Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut ajalle 1.11.2018 (tavoite) - 31.10.2021 - yhden vuoden optio

Hankintailmoitus: Turun kaupunki

Tarjoukset 06.07.2018 klo 11.00 mennessä

Turun kaupungin Kilpailuttaminsen asiantuntijuus tarjouspyynnön liitteeseen tarjoajalta odotetaan referenssitietoja. Liitteitä ym. lisämateriaalia ei huomioida arvioinnissa. Tarjoajan on osoitettava kokemukset vähintään kolmesta julkisesta hankinnasta / kilpailutuksesta / konsultoinnista todistettavasti. Referensseissä tulee käydä ilmi toteutuksia: - Asiantuntijan rooli ja kokemus julkisissa vaativissa tavarahankinnoissa (EU-kynnyarvon ylittävät, hankintalain 25 § hankinnat). - Asiantuntijan rooli ja kokemus julkisissa vaativissa palveluhankinnat (EU-kynnyarvon ylittävät, hankintalain 25 § hankinnat). - Asiantuntijan rooli ja kokemus julkisissa vaativissa Sote hankinnoissa (kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat, yli 400 000 € , hankintalain 25 §). Referenssejä hankintamenettelyistä: - Hankintamenettely: Kilpailullinen neuvottelu menettely - Hankintamenettely: Dynaaminen hankinta - Hankintamenettely: Innovatiivinen kumppanuus - Hankintamenettely: Neuvottelumenettely - Hankintamenettely: sähköinen huutokauppa Referenssiksi hyväksytään ainoastaan sellaiset hankkeet, joissa toimittaja (tai sen ilmoitettu alihankkija) on toiminut projektivastuullisena toimittajana/konsulttina julkisissa hankinnoissa. Lomake palautetaan täytettynä Tarjouksen liitteenä Kilpailuttamisen asiantuntijuus hankintakriteerin kohdalla . Lomakkeen kaikki pyydetyt tiedot on täytettävä kaikista referenssitoimituksista. Vastaustilat on merkitty harmaalla taustalla.

Bloggaus Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut ajalle 1.11.2018 (tavoite) - 31.10.2021 - yhden vuoden optio
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Tarjouspyynnöt:n kotisivulle
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa