Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Tee ICT-hallinnosta laadukkaampaa digitaalisilla päätöksenteolla

BloggausErilaiset tietotekniset ratkaisut ovat hybridityön ytimessä, mutta tarjolla olevia ratkaisuja löytyy markkinoilta valtavasti. Fingertip auttaa ICT-hallintoa tunnistamaan päätöksentekotarpeet, ratkaisuvaihtoehdot ja riskit sekä hyödyntämään asiantuntijoiden osaamista parhaiden valintojen tekemiseen. Se on integroitu suoraan Microsoft Teamsiin, jolloin sen saa käyttöön koko organisaatiolle helposti ja nopeasti. Se auttaa noudattamaan standardikäytäntöjä, kuten ITIL tai COBIT, ylläpitäen päätöksenteon laatua ja läpinäkyvyyttä aina toimeenpanoon asti. Fingertipillä teet liiketoimintasi kannalta parhaat ICT-päätökset ketterästi ja itsevarmasti!

Kokeile Fingertipiä veloituksetta 30 päivän ajan!

Mitä arvoa ICT-hallinto (eng. ICT governance) tuottaa?

ICT-hallinnon tavoitteena on ohjata ICT-hankintoja ja -prosesseja siten, että ne tukevat yrityksen toimintaa mahdollisimman hyvin. Kun ICT-järjestelmät vastaavat paremmin operatiiviseen tarpeeseen, ne tuottavat enemmän arvoa käytössä. Hyvä ICT-hallinto tekee vastuualueet näkyviksi ja auttaa tunnistamaan riskit sekä pienentämään niiden todennäköisyyttä , kun päätökset tehdään järjestelmällisen prosessin avulla. Hyvin toteutettuna ICT-hallinto siis varmistaa ICT-investointien kustannustehokkuuden ja kannattavuuden.

Tehokas ICT-hallinto ottaa kantaa kolmelta osin päätöksiin: mitä päätöksiä tulee tehdä, kenen vastuulla näiden päätösten tekeminen on, sekä miten kyseiset päätökset tehdään ja miten niiden toteutumista valvotaan? Näin ICT-hallinnossa varmistetaan jatkuvan kehittämisen takaisinkytkentä, mikä tuottaa merkittävää hyötyä pitkällä aikavälillä.

Minkälaisia päätöksiä ICT-hallinto tekee?

ICT-hallintoon liittyvät päätökset voidaan karkeasti jakaa neljään luokkaan:

  1. ICT:n periaatteita koskevat päätökset: Mitä ICT-ratkaisujen käytöllä, hankinnalla ja johtamisella pyritään saamaan aikaan sekä miten niitä tulisi käyttää? Käytännössä vaikkapa päätökset, mihin käyttöön ostetaan valmiita sovelluksia, mihin räätälöityjä ratkaisuja ja mitkä rakennetaan itse.
  2. ICT-arkkitehtuuriin liittyvät päätökset: Miten dataa, ohjelmistoja ja infrastruktuuria tulisi organisoida? Päätetään siis yhteisistä käytännöistä ja määritelmistä, jotta ICT-palvelut varmasti palvelevat tarkoitettua käyttötapaustaan riittävän hyvin. Esimerkiksi kenellä tarvitsee olla lisenssi mihinkin sovelluksiin, miten verkkoliikenne suojataan palomuurein, ja vaikkapa minkälainen liikenne omissa verkkopalvelimissa halutaan kieltää tai estää.
  3. ICT-infrastruktuurin päätökset: Mitkä ICT-palvelut muodostavat organisaation toiminnan selkärangan, eli vaikuttavat merkittävästi päivittäisiin työtehtäviin? Esimerkiksi käytettäviin laitteisiin, operaattorisopimuksiin, sekä palvelinkapasiteettiin liittyvät päätökset kuuluvat tähän kategoriaan.
  4. ICT-investoinnit ja priorisointipäätökset: Kuinka paljon ja mihin ICT-kokonaisuuden kohteisiin tehdään lisäinvestointeja, miten investoinnit käytännössä toteutetaan ja miten ne perustellaan? Tunnistetaan ICT-kehitysprojekteja, joissa arvioidaan niiden kustannuksia, riskejä ja hyötyjä, ja päätetään investoinnin tekemisestä.

ICT-hallinto siis varmistaa, että näihin osa-alueisiin liittyvät päätökset ylipäänsä tehdään, kenen vastuulla niiden tekeminen on sekä missä niiden tekemistä ja toteutusta seurataan. Näin vältetään yleiset sudenkuopat, kuten päättämättömyys, laittomuus, vastuuttomuus sekä heikkolaatuiset päätökset.

Tue ICT-hallintoa digitaalisilla järjestelmillä

Standardoiminen tarkoittaa ICT-hallinnossa sitä, että päätöksenteossa ja kehitysprojekteissa tehdään aina määrämittaiset selvitykset ja varmistetaan toistettavuus. Erilaisten valmiiden järjestelmien ja teknologioiden avulla voidaan parantaa standardointia, ja näin pienentää pitkän aikavälin kuluja IT-tuessa sekä parantaa omien asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Valmiiden toimintamallien hyödyntäminen auttaa myös mittaamaan ICT:n tuloksellisuutta, kasvattamaan palvelun luotettavuutta, lisäämään palveluiden tuottoastetta kuluja karsimalla sekä varmistamaan, että yritys noudattaa lakeja ja toimialastandardeja. Digitaaliset järjestelmät, kuten Fingertip, luovat valmiin pohjan laadukkaiden ICT-päätösten tekemiselle, vastuuttamiselle ja dokumentoimiselle.

Miten Fingertip tukee ICT-hallintoa?

Fingertip on suomalainen, digitaalisen johtamisen alusta, jolla voidaan tehdä tietotekniset päätökset yksinkertaista prosessia hyödyntäen. Fingertip yhdistää Teamsissä työskentelyn ja johtamisen kokemuksen, ja helpottaa käytyjen keskustelujen tuomista käytäntöön päätöksenteossa. Se vähentää tietotyön vaihtokustannuksia ja kasvattaa käyttöastetta, kun siirtymä viestistä päätökseen on tehty mahdollisimman lyhyeksi.

Fingertip tehostaa päätöksentekoa, lisää läpinäkyvyyttä ja johtamista, sekä mahdollistaa asynkronisen, eli ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon organisaatiossa. Prosessien etenemisen seuranta on mahdollista rooleihin perustuvan läpinäkyvyyden kautta. Osallistava päätöksenteko on myös laadukkaampaa ja nopeampaa.

Fingertippiin sisään rakennettu ARI-malli vastaa siitä, että vastuunjako on selkeä. ARI-mallissa prosessilla tai päätöksellä on omistaja (A = Accountable), joka varmistaa, että tehty päätös dokumentoituu ja toteutetaan. Toteutuksessa mukana ovat vastuulliset (R = Responsible), jotka osallistuvat myös itse päätöslausekkeen hiomiseen ja hyväksyntään. Lisäksi päätöksiin kutsutaan tiedotetut (I = Informed), jotka näkevät päätöksen sisällön ja toteutuksen etenemisen.

Prosessien etenemisen seuranta on mahdollista rooleihin perustuvan läpinäkyvyyden kautta. Fingertip tuottaa dataa ICT-päätösten kokonaisuudesta ja mahdollistaa päätösten toteuttamisvaiheen seurannan tehtävien ja tavoitteiden avulla. Se lyhentää näin ICT-hallinnon projektien läpimenoaikaa sekä kasvattaa niiden onnistumisprosenttia parantaen niiden kannattavuutta entisestään.

Fingertipillä päätösprosessi alkaa tarpeen tunnistamisesta minkä jälkeen päätöksentekoon kutsutaan mukaan tarpeelliset auktoriteetit sekä asiantuntijat. Yhdessä päättämällä riskien tunnistaminen on helpompaa ja mukaan tuodaan enemmän vaihtoehtoja ja mielipiteitä. Fingertippiin syntyy myös loki aiemmin tehdyistä päätöksistä, jolloin aikaisemmat hyvät päätökset luovat pohjaa myöhemmälle päätöksenteolle.

Ota Fingertip koekäyttöön ilmaiseksi 30 päivän jaksoksi ja koe, miten organisaationne ICT-hallintoon saadaan ryhtiä ja varmuutta.

Pinterest
Fingertip logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Fingertip kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Tietohallinto

Erikoisosaaminen

It-infra loppukäyttäjäpalvelut
It-infrapalvelut
It-omaisuuden hallinta
Ketterät menetelmät
Pilvipalvelut / SaaS

Toimialakokemus

IT

Teknologia

Microsoft

Tarjonnan tyyppi

Koulutus
Valmisohjelmisto

Omat tagit

Microsoft Teams
MS Teams
ict-infran hallinta
ICT-projektit
ICT-strategia

Siirry yrityksen profiiliin Fingertip kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Fingertip - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Fingertip - Muita referenssejä

Fingertip - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia