valamis kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Valamis - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi plus/premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Valamis - Muita referenssejä

Valamis - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia