Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tietokokonaisuuksien hallintaa verkkokouluympäristössä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) halusi kehittää uudenlaisen tavan jakaa tietoa ja samalla uudistaa verkkokoulupalvelujaan tyyliltään yhdenmukaiseksi. Niinpä teimme heille verkkokouluympäristön, johon mahtuu useita teemoiltaan erilaisia koulutuskokonaisuuksia.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. THL tekee korkeatasoista tutkimusta väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Se toimii myös sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoviranomaisena ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa yleisesti.

Yhtenä THL:n tärkeimpänä tavoitteena on jakaa tuottamaansa laadukasta tietoa, helposti saatavilla olevassa muodossa. Kohderyhmä on laaja ja kävijämäärät suuria. Tiedon ajantasaisuus ja saavutettavuus on tärkeää.

"THL:n verkkokoulut mahdollistavat kohderyhmien laajan tavoitettavuuden ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoja voi opiskella omassa tahdissa ja itselle parhaiten sopivana aikana. Tentit mahdollistavat oman osaamisen testaamisen ja todentamisen työnantajalle", kertoo Verkkokoulujen kehityksen projektipäällikkö Tero Lehikoinen.


Yhtenäiset verkkokoulut mahdollistavat tiedon saatavuuden

THL:n verkkokoulut on siinä pisteessä elämänkaartaan, että digitalisaation hyödyt ovat yhä isompi osa palvelun antia.

Ratkaisuna THL: koulutustarpeisiin rakensimme Valamis-oppimisympäristön, joka;

  • on jaoteltu selkeisiin osioihin koulutusmateriaalien mukaan
  • on saatavissa kaikille mobiililaitteille
  • tulee olemaan kevyt, jotta sivuston ylläpitäjien on helppo muokata materiaali ajantasaiseksi, kun siihen on tarvetta.
Ympäristön kehityksessä tuli ottaa huomioon mikro-oppimisen mahdollistaminen, sekä kokonaisuuksien jäsentely helposti ymmärrettävään muotoon, jotta oikean tiedon tavoittaminen olisi sujuvaa heti ensimmäisestä koulutuskerrasta alkaen.

Ammattilaisilla täytyy olla oleellinen tieto helposti saatavilla aina, jotta aikaa ei mene hukkaan, kun on tilanteita joihin tulee tarttua. Hyvin jäsenneltynä materiaali palvelee myös ennakoivassa tiedottamisessa, jolloin toimintavalmius on jo parempi.

Monimuotoinen oppimateriaali lisää oppimiskokemuksen mielekkyyttä; verkkokouluihin voi lisätä sisältöjä niin tekstinä, kuvina kuin videonakin. Lisäksi sinne on listattuna keskeisiä termejä ja käsitteitä sisältäviä sanastoja oppimista helpottamaan.

Kokonaisuus on toimivien osiensa summa

Vaikka verkkokoulujen sisältö on pääasiassa terveydenhuolto- sekä sosiaalihuollon alan ammattilaisille suunnattua, se on ymmärrettävällä tavalla muotoiltua, ja nähtävillä kenelle tahansa. Sisällöissä/materiaaleissa käsitellään terveydenhuollon alan muuttuvia käytänteitä, joista jokaisella on oikeus olla tietoinen.

Verkkokouluympäristöön on helppo lisätä uusia itsenäisiä tietokokonaisuuksia, ja oppimista sujuvoittaa myös materiaaleihin lisätyt aika-arviot, kuinka pitkään yhden materiaalin läpikäynti suunnilleen vie.

Verkkokoulut selkiyttävät eri toimijoiden rooleja tietojenvaihdon ja salassapidon osalta, sekä vahvistaa asiakasta kuuntelevaa, monialaista yhteistyötä.

Kun tieto on selkeästi esitettyä ja aina saatavilla, se valmistaa asianomaisia toimimaan tilanteissa, ennen ongelmatilanteiden syntymistä. Tällöin tehokkuus on parhaimmillaan.

Suosittelija:

"THL:n verkkokoulut mahdollistavat kohderyhmien laajan tavoitettavuuden ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoja voi opiskella omassa tahdissa ja itselle parhaiten sopivana aikana. Tentit mahdollistavat oman osaamisen testaamisen ja todentamisen työnantajalle", kertoo Verkkokoulujen kehityksen projektipäällikkö Tero Lehikoinen.

Tero Lehikoinen

Referenssin infoboxi
Referenssi
Tilaaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Asiakaspalvelu
Tietohallinto
Tuotanto
Tuotekehitys ja suunnittelu
Viestintä
Arkkitehtuuri
Dokumenttien hallinta
Graafinen suunnittelu
Ketterät menetelmät
Käyttöliittymäsuunnittelu
Mobiilikehitys
Webkehitys
Open source
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö
 
Pinterest

Siirry yrityksen profiiliin Siirry Valamis kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Muita julkaisuja Valamis:lta

Siirry Valamis kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Ohjelmistoalalla parhaiten tienaavat Helsingissä työskentelevät ammattilaiset
Apple on nyt biljoonan dollarin yritys
Teamit lupaa tuoda monikanavaisen myynnin kaikkien yritysten saataville

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia