Teollinen Internet ja älykkäät junat

Rautatieliikenne on yksi Teollisen Internetin hyödyntämisen nopeasti kasvavia kohteita. Syinä tähän ovat mm. rautatiemarkkinoiden avautuminen vapaalle kilpailulle eri maissa ja ohjelmiston merkityksen kasvaminen junien järjestelmissä. 


Perinteisiä tiedonkeruujärjestelmiä on hyödynnetty jo kauan kaluston kunnonvalvonnassa sekä matkustaja- että tavarajunakalustossa. Tällä hetkellä Teollisen Internetin ja IoT:n ratkaisut yleistyvät nopeimmin matkustajaliikenteessä eli junissa, raitiovaunuissa ja metroissa.

Teollisen Internetin tuomat hyödyt

Matkustajajunaliikenne on usean toimijan ympäristö, jossa Teollisen Internetin hyödyt ovat selkeitä osoittaa. 

Junakalustovalmistaja pystyy tarjoamaan kaluston omistajille elinkaaripalveluita, joihin voi kuulua myös junissa olevien ohjelmistojen hallittu päivitettävyys mm. tietoturvan takia. Omistaja voi kilpailuttaa ulkopuolisen operaattorin liikennöimään junilla siten, että omistaja itse voi mitata operaattorin täsmällisyyttä ja palvelun laatua. 

Rautatieoperaattori pystyy liikennöimään junilla kustannustehokkaasti ja turvallisesti sekä reagoimaan nopeammin poikkeustilanteisiin. Reaaliaikainen ja kohdennettu matkustajainformaatio junassa parantaa matkustuskokemusta, joka on tärkeä asia kilpailtaessa lisämatkustajista. Kustannustehokkuutta parantaa mm. se, että junien operointia voidaan suorittaa etänä ja ajastetusti, jolloin se säästää junien henkilökunnan resursseja. Lisäksi rautatieoperaattori pystyy myymään junista digitaalista mainostilaa tarjoamalla sisällöntuottajalle valmiin liittymän materiaalin päivittämiseen juniin. 

Matkustajat hyötyvät täsmällisestä ja päivittyvästä aikatauluinformaatiosta, yksilöidymmästä viihdetarjonnasta sekä parantuneesta turvallisuudesta ennen matkaa ja matkan aikana junassa.

Teleste Oyj valitsi kumppanikseen Inoi Oy:n

Teleste Oyj:n tytäryhtiö Teleste Information Solutions Oy kehittää ja toimittaa juniin uudenaikaisia IP-pohjaisia matkustajainformaatiojärjestelmiä. Inoi Oy:n ja Teleste Oyj:n yhteistyö junien etähallintaan liittyen alkoi jo vuonna 2012. Ensimmäinen järjestelmä otettiin matkustajajunissa tuotantoliikenteeseen Baltiassa kesällä 2013. Matkustajajunia, raitiovaunuja ja metrojunia varten tarkoitettu järjestelmä on kehitetty Inoi Oy:n valmiin IoT-ohjelmistoalustan päälle. 

"Junaliikenteen IoT-järjestelmän tulee tarjota hyvin suunnitellut rajapinnat käyttöliittymille ja rautatieoperaattorin taustajärjestelmiin, jotta se saadaan integroitumaan operaattorien digitaalisiin prosesseihin. Pelkkä tiedon kerääminen junista ja visualisointi ei nykypäivänä enää riitä. Matkustajainformaation lisäksi junien ohjelmistoa tulee voida päivittää hallitusti ja vikasietoisesti ilman junan henkilökunnan apua.", toteaa tuotepäällikkö Seppo Saukko Teleste Information Solutions Oy:stä.

Tekniset haasteet rautatieympäristössä

Rautatieliikenteessä tekniset vaatimukset tiedonsiirrolle ovat korkeammat kuin monessa muussa käyttöympäristössä. Esimerkiksi junien liikkuessa niiden verkkoyhteydet ovat epävakaita ja kaistanleveys vaihtelee suuresti, jolloin tiedonsiirron tulee olla automaattisesti mukautuvaa ja kaikkien operaatioiden tilaa tulee aina voida seurata. Lisäksi operaatiot ja siirrettävä tieto on priorisoida eli junalle tulee voida esimerkiksi asettaa pilvipalvelusta vuoronumero ja reitti vaikka ison mainosmateriaalin päivitys junaan on käynnissä.

"Valitsimme Inoi Oy:n ohjelmistokumppaniksemme kokemuksen ja tietoturvaosaamisen takia.", mainitsee Saukko.

Suosittelija:

Valitsimme Inoi Oy:n ohjelmistokumppaniksemme kokemuksen ja tietoturvaosaamisen takia.

Seppo Saukko, Teleste Information Solutions Oy

Referenssi Teollinen Internet ja älykkäät junat
Tilaaja: Teleste Oyj
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Tuotekehitys ja suunnittelu
Arkkitehtuuri
IoT
Käyttöliittymäsuunnittelu
Ohjelmistokehitys
Tietoturva
 
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa